دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه درباره بيمه اجباري

خصوصي […]

پايان نامه چالش هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر اشتغال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بين الملل عنوان: چالش هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر اشتغال (مطالعه موردي بيمه شدگان شهر دزفول) بهار 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

دانلود پايان نامه ارشد : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اجباري شخص ثالث با تحليل آراء قضايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : خصوصي عنوان : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اجباري شخص ثالث با تحليل آراء قضايي

پايان نامه تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) مديريت بازرگاني ـ گرايش بيمه   عنوان : تاثير مديريت ريسك بر تعهد بيمه گر در شركت بيمه ايران (موردمطالعه استان قم)      پاييز 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي در نمايندگي‌هاي بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه   بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان     نيمسال تحصيلي تابستان […]

پايان نامه  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش بازاريابي عنوان :  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب بيمه گذاران بيمه هاي تكميلي درمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه عنوان : شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر جذب بيمه گذاران بيمه هاي تكميلي درمان (مورد مطالعه:آموزش وپرورش استان مركزي) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت بيمه عنوان: شناسايي و رتبه بندي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن ( مورد مطالعه ا

ستان قم) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي  موانع و مشكلات اجرايي موثر بر توسعه ي بيمه هاي تكميلي درمان  دربيمه دانا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت ايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت بيمه بررسي  موانع و مشكلات اجرايي موثر بر توسعه ي بيمه هاي تكميلي درمان  دربيمه دانا زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي نقش فروش الكترونيكي محصولات بيمه اي بر ميزان افزايش رضايت مشتريان شركت بيمه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته: مديريت بازرگاني     گرايش: مديريت بيمه عنوان: بررسي نقش فروش الكترونيكي محصولات بيمه اي بر ميزان افزايش رضايت مشتريان شركت بيمه ايران شهريور […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان نيمسال تحصيلي تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارشد: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر كاربرد استراتژي تمركز درخريد بيمه هاي عمر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : مديريت بيمه  عنوان : شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر كاربرد استراتژي تمركز درخريد بيمه هاي عمر

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه تبليغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتريان بر ميزان فروش بيمه عمر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بيمه عنوان : رابطه تبليغات شركت، اعتماد و احساس به برند مشتريان بر ميزان فروش بيمه عمر

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي ميزان فروش بيمه نامه عمر در صنعت بيمه كشور

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :مديريت بيمه عنوان : بررسي ميزان فروش بيمه نامه عمر   در صنعت بيمه كشور

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بيمه ي شخص ثالث و دعاوي مربوط به آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : بيمه ي شخص ثالث و دعاوي مربوط به آن

دانلود پايان نامه:طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : مالي عنوان : طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

پايان نامه ارشد: شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشكي در ايران از نگاه بيمه گر دولتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني عنوان : شناسايي سازه هاي مرتبط با تغييرات پرداخت از جيب بيمه شدگان خدمات پزشكي در ايران از نگاه بيمه گر دولتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي –  درماني قزوين معاونت پژوهشي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت خدمات بهداشتي […]

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي تاثير مديريت دانش بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري: اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : مديريت بيمه عنوان : بررسي تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : مالي عنوان :  ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي وضعيت حقوقي داوري اجباري در واگذاري سهام شركت­هاي دولتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : خصوصي عنوان :    بررسي وضعيت حقوقي داوري اجباري در واگذاري سهام شركت­هاي دولتي

پايان نامه ارشد رشته مديريت گرايش بيمه : بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر در تمايل به خريد بيمه گذاران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه با عنوان : بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر در تمايل به خريد بيمه گذاران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

پايان نامه حقوق: ضرورت تاسيس دادگاه هاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان: ضرورت تاسيس دادگاه هاي تخصصي دعاوي بيمه اي در قوه قضائيه

پايان نامه ارشد رشته حقوق: يكسان سازي انواع بيمه در راستاي برابري حقوق شهروندان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پاِيان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش عمومي موضوع: يكسان سازي انواع بيمه در راستاي برابري حقوق شهروندان استاد راهنما: دكتر سيد ناصر سلطاني

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي: نقش بيمه مهريه در خانواده

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه با موضوع بررسي بيمه اتكايي و ماهيت حقوقي آن

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش:حقوق خصوصي عنوان: بررسي بيمه اتكايي و ماهيت حقوقي آن استاد راهنما : دكتر محمد رضا فلاح استاد مشاور : دكتر محمد حسين كريمي پاييز 1392   براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي: بررسي بيمه اتكايي و ماهيت حقوقي آن

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي بيمه اتكايي و ماهيت حقوقي آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : بررسي ماهييت و شرايط و آثار بيمه مسئوليت

دانلود متن كامل كار تحقيقي وكالت رشته حقوق  

مقاله رايگان حقوق :تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست چكيده: آنچه در اين مقاله مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته حقوق اقتصادي مرتبط با مسئوليت كيفري ناشي از خسارات وارد بر محيط زيست مي‌باشد. در اين راستا ابتدا نظريه‌هاي مسئوليت مدني اعم از خطر، خطا […]

پايان نامه مسؤوليت مديران شركت­هاي سهامي عام در مقابل سهامداران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش:خصوصي موضوع مسؤوليت مديران شركت­هاي سهامي عام در مقابل سهامداران (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا) استاد مشاور: دكتر عيسي مقدم سال تحصيلي 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتيبات رسيدگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشكده حقوق پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان: خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتيبات رسيدگي تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه شرط ضرر مستقيم در مسئوليت مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي­ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: ­شرط ضرر مستقيم در مسئوليت مدني استاد مشاور: جناب آقاي دكتر قاسم شفيعي شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه جبران خسارت ناشي از جرم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق  گرايش جزا و جرم شناسي عنوان جبران خسارت ناشي از جرم ارديبهشت 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

دانلود پايان نامه با موضوع: بررسي مسئوليت مدني ناشي از جبران خسارت وسائل نقليه موتوري زميني در حقوق ايران و فرانسه

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : عنوان                                                     فهرست                                               صفحه   چكيده . 1 مقدمه . 2 1-بيان مسئله 4 2-اهداف تحقيق 4 3-روش تحقيق 5 4-ضرورت تحقيق 6 5-فرضيه هاي تحقيق.. 6 6-سوابق تحقيق.. 7 فصل اول-كليات و مفاهيم. 8 1-1-تعاريف و مفاهيم 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۸:۰۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره تسهيلات ظرفيت دار

– بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي وكسب مزيت رقابتي با الگوريتم هاي فراابتكاري

پايان نامه رابطه مديريت كيفيت فراگير (TQM) با توانمند سازي و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد  اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A) رشته : مديريت آموزشي عنوان : رابطه  مديريت  كيفيت فراگير (TQM)  با  توانمند سازي  و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس […]

پايان نامه تعيين سطح هوش سازماني كتابداران شاغل در كتابخانه ­هاي دانشگاهي شهر اهواز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : علوم كتابداري و اطلاع رساني ( M.A. ) موضوع: تعيين سطح هوش سازماني كتابداران شاغل در كتابخانه­هاي دانشگاهي شهر اهواز بر اساس مدل كارل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقيت آنان […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران   پرديس بين‌المللي كيش         بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي   شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي تامين مالي پايدار شهرهاي جديد استان اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي علوم تحقيقات يزد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي(M.A) عنوان: شناسايي و اولويت بندي استراتژي هاي تامين مالي پايدار شهرهاي جديد استان اصفهان با استفاده از روش تاپسيس فازي(مورد مطالعه:شهر جديد بهارستان) سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي چگونگي استقرار مهندسي مجدد صنعت بانكداري ايران با رويكرد استراتژيك در راستاي بهبود فضاي كسب و كار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد«M.A» مديريت بازرگاني گرايش: مالي عنوان : بررسي چگونگي استقرار مهندسي مجدد صنعت بانكداري ايران با رويكرد استراتژيك در راستاي بهبود فضاي كسب و كار استاد مشاور: دكتر محسن رسوليان  تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه آگاهي از نقش و جايگاه مناطق نمونه گردشگري در توسعه پايدار استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه بررسي پايداري شهري با روش ردپاي بوم‌شناختي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا : بررسي پايداري شهري با روش ردپاي بوم‌شناختي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پ

ايان نامه بررسي و تحليلي در پهنه بندي كاربري اراضي، پيشنهادي طرح هادي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار ،در مدل AHP (مطالعه موردي: روستاي چاشم شهرستان مهديشهر)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه واگذاري وظايف شهرداري ها در شهرهاي مياني(نمونه موردي: شهر شوشتر)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه ارزيابي پتانسيل­هاي گردشگري پايدار در شهر كرمانشاه با استفاده از مدلSWOT

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه ارزيابي و رتبه­ بندي توان­هاي اكوتوريسمي و ظرفيت گردشگري شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

دانلود پايان نامه:بررسي نقش مديريت ريسك در تداركات پروژه‌هاي احداث (مطالعه موردي : توليد كارخانه سيمان خرامه استان فارس)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :صنايع عنوان :بررسي نقش مديريت ريسك در تداركات پروژه‌هاي احداث (مطالعه موردي : توليد كارخانه سيمان خرامه استان فارس)  

پايان نامه با موضوع:مقايسه وضعيت امكانات و فضاهاي ورزشي مدارس استان خراسان شمالي با استانداردها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :تربيت بدني عنوان :  مقايسه وضعيت امكانات و فضاهاي ورزشي مدارس استان خراسان شمالي با استانداردها

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

دانلود پايان نامه:ارايه يك مدل احتمالي براي مكان­يابي تسهيلات قابل تخريب در شرايط وقوع سوانح طبيعي پيش­بيني نشده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش : سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : ارايه يك مدل احتمالي براي مكان­يابي تسهيلات قابل تخريب در شرايط وقوع سوانح طبيعي پيش­بيني نشده

دانلود پايان نامه ارشد : تخصيص ساده و چندگانه‌ي ظرفيت محدود مسئله‌ي مكان‌يابي محور

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع گرايش : مديريت سيستم و بهره‌وري  عنوان :  تخصيص ساده و چندگانه‌ي ظرفيت محدود مسئله‌ي مكان‌يابي محور

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مركز آموزش ايمني ونجات بارويكرد معماري پايدار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش :مهندسي معماري  عنوان : طراحي مركز آموزش ايمني ونجات بارويكرد معماري پايدار

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رفتار تصادفي ظرفيت عملي بزرگراه وتاثير آن در كنترل رمپ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :برنامه ريزي حمل و نقل عنوان : بررسي رفتار تصادفي ظرفيت عملي بزرگراه وتاثير آن در كنترل رمپ

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:عوامل مؤثر بر پذيرش نوغانداري در استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي گرايش :مديريت كشاورزي عنوان : عوامل مؤثر بر پذيرش نوغانداري در استان گيلان

دانلود پايان نامه:طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : مالي عنوان : طراحي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بيمه‌اي به منظور افزايش ظرفيت بيمه اتكايي

دانلود پايان نامه : مسئله مكان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت دهي شده استراتژي محور با تقاضاي برنولي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : مسئله مكان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت دهي شده استراتژي محور با تقاضاي برنولي

دانلود پايان نامه ارشد: مسئله انتخاب كمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي عنوان : مسئله انتخاب كمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه وزارت علوم،تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي عنوان: مسئله انتخاب كمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه استادراهنما: دكتر […]

دانلود پايان نامه ارشد: مساله مكان يابي- تخصيص تسهيلات و انبار مركزي با تقاضاي برنولي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : مساله مكان يابي-  تخصيص تسهيلات و انبار مركزي با تقاضاي برنولي دانشگاه علوم وفنون مازندران گروه مهندسي صنايع پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: مساله مكان يابي-  تخصيص تسهيلات و انبار مركزي با تقاضاي برنولي […]

دانلود پايان نامه : توسعه مدل رياضي براي بهبود كيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و كارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش :  صنايع عنوان : توسعه مدل رياضي براي بهبود كيفيت و سلامت محصول همراه با پايداري محيط زيست و كارآمدي حمل و نقل در زنجيره تامين صنايع غذايي

دانلود پايان نامه : بهينه سازي ظرفيت ترافيك شبكه جاده اي شهري با افراز خطوط جاده اي و تنظيم هوشمند سيگنال هاي كنترل ترافيك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : بهينه سازي ظرفيت ترافيك شبكه جاده اي شهري با افراز خطوط جاده اي و تنظيم هوشمند سيگنال هاي كنترل ترافيك

دانلود پايان نامه ارشد: بهينه سازي پايدار مكان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در يك محيط رقابتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : بهينه سازي پايدار مكان يابي هاب با محدوديت ظرفيت در يك محيط رقابتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: بهينه سازي پايدار مكان يابي هاب […]

دانلود پايان نامه ارشد: توسعه ناپايدار شهري در اسكان غيررسمي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري عنوان : توسعه ناپايدار شهري در اسكان غيررسمي

پايان نامه : بهينه سازي چندهدفي مدل جانمايي تسهيلات با سرويس دهندگان ثابت و تقاضاي تصادفي مشتريان، با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : بهينه سازي چندهدفي مدل جانمايي تسهيلات با سرويس دهندگان ثابت و تقاضاي تصادفي مشتريان، با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري

دانلود پايان نامه ارشد : مسئله مكان يابي تسهيلات در حضور يك مانع دايره اي احتمالي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : مسئله مكان يابي تسهيلات در حضور يك مانع  دايره اي احتمالي

پايان نامه ارشد:مساله مكان يابي چند تسهيله چند دوره اي در حضور يك مانع خطي با گذرگاه هاي ظرفيت بندي شده

اين تحقيق مساله مكان يابي چند تسهيله چند دوره اي با فواصل متعامد در حضور يك مانع خطي با تعدادي گذرگاه با ظرفيت هاي محدودرا در نظر مي گيرد.هدف يافتن مكان تسهيلات جديد در ميان تسهيلات موجود در دوره هاي مختلف مي باشد بگونه اي كه مجموع كل فواصل با مانع وزن دهي شده تسيهلات جديد با تسهيلات جديد و موجود حداقل شوند. براي اين منظور يك مدل برنامه ريزي غير خطي ارائه شده است.همچنين يك تعداد از ويژگي هاي مساله مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه براي درك مسئله مذكور يك مثال ارائه شده است.نتايج محاسباتي اين تحقيق، نشان مي دهد كه مساله توسط نرم افزار LINGO در اندازه هاي كوچك در زمان معقول به حل بهينه دست پيدا نمي كند. به-منظور نشان دادن كارايي مساله در مقياس هاي بزرگ، يك الگوريتم فرا ابتكاري (الگوريتم ژنتيك) پيشنهاد شده است.
كلمات كليدي:
مكان يابي چند تسهيله چند دوره اي؛ مانع خطي؛ گذرگاه هاي با ظرفيت محدود؛ فاصله متعامد

دانلود پايان نامه ارشد:مساله مكان يابي- تخصيص چند تسهيله ظرفيت بندي شده در حضور منابع فرعي و تقاضاي برنولي

در اين تحقيق، يك مساله مكان يابي- تخصيص چند تسهيله اي كه مشتريان آن داراي تقاضا هاي احتمالي مبني بر تابع توزيع شناخته شده اي هستند، را در نظر گرفته شده است(CFLABDS) . در اين تحقيق، در كنار تسهيلات با محدوديت ظرفيت، مي توانيم از منبع فرعي ظرفيت بندي شده هر تسهيل براي تامين تقاضاهاي مشتريان استفاده نماييم. در اين مساله احتمالي گسسته، هدف پيدا كردن مكان هاي بهينه تسهيلات از ميان مكان هاي كانديد و تخصيص بهينه مشتريان موجود به اين تسهيلات احداث شده مي باشد، بطوريكه جمع هزينه هاي ثابت تسهيلات احداث شده بعلاوههزينه هاي تخصيص مشتريانبعلاوه مقدار انتظاري هزينه سرويس و هزينه هاي برون سپاري مينيمم گردد.
مساله پيشنهادي بصورت يك برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط فرموله شده و سپس با تغيير شكل محدوديت هاي غيرخطي به محدوديت هاي خطي، يك نسخه ساده تر مدل بدست آمده است. نتايج عددي نشان مي دهند كه نرم افزار ۹LINGO براي حل مسائل با اندازه هاي كوچك كارا مي باشد. براي مسائل با اندازه هاي بزرگ، يك الگوريتم فرا ابتكاري به نام الگوريتم ژنتيك به منظور بهينه سازي پيشنهاد شده است. نتايج محاسباتي نشان مي دهند كه الگوريتم پيشنهادي بطور قابل قبولي به جواب ها دست مي يابد.
كلمات كليدي:
مساله مكان يابي- تخصيص با محدوديت ظرفيت، تقاضاهاي برنولي، برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط، تابع برون سپاري، الگوريتم ژنتيك.

پايان نامه ارشد مديريت صنعتي: ظرفيت سنجي بانك ملت براي ارائه خدمات با تاكيد بر سوداوري و ارائه الگوي مناسب مديريت ظرفيت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش : توليد عنوان : ظرفيت سنجي بانك ملت براي ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…) با تاكيد بر سود 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۷:۵۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه مديريت گرايش كشاورزي

پايان نامه ارشد رشته مديريت گرايش كشاورزي : نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش كشاورزي با عنوان : نيازسنجي آموزشي- ترويجي در بين جوانان روستايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

پايان نامه مديريت منابع انساني سبز

تدوين طرح سبز و رويكرد عالي آن با بازنگري در تفكر اداره جامعه بر اساس موضوع توسعه پايدار مطرح شده است. طرح دولت سبز طراحي و اداره امور  بر اساس حداقل ضايعات زيست محيطي استفاده بهينه از منابع است و ديگر ابعاد مديريتي نظير پاسخگويي ، اطلاع رساني جامع، فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت همگان […]

پايان نامه مديريت منابع انساني

امروزه آموزش توسط كارفرمايان به عنوان ابزاري مهم براي ارتقا دادن قابليت ها و عملكرد كاركنان شناخته شده و مبالغ بسياري در برنامه هاي آموزشي سرمايه گذاري شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازي نقش و تأثيري اساسي در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظايف و فعاليت […]

پايان نامه نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                                 دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  M.A))     مديريت بازرگاني (گرايش بيمه)   عنوان: بررسي نقش مديريت خيرخواهانه بر خلاقيت كاركنان شركتهاي بيمه استان لرستان     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه ارزيابي عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت – گروه مديريت بازرگاني   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش : “بازرگاني داخلي“ عنوان: ارزيابي تاثير عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طي 10 سال گذشته زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي -رشته مديريت

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به كار واداشتن كسى است و آنچه مايه مشغوليت مى باشد. از طريق اشتغال، فرد فعّالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مى كند و پاداشى نقدى يا جنسى دريافت مى دارد. (شفيع آبادي، 1386). كار و شغل فعاليتى بدنى يا فكرى در جهت توليد و خدمت است. به […]

ليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه رشته مديريت سيستم هاي اطلاعاتي: بررسي رابطه بين سبك رهبري دانشي با ميزان به كارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي پايان نامه بررسي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ر

ابطه بين مديريت منابع انساني الكترونيك و توانمندسازي كاركنان پايان نامه كارشناسي ارشد MBA – مديريت توسعه سازمان و منابع انساني درباره وفاداري كاركنان پايان نامه رتبه […]

پايان نامه  بررسي رابطه ي بكارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  بررسي رابطه ي بكارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دانشكده­كشاورزي-گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مالي  عنوان: مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل كيفيت خدمات در حفظ و جذب مشتريان بانك كشاورزي شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي (M.A)    گرايش تحول عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل كيفيت خدمات در حفظ و جذب مشتريان بانك كشاورزي شهرستان كاشان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مالي عنوان: رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه: رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه قم تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاداسلامي  واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني عنوان:   رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني شعب بانك كشاورزي استان قم استاد مشاور: دكتر محمد حسين رحمتي تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تاثير فرهنگ كيفيت محوري بر رضايت مشتريان در بانك كشاورزي استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت دولتي گرايش نيروي انساني  عنوان: تاثير فرهنگ كيفيت محوري بر رضايت مشتريان در بانك كشاورزي استان گيلان استاد مشاور دكتر محمد حيدري بهار 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي اثرات حجم اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي بر رشد و توسعه كشاورزي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) گرايش: بازرگاني داخلي عنوان: بررسي اثرات حجم اعتبارات اعطايي بانك كشاورزي بر رشد و توسعه كشاورزي ايران (نمونه مورد بررسي بانك هاي كشاورزي استان اصفهان) پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه و تعهد­­ سازماني بر عملكرد صادرات

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني بين‌الملل) بررسي تأثير گرايش كارآفرينانه و تعهد­­ سازماني بر عملكرد صادرات: تبيين نقش عملكرد نوآوري، قابليت يادگيري سازماني و ظرفيت جذب دانش (موردمطالعه: شركت­هاي صادراتي صنايع غذايي)  استاد مشاور: دكتر اصغر […]

پايان نامه مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي (ورزشهاي آبي و  طراحي سايت پلان گردشگري)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه بين روش هاي تدريس فعال اساتيد و ميزان خلاقيت دانشجويان پسر دانشكده كشاورزي ابوريحان پاكدشت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :رشته علوم تربيتي گرايش :مديريت آموزشي عنوان : بررسي رابطه بين روش هاي تدريس فعال اساتيد  و ميزان خلاقيت دانشجويان پسر دانشكده كشاورزي ابوريحان پاكدشت

پايان نامه هاي دانلودي رشته كشاورزي – دامپروري

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كشاورزي – دامپروري سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مهندسي كشاورزي : […]

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و كشاورزي شهري در توسعه شهري

 دانلود متن كامل پايان نامه ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و كشاورزي شهري در توسعه شهري

دانلود پايان نامه :بررسي تاثير جنبه هاي دروني استراتژي هاي جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوري كاركنان بانك كشاورزي استان چهارمحال وبختياري با استفاده از مدل رابينز ودسنزو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش :مديريت منابع انساني عنوان : بررسي تاثير جنبه هاي دروني استراتژي هاي جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوري كاركنان  بانك كشاورزي استان چهارمحال وبختياري با استفاده از مدل رابينز ودسنزو

پايان نامه ارشد: مديريت مخازن سدهاي حوضه گاماسياب استان كرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : آب عنوان : مديريت مخازن سدهاي حوضه گاماسياب استان كرمانشاه با استفاده از مدل WEAP

پايان نامه ارشد: عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب روستايي به خدمات بانكداري الكترونيكي و توسعه آن در بانك كشاورزي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي گرايش: مديريت كشاورزي عنوان : عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب روستايي به خدمات بانكداري الكترونيكي و توسعه آن در بانك كشاورزي استان گيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي گرايش مديريت كشاورزي عنوان: عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب […]

پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي الگوي كشت محصولات كشاورزي با الگوريتم رقابت استعماري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي گرايش : مهندسي منابع آب عنوان : بهينه‌سازي الگوي كشت محصولات كشاورزي با الگوريتم رقابت استعماري

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير مديريت يكپارچه در توسعه پايدار حوضه هاي رودخانه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا عنوان : بررسي تاثير مديريت يكپارچه در توسعه پايدار حوضه هاي رودخانه اي

دانلود پايان نامه:مكان يابي پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (نمونه: شهر سميرم)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :جغرافيا و برنامه ريزي شهري عنوان :مكان يابي پايگاه هاي پشتيباني مديريت بحران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(نمونه: شهر سميرم)

دانلود پايان نامه ارشد : الويت بندي عوامل بازاريابي رابطه مند در بانك كشاورزي «شعبه ابهر»

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : مديريت مالي  عنوان : الويت بندي عوامل بازاريابي رابطه مند در بانك كشاورزي «شعبه ابهر»

دانلود پايان نامه ارشد:تحليل و ارزيابي پروژه مديريت چرا در سطح مراتع شهرستان سپيدان (مطالعه موردي: شهرستان سپيدان)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :منابع طبيعي گرايش :مرتعداري عنوان : تحليل و ارزيابي پروژه مديريت چرا در سطح مراتع شهرستان سپيدان (مطالعه موردي: شهرستان سپيدان)

دانلود پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد شعب بانك كشاورزي استان مازندران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :داخلي عنوان : ارزيابي عملكرد شعب بانك كشاورزي استان مازندران

دانلود پايان نامه:مديريت آبياري با مدل CROPWAT 8.0 و ارزيابي اقتصادي سه رقم توتون در منطقه رشت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي گرايش :مديريت كشاورزي عنوان : مديريت آبياري با مدل CROPWAT 8.0 و ارزيابي اقتصادي سه رقم توتون در منطقه رشت

پايان نامه ارشد:عوامل موثر بر عدم پذيرش مديريت تلفيقي مگس زيتون در بين باغداران زيتون شهرستان رودبار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي گرايش :مديريت كشاورزي عنوان : عوامل موثر بر عدم پذيرش مديريت تلفيقي مگس زيتون در بين باغداران زيتون 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۷:۵۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه جريان هاي وجوه نقد

پايان نامه رابطه عدم اطمينان جريان نقدي و سود تقسيمي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت           دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد ­ پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت مالي «.M.A» گرايش:  مديريت مالي     موضوع : بررسي رابطه عدم اطمينان جريان نقدي و سود تقسيمي با سرمايه گذاري در دارايي ها در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران […]

پايان نامه رابطه ريسك نقد شوندگي و كيفيت سود با قيمت‌گذاري دارايي‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده علوم انساني   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  گرايش مديريت مالي   عنوان: بررسي رابطه ريسك نقد شوندگي و كيفيت سود با قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در شركت‌هاي صنعت فلزات اساسي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني سال‌هاي 1383 […]

پايان نامه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركتهاي فعال در بورس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحديزد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي    M.A عنوان   : بررسي رابطه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با تئوري هاي مربوط ا سال تحصيلي 94-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي ( M . A) عنوان: بررسي رابطه بين مديريت سرمايه در گردش با مديريت نقدينگي تحت شرايط محدوديت مالي در بين شركت هاي     پذيرفته شده در بورس اوراق […]

پايان نامه شيوه هاي پولشويي در بانك و راههاي جلوگيري از آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني- گروه حقوق                     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: شيوه هاي پولشويي در بانك و راهكارهاي جلوگيري از آن بهار 1391   سپاسگزاري:    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت اجرايي گرايش مالي  عنوان پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه تعيين رابطه بين مخارج شركت و مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري                پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي                                                    عنوان: تعيين رابطه بين مخارج شركت و مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاييز 1393 براي رعايت […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري ب

انك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران   پرديس بين‌المللي كيش         بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي   شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه طراحي مدل شبيه­سازي تامين مالي شركت­هاي صنعت سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­هاي سال­هاي1389-1380

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي عنوان پايان نامه: «طراحي مدل شبيه­سازي تامين مالي شركت­هاي صنعت سيمان پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده­هاي سال­هاي1389-1380» آبان 1391 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق    دانشگاه آزاد اسلامي            مركز بين المللي بندر انزلي      دانشكده علوم  انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي  موضوع بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا استاد […]

پايان نامه مطالعه جامعه شناختي چالش هاي معرفتي – اجتماعي توسعه علم مدرن در ايران معاصر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه الزهرا دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي   عنوان: مطالعه جامعه شناختي چالش هاي معرفتي – اجتماعي توسعه علم مدرن در ايران معاصر   شهريورماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بهينه‌سازي پرتفوي متشكل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي   بهينه‌سازي پرتفوي متشكل از سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك   شهريورماه ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي رابطه بين سطح سرمايه اجتماعي و حجم سرمايه­گذاري در بازار سهام در استان­هاي مختلف ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي اقتصاد  پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي  عنوان: بررسي رابطه بين سطح سرمايه اجتماعي و حجم سرمايه­گذاري در بازار سهام در استان­هاي مختلف ايران استاد مشاور: دكتر اسد اله نقدي بهمن ماه […]

پايان نامه مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دانشكده­كشاورزي-گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مالي  عنوان: مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه رابطه بين متغيرهاي بنيادي بازار با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده علوم انساني گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته‌ي مديريت بازرگاني –گرايش داخلي رابطه بين متغيرهاي بنيادي بازار با بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1387 تا 1392 استاد مشاور: دكتر ابراهيم علي رازيني  زمستان […]

پايان نامه رابطه بين حجم نقدينگي و بازده سهام در  شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  دانشكده مديريت رشته : مديريت گرايش: مالي  عنوان: رابطه بين حجم نقدينگي و بازده سهام در  شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تغييرات قيمت سهام در بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  مديريت بازرگاني   گرايش: مديريت مالي    عنوان: بررسي عوامل موثر بر تغييرات قيمت سهام در بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تاثير جريان نقدي بر رشد با توجه به انواع ساختار هاي مالكيت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي  (M.A) عنوان: بررسي تاثير جريان نقدي بر رشد با توجه به انواع ساختار هاي مالكيت استاد مشاور: دكترسعيد غياثي سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه شناخت وجوه تشابه و تفاوت ايدئولوژي درانقلاب اسلامي ايران و فرانسه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  شناخت وجوه تشابه و تفاوت ايدئولوژي درانقلاب اسلامي ايران و فرانسه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه بررسي گفتمان­هاي توسعۀ اجتماعي از منظر اعضاي هيأت علمي گروه­هاي علوم اجتماعي دانشگاه­هاي دولتي استان تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجۀ ‌كارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي موضوع: بررسي گفتمان­هاي توسعۀ اجتماعي از منظر اعضاي هيأت علمي گروه­هاي علوم اجتماعي دانشگاه­هاي دولتي استان تهران استاد مشاور: زمستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي رابطه گرايشهاي معنوي با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه شاهد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم انساني گروه جامعه شناسي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد جامعه شناسي عنوان: بررسي رابطه گرايشهاي معنوي با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه شاهد استاد مشاور: دكتر امير رستگارخالد پاييز 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه الگوي سبك زندگي زن مسلمان ايراني و راهكارهاي تقويت آن در جامعه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي انقلاب اسلامي عنوان: الگوي سبك زندگي زن مسلمان ايراني و راهكارهاي تقويت آن در جامعه استاد مشاور: دكتر علي مرشدي زاد زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش مالي عنوان: بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دكتر بابك […]

پايان نامه بررسي رابطه اندازه شركت با ساختار سرمايه با تاكيد بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوري و نقدينگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت و حسابداري، گروه مديريت پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي­ارشد”M.A” رشته مديريت بازرگاني، گرايش مالي عنوان بررسي رابطه اندازه شركت با ساختار سرمايه با تاكيد بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوري و نقدينگي در شركت هاي كوچك و […]

پايان نامه بررسي  ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  موسسه آموزش عالي رجاء پايان نامه جهت أخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري بررسي  ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر حسن همتي 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  نام دانشكده : دانشكده ارشاد دماوند  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش مالي  موضوع: پيش بيني ورشكستگي مالي در شركت‌هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تلفيق مدل تحليل پوششي داده‏ها (DEA) و تكنيك آناليز اجزاي اصلي(PCA) استاد مشاور: […]

پايان نامه پيش¬بيني ميزان سپرده¬ها با استفاده از روش¬هاي خطي ARIMA و غير خطي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه ارشاد دماوند گروه مديريت   پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش صنعتي- مالي عنوان پايان­نامه: پيش­بيني ميزان سپرده­ها با استفاده از روش­هاي خطي ARIMA و غير خطي شبكه­هاي عصبي مصنوعي و مقايسه اين دو روش (مورد مطالعه بانك سامان) استاد مشاور: محمود باغجري   […]

پايان نامه تعيين شوك‏هاي سياست­هاي پولي بر شاخص قيمت سهام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  تعيين شوك‏هاي سياست­هاي پولي بر شاخص قيمت سهام در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني (ارشد) پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد                                                                          رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي عنوان: نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   […]

پايان نامه كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي در بازار بورس سهام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت وحسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته: مديريت بازرگاني- گرايش مالي عنوان: كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي در بازار بورس سهام […]

پايان نامه رابطه كارآفريني  و تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده مديريت وحسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:مديريت بازرگاني                       گرايش: مالي     عنوان : رابطه كارآفريني  و تامين مالي از طريق بدهي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران […]

پايان نامه نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني (ارشد) پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي عنوان: نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۷:۴۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره رويكرد فردي

پايان نامه رويكردهاي مطالعه با هيجان­هاي تحصيلي مربوط به يادگيري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي                        واحد كرمانشاه                       دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد در رشته تكنولوژي آموزشيM.A.   عنوان پايان نامه: بررسي رابطه رويكردهاي مطالعه با هيجان­هاي تحصيلي مربوط به يادگيري دانش آموزان دوره متوسطه شهر كرمانشاه   تابستان 1393 […]

پايان نامه بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين­الملل) عنوان: «بررسي موانع فردي ارتباط اعضاي هيأت علمي دانشگاه­ها با بخش صنعت، با استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي» تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي خشونت عليه زنان درحقوق كيفري ايران با رويكردي به اسنادمنطقه اي و بين المللي حقوق بشري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي  ارشد (M-A) رشته: حقوق عنوان : بررسي خشونت عليه زنان درحقوق كيفري ايران با رويكردي به اسنادمنطقه اي و بين المللي حقوق بشري زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه مقايسه اثرات بازخورد خودكنترل و‌‌آزمونگر كنترل بر اجرا و يادگيري سرويس بدمينتون با رويكرد نيازهاي روان‌شناختي پايه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه سمنان دانشكده علوم انساني گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته رفتار حركتي  گرايش يادگيري و كنترل حركتي   عنوان: مقايسه اثرات بازخورد خودكنترل و‌‌آزمونگر كنترل بر اجرا و يادگيري سرويس بدمينتون با رويكرد نيازهاي روان‌شناختي […]

پايان نامه اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و ­جو انگيزشي تبحر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و جو […]

پايان نامه تعريف و تبيين رويكرد بازبن افكني با تاكيد بر اكنونيت در معماري معاصرايران ، ،نمونه موردي :طراحي سفارتخانه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) دانشكده هنر و معماري اسلامي دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) (گروه هنر  ) پايان نامه دوره كارشناسي ارشد معماري اسلامي   تعريف و تبيين رويكرد بازبن افكني با تاكيد بر اكنونيت در معماري معاصرايران ،  ،نمونه موردي :طراحي سفارتخانه […]

پايان نامه  طراحي بهينه­ي اوراق بهادار سازي در رابطه­ي كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي اخلاقي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده  اقتصاد و علوم اجتماعي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

گروه آموزشي اقتصاد   پايان نامه ارائه شده به عنوان بخشي از فعاليت­هاي تحصيلي لازم

هت اخذ دكتري تخصصي (Ph.D) در رشته علوم اقتصادي   عنوان:  طراحي بهينه­ي اوراق بهادار سازي در رابطه­ي كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي […]

پايان نامه  تأثير عوامل فرهنگي, فردي و محيطي بر رفتار خريد ناگهاني در فروشگاه‌هاي زنجيره­اي شهروند

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد, مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل عنوان  تأثير عوامل فرهنگي, فردي و محيطي بر رفتار خريد ناگهاني در فروشگاه‌هاي زنجيره­اي شهروند: نقش واسطه­اي عامل روحي – رواني بر عامل محيطي […]

پايان نامه بررسي چگونگي استقرار مهندسي مجدد صنعت بانكداري ايران با رويكرد استراتژيك در راستاي بهبود فضاي كسب و كار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد«M.A» مديريت بازرگاني گرايش: مالي عنوان : بررسي چگونگي استقرار مهندسي مجدد صنعت بانكداري ايران با رويكرد استراتژيك در راستاي بهبود فضاي كسب و كار استاد مشاور: دكتر محسن رسوليان  تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه  بررسي تأثير عوامل سازماني و فردي بر ارزش ويژه برند داخلي شركت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده  : مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد  مديريت بازرگاني –بازاريابي بين الملل  بررسي تأثير عوامل سازماني و فردي بر ارزش ويژه برند داخلي شركت ،   مورد مطالعه شعب بانك هاي خصوصي كرج استاد مشاور: دكتر سيد حميد خداداد حسيني            […]

پايان نامه بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد لازاروس در بهزيستي ذهني ورضايت از زندگي دانش آموزان دوره متوسطه دوم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده علوم انساني بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر رويكرد لازاروس در بهزيستي ذهني ورضايت از زندگي دانش آموزان دوره متوسطه دوم  استاد مشاور: دكتر صادق نصري  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته مشاوره اسفند 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه اثربخشي رويكرد اميد درماني بر كاهش دلزدگي زناشويي وافزايش شادكامي زناشويي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  واحد علوم و تحقيقات (يزد) دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته  مشاوره و راهنمايي(M.A) عنوان : اثربخشي رويكرد اميد درماني بر كاهش دلزدگي زناشويي وافزايش شادكامي زناشويي استاد راهنما:  دكتر كاظم قجاوند استاد مشاور: دكتر محمد رضا ايرواني نگارش […]

پايان نامه برآورد شاخص بيماري هلندي در كشور ايران، با رويكرد فازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس دانشكده اقتصاد و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي برآورد شاخص بيماري هلندي در كشور ايران، با رويكرد فازي فرناز قرباني استاد مشاور:  دكتر علي قنبري   بهمن ماه ۱۳۹۰ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي راهكارها و چالش‌هاي تغيير رويكرد از ماليات ستاني سنتي به الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: بررسي راهكارها و چالش‌هاي تغيير رويكرد از ماليات ستاني سنتي به الكترونيكي مطالعه موردي اداره امورمالياتي بندر امام خميني (ره) تير ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه آسيب‌شناسي طرح پاداش افزايش توليد با رويكرد مدل تعالي منابع انساني با استفاده از تكنيك دلفي فازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني گروه مديريت صنعتي (توليد) عنوان: آسيب‌شناسي طرح پاداش افزايش توليد با رويكرد مدل تعالي منابع انساني با استفاده از تكنيك دلفي فازي و مدل‌سازي ساختاري تفسيري (مطالعه موردي: شركت يزد باف) استاد مشاور: دكتر علي مروتي شريف­آبادي پاييز ۹۳ براي […]

پايان نامه فردي كردن مجازاتها در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش جزا و جرم شناسي موضوع: فردي كردن مجازاتها در حقوق ايران استاد مشاور دكتر محمود مالمير تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه نقش تكنولوژيهاي نوين ارتباطات در روابط بين الملل با رويكرد صاحبنظران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق دانشكده علوم انساني گروه علوم ارتباطات اجتماعي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته ي علوم ارتباطات اجتماعي عنوان پايان نامه نقش تكنولوژيهاي نوين ارتباطات در روابط بين الملل با رويكرد صاحبنظران بهار 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه حفظ مشتري با رويكرد بازاريابي رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداري مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه مشتريان مواد شوينده گلرنگ)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد   پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي بين‌الملل)   حفظ مشتري با رويكرد بازاريابي رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداري مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه مشتريان مواد شوينده گلرنگ)       بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه حفظ مشتري با رويكرد بازاريابي رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداري مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني(بازاريابي بين‌الملل) حفظ مشتري با رويكرد بازاريابي رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداري مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه مشتريان مواد شوينده گلرنگ) بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه پيش­بيني رفتار خريد مصرف­كننده براساس سبك زندگي با دو رويكرد روانشناسي و جامعه شناسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان­نامه كارشناسي ارشد در رشته­ي مديريت بازرگاني (بازاريابي)   پيش­بيني رفتار خريد مصرف­كننده براساس سبك زندگي با دو رويكرد روانشناسي و جامعه شناسي   شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه تبيين اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد واقعيت درماني بر كيفيت و اميد به زندگي در بيماران سرطاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگا ه آزاد اسلامي  عنوان: تبيين اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد واقعيت درماني بر كيفيت و اميد به زندگي در بيماران سرطاني براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه اثربخشي مرحله سنجش و آموزش رويكرد طرح­واره درماني بر فعاليت طرح­واره­هاي ناسازگار اوليه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان­شناسي گروه روان­شناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روان­شناسي تربيتي اثربخشي مرحله سنجش و آموزش رويكرد طرح­واره درماني بر فعاليت طرح­واره­هاي ناسازگار اوليه و رضايت زناشويي دانش­آموزان متأهل دوره متوسطه شهر قاين  تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي شاخصهاي مؤثر در ارتقاي امنيت زنان در فضاهاي عمومي با رويكرد مشاركتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) بررسي شاخصهاي مؤثر در ارتقاي امنيت زنان در فضاهاي عمومي با رويكرد مشاركتي تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه سبك هاي رهبري امنيت ملي : بررسي مقايسه اي رويكرد سعيد جليلي و محمد جواد ظريف به مسئله هسته اي ايران به عنوان موضوع امنيت بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه تاثيرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسي تطبيقي رويكرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد  اراك دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش جزا و جرم شناسي عنوان: تاثيرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسي تطبيقي رويكرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامي جديد و قانون سابق استاد راهنما: دكتر […]

پايان نامه بررسي جايگاه اصل فردي‌كردن مجازات‌ها در حقوق جزاي افغانستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جامعه المصطفي- واحد كابل پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم‌‌شناسي بررسي جايگاه اصل فردي‌كردن مجازات‌ها در حقوق جزاي افغانستان   جوزا(خرداد) 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

شناسايي اختلاف بين رفتارهاي مصرف كنندگان در بخش بندي بازار براساس رويكرد منافع پژوهي خريد

متن كامل پايان نامه عنوان :شناسايي اختلاف بين رفتارهاي مصرف كنندگان در بخش بندي بازار براساس رويكرد منافع پژوهي خريد  

دانلود پايان نامه:دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي شهرستان ملاير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري عنوان :دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي  شهرستان ملاير  

دانلود پايان نامه در مورد:طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد علوم رفتاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري عنوان : طراحي مجتمع مسكوني با رويكرد علوم رفتاري

پايان نامه ارشد:رويكرد امنيت جهاني با نظر بر تروريسم مبتني بر عقايد وهابي و مقايسه آن با فقه و حقوق اسلامي و حقوق بشر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :الهيات و معارف اسلامي عنوان : رويكرد امنيت جهاني با نظر بر تروريسم مبتني بر عقايد وهابي و مقايسه آن با فقه و حقوق اسلامي و حقوق بشر 

پايان نامه:تعيين رابطه بين صفات شخصيت و رويكرد يادگيري با سلامت رواني و شادكامي دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران

  عنوان : تعيين رابطه بين صفات شخصيت و رويكرد يادگيري با سلامت رواني و شادكامي دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران

پايان نامه : بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط كريم در سال 1386-1385

دانلود متن كامل پايان نامه بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط كريم در سال 1386-


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۷:۳۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره كار نوبتي

بي سيم يا تلفن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي مكاترونيك   عنوان : طراحي سامانه قرائت كنتور آب به شيوه خاموش و ارسال كاركرد با شبكه بي سيم يا تلفن

پايان نامه ارشد:بررسي مشكلات ارگونوميكي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان همدان و ارائه راهكار جهت بهبود وضعيت

مقدمه:كار و انسان دو جزءاصلي و تفكيك ناپذير هستي است كه بايد به گونه اي متناسب با يكديگر برنامه ريزي شوند. نبود تناسب ميان توانمندي هاي انسان و نوع كاري كه او انجام ميدهد سبب بروز مشكلات بسياري ميشود در اين راستا علم ارگونومي از زواياي مختلف سلامت شاغلين و همچنينكارآيي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد. مديريت اغلب از شرايط نامناسب كار و آنچه مي تواند سبب كاهش بهرهوري شود آگاهي ندارد و نيروي كار اغلب به شرايط نامناسب كار سازش مي يابند اما هزينه اين سازش افزايش زمان كار،پايين بودن كيفيت، افزايش صدمات و بيماريهاي ناشي از كار خواهد بود. هدف اين تحقيق ارائه توصيه هايي براي بهبود موقعيت كاري در كتابخانه ها و كمك به سازمان پشتيبان و نيز توصيه هايي براي حل مشكلات رايج در كتابخانه ها مي باشد.

روش كار: پ‍ژوهش توصيفي– مقطعي حاضر طي يك بازه زماني دو ماهه از آبان ۱۳۹۰ تا دي۱۳۹۰ از كتابداران شاغل در كتابخانه هاي عمومي استان همدان به تعداد۱۱۲ نفر شركت كردند. متغيرهاي اصلي مطالعه شامل برخي ويژگي هاي دموگرافيك و ابزار كاري كتابداران بوده است. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه و چك ليست محقق ساخته كه روايي وپايائي آن تاييد گرديد، استفاده شده است. پرسشنامه طراحي شده از سه بخش تشكيل شده بود كه بخش اول آن شامل برخي اطلاعات دموگرافيكي، بخش دوم شامل وضعيت كاري

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ك

تابخانه و بخش سوم شامل بررسي شيوع اختلالات عضلاني برگرفته از پرسشنامه استاندارد نورديك مي باشد. چك ليست براي سنجش ابزار هاي كاري از استاندارد اوشا و نايوش الگو برداري شده است.داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۳ SPSS تجزيه و تحليل و ارتباط بين متغيرها توسط شاخصهاي آماري همبستگي رتبه‌اي اسپيرمن و ضريب خي مورد تحليل قرار گرفت

يافته ها: يافته ها نشان داد بيشتر شاغلين صرف نظر از جنسيت، سن و سابقه كار در ناحيه كمر (۵۱%) و گردن(۴۸%) در طول يكسال گذشته دچار ناراحتي شده اند.با توجه به وظايف كتابداران در كتابخانه ها، هنگام جا زدن كتابها در قفسه ها،طبق داده ها تقريبا يك سوم كتابداران داراي حداقل يك نوع ناراحتي بودند.همينطور در رابطه كار با كامپيوتر بيش از نيمي از آنها در ناحيه شانه دچار ناراحتي بودند.طبق بررسي ابزار كاري و عدم وجود استاندارد ها در صندلي، ميز، صفحه نمايش و صفحه كليد، داده ها نشان داد بين وضعيت صندلي، ميز، مانيتور واختلالات اسكلتي _ عضلاني رابطه معنا دار آماري(۰۲۵/۰ (P = ( 009/0 (P=(045/0=(P وجود دارد. از بين كتابداران ۳۷% آنها ابراز داشتند در طي يكسال گذشته به علت عوارض و ناراحتي هاي اسكلتي و عضلاني به پزشك مراجعه كرده اند.

نتايج:شيوع عوارض به رغم جوان بودن جمعيت بالا بوده و رابطه معني داري بين افزايش سابقه كار و سن افراد و ابتلا به عوارض اسكلتي عضلاني به دست آمد و همچنين عوامل كاري خطر گذار بر قسمت هاي مختلف بدن شناخته شد كه بيش از همه در ناحيه گردن و كمر خود نمايي مي كردند. بنابراين بايد هر چه سريع تر شرايط محيط كار را اصلاح كرد و مديرانسازمانبرنامههاييرابرايبهبودوضعيت كاري،كاهش فشارها، اصلاح ابزار كار و آموزش شيوه صحيح كاري برنامه ريزي كنند.

كليد واژه ها: كتابداري، كتابخانه هاي عمومي، ارگونومي، اختلالات اسكلتي – عضلاني، همدان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل : حق بركاردرنظام حقوقي ايران و بين المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : حق بركاردرنظام حقوقي ايران و بين المللي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه ماهيت حقوقي جريان ثبتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته ي حقوق خصوصي ماهيت حقوقي جريان ثبتي استاد مشاور: دكتر عباس برزويي مهر ماه 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي اشتباهات ثبتي در ثبت املاك و نحوه اصلاح آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته  حقوق گرايش خصوصي  عنوان: بررسي اشتباهات ثبتي در ثبت املاك و نحوه اصلاح آن  استاد مشاور: دكتر رضا سكوتي نسيمي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق   ايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايشحقوق جزا و جرم شناسي موضوع جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري استاد […]

دانلود پايان نامه ارشد : ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار با استفاده از خوشه­ بندي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع  گرايش : صنايع عنوان : ارائه يك مدل براي استقرار رقابتي تسهيلات در بازار  با استفاده از خوشه­ بندي

پايان نامه ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي : بررسي تطبيقي رشوه در فقه اماميه و حقوق ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي تطبيقي رشوه در فقه اماميه و حقوق ايران

پايان نامه برق قدرت:از الگوريتم هاي بهينه سازي مولد پالسي با استفاده تكاملي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك گرايش قدرت با عنوان :از الگوريتم هاي بهينه سازي مولد پالسي با استفاده تكاملي

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي: جايگزين هاي قرار بازداشت موقت مباني و قلمرو

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۴۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره مديريت كيفيت

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني

عملكرد در لغت به معناي حالت يا كيفيت كاركرد است.  به اين ترتيب، عملكرد سازماني سازه­اي كلي است كه بر چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد. از نظر نيلي و همكاران (2002) ، عملكرد سازماني به فرآيند تبيين كيفيت اثربخشي و كارايي اقدامات گذشته اطلاق مي شود. مطابق اين تعريف، عملكرد به دو جزء كارايي […]

پايان نامه رابطه بين مديريت كيفيت جامع وعملكرد بازاريابي در شركت نورد و لوله صفا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني(گرايش داخلي)  عنوان: رابطه بين مديريت كيفيت جامع وعملكرد بازاريابي در شركت نورد و لوله صفا  تابستان93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي تأثير مديريت كيفيت زنجيره تأمين با استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات كرمانشاه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A) گرايش توليد عنوان: بررسي تأثير مديريت كيفيت زنجيره تأمين با استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازماني(ERP) درشركت پتروشيمي باختر كرمانشاه استاد راهنما: دكتر سيد رضا حسني نگارش: […]

پايان نامه تخصيص منابع مديريت كيفيت به استراتژي­هاي كيفيت با استفاده از تحليل شبكه­اي فازي و برنامه­ريزي آرماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري واقتصادي  گروه مديريت صنعتي گرايش توليد   پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد  تخصيص منابع مديريت كيفيت به استراتژي­هاي كيفيت با استفاده از تحليل شبكه­اي فازي و برنامه­ريزي آرماني، مطالعه­ي موردي: شركت شهدگستران نوين دي ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مقايسه ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان درباره كاربرد مديريت كيفيت فراگير در آموزش (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش: بازرگاني   عنوان: مقايسه ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان درباره كاربرد مديريت كيفيت فراگير در آموزش (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه)   شهريور 1394 […]

پايان نامه مقايسه ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان درباره كاربرد مديريت كيفيت فراگير در آموزش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

م

ديريت بازرگاني گرايش: بازرگاني عنوان: مقايسه ديدگاه هاي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان درباره كاربرد مديريت كيفيت فراگير در آموزش (مطالعه موردي:دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه)   شهريور 1394 براي […]

پايان نامه رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  رشته:مديريت بازرگاني – گرايش بيمه عنوان: رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني با توجه به نقش تعديل گر عوامل محيط خارجي (در شعبات […]

پايان نامه تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توجه به نقش ميانجي عملكرد كيفيت در شركت هاي توليدي استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:  مديريت بازرگاني       گرايش: داخلي           عنوان : تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توجه به […]

پايان نامه تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:  مديريت بازرگاني       گرايش: داخلي         عنوان : تاثير توانمندي در اجراي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري مديريت كيفيت بر عملكردنواوري با توجه […]

پايان نامه ارشد : ارزيابي نقش مديريت كيفيت جامع و مديريت منابع انساني در شكل گيري دلبستگي شغلي در ميان كاركنان صنايع غذايي اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي مؤلفه هاي مديريت كيفيت جامع و مديريت منابع انساني با رضايتمندي مشتري

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي مؤلفه هاي مديريت كيفيت جامع و مديريت منابع انساني با رضايتمندي مشتري

پايان نامه:رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني با توجه به نقش تعديل گر عوامل محيط خارجي (در شعبات شركت هاي بيمه استان گيلان)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مريديت عنوان : رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني با توجه به نقش تعديل گر عوامل محيط خارجي (در شعبات شركت هاي بيمه استان گيلان)

پايان نامه ارشد :مديريت كيفيت خدمات بانكي با استفاده از فرايند تحليل شبكه اي و توسعه عملكرد كيفي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :صنايع گرايش : مديريت سيستم و بهره وري   عنوان :  مديريت كيفيت خدمات بانكي با  استفاده از فرايند تحليل شبكه اي و توسعه عملكرد كيفي

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :سازمان مديريت صنعتي عنوان : امكان سنجي استقرار نظام مديريت كيفيت جامع در صنايع كوچك و متوسط شهرك هاي صنعتي شهرستان آمل

دانلود پايان نامه ارشد: تأثير ابعاد ساختار سازماني بر اجراي مديريت كيفيت جامع در اداره كل امور مالياتي استان همدان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : تأثير  ابعاد ساختار سازماني بر اجراي مديريت كيفيت جامع در اداره كل امور مالياتي استان همدان

پايان نامه ارشد:بررسي اثر مديريت كيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان و اولويت بندي ابعاد آن با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي(AHP)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : بازرگاني داخلي عنوان : بررسي اثر مديريت كيفيت جامع (TQM) بر رضايت مشتريان  و اولويت بندي ابعاد آن با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي(AHP)

دانلود پايان نامه ارشد : تأثير مديريت كيفيت فراگير بر ميزان نوآوري سازمان با ميانجي گري يادگيري سازماني در آموزش عالي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي عنوان : تأثير مديريت كيفيت فراگير بر ميزان نوآوري سازمان با ميانجي گري يادگيري سازماني در آموزش عالي

دانلود پايان نامه : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررسي موردي شركت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع عنوان : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررسي موردي شركت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : داخلي عنوان : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

پايان نامه ارشد مهندسي صنايع: تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد مديريت آموزشي: رابطه مديريت كيفيت فراگير و خلاقيت با توانمند سازي دبيران زن مقطع متوسطه شهرداراب

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد صنايع : پيش بيني رضايت مندي مشتريان پس از اجراي مولفه هاي استانداردهاي مديريت كيفيت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع با عنوان : پيش بيني رضايت مندي مشتريان پس از اجراي مولفه هاي استانداردهاي مديريت كيفيت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي تاثير سيستم مديريت كيفيت بر رضايتمندي كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي تاثير سيستم مديريت كيفيت بر رضايتمندي كاركنان بيمارستان تامين اجتماعي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه رابطه مديريت كيفيت فراگير (TQM) با توانمند سازي و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد  اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A) رشته : مديريت آموزشي عنوان : رابطه  مديريت  كيفيت فراگير (TQM)  با  توانمند سازي  و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان فارس […]

پايان نامه بررسي تاثير كاركردهاي مديريت منابع انساني بر كيفيت خدمات

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد رشته مديريت دولتي-گرايش مديريت  نيروي انساني عنوان: بررسي تاثير كاركردهاي مديريت منابع انساني بر كيفيت خدمات (مطالعه موردي; دانشگاه شاهد)   تير 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” رشته مديريت بازرگاني – گرايش داخلي  عنوان مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي  (شعب بانك ملي و ملت شهرستان كاشان) […]

پايان نامه تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي(واحد نراق)  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني«M.A» (گرايش بازريابي) عنوان: تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري  (مطالعه موردي: شعب بانك ملت استان قم) استاد مشاور: جناب دكترعباس كاظمي زمستان 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده اقتصاد-حسابداري-مديريت پايان‏نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش:منابع انساني  عنوان: بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري  مورد مطالعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1393-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت برنامه هاي درسي رشته علوم تربيتي(گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) درمقطع كارشناسي از ديدگاه دانشجويان واعضاي هيات علمي در دانشگاه هاي دولتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد دررشته برنامه ريزي درسي موضوع : ارزيابي كيفيت برنامه هاي درسي رشته علوم تربيتي(گرايش مديريت وبرنامه ريزي آموزشي) درمقطع كارشناسي از ديدگاه دانشجويان واعضاي هيات علمي در دانشگاه هاي دولتي شهر تهران درسال تحصيلي90-89 استاد مشاور : […]

پايان نامه:ارتباط بين مهارتهاي سه گانه مديريتي (فني،ادراكي،انساني) مديران تربيت بدني با كيفيت زندگي كاري و عملكرد مربيان ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي آذربايجان شرقي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت ورزشي گرايش :تربيت بدني و علوم ورزشي عنوان : ارتباط بين مهارتهاي سه گانه مديريتي (فني،ادراكي،انساني) مديران تربيت بدني با كيفيت زندگي كاري و عملكرد مربيان ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي آذربايجان شرقي

دانلود پايان نامه ارشد : مديريت ارتباط با مشتري و رابطه آن با كيفيت زندگي كاري در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : داخلي عنوان : مديريت ارتباط با مشتري و رابطه آن با كيفيت زندگي كاري در سازمان تامين اجتماعي استان 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۴۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه چرخ دوار

با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني برسطح  GDNFمخچه موش هاي پاركينسوني القائي توسط 6 هيدروكسي دوپامين (6-OHDA)

پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر حفاظتي تمرين اختياري روي چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني برسطح GDNF مخچه موش هاي پاركينسوني القائي توسط 6 هيدروكسي دوپامين

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : فيزيولوژي ورزشي عنوان : اثر حفاظتي تمرين اختياري روي چرخ دوار همراه با مصرف عصاره گل گياه ازگيل ژاپني برسطح GDNF مخچه موش هاي پاركينسوني القائي توسط 6 هيدروكسي دوپامين

پايان نامه ارشد :تحليل ارتعاشات خمشي خطي پره‏ي توربين بادي كامپوزيتي دوار و شبيه‏سازي نرم افزاري آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مكانيك گرايش : طراحي كاربردي  عنوان : تحليل ارتعاشات خمشي خطي پره‏ي توربين بادي كامپوزيتي دوار و شبيه‏سازي نرم افزاري آن

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي خشك كن دوار صنعتي توليد دي كلسيم فسفات

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : مطالعه تجربي و مدلسازي رياضي خشك كن دوار صنعتي توليد دي كلسيم فسفات

پايان نامه ارشد:آناليز انرژي و اگزرژي چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازيافت انرژي سرد گاز طبيعي مايع شده به همراه استفاده از گاز طبيعي حاصله به عنوان سوخت اضافي زباله سوز

اهداف اين پروژه در بر گيرنده ارائه راهكاري براي محاسبه ارزش حرارتي زباله بر اساس آگاهي از تركيب زباله و همچنين پيشنهاد يك چرخه تركيبي توليد توان زباله سوز با استفاده از بازيافت انرژي سرد گاز طبيعي مايع شده به همراه استفاده از گاز طبيعي حاصله به عنوان سوخت اضافي زباله سوز و انجام تحليل پارامتري به منظور بررسي تاثيرات پارامتر هاي كليدي بر روي راندمان هاي انرژي و اگزرژي مي باشد.
چرخه تركيبي متشكل از يك چرخه رانكين محلول آمونياكي است كه با يك زباله سوز پسماند ها و يك چرخه انرژي سرد گاز طبيعي مايع شده همراه شده است. اين چرخه تركيبي با چرخه رانكين بخار رايج مقايسه مي شود. هدف يافتن نقاطي با راندمان هاي بيشتر نسبت به چرخه رايج است و مي توان از طريق نمودارهاي ترسيم شده اين نقاط را يافت. در چرخه تركيبي دماي تقطير محلول آمونياكي و فشار هاي ورودي و خروجي توربين شماره 2 به عنوان پارامتر هاي كليدي در نظر گرفته مي شوند. با كاهش دماي تقطير محلول آمونياكي راندمان هاي انرژي و اگزرژي هر دو افزايش مي يابند. راندمان هاي انرژي و اگزرژي با افزايش فشار ورودي توربين شماره 2 افزايش مي -يابند. با افزايش فشار خروجي توربين شماره 2، راندمان انرژي چرخه تركيبي كاهش مي يابد در حالي كه راندمان اكزرژي افزايش مي يابد.
كلمات كليدي: توليد همزمان كار و حرارت، چرخه محلول آمونياكي، چرخه LNG، زباله سوز، راندمان انرژي، راندمان اگزرژي

پايان نامه ارشد: آناليز انرژي و اگزرژي چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازيافت انرژي سرد گاز طبيعي مايع شده

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك گرايش : تبديل انرژي عنوان : آناليز انرژي و اگزرژي چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازيافت انرژي سرد گاز طبيعي مايع شده به همراه استفاده از گاز طبيعي حاصله به عنوان سوخت اضافي زباله سوز

پايان نامه هاي دانلودي رشته تربيت بدني

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته تربيت بدني سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ف

عاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني: بررسي […]

عناوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد سايت سبز فايل -قسمت ۱

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در […]

پايان نامه ارشد رشته زيست شناسي : اثر ورزش ارادي و اجباري بر تحمل به اثرات ضددردي مورفين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش علوم جانوري با عنوان :  اثر ورزش ارادي و اجباري بر تحمل به اثرات ضددردي مورفين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

پايان نامه روانشناسي درباره استرس و مقابله

بعضي از روانشناسان تاريخچه مقابله را با تاريخ رويكرد يادگيري بخصوص الگوي محرك پاسخ (S-R) پيوند مي دهند (فرايد بندگ ۱۹۹۷) البته با ناكار آمدي اين الگو و پديد آمدن رويكردي فراگير تر الگوي (S-O-R) رفتارهاي انساني و انديشه هايشان بيشتر تبيين شد با ظهور نظريات جديد بطور خاص نظريه خودكار آمدي مسايلي از قبيل […]

پايان نامه نقش انكوباتورها يا مراكز رشد اقتصادي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت عنوان:   بررسي نقش انكوباتورها يا مراكز رشد اقتصادي در گسترش كارآفريني مطالعه موردي موسسات كوچك و متوسط استان كرمانشاه (1393)   1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه اندازه‌گيري شكاف وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي (تشكيلات و روش‌ها)   عنوان اندازه‌گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني در روابط عمومي بهزيستي شهر تهران   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه طراحي و توليد انيميشن آموزشي مفاهيم هندسه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: طراحي و توليد انيميشن آموزشي مفاهيم هندسه و بررسي تأثير آن بر مهارت هاي هندسي دانش آموزان مقطع ابتدايي   زمستان 1393     […]

پايان نامه آموزش غني سازي ازدواج به سبك اولسون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مشاوره خانواده عنوان: اثر بخشي آموزش غني سازي ازدواج به سبك اولسون بر الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي   شهريور 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي […]

مقاله رايگان :تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي)

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي) چكيده: انتساب انهدام سكوهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران به دولت آمريكا به لحاظ حقوقي چندان سخت و دشوار نبود. افراد حمله كننده به سكوهاي ايران، كاركنان نظامي نيروي دريايي آمريكا […]

پايان نامه  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان پايان نامه:  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني استاد مشاور: دكتر مجيد محمود عليلو كارشناسي ارشد روانشناسي باليني تابستان ۹٢ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه­ جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A) موضوع : رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب استاد مشاور: دكتر كيوان […]

پايان نامه پيش بيني درماندگي‌آموخته‌شده آموخته‌شده براساس ويژگي هاي شخصيتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه روان‌شناسي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ‌ارشد در رشته روان‌شناسي تربيتي  عنوان: پيش بيني درماندگي‌آموخته‌شده آموخته‌شده براساس ويژگي هاي شخصيتي  و سبك هاي يادگيري دانش آموزان دختر پايه سوم متوسطه شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 93-1392  استاد […]

پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه الزهرا (س) دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي  پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد  عنوان تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  استاد مشاور سركار خانم دكتر آزاده مداحي دي1393 […]

پايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده  آموزش هاي مجازي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت منابع انساني تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد  شهر تهران استاد مشاور دكتر محمدحسين مشرف جوادي دي ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه مقايسه كمال‌گرايي و هوش هيجاني در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: عمومي  عنوان: مقايسه كمال‌گرايي و هوش هيجاني در زنان متقاضي طلاق و زنان عادي  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تاثير يك دوره حركات اصلاحي بر ناهنجاريهاي اسكلتي وعملكرد هوازي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تكاب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش :  فيزيولوژي ورزشي عنوان :  تاثير يك دوره حركات اصلاحي بر ناهنجاريهاي اسكلتي وعملكرد هوازي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تكاب استاد مشاور : […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)   گرايش : صنعتي و سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان     تابستان […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان سال 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين­المللي كيش طراحي استراتژي تبليغات مجموعه پاكت     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشتهMBA  گرايش استراتژيك بهمن ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران   پرديس بين‌المللي كيش         بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي   شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي با تعهد سازماني كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديرت دولتي گرايش منابع انساني عنوان: بررسي رابطه بين هوش معنوي با تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي معاونت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب)   زمستان 92 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ادراك معتادين از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقيت ترك آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بخش مديريت ورزشي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي   ادراك معتادين از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقيت ترك آنها   بهمن ماه 1392 براي […]

پايان نامه اثر حاد كشش ايستا، پويا و تركيبي، دو و پنج دقيقه قبل از فعاليت، بر اجرا و فعاليت الكترومايوگرافي پرش عمودي در دختران تمرين نكرده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد عنوان: اثر حاد كشش  ايستا، پويا و تركيبي، دو و پنج دقيقه قبل از فعاليت، بر اجرا و فعاليت الكترومايوگرافي پرش عمودي در دختران تمرين نكرده پاييز 1390   براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه محاسبه و ارزيابي اثر پارامترهاي مختلف بر نحوه توزيع دما در نان طي فرايند پخت به كمك ديناميك سيالات محاسباتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع غذايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي-صنايع غذايي عنوان: محاسبه و ارزيابي اثر پارامترهاي مختلف بر نحوه توزيع دما در نان طي فرايند پخت به كمك ديناميك سيالات محاسباتي (CFD) سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پابان نامه بررسي وضعيت تغذيه اي ، تركيب بدني و برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني وحركتي تيم ملي دو وميداني جانبازان و معلولين بانوان ايران 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي    پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش تربيت بدني و علوم ورزشي  عنوان : بررسي وضعيت تغذيه اي ، تركيب بدني و برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني وحركتي تيم ملي دو […]

پايان نامه بررسي اثرات نقدينگي بر نوسان قيمت در بازار مسكن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه بوعلي­سينا دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه اقتصاد  پايان نامه: براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و برنامه­ريزي  عنوان: بررسي اثرات نقدينگي بر نوسان قيمت در بازار مسكن (مطالعه بين كشوري) استاد مشاور: دكتر نادر مهرگان بهمن 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۳۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

ارتباط با مشتري

پايان نامه توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا(مورد مطالعه:شعب بانك سينا شهر اصفهان)   استاد مشاور: دكتر آرش شاهين  مهر ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)   گرايش : صنعتي و سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان     تابستان […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشكده مديريت تحصيلات تكميلي   پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت فراگير  عنوان: تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” رشته مديريت بازرگاني – گرايش داخلي  عنوان مطالعه تطبيقي اثرات كيفيت زندگي كاري بر مديريت ارتباط با مشتري در بانك هاي دولتي و خصوصي  (شعب بانك ملي و ملت شهرستان كاشان) […]

پايان نامه شناسايي ابعاد موثر در موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري در بانك سپه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق – دانشكده مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) مديريت بازرگاني – گرايش : بازاريابي  عنوان : شناسايي ابعاد موثر در موفقيت نظام مديريت ارتباط با مشتري در بانك سپه (امور شعب منطقه شرق تهران)  تابستان 1393  براي […]

پايان نامه تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي(واحد نراق)  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني«M.A» (گرايش بازريابي) عنوان: تعيين رابطه بين كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري  (مطالعه موردي: شعب بانك ملت استان قم) استاد مشاور: جناب دكترعباس كاظمي زمستان 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي                            واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع : بررسي نقش فناوري اطلاعات جهت بهبود، ابزاري براي مديريت ارتباط با مشتري در نمايندگي ايران خودرو كرمانشاه در سال ۱۳۹۳ پاييز ۱۳۹۳ […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پ

ايان نامه بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده اقتصاد-حسابداري-مديريت پايان‏نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش:منابع انساني  عنوان: بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري و مديريت ارتباط با مشتري  مورد مطالعه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1393-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك (M.A) بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري (مورد مطالعه هتل هاي شهر تهران) سال تحصيلي 1393 […]

پايان نامه ارزيابي تأثير تكنولوژي رسانه اجتماعي بر عملكرد مشتري بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي  عنوان: ارزيابي تأثير تكنولوژي رسانه اجتماعي بر عملكرد مشتري بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي ارتباط بين جهت يابي ‏اطلاعات مشتري و كارايي سيستم مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مؤسسه آموزش عالي ارس پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش: بازرگاني  بين‌الملل بررسي ارتباط بين جهت يابي ‏اطلاعات مشتري و كارايي سيستم مديريت ارتباط با مشتري (‏CRM‏) در بازارهاي كسب و كار استاد مشاور: دكتر پرويز […]

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه پژوهشكده شاخص پژوه گروه مديريت رساله دكتري رشته ي مديريت گرايش منابع انساني   عنوان مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )   04 /  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه سنجش عوامل تاثير گذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده علوم انساني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – تحول (M.A)   عنوان: سنجش عوامل تاثير گذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي     شهريور 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي در شركت بيمه آسيا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت عنوان: سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي در شركت بيمه آسيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما د پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه پژوهشكده شاخص پژوه گروه مديريت رساله دكتري رشته ي مديريت گرايش منابع انساني عنوان مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )ر سايت درج […]

پايان نامه سنجش عوامل تاثير گذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني – تحول (M.A) عنوان: سنجش عوامل تاثير گذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري در منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي در شركت بيمه آسيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه آموزشي مديريت دانشكده مديريت و حسابداري پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول عنوان: تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران   نيمسال تحصيلي شهريور 1394 براي […]

پايان نامه ارشد:بررسي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك و تاثير آن بر رشد و سود آوري سازمان

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي فرآيند مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك و تاثير آن بر رشد و سود آوري سازمان (مطالعه موردي بانكهاي خصوصي و دولتي شهر كرمانشاه )

دانلود پايان نامه ارشد : ميزان پذيرشCRM ( مديريت ارتباط با مشتري) در بانك و عوامل مرتبط با آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : مالي عنوان : ميزان پذيرشCRM ( مديريت ارتباط با مشتري) در بانك و عوامل مرتبط با آن

دانلود پايان نامه ارشد : مديريت ارتباط با مشتري و رابطه آن با كيفيت زندگي كاري در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : داخلي عنوان : مديريت ارتباط با مشتري و رابطه آن با كيفيت زندگي كاري در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

دانلود پايان نامه : شناخت رابطه مديريت ارتباط با مشتري با مديريت دانش در بانك پاسارگاد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : شناخت رابطه مديريت ارتباط با مشتري با مديريت دانش در بانك پاسارگاد

پايان نامه ارشد: تاثير مديريت دانش(KM) بر موفقيّت مديريت ارتباط با مشتري(CRM)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي عنوان : تاثير مديريت دانش(KM) بر موفقيّت مديريت ارتباط با مشتري(CRM)

پايان نامه ارشد: تأثير رسانه هاي اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباط با مشتري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي عنوان : تأثير رسانه هاي اجتماعي و سيستم مديريت مشتري محور بر عملكرد ارتباط با مشتري ( مورد مطالعه نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو استان گيلان)

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : بازرگاني داخلي  عنوان : تاثير تاكتيكهاي بازاريابي ارتباط با مشتري بر وفاداري مشتريان

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل كليدي موفقيت درپياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در دفاتر خدمات گردشگري ايران(مطالعه موردي :دفاتر خدمات گردشگري استان گيلان)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي عوامل كليدي موفقيت درپياده سازي مديريت ارتباط با مشتري در دفاتر خدمات گردشگري ايران(مطالعه موردي :دفاتر خدمات گردشگري استان گيلان)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي ارتباط بين مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، كيفيت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتري (CLV) از ديدگاه مشتري در صنعت هتل‌داري در شهر ايلامبررسي ارتباط بين مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، كيفيت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتري (CLV) از ديدگاه مشتري در صنعت هتل‌داري در شهر ايلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت اجرايي   عنوان : بررسي ارتباط بين مديريت ارتباط با مشتري (CRM)، كيفيت رابطه (RQ)  و ارزش طول عمر مشتري (CLV) از ديدگاه مشتري در صنعت هتل‌داري در شهر ايلام

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته عنوان : بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي

دانلود پايان نامه :بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :صنعتي و سازماني عنوان : بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري  در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان  

پايان نامه ارشد : بكار گيري داده كاوي جهت تجزيه و تحليل زمينه هاي كليدي تاثيرگذار جهت پذيرش و پياده سازي مديريت ارتباط با مشتريان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات  گرايش : كامپيوتر  عنوان :  بكار گيري داده كاوي جهت تجزيه و تحليل زمينه هاي كليدي تاثيرگذار جهت پذيرش و پياده سازي مديريت ارتباط با مشتريان   

دانلود پايان نامه ارشد : تعيين عوامل موثر بر عملكرد مديريت ارتباط با مشتري در جذب سهم بازار (مطالعه موردي شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت شهرستان گرگان)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش : تجارت الكترونيك عنوان : تعيين  عوامل موثر بر عملكرد  مديريت ارتباط با مشتري  در جذب سهم بازار  (مطالعه موردي  شركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنت شهرستان گرگان)

پايان نامه ارشد : بررسي عوامل تاثيرگذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك ملي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  گرايش : بازرگاني عنوان : بررسي عوامل تاثيرگذار بر استقرار مديريت ارتباط با مشتري در شعب بانك ملي به 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۶:۳۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع سمينار صنايع

سمينار ارشد مهندسي شيمي: بررسي پساب هاي صنايع پتروشيمي و امكان تصفيه آن به روش استخراج مايع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : بررسي پساب هاي صنايع پتروشيمي و امكان تصفيه آن به روش استخراج مايع – مايع در ستون RDC در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي: بررسي كاربردهاي نانوتكنولوژي در صنايع بالادستي نفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : بررسي كاربردهاي نانوتكنولوژي در صنايع بالادستي نفت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كاپوزيت هاي پليمري

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر – صنايع پليمر بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي نانو كاپوزيت هاي پليمري  

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: نانو كامپوزيت هاي پلي استرهاي غير اشباع

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر نانو كامپوزيت هاي پلي استرهاي غير اشباع در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: مكانيسم هاي شكست در سيسمتهاي آلياژي و نانو كامپوزيتها

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر مكانيسم هاي شكست در سيسمتهاي آلياژي و نانو كامپوزيتها در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي NR/BR

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر مقايسه روش هاي سنتي و جديد براي افزايش خواص مكانيكي NR/BR در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: سنتز و مطالعه خواص نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتاني بر پايه كيتين

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر  سنتز و مطالعه خواص نانوكامپوزيت زيست تخريب پذير پلي يورتاني بر پايه كيتين در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر:

علم و تكنولوژي پيش آغشته ها

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر علم و تكنولوژي پيش آغشته ها در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: تعيين توزيع نانو ذرات در مذاب آلياژهاي پليمري

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر   تعيين توزيع نانو ذرات در مذاب آلياژهاي پليمري در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: بررسي روشهاي فرايندي و آماده سازي نانو كامپوزيتهاي پليمري

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر  بررسي روشهاي فرايندي و آماده سازي نانو كامپوزيتهاي پليمري در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- صنايع پليمر: پيش آغشته هاي فنولي- الياف شيشه

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -صنايع پليمر  پيش آغشته هاي فنولي- الياف شيشه در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي پليمر- پژوهش صنايع رنگ: پوشش هاي خود تميز شونده (سطوح فرا آبگريز)

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي پليمر -پژوهش صنايع رنگ  پوشش هاي خود تميز شونده (سطوح فرا آبگريز) در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه بررسي تاثير نقش مديريت دانش بر اثر بخشي واحدهاي توليدي – صادراتي صنايع لبني استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه مازندران دانشكده علوم اقتصادي و اداري پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته مديريت صنعتي موضوع: بررسي تاثير نقش مديريت دانش بر اثر بخشي واحدهاي توليدي – صادراتي صنايع لبني استان مازندران استاد مشاور: دكتر حسنعلي آقاجاني شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته صنايع

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته صنايع سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد گروه صنايع غذايي: تاثير دماهاي متفاوت […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته صنايع : امكان سنجي احداث استخر آب گرم معدني مصنوعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع  گرايش : صنايع عنوان :  امكان سنجي احداث استخر آب گرم معدني مصنوعي

پايان نامه ارشد رشته صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري: ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در پروژه‌هاي عمراني (با مطالعه موردي پيمانكاران سازمان مهندسي و عمران شهر تهران)

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

سمينار ارشد رشته مكانيك تبديل انرژي: تحليل ترموديناميكي جريان آرام كاملا توسعه يافته در يك كويل مارپيچ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك تبديل انرژي با عنوان : تحليل ترموديناميكي جريان آرام كاملا توسعه يافته در يك كويل مارپيچ با شرايط مرزي معينه براي خواص متغيره در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي […]

سمينار ارشد رشته شيمي: طراحي و شبيه سازي مخلوط كن هاي استاتيكي و تدوين الگوريتم به كارگيري آن ها در مبدل هاي حرارتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : طراحي و شبيه سازي مخلوط كن هاي استاتيكي و تدوين الگوريتم به كارگيري آن ها در مبدل هاي حرارتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

سمينار ارشد رشته شيمي: مدلسازي رياضي و تعيين پارامترهاي موثر در فرآيند خشك كردن ضايعات سبزيجات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت با عنوان : مدلسازي رياضي و تعيين پارامترهاي موثر در فرآيند خشك كردن ضايعات سبزيجات در خشك كن دوار در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرايندهاي نفتي: مدلسازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند خشك كردن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرايندهاي نفتي با عنوان : مدلسازي و تحليل ترموديناميكي فرآيند خشك كردن (اگزرژي به عنوان معياري از بازدهي خشك كن ها) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيند: مدلسازي فرايند حلاليت ايبوپروفن در دي اكسيد كربن فوق بحراني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيند با عنوان : مدلسازي فرايند حلاليت ايبوپروفن در دي اكسيد كربن فوق بحراني در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي: مدلسازي و شبيه سازي راكتور دوغابي سنتز فيشر – تروپش جهت توليد سوخت هاي سنتزي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : مدلسازي و شبيه سازي راكتور دوغابي سنتز فيشر – تروپش جهت توليد سوخت هاي سنتزي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: توليد انواع روغن هاي روانكار و كاربردهاي آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرايند با عنوان : توليد انواع روغن هاي روانكار و كاربردهاي آن و روش هاي نونين تصفيه روغن هاي سوخته (كاركرده) و تبديل آن به BASE OIL در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي طراحي فرآيند: مدلسازي و شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيند با عنوان : مدلسازي و شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) واحد اولفين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: بررسي فرآيندهاي توليد و جداسازي آروماتيك ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : بررسي فرآيندهاي توليد و جداسازي آروماتيك ها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: جداسازي آرسنيك و جيوه از آب هاي فرآيندي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : جداسازي آرسنيك و جيوه از آب هاي فرآيندي با استفاده از پليمرهاي هادي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي مهندسي فرآيند: بررسي فرآيندهاي خالص سازي گاز طبيعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي مهندسي فرآيند با عنوان : بررسي فرآيندهاي خالص سازي گاز طبيعي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

سمينار ارشد رشته شيمي طراحي فرآيندهاي نفت: بهينه سازي توليد اتيلن و پروپيلن در مجتمع پتروشيمي مارون

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرايندهاي نفت با عنوان : بهينه سازي توليد اتيلن و پروپيلن در مجتمع پتروشيمي مارون در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي: تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرايندها با عنوان : تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آناليز پيامد) در يكي از مجتمع هاي پتروشيمي ايران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

سمينار ارشد مهندسي شيمي: ارزيابي عملكرد فرآيند ترسيب الكتروشيميايي در حذف كروم از فاضلاب هاي صنعتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي محيط زيست با عنوان : ارزيابي عملكرد فرآيند ترسيب الكتروشيميايي در حذف كروم از فاضلاب هاي صنعتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

سمينار ارشد رشته شيمي فرآيند: اصول طراحي خشك كن هاي پاششي براي خشك كردن فرآورده هاي بيولوژيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي فرآيند با عنوان : اصول طراحي خشك كن هاي پاششي براي خشك كردن فرآورده هاي بيولوژيك در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد رشته شيمي طراحي فرآيند: شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال واحد اولفين توسط نرم افزار Fluent

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي طراحي فرآيند با عنوان : شبيه سازي نشست كك در مبدل خط انتقال (Transfer line exchanger) 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۲۵:۵۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: