دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه شركت برق

نام نگارنده و […]

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري كاركنان و ايجاد دانش سازماني در شركت برق منطقه اي هرمزگان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان :  بررسي  ارتباط ميان كيفيت زندگي كاري كاركنان و ايجاد دانش سازماني در شركت برق منطقه اي هرمزگان

پايان نامه ارشد: بررسي ميزان اثربخشي نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در شركت برق و ارائه الگو براي سنجش اثربخشي آن‌ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان : بررسي ميزان اثربخشي نتايج پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در شركت برق منطقه‌ايي يزد و ارائه الگو براي سنجش اثربخشي آن‌ها

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير آموزش بر اثربخشي سازماني با توجه به نقش تعديلگر فرآيند مديريت دانش (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :مديريت تحول عنوان : بررسي تاثير آموزش بر اثربخشي سازماني با توجه به نقش تعديلگر فرآيند مديريت دانش  (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران)

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني در شركت برق منطقه اي فارس

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم ها: ارتقاء تكنولوژي شركت برق منطقه اي غرب درابعاد فني و مهندسي و ارزيابي فوايد فني، اقتصادي و اجتماعي بلند مدت

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دانشگاه صنعتي شريف دانشكده مهندسي صنايع پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري عنوان: ارتقاء تكنولوژي شركت برق منطقه اي غرب درابعاد فني و مهندسي و ارزيابي فوايد فني، اقتصادي و اجتماعي بلند مدت استاد راهنما: […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : مطالعه وبررسي چگونگي اعمال مديريت دانش در شركت برق منطقه اي غرب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي با عنوان :  مطالعه وبررسي چگونگي اعمال مديريت دانش در شركت برق منطقه اي غرب در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه بررسي تاثير CRM بر عملكرد مالي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در سال 1393

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي تاثير  CRM(مديريت ارتباط با مشتري) و RM (بازاريابي رابطه مند) بر عملكرد مالي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه در سال 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پ

ايان نامه ارزيابي عملكرد خصوصي سازي در شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد و مديريت پايان نامه  كارشناسي ارشد رشته  مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيكي                                            موضوع : ارزيابي عملكرد خصوصي سازي در شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان (مطالعه موردي شهرستان نيكشهر) تابستان 91 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان شركت توزيع برق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   موسسه آموزش عالي مهرالبرز   بررسي رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني كارشناسان شركت توزيع برق لرستان   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت گرايش MBA شهريور ماه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

دانلود پايان نامه:بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شركت توزيع برق منطقه­اي شهر اصفهان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت عنوان :بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش در شركت توزيع برق منطقه­اي شهر اصفهان

پايان نامه ارشد : تخصيص سفارش به تأمين كنندگان به كمك الگوريتم هاي متاهيوريستيك در شركت صنايع برق زاوير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش : صنايع  عنوان : تخصيص سفارش به تأمين كنندگان به كمك الگوريتم هاي متاهيوريستيك در شركت صنايع برق زاوير

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه ميان اقلام تعهدي وعدم تقارن اطلاعاتي برقيمت سهام شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :مالي عنوان : بررسي رابطه ميان اقلام تعهدي وعدم تقارن اطلاعاتي برقيمت سهام شركت‏هاي پذيرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران 

پايان نامه ارشد:بررسي عوامل تاثير گذار بر شكل گيري هويت سازماني و اثرآن بر تعهد سازماني در شركت توزيع نيروي برق منطقه شميران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت اجرايي گرايش :استراتژيك عنوان : بررسي عوامل تاثير گذار بر شكل گيري هويت سازماني و اثرآن بر تعهد سازماني در شركت توزيع نيروي برق منطقه شميران

دانلود پايان نامه ارشد:تحليل و پيش ­بيني رفتار مصرف برق مشتركين با استفاده از تكنيك­ هاي داده­ كاوي(مطالعه موردي شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي)

در عصر حاضر به جرات مي توان گفت بشر براي انجام فعاليت هاي روزمره و افزايش رفاه زندگي خود، بيش از هر انرژي ديگر از انرژي الكتريكي بهره مي برد. با توجه به مشكل ذخيره سازي انرژي الكتريكي، پيش بيني ميزان بار مورد نياز به منظور داشتن يك شبكه توزيع برق مطمئن و پايدار حياتي است. مشتركين برق يكي از اصلي ترين اركان زنجيره عرضه برق مي باشند. هدف اين تحقيق پيش بيني برق مصرفي مشتركين و تحليل رفتار مصرفي آن ها تحت تاثير عوامل آب و هوايي و متغيرهاي زماني مي باشد. در صورت داشتن يك پيش بيني مناسب و دقيق مي توان از هدررفت منابع مالي ناشي از افزايش هزينه هاي عملياتي جلوگيري نمود. از سوي ديگر، با توجه به حجم انبوه داده هاي مصرف مشتركين و عوامل موثر، تنها مي توان با استفاده از ابزارهاي نوين فن آوري اطلاعات همچون داده كاوي به تجزيه وتحليل داده ها پرداخت. ابزار داده كاوي به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده ها جهت يك پيش بيني درست مي-پردازد.
در اين تحقيق، به بررسي و پيش بيني ميزان مصرف برق مشتركين شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي مي پردازيم. براي اين منظور و با در اختيار داشتن داده هاي مصرفي ۵۵۹۵ مشترك طي ۱۲ دوره دوماهه، الگوريتم هاي پيش بيني كننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روي داده هاي موجود اجرا نموده و نتايج حاصل از اجراي هر الگوريتم بر اساس معيارهاي ارزيابي خطاي پيش بيني مانند ميانگين درصد قدرمطلق خطا مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. نيز با خوشه بندي مشتركين با استفاده از الگوريتم Kohonen به بررسي رفتار مصرفي آن ها پرداخته شد. در نهايت، به نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات پرداختيم.
كلمات كليدي: پيش بيني، مصرف برق، مشترك، داده‌كاوي، دسته بندي، رگرسيون، خوشه بندي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارتباط بين اخلاق مديريتي و سلامت سازماني شركت توزيع نيروي برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  گرايش : تحول عنوان : ارتباط بين اخلاق مديريتي و سلامت سازماني شركت توزيع نيروي برق

پايان نامه ارشد مديريت مالي: بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام برعملكرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي كشور در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : مديريت مالي عنوان : بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام بر عملكرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي كشور در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي تأثير ويژگي هاي صنعت و شركت بر بقاي شركت هاي تازه وارد در صنايع برق و الكترونيك

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

مزايا و كاربرد برقگيرها در خطوط انتقال فشار قوي

مزايا و كاربرد برقگيرها در خطوط انتقال فشار قوي مهندس محمد اسكويي مركز تحقيقات نيرو اشاره: در اين مقاله استفاده از برقگير آويزي به عنوان عامل حفاظتي در مقابل اصابت صاعقه انتقال و بالا بردن ضريب اطمينان شبكه تشريح شده است. در اين راستا ساختمان داخلي و نحوه به كارگيري برقگير آويزي در خطوط انتقال […]

پايان نامه بررسي كارايي نسبي شركت آب و فاضلاب استان اردبيل

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه‌ كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان: بررسي كارايي نسبي شركت آب و فاضلاب استان اردبيل با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها     شهريورماه 1392    براي رعايت […]

پايان نامه تأثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A»   رشته : مديريت بازرگاني (گرايش بازرگاني داخلي)   عنوان: بررسي تأثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان شركت نگين گلفام نقش جهان بر اساس مدل گلمن     بهمن 1391    براي […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه الزهرا (س) دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي  پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد  عنوان تأثير تركيب تنوع هيات مديره بر كيفيت گزارشگري مالي و ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  استاد مشاور سركار خانم دكتر آزاده مداحي دي1393 […]

پايان نامه پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري

ر متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه تربيت بدني و مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش: مديريت ورزشي  عنوان: پيش بيني عملكرد كسب و كار شركتها و موسسات ورزشي استان فارس از طريق مولفه هاي بازارگرايي و نوآوري استاد […]

پايان نامه سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول

 متن كامل پايان نامه مقطع ك تحصيلات تكميلي     پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول    ‌‌     عنوان: سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول     خرداد 1394  ارشناسي ارشد رشته […]

پايان نامه تعيين رابطه بين مخارج شركت و مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري                پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي                                                    عنوان: تعيين رابطه بين مخارج شركت و مديريت سرمايه در گردش در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاييز 1393 براي رعايت […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشكده مديريت تحصيلات تكميلي   پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت فراگير  عنوان: تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان گروه تحصيلات تكميلي روانشناسي وعلوم تربيتي گرايش : روانشناسي صنعتي وسازماني (M.A. پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه : بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا استاد […]

پايان نامه نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : مديريت دولتي گرايش : منابع انساني موضوع : نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلي سال […]

پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني دركاركنان شركت هاي بيمه ايران در استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد عنوان تحقيق: بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني دركاركنان شركت هاي بيمه ايران در استان گيلان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي اثر تجديد ساختار بازار برق بر كارايي فني عرضه­ كنندگان برق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه اقتصاد رساله گرايش اقتصاد صنعتي و اقتصاد منابع و محيط‌زيست   بررسي اثر تجديد ساختار بازار برق بر كارايي فني عرضه­كنندگان برق  در ايران   استادان مشاور دكتر فيروز فلاحي دكتر رضا رنجپور   ارديبهشت ماه۱۳۹۳ براي رعايت حريم […]

پايان نامه نقش ويژگي هاي شركت هاي كوچك و متوسط در ايجاد هوش بازاريابي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس بين المللي ارس گروه مديريت اجرايي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي مديريت اجرايي عنوان فارسي نقش ويژگي هاي شركت هاي كوچك و متوسط در ايجاد هوش بازاريابي (مورد مطالعه : شركت هاي كوچك و متوسط صنعت لاستيك و پلاستيك  استان […]

پايان نامه  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش بازاريابي عنوان :  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۷:۴۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع مارياواس

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :


download (1)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه مسؤليت كيفري

پايان نامه ارشد درباره:تحليل بزه نسل كشي از منظر حقوق بين المللي كيفري با تأكيد بر وقايع كشورهاي ميانمار و سوريه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : تحليل بزه نسل كشي از منظر حقوق بين المللي كيفري با تأكيد  بر وقايع كشورهاي ميانمار و سوريه

پايان نامه ارشد درباره:بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا  و جرم شناسي عنوان : بررسي حقوقي مسئوليت كيفري توليد كنندگان كالاهاي غير استاندارد

پايان نامه رفتار تبعيض‌آميز والدين و بروز بزهكاري در كودكان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته :حقوق                      گرايش:جزا و جرم شناسي عنوان: رفتار تبعيض‌آميز والدين و بروز بزهكاري در كودكان بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه با موضوع:تحليل جرم شناختي جرايم عليه محيط زيست

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم

شناسي عنوان : تحليل جرم شناختي جرايم عليه محيط زيست

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشويي­­ در حقوق ­ايران ­­و بين­ الملل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : مبارزه ­با پولشويي­­ در حقوق ­ايران ­­و بين­ الملل در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي اصل شخصي بودن مجازاتها در فقه اماميه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق   پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق عنوان تحقيق مطالعه تطبيقي اصل شخصي بودن مجازات ها در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران تابستان1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه ضابطان و شرح وظايف آنان به علت  فقدان جامعيت قوانين حاكم بر نقش ضابطان قضايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه ازاد اسلامي  عنوان  ضابطان و شرح وظايف آنان به علت  فقدان جامعيت قوانين حاكم بر نقش ضابطان قضايي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه تحليل جرم شناختي تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده حقوق وعلوم سياسي پايان­نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان تحليل جرم شناختي تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي 1392 شهريور ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه بررسي علل بزهكاري اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  موسسه آموزش عالي غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني پژوهش تحصيلي جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي علل بزهكاري اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان استاد راهنما: جناب آقاي دكترمهدي نقوي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمد رضا شادمانفر بهار92 براي رعايت […]

پايان نامه اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق(M.A) گرايش خصوصي عنوان: اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392 استاد راهنما: دكتر فرامرز باقرآبادي شهريورماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ارشد :بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

دانلود پايان نامه ارشد حقوق با موضوع:تقسيم مسئوليت ميان اسباب زيان در فقه و حقوق ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :خصوصي  عنوان : تقسيم مسئوليت ميان اسباب زيان در فقه و حقوق ايران

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:ارتكاب جرم در حال خواب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : ارتكاب جرم در حال خواب

پايان نامه ارشد: آيا نقش فعلي ضابطان دادگستري همگام با قوانين موجود پاسخگوي نيازهاي جامعه است

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان : آيا نقش فعلي ضابطان دادگستري همگام با قوانين موجود پاسخگوي نيازهاي جامعه است

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي سياست جنايي دولت ، قوانين جاري و خلا هاي قانوني موجود در حمايت از بزه ديدگان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان :   بررسي سياست جنايي دولت ، قوانين جاري و خلا هاي قانوني موجود در حمايت از بزه ديدگان

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي: بررسي تأثير رسانه­ هاي ديداري بر بزهكاري و بزهديدگي كودكان

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي تأثير رسانه­ هاي ديداري بر بزهكاري و بزهديدگي كودكان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه ارشد حقوق :بررسي ماهيت حق فسخ ناشي از تخلف در تعهدات اصلي قرارداد

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع وام هاي بانكي

لينك هاي برگزيده

 بسته نرم افزاري مديران شامل : -نرم افزار مديريت دامپروري(مديريت گاو شيري) -نرم افزار كنترل ورم پستان -نرم افزار سم چيني -نرم افزار كنترل دام در پروتكل -نرم افزار شناسنامه دام  -نرم افزار مديريت تغذيه دام -نرم افزار بهاي تمام شده محصولات دامي -نرم افزار مديريت گوسفند و بز (دام سبك) -نرم افزار واسط شير دوش […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A                                               گرايش: مديريت بازرگاني- داخلي   عنوان تحقيق : مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي   سال […]

پايان نامه عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني   گرايش: مالي   عنوان: عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از سوي مشتريان مورد مطالعه بانك پارسيان كاشان   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته مديريت دولتي گرايش مالي     عنوان شناسايي و رتبه­ بندي عوامل كمي و كيفي تاثيرگذار بر سهم بازار بانك صادرات شهر اصفهان   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني((M.A     موضوع :   شناسايي ورتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك توسعه صادرات ايران جهت وصول مطالبات معوق   زمستان    1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت ، گرايش بازرگاني بين‌الملل عنوان شناسايي و رتبه‌بندي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري در بانك   بهمن ماه 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( M.A )     گرايش مديريت بازرگاني داخلي   عنوان : شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه

ر بانكداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي   عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري  (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران)   زمستان 93            براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت دولتي-تحول   عنوان : تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان   زمستان 1393      براي رعايت […]

پايان نامه تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك       عنوان بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسين آزاد شده شهرستان مشگين‌شهر   دي ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه مقايسه عوامل موفقيت بر بانك دولتي ملي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق     بررسي مقايسه اي عوامل موفقيت بر بانك دولتي ملي و بانك خصوصي اقتصاد نوين (مطالعه موردي استان اصفهان) پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ـ بين الملل     زمستان 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه عوامل موثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : مديريت سيستمهاي اطلاعاتي ( MIS )     بررسي عوامل موثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري (مطالعه موردي: مشتريان موسسه اعتباري ثامن شهر […]

پايان نامه بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان‌نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي(M.A) عنوان: بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري در بانك‌ها از منظر مالي مهر1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه آموزشي مديريت بازرگاني     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گـرايش بيمه   عنــوان بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني برعملكرد مالي براساس مدل پورتر مورد مطالعه شعب بيمه ايران شهر اصفهان     خرداد […]

پايان نامه ارزيابي عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت – گروه مديريت بازرگاني   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش : “بازرگاني داخلي“ عنوان: ارزيابي تاثير عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طي 10 سال گذشته زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارتباط پارامترهاي مؤثر در بهبود امنيت بانكداري الكترونيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه: مديريت بازرگاني   پايان نامه كارشناسي ارشد   گرايش: مديريت بيمه   عنوان: ارتباط پارامترهاي مؤثر در بهبود امنيت بانكداري الكترونيك و تأثير آن بر اعتماد مشتريان در بانك ملت    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه ارتباط عملكرد روابط عمومي با نگرش هاي غيرتجاري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   گرايش: مالي   عنوان : « ارتباط بين عملكرد روابط عمومي با نگرش هاي غيرتجاري مشتريان شعب بانك پارسيان منطقه شمال تهران»   زمستان 1393   […]

پايان نامه شيوه هاي پولشويي در بانك و راههاي جلوگيري از آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني- گروه حقوق                     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: شيوه هاي پولشويي در بانك و راهكارهاي جلوگيري از آن بهار 1391   سپاسگزاري:    براي رعايت حريم […]

پايان نامه راهكارهاي كاهش اطاله دادرسي در پرونده معوق بانكه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني رشته حقوق، گرايش حقوق خصوصي   پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد   عنوان: راهكارهاي كاهش اطاله دادرسي در پرونده هاي مطالبات معوق بانكها   زمستان ١٣٩٣    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه بررسي عوامل ارتكاب جرم پس ازآزادي از زندان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاداسلامي واحدنراق دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش حقوق جزا وجرم شناسي عنوان: بررسي عوامل ارتكاب جرم پس ازآزادي از زندان(مطالعه موردي دراستان اصفهان) زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

ليست همه پايان نامه هاي دانلودي درباره مديريت منابع انساني

پايان نامه رشته مديريت سيستم هاي اطلاعاتي: بررسي رابطه بين سبك رهبري دانشي با ميزان به كارگيري سيستم اطلاعات منابع انساني در دستگاه هاي اجرائي پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت منابع انساني الكترونيك و توانمندسازي كاركنان پايان نامه كارشناسي ارشد MBA – مديريت توسعه سازمان و منابع انساني درباره وفاداري كاركنان پايان نامه رتبه […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت گرايش بازاريابي   بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان  استاد مشاور: دكتر سعيد فتحي مهر 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت اجرايي گرايش مالي  عنوان پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي رابطه­ ي بلند مدت شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغيرهاي كلان پولي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي رابطه­ ي بلند مدت شاخص قيمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با متغيرهاي كلان پولي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي راهبردهاي جذب سرمايه گذاري خارجي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني   مطالعه تطبيقي راهبردهاي جذب سرمايه گذاري خارجي (مورد مطالعه: كشورهاي ايران، تركيه ومالزي)      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني مطالعه تطبيقي چگونگي تامين مالي باشگاه هاي فوتبال حرفه ايي ليگ برتر ايران و انگلستان سال 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه طراحي مدل رياضي برنامه ريزي تامين مالي شركت هاي هلدينگ با رويكرد بازار سرمايه داخلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني- گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان: طراحي مدل رياضي برنامه ريزي تامين مالي شركت هاي هلدينگ با رويكرد بازار سرمايه داخلي (مورد مطالعه: شركت هلدينگ غدير) زمستان 92   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه سنجش عوامل موثر بر كارائي سود در شعب بانك سينا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پرديس بين المللي ارس   سنجش عوامل موثر بر كارائي سود در شعب بانك سينا   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي بهمن ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه تدوين راهبرد بازاريابي مناسبتي براي گروههاي منتخب مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي عنوان پايان­نامه: تدوين راهبرد بازاريابي مناسبتي براي گروههاي منتخب مشتريان (مطالعه موردي: بانك كشاورزي ايران) آبان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه ررسي ارتباط اهرم عملياتي و كفايت سرمايه با نوسانات قيمت سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده هاي سالهاي 1390-1386

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي     عنوان پايان نامه: بررسي ارتباط اهرم عملياتي و كفايت سرمايه با نوسانات قيمت سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران   پرديس بين‌المللي كيش         بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي   شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل     مــــوضــــوع : بررسي عوامل موثر بر تمايل واردكنندگان به استفاده از روش پرداخت اعتبار اسنادي در بيع بين المللي كالا  تابستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره صنايع اتوماسيون

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي تاثير استفاده از سيستم هاي اتوماسيون اداري بر بهره­وري سازمان برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : مديريت تحول عنوان : بررسي تاثير استفاده از سيستم هاي اتوماسيون اداري بر بهره­وري سازمان برق

پايان نامه ارشد صنايع: طراحي يك الگوريتم فراابتكاري براي حل مساله زمانبندي ماشينهاي موازي نامرتبط با محدوديت زمان دسترسي به كارها

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد مهندسي صنايع: بهينه‌سازي مصرف انرژي در خانه‌هاي هوشمند با استفاده از رويكرد برنامه‌ريزي رياضي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: مدل سازي هم زمان سيستم هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دانشگاه علوم و فنون مازندران دانشكده مهندسي صنايع پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: مدل­سازي هم­زمان سيستم­هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش استاد راهنما: دكترنيكبخش جواديان

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: زمان بندي توليد تخصيص منابع محدود در طول زمان براي انجام گروهي از فعاليت‏ها

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع

پايان نامه ارائه­ مدلي براي بهينه سازي سرمايه گذاري و آناليز حساسيت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت صنعتي «M. Sc.» گرايش مالي   عنوان: ارائه­ي مدلي براي بهينه سازي سرمايه گذاري و آناليز حساسيت آن با در نظر گرفتن قابليت اطمينان انسان   […]

پايان نامه حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي     پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد رشته: حقوق               گرايش: جزا و جرم‌شناسي عنوان: حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي   اسفند 1391    براي […]

پايان نامه  بررسي رابطه ي بكارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  بررسي رابطه ي بكارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان دانشكده مديريت تحصيلات تكميلي   پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات گرايش مديريت فراگير  عنوان: تدوين استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در شركت سيمان خاش 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر توسعه كيفي بانك رسالت در شعب بانك رسالت استان تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر توسعه كيفي بانك رسالت در شعب بانك رسالت استان تهران  زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده علوم انساني گروه علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) عنوان: بررسي رابطه بين فن­آوري اطلاعات بازاريابي و استرتژي‌هاي رقابتي در بانك‌هاي دولتي شهر كرمانشاه شهريور 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته مديريت دولتي  عنوان پايان نامه : بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي   (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت  درمنطقه دليجان ومحلات )   استاد مشاور: دكتراميرحمزه محرابي     پاييز92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ارزيابي كارايي سيستم هاي اطلاعات در بيمارستان هاي دولتي شهركرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشـگاه  آزاد اسـلامي كرمانشاه واحـد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني، گروه مديريت اجرايي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي (M.B.A) عنوان: ارزيابي كارايي سيستم هاي اطلاعات در بيمارستان هاي دولتي شهركرمانشاه استاد مشاور: دكتر جواد مهرابي زمستان 1392 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي ارتباط ميان مؤلفه­هاي كيفيت زندگي كاري با ميزان رضايت و استرس شغلي در كتابداران كتابخانه­هاي عمومي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران دانشكده كتابداري و اطلاع‏رساني عنوان پايان­نامه: بررسي ارتباط ميان مؤلفه­هاي كيفيت زندگي كاري با ميزان رضايت و استرس شغلي در كتابداران كتابخانه­هاي عمومي شهر تهران: مطالعه­اي مقايسه­اي استاد مشاور دكتر فاطمه فهيم­نيا پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته كتابداري و […]

پايان نامه بررسي تأثيراقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار دراستان­هاي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحصيلات تكميلي  پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي   عنوان: بررسي تأثيراقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار دراستان­هاي ايران استاد مشاور: دكتر مصيب پهلواني  سال ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري؛ مطالعه موردي تعاوني‌هاي گردشگري استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده پرديس بين‌الملل   پايان‌نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش آموزش عالي عنوان: نقش عوامل مرتبط با توسعه كارآفريني در تعاوني‌هاي گردشگري؛ مطالعه موردي تعاوني‌هاي گردشگري استان مازندران شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

موضوعات سايت (جستجو شده ها)

حقوق رانندگي +حقوق عمومي + حقوق و دستمزد +حل اختلاف + حمايت سازماني +حمايت مديران +خالص دارايي +خاك شناسي + خبرگي كارشناسان +خجالت دانش آموزان +خدمات + خريد آني +خشم كودكان +خصوصي سازي + خطاي پيش بيني سود +خطرات رواني +خلاقيت + خلاقيت آموزشي +خلاقيت مديران +خلاقيت هيجاني +خلاقيت كاركنان +خوداتكايي +خود انديشي + خودپنداره […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

پايان نامه ارشد:طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مبتني برمدل فازي-عصبي سيستم هاي غيرخطي چند متغيره با استفاده ازبهينه سازي گراديان كاهشي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :كنترل عنوان : طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مبتني برمدل فازي-عصبي سيستم هاي غيرخطي چند متغيره با استفاده ازبهينه سازي گراديان كاهشي

پايان نامه هاي دانلودي رشته كشاورزي – دامپروري

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كشاورزي – دامپروري سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مهندسي كشاورزي : […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته برق

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته برق سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار […]

دانلود پايان نامه: طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مبتني برمدل فازي -عصبي سيستم هاي غيرخطي چند متغيره با استفاده ازبهينه سازي گراديان كاهشي

 دانلود متن كامل پايان نامه: برق طراحي و شبيه سازي كنترل كننده پيش بين مبتني برمدل فازي -عصبي سيستم هاي غيرخطي چند متغيره با استفاده ازبهينه سازي گراديان كاهشي

دانلود پايان نامه ارشد: طراحي الگوريتم فراابتكاري براي زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محيط توليد بهنگام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش :سيستم هاي اقتصادي اجتماعي عنوان :  طراحي الگوريتم فراابتكاري براي زمانبندي ماشين­هاي موازي نامرتبط با تابع هدف چندگانه در محيط توليد بهنگام

دانلود پايان نامه ارشد:حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق كيفري ايران با تكيه بر اسناد بين‌المللي

پايان نامه ارشد: ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع در راستاي كسب مزيت رقابتي پايدار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي سيستم ­هاي اقتصادي اجتماعي عنوان : ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويكرد مبتني بر منابع در راستاي كسب مزيت رقابتي پايدار

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي عددي و تجربي فرآيند شكل‌دهي چندپاسه‌ ورق‌هاي آلومينيم با استفاده از ليزر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مكانيك گرايش : ساخت و توليد  عنوان : بررسي عددي و تجربي فرآيند شكل‌دهي چندپاسه‌ ورق‌هاي آلومينيم با استفاده از ليزر

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار حرفه اي حوزه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :تحول عنوان : تاثير فناوري اطلاعات بر رفتار حرفه اي حوزه 

دانلود پايان نامه:شبيه سازي فرآيند گوگردزدايي از ميعانات گازي و بررسي پارامترهاي موثر در راندمان واحد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :محيط زيست عنوان : شبيه سازي فرآيند گوگردزدايي از ميعانات گازي و بررسي پارامترهاي موثر در راندمان واحد

پايان نامه ارشد: رابطه بين سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات با عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :مالي عنوان : رابطه بين سرمايه گذاري در فن آوري اطلاعات با عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه ارشد:ارائه مدل تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني براي انتخاب مناسبترين تامين كنندگان مواد اوليه در شركت اسنوا اصفهان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني عنوان : ارائه مدل تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني براي انتخاب مناسبترين تامين كنندگان مواد اوليه در شركت اسنوا اصفهان

دانلود پايان نامه : علل گرايش مديران و كاركنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي گرايش : (مطالعه موردي شركت مخابرات ايران) عنوان :  علل گرايش مديران و كاركنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامكي

دانلود پايان نامه : شناخت ميزان نقش عوامل درون سازماني اتاق خبر بر كميت و كيفيت اخبار تلويزيون


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره رشته برق الكترونيك

متامتريال و استفاده از الگوريتم بهينه سازي تجمع ذرات (PSO)

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي و پياده سازي يك مبدل ديجيتال به آنالوگ با دقت 10 بيت و سرعت 5GS/s

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : طراحي و پياده سازي يك مبدل ديجيتال به آنالوگ با دقت 10 بيت و سرعت 5GS/s در پروسه 0.18μ تكنولوژي CMOS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: تأثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد تزانزيستور MOSFET

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : تأثير توزيع ناخالصي هاي بستر بر عملكرد تزانزيستور MOSFET با آلايش هاله گون در سورس و درين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : ساخت VCO با L و C ساخته شده با RF MEMS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي و شبيه سازي تاثير MPLS و Diff Service بر ضمانت هاي پايدار Qos

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : بررسي و شبيه سازي تاثير MPLS و Diff Service بر ضمانت هاي پايدار QoS در هسته شبكه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : طراحي سخت افزار و نرم افزار برد DSP جهت TRAU در سيستم موبايل GSM در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي و پياده سازي پروتكل V.150 مودم براي ارتباط با شبكه IP

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : بررسي و پياده سازي پروتكل V.150 مودم (MOIP) براي ارتباط با شبكه IP در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي فشرده ساز تصوير با تبديل Wavelet بر روي FPGA

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان :

راحي فشرده ساز تصويبر با تبديل Wavelet  بر روي FPGA در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي عملكرد تقويت كننده كم نويز CMOS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : بررسي عملكرد تقويت كننده كم نويز CMOS در باند بسيار زياد UWB در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: مدل سازي و بررسي امكان ساخت آشكارساز Cd ZnTe

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : مدل سازي و بررسي امكان ساخت آشكارساز Cd ZnTe براي آشكارسازي پرتوهاي X و γ در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال كم توان و سريع و با دقت بالا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال كم توان و سريع و با دقت بالا در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: آشكارسازي سيگنال هاي DTMF براي 64 پورت به طور همزمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : آشكارسازي سيگنال هاي DTMF براي 64 پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100 ،DSP ،IC در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: مسيريابي بسته ها در شبكه هاي كامپيوتري به كمك شبكه عصبي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : مسيريابي بسته ها در شبكه هاي كامپيوتري به كمك شبكه عصبي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بكارگيري ساختار آميختار عصبي و آماري براي به هنجارسازي اطلاعات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : بكارگيري ساختار آميختار عصبي و آماري براي به هنجارسازي اطلاعات فرمنت ها در بازشناسي گفتار در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: كاربرد شبكه هاي عصبي در پنهان شكني تصاوير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : كاربرد شبكه هاي عصبي در پنهان شكني تصاوير در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته برق الكترونيك: شبكه هاي نوري (تحقيق و بررسي سوييچ هاي نوري)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : شبكه هاي نوري (تحقيق و بررسي سوييچ هاي نوري) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي گيرنده اولتراوايد بند با مدولاسيون پ.پ.ام براساس كورليتور ديجيتال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي گيرنده اولتراوايد بند با مدولاسيون پ.پ.ام براساس كورليتور ديجيتال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي جريان نشتي درين القاء شده از گيت و كاهش نشت توان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي جريان نشتي درين القاء شده از گيت (GIDL) و كاهش نشت توان با كنترل GIDL در ترانزيستور MOSFET در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: مدلسازي پديده هاي مزوسكوپيك در ترانزيستورهاي MOS مقياس نانومتر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : مدلسازي پديده هاي مزوسكوپيك در ترانزيستورهاي MOS مقياس نانومتر در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي مدل هاي هايبريد ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسي گفتار اتوماتيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي مدل هاي هايبريد ANN/HMM و Fuzzy HMM در بازشناسي گفتار اتوماتيك (ASR) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي و طراحي مدارهاي منطقي VLSI توان پايين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي و طراحي مدارهاي منطقي VLSI توان پايين در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي و پياده سازي قرآن ديجيتال جيبي با ترجمه ها و تفاسير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و پياده سازي قرآن ديجيتال جيبي با ترجمه ها و تفاسير در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي سيستم هاي مكاترونيكي بكار رفته در ربات هاي امدادگر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي سيستم هاي مكاترونيكي بكار رفته در ربات هاي امدادگر در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي سيستم ها و مدارهاي مجتمع كد كننده سيگنال گفتار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي سيستم ها و مدارهاي (IC) مجتمع كد كننده سيگنال گفتار در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

دانلود سمينار كارشناسي ارشد رشته برق الكترونيك: جداسازي كور منابع صوتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : جداسازي كور منابع صوتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: ترانزيستورهاي اثر ميداني تونلي و بهينه سازي مشخصات آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : ترانزيستورهاي اثر ميداني تونلي (TFET) و بهينه سازي مشخصات آن براي كاربردهاي توان پايين در افزاره هاي نانو در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي و طراحي و شبيه سازي MAC اترنت 10Gbps

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي و طراحي و شبيه سازي MAC اترنت 10Gbps در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: روش هاي طراحي شبكه روي تراشه و كاربرد آن ها

  متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : روش هاي طراحي شبكه روي تراشه و كاربرد آن ها در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: بررسي يك مخلوط كننده فركانسي در باند فركانسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي يك مخلوط كننده فركانسي (ميكسر) در باند فركانسي خيلي وسيع UWB با استفاده از تكنولوژي CMOS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

پايان نامه ارشد رشته برق الكترونيك: نانوترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : نانوترانزيستور و كاربرد آن در مدارهاي ديجيتال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي عملياتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : طراحي و شبيه سازي تقويت كننده هاي عملياتي با توان و ولتاژ پايين و هدايت انتقالي ثابت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: استفاده از فركانس گام در بازشناسي گفتار با حالت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : استفاده از فركانس گام در بازشناسي گفتار با حالت در زبان فارسي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: تشخيص گفتار از موسيقي به روش شبكه عصبي مصنوعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : تشخيص گفتار از موسيقي به روش شبكه عصبي مصنوعي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع تشخيص سلامت مالي

پايان نامه نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي                        واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش: عمومي عنوان: نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان 1393 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي سلامت سازماني در كتابخانه­ هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه­ هاي مايلز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات      بررسي سلامت سازماني در كتابخانه­هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه­هاي مايلز استاد مشاور: دكتر سعيد رجايي پور  آبان ماه 1392 […]

پايان نامه  اثر توسعه مالي و اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد علوم اقتصادي اقتصاد انرژي  اثر توسعه مالي و اقتصادي بر كيفيت محيط زيست در ايران (با تأكيد بر مصرف انرژي و تجارت خارجي) اساتيد مشاور: جناب آقاي دكتر لطفعلي عاقلي كهنه‌شهري جناب آقاي دكتر سجاد […]

پايان نامه تأثير استراتژي مديريت مسير شغلي بر سلامت عمومي پرستاران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان: تأثير استراتژي مديريت مسير شغلي بر سلامت عمومي پرستاران مطالعه موردي بيمارستان هاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كاشان  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه پيش­بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي ارشاد دماوند پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت صنعتي گرايش مالي پيش­بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي استاد راهنما:  آقاي دكتر عزت ا… اصغري زاده استاد مشاور : آقاي دكتر سيد […]

پايان نامه بررسي تأثيرگذاري گروه درماني شناختي _ رفتاري بر سلامت عمومي معتادين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده روانشناسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي بررسي تأثيرگذاري گروه درماني شناختي _ رفتاري بر سلامت عمومي معتادين وابسته به مواد افيوني استاد مشاور دكتر فريده حسين ثابت شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه تاثير تمركزمالكيت بر رفتار ريسك پذيري بانك ها

و موسسات مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي                                                  واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني (گرايش مالي)  (M.A)   عنوان: تاثير تمركزمالكيت بر رفتار ريسك پذيري بانك ها و موسسات مالي (مورد مطالعه موسسات مالي و بانك هاي كشوردر سال92)                                     […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني عنوان: ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت  ازديدگاه موديان – مطالعه موردي شهرستان […]

پايان نامه اثر اعتياد به اينترنت بر افسردگي و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه: جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي عمومي  موضوع: اثر اعتياد به اينترنت بر افسردگي و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه ارشد درباره:بررسي رابطه انس با قرآن با سلامت روان بيماران بستري در بيمارستان ­هاي ساري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم قرآن و حديث عنوان : بررسي رابطه انس با قرآن با سلامت روان بيماران بستري در بيمارستان­هاي ساري

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني كاركنان آموزشكده هاي خراسان شمالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني كاركنان آموزشكده هاي خراسان شمالي

پايان نامه:تعيين رابطه بين صفات شخصيت و رويكرد يادگيري با سلامت رواني و شادكامي دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران

  عنوان : تعيين رابطه بين صفات شخصيت و رويكرد يادگيري با سلامت رواني و شادكامي دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات مازندران

دانلود پايان نامه : رابطۀ سلامت رواني و سازگاري زناشويي فرهنگيان آموزش و پرورش شهرستان ساري

دانلود متن كامل پايان نامه رابطۀ سلامت رواني و سازگاري زناشويي فرهنگيان آموزش و پرورش شهرستان ساري

پايان نامه ارشد : بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين كودكان عادي

دانلود متن كامل پايان نامه : بررسي عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين كودكان عادي

پايان نامه ارشد : بررسي‌ رابطه عزت نفس و سلامت رواني با كيفيت زندگي‌ درمبتلايان به بيماريهاي پوستي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : بررسي‌ رابطه عزت نفس و سلامت رواني با كيفيت زندگي‌ درمبتلايان به بيماريهاي پوستي

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با رضايت شغلي و سلامت عمومي بين كاركنان بانك ملت

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي با رضايت شغلي و سلامت عمومي بين كاركنان بانك ملت

دانلود پايان نامه:پيش بيني و تشخيص كنتورهاي خراب با استفاده از طراحي يك روش تركيبي از شبكه عصبي و درخت تصميم براي كاوش داده­ها (مورد كاربردي: شركت گاز استان كرمانشاه)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كامپيوتر گرايش :نرم افزار عنوان : پيش بيني و تشخيص كنتورهاي خراب با استفاده از طراحي يك روش تركيبي از شبكه عصبي و درخت تصميم براي كاوش داده­ها (مورد كاربردي: شركت گاز استان كرمانشاه)

دانلود پايان نامه : پيش بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش :مالي عنوان : پيش بيني جايگاه رقابت پذيري و توليد خودرو در بازارهاي جهاني و رابطه آن با توسعه بازارهاي مالي

پايان نامه دكتري: تشخيص آسيب در پل هاي فولادي با استفاده از الگوريتم هاي تكاملي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : سازه عنوان : تشخيص آسيب در پل هاي فولادي با استفاده از الگوريتم­هاي تكاملي

دانلود پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي براساس كارت امتيازي متوازن در سال 1389

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : استراتژيك عنوان : ارزيابي عملكرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي براساس كارت امتيازي متوازن در سال 1389

دانلود پايان نامه ارشد: تشخيص آسيب ناشي از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :مهندسي سازه  عنوان :  تشخيص آسيب ناشي از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت

پايان نامه ارشد: عوامل اجتماعي مرتبط با عدم تشخيص به موقع بيماري فنيل كتونوري و پيامدهاي اجتماعي آن بر خانواده بيماران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جامعه شناسي عنوان : عوامل اجتماعي مرتبط با عدم تشخيص به موقع بيماري فنيل كتونوري(PKU) و پيامدهاي اجتماعي آن بر خانواده بيماران در شهر تهران

پايان نامه : بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جيب ) بر زايش فقر و اختلالات رواني ناشي از مخارج كمرشكن سلامت در سرطان سينه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بيمه عنوان : بررسي تاثير شاخص O.O.P ( پرداخت از جيب ) بر زايش فقر و اختلالات رواني  ناشي از مخارج كمرشكن سلامت در سرطان سينه  (مورد مطالعه بيماران مبتلا به سرطان سينه استان اردبيل)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير تدوين و پياده سازي فرايند بكارگيري قبض انبار الكترونيكي قابل معامله و تضمين سپاري بمنظور معامله يا تامين مالي در ارتقا فعاليت (شاخص هاي عملياتي و مالي) شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :سيستمهاي اطلاعاتي عنوان : بررسي تاثير تدوين و پياده سازي فرايند بكارگيري قبض انبار الكترونيكي قابل معامله و تضمين سپاري بمنظور معامله يا تامين مالي در ارتقا فعاليت (شاخص هاي عملياتي و مالي) شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 

دانلود پايان نامه :مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران كودكان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندركنگ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :باليني عنوان : مقايسه ي شيوه‌هاي فرزندپروري وسلامت روان مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري و مادران كودكان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندركنگ

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مقايسه سلامت روان و سازگاري زناشويي مادران كودكان اتيسم و مادران كودكان عادي 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : باليني عنوان : مقايسه سلامت روان و سازگاري زناشويي مادران كودكان اتيسم و مادران كودكان عادي 5 تا 12 سال شهرستان بندرعباس

پايان نامه : اثر بخشي شناخت و رفتار درمانگري سالمندي بربهبود نشانه ­هاي مرضي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون

  عنوان : اثر بخشي شناخت و رفتار درمانگري سالمندي(CBTO) بربهبود نشانه ­هاي مرضي، همبسته­ هاي شناختي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون(PD)

دانلود پايان نامه ارشد: برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي قزوين در سال 1391

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بهداشت و درمان عنوان : برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات  تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي قزوين در سال 1391 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بهداشت و درمان عنوان: برآورد هزينه هاي پرداخت […]

دانلود پايان نامه ارشد : اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان گچساران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي عنوان : اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان  دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان گچساران

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي فقهي و حقوقي آثار مالي انحلال نكاح

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي آثار مالي انحلال نكاح

پايان نامه علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي) رابطه عزت نفس و سلامت رواني و بهزيستي روانشناختي

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي ومقايسه ي رابطه عزت نفس و سلامت رواني و بهزيستي روانشناختي دروالدين كودكان عادي و كودكان استثنايي در شهرستان چناران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : ارزيابي ريسك زيست محيطي آزادراه كنارگذر شمالي مشهد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : ارزيابي ريسك زيست محيطي آزادراه كنارگذر شمالي مشهد در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع نگهداشت وجه نقد

پايان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمركز مالكيت و ارزش شركت­

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: بررسي رابطه­ي سطح نگه­داشت وجه نقد، تمركز مالكيت و ارزش شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   بهمن 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه ريسك نقد شوندگي و كيفيت سود با قيمت‌گذاري دارايي‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده علوم انساني   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  گرايش مديريت مالي   عنوان: بررسي رابطه ريسك نقد شوندگي و كيفيت سود با قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در شركت‌هاي صنعت فلزات اساسي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني سال‌هاي 1383 […]

پايان نامه بررسي عوامل تأثيرگذار بر حفظ و نگهداشت كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي_نيروي انساني   عنوان : بررسي عوامل تأثيرگذار بر حفظ و نگهداشت كاركنان  بهمن ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شاهرود پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M.A. » گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389 تابستان 1394 براي رعايت […]

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات مالي و مديريت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته در بورس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عنوان : بررسي رابطه بين كيفيت اطلاعات مالي و مديريت وجه نقد در شركتهاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران از سال هشتاد و هفت تا سال نود و يك(دوره پنج ساله)

مزايا و كاربرد برقگيرها در خطوط انتقال فشار قوي

مزايا و كاربرد برقگيرها در خطوط انتقال فشار قوي مهندس محمد اسكويي مركز تحقيقات نيرو اشاره: در اين مقاله استفاده از برقگير آويزي به عنوان عامل حفاظتي در مقابل اصابت صاعقه انتقال و بالا بردن ضريب اطمينان شبكه تشريح شده است. در اين راستا ساختمان داخلي و نحوه به كارگيري برقگير آويزي در خطوط انتقال […]

پايان نامه تاثير سياست مديريت سرمايه در گردش بر مديريت ريسك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد  نراق دانشكده  مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   رشته مديريت بازرگاني(مالي)   عنوان : بررسي تاثير سياستهاي مديريت سرمايه در گردش ب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ر مديريت ريسك در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردي: [

…]

امضاي ديجيتالي (الكترونيكي) – دانلود پايان نامه ارشد

براي امضاء الكترونيكي تعاريف مختلف و متفاوتي ارائه شده است، به عنوان مثال آنسيترال مقرر مي‌دارد: «امضاي الكترونيك، داده‌هايي در شكل الكترونيك است كه به يك داده پيام ديگر منضم شده و يا به طور منطقي به آن ضميمه گرديده و به عنوان وسيله‌اي براي شناسايي امضاء‌كننده‌ي آن داده پيام و تأييد اطلاعات موجود در […]

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

                  سيدامير حسيني           عنوان مقاله : بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها سيداميرحسيني: رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و مسئول بازاريابي IWAS(فدراسيون بين المللي ورزش معلولين با ويلچر و قطع عضوي ها)   چكيده مقاله: با شكل گيري بازيهاي المپيك […]

پايان نامه مقايسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصالح مرسله اهل سنت در فقه و حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج دانشكده علوم انساني، گروه الهيات پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A » گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: مقايسه مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصالح مرسله اهل سنت در فقه و حقوق ايران(با رويكردي به ديدگاه […]

پايان نامه تاثير استرس شغلي بر كيفيت تدريس معلمان ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان انديمشك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق  گروه : مديريت دولتي  ” M.A” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : منابع انساني  عنوان : تاثير استرس شغلي بر كيفيت تدريس معلمان ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان انديمشك زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A رشته مديريت دولتي گرايش نيروي انساني عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر رشد تعلق سازماني مطالعه موردي :معلمان آموزش و پرورش شهرستان گلپايگان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي رابطه پويا بين نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد يزد پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت مالي (MA) عنوان: بررسي رابطه پويا بين نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي اثر كيفيت خدمات داخلي بر وفاداري مشتريان با استفاده از مدل زنجيره سود خدمات

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت   پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني  گرايش بازرگاني بين­الملل بررسي اثر كيفيت خدمات داخلي بر وفاداري مشتريان با استفاده از مدل زنجيره سود خدمات (مطالعه موردي: كارگزاري­هاي استان تهران داراي مجوز از […]

پايان نامه بررسي تأثيرجهش پولي نرخ ارز بر ضريب جيني در هر دهك درآمدي در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد بخش اقتصاد          پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته اقتصادگرايش علوم اقتصادي بررسي تأثيرجهش پولي نرخ ارز بر ضريب جيني در هر دهك درآمدي در ايران استاد مشاور : دكتر شهرام گلستاني شهريور ماه  1392 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نقش «بازاريابي» در فضاي پيچيده رقابتي بانك‌هاي ايران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي كاركنان نظام بانكي بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانك ملّت در استان گيلان)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت بازرگاني (گرايش مالي)   عنوان: تأثير ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي كاركنان نظام بانكي بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانك ملّت در استان گيلان) […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي كاركنان نظام بانكي بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت بازرگاني (گرايش مالي) عنوان: تأثير ويژگي هاي اجتماعي- جمعيتي كاركنان نظام بانكي بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: شعب بانك ملّت در استان گيلان) سال […]

پايان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاري ايران و افغانستان در خصوص بازارچه هاي مرزي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “Ms ” رشته  حقوق گرايش تجارت بين الملل عنوان: موافقتنامه دوجانبه تجاري ايران و افغانستان در خصوص بازارچه هاي مرزي (مطالعه موردي دوغارون) زمستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

دانلود پايان نامه ارشد:الگوي جريان و آبشستگي اطراف پايه‌ي پل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : الگوي جريان و آبشستگي اطراف پايه‌ي پل

دانلود پايان نامه ارشد:زن در حقوق بين الملل با تأكيد بر اسناد سازمان بين الملل كار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :بين الملل عنوان : زن در حقوق بين الملل با تأكيد بر اسناد سازمان بين الملل كار

دانلود پايا نامه ارشد:مطالعه‌ي مقايسه‌اي جرم پول‌شويي در حقوق كيفري ايران و افغانستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : مطالعه‌ي مقايسه‌اي جرم پول‌شويي  در حقوق كيفري ايران و افغانستان

پايان نامه ارشد:سياست كيفري قانون‌گذار ايران در برابر اشخاص حقوقي با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي سال 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : سياست كيفري قانون‌گذار ايران در برابر اشخاص حقوقي  با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي سال 1392

دانلود پايان نامه : ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي عنوان : ارائه­ ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ­ها

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين صفوي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تاريخ گرايش : ايران دوره اسلامي عنوان : بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين صفوي دانشگاه سيستان و بلوچستان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تاريخ گرايش ايران دوره اسلامي عنوان: بررسي علل و زمينه هاي گرايش به تشيع در دوران آغازين […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي مقايسه اي احكام نكاح از ديدگاه قرآن كريم وكتاب مقدس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  گرايش : فقه ومباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي مقايسه اي احكام نكاح از ديدگاه قرآن كريم وكتاب مقدس

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي نقش بازاريابي بر سيستم نوين بانكداري در شعب بانك ملي خرم آباد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي عنوان :  بررسي نقش بازاريابي بر سيستم نوين بانكداري در شعب بانك ملي خرم آباد

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : داخلي عنوان : نقش استقرار سيستم مديريت كيفيت بر بهبود روند بازرگاني

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي: راهكارهاي حقوقي افزايش بهره وري نهاد وقف

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : خصوصي عنوان :   راهكارهاي حقوقي افزايش بهره وري نهاد وقف

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي عنوان: ارائه­ ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ­ها استاد […]

پايان نامه با موضوع بررسي حقوق و تكاليف كارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۶:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره شرط بر معاهدات

پايان نامه شرط ملت كامله الوداد در سازمان تجارت جهاني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي دانشكده حقوق موضوع: شرط ملت كامله الوداد در سازمان تجارت جهاني براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه حق شرط غيرقانوني و آثار آن در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش بين الملل عنوان: حق شرط غيرقانوني و آثار آن در رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : حق شرط بر معاملات حقوق بشري با تمركز بر ميثاقين 1966

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : حق شرط بر معاملات حقوق بشري با تمركز بر ميثاقين 1966 در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت پنجم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت اول

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه ارشد رشته حقوق : موانع […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق بين الملل : بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : بررسي موانع حقوقي جهاني شدن حقوق بشر در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و جهانشمولي حقوق بشر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : بررسي ارتباط متقابل تنوع فرهنگي و جهانشمولي حقوق بشر در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پ

ايان نامه بررسي جايگاه حقوق سياسي ملت در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : حقوق (M.A) گرايش : عمومي   موضوع: بررسي جايگاه حقوق سياسي ملت در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران     سال تحصيلي 92-91      براي رعايت حريم […]

مقاله رايگان :تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي)

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي) چكيده: انتساب انهدام سكوهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران به دولت آمريكا به لحاظ حقوقي چندان سخت و دشوار نبود. افراد حمله كننده به سكوهاي ايران، كاركنان نظامي نيروي دريايي آمريكا […]

مقاله رايگان حقوق :تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست چكيده: آنچه در اين مقاله مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته حقوق اقتصادي مرتبط با مسئوليت كيفري ناشي از خسارات وارد بر محيط زيست مي‌باشد. در اين راستا ابتدا نظريه‌هاي مسئوليت مدني اعم از خطر، خطا […]

پايان نامه مزاياي حقوق ديپلماتيك و كنسولي در روابط بين المللي دولتها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق بين الملل  موضوع مزاياي حقوق ديپلماتيك و كنسولي در روابط بين المللي دولتها استاد مشاور: دكترمسعود راعي مهر: 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه چگونگي الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحدبين الملل قشم پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(L.L.M) عنوان : چگونگي الحاق ايران به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان استاد داور: دكترمريم مرادي تابستان  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه جايگاه اصل استقلال و بي‌طرفي قاضي در محاكمات كيفري بين‌‌المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري مؤسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)  گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي موضوع جايگاه اصل استقلال و بي‌طرفي قاضي در محاكمات كيفري بين‌‌المللي استاد مشاور دكتر قدرت‌الله خسروشاهي   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بسط تابعان حقوق بين الملل در حقوق بين الملل اقتصادي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش بين الملل موضوع بسط تابعان حقوق بين الملل در حقوق بين الملل اقتصادي استاد مشاور دكتر عليرضا آرش پور  مهر 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي چالش هاي حقوقي ورودبه سازمان تجارت جهاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش بين ­­الملل  موضوع بررسي چالش هاي حقوقي ورودبه سازمان تجارت جهاني باتوجه به موافقتنامه تريپس باتاكيد برحقوق كپي رايت استاد مشاور دكتر منوچهر توسلي نائيني بهمن­ماه […]

پايان نامه استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق بين الملل موضوع استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران استاد مشاور دكتر منوچهر توسلي مهرماه   1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه نحوه تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و ترانزيت آن در معاهده منشور انرژي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده حقوق رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل عنوان: نحوه تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و ترانزيت آن در معاهده منشور انرژي آذر ماه 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه موافقتنامه دوجانبه تجاري ايران و افغانستان در خصوص بازارچه هاي مرزي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “Ms ” رشته  حقوق گرايش تجارت بين الملل عنوان: موافقتنامه دوجانبه تجاري ايران و افغانستان در خصوص بازارچه هاي مرزي (مطالعه موردي دوغارون) زمستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي همكاري دولتها در برابر جرائم بين المللي با تاكيد بر استرداد مجرمين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه  دوره كارشناسي ارشد حقوق (گرايش بين الملل) عنوان بررسي همكاري دولتها در برابر جرائم بين المللي با تاكيد بر استرداد مجرمين و انتقال محكومين 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي ابعاد حقوقي مهندسي معكوس از منظر حقوق مالكيت فكري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشكده حقوق پايان‏نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري بررسي ابعاد حقوقي مهندسي معكوس از منظر حقوق مالكيت فكري اسفند 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه الزامات اصل رفتار ملي در موافقت نامه عمومي تعرفه بر تجارت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده علوم انساني پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(Ma) در رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل عنوان الزامات اصل رفتار ملي در موافقت نامه عمومي تعرفه بر تجارت (گات) بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه نقش بيمه دريايي در جبران خسارات ناشي از تصادم كشتي ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل  (M.A) عنوان : نقش بيمه دريايي در جبران خسارات ناشي از تصادم كشتي ها بهار 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي و ويژگي هاي حق بر غذاي كافي در ايران و حقوق بين الملل بشر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه­ جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي (M.A) عنوان : مطالعه تطبيقي و ويژگي هاي حق بر غذاي كافي در ايران و حقوق بين الملل بشر شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه جنبش فمنيسم از منظر اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه دكترا بررسي فلسفه خانواده با تاكيد برابعادساختاري وكاركردي ودلالت‌هاي تربيتي آن مبتني برآموزه‌هاي قرآن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون 1982

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش بين الملل عنوان حل و فصل اختلافات دريايي به وسيله داوري در چارچوب مقررات كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها وIMO براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تحول مفهوم حقوقي شيوه هاي جبران خسارت درWTO

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته تجارت بين الملل عنوان موضوع : تحول مفهوم حقوقي شيوه هاي جبران خسارت درWTO فروردين 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه مالكيت فكري و حقوق كودك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري مالكيت فكري و حقوق كودك شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه بررسي سازوكار اجرايي و نظارتي رژيم حقوقي بين المللي حفاظت از لايه ازن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق  تجارت بين الملل موضوع : بررسي سازوكار اجرايي و نظارتي رژيم حقوقي بين المللي حفاظت از لايه ازن   تابستان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي درآمدها و مخارج دولت در ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم پايان نامه براي دريافت درجه كار شناسي ارشد “MA ” رشته  : حقوق گرايش: عمومي عنوان: بررسي درآمدها و مخارج دولت در ايران پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي ابعاد حقوقي جرم دزدي دريايي و اعمال صلاحيت قضايي بر آن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد M . A رشته: حقوق       گرايش: جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي ابعاد حقوقي جرم دزدي دريايي و اعمال صلاحيت قضايي بر آن شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

قاعده منع محاكمه مجدد  در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بينالمللي حقوق بشر و فقه حنفي

قاعده منع محاكمه مجدد  در نظام حقوقي افغانستان، اسناد بينالمللي حقوق بشر و فقه حنفي علي خالقي1، محمدعارف احمدي2ð دانشيار گروه حقوق جزايي و جرمشناسي دانشگاه تهران دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران (تاريخ دريافت 11/11/1394- تاريخ تصويب: 2/9/1395) چكيده قاعده منع محاكمه مجدد يكي از قواعد مهم حقوق 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۵:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره حقوق مدعي

پايان نامه حقوق تربيتي كودك با تأكيد بر حقوق تربيتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي فلسفه تعليم و تربيت   پايان‌نامه جهت اخذ درجه دكتري رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش عنوان بررسي تحليلي حقوق تربيتي كودك با تأكيد بر حقوق تربيتي كودك در نظام آموزشي ايران   شهريور  ۱۳۹۳ […]

پايان نامه ضررهاي قابل مطالبه در حقوق ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحد علوم تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد  دانشكده علوم انساني ، گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي  « M.A» گرايش: خصوصي   عنوان ضررهاي قابل مطالبه در حقوق ايران   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق كيفري ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه دانشكده حقوق ، گروه حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي (M.A)   عنوان بررسي قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم در حقوق كيفري […]

ليست همه پايان نامه ها درباره دادرسي-رشته حقوق

مفهوم شناسي آيين دادرسي و اصول حاكم برآن در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به كليات آيين دادرسي كه شامل تعريف آيين دادرسي كيفري، موضوع آيين دادرسي كيفري، اهداف قانون گذار در تدوين آيين دادرسي كيفري، ارتباط آيين دادرسي كيفري با […]

مقاله رايگان حقوق :تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل اقتصادي مسئوليت كيفري دولت در عرصه محيط زيست چكيده: آنچه در اين مقاله مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته حقوق اقتصادي مرتبط با مسئوليت كيفري ناشي از خسارات وارد بر محيط زيست مي‌باشد. در اين راستا ابتدا نظريه‌هاي مسئوليت مدني اعم از خطر، خطا […]

پايان نامه بررسي مرور زمان به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مسير تحولات تقنيني حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بند انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق (A.M) گرايش: جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي مرور زمان به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مسير تحولات تقنيني حقوق كيفري ايران بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي مباني حقوقي و فقهي مواعد و مرور زمان در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان غربي دانشكده علوم انساني گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته : حقوق گرايش:  خصوصي عنوان: بررسي مباني حقوقي و فقهي مواعد و مرور زمان در حقوق ايران زمستان  1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه اماميه

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد(MA) رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه اماميه استاد مشاور: دكتر احمد اسماعيل­تبار بهمن­ماه93  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي رشته:حقوق گرايش:خصوصي موضوع: مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران ( با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه) زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده اصول دين واحد قم گروه فقه و حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد ابطال رأي داوري تجاري در حقوق ايران و مقررات داوري آنسيترال پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه معيارهاي تحديد آزادي بيان در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد بخش تحصيلات تكميلي پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: معيارهاي تحديد آزادي بيان در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان: مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه   استاد مشاور: دكتر علي جاني پور  زمستان […]

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي شركت هاي تجاري و مدني و وجوه افتراق و اشتراك آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشكده الهيات و معارف اسلامي                             گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد موضوع بررسي فقهي حقوقي شركت هاي تجاري و مدني و وجوه افتراق و اشتراك آنها استاد مشاور دكتر محمد اسحاقي آستاني براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه تربيت مدرس عنوان: مطالعه تطبيقي حقوق مالكيت فكري آثار دانشگاهي استاد مشاور: دكتر مرتضي شهبازي‌نيا شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن […]

پايان نامه ماهيت حقوقي جريان ثبتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته ي حقوق خصوصي ماهيت حقوقي جريان ثبتي استاد مشاور: دكتر عباس برزويي مهر ماه 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه كيفر خواست دادستان در حقوق ايران با تأكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع كيفر خواست دادستان در حقوق ايران با تأكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري  مصوب 1392 استاد مشاور دكتر محمدرضا شادمانفر […]

پايان نامه قلمرو قاعده ي احسان در حقوق كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي  پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي   قلمرو قاعده ي احسان در حقوق كيفري   شهريورماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه قلمرو حقوق تجديدنظرخواه و ضمانت اجراي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم اجتماعي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي عنوان پايان نامه: قلمرو حقوق تجديدنظرخواه و ضمانت اجراي آن استاد مشاور: جناب آقاي سيد حسن حسيني مقدم سال1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه صلح مسلح و حقوق بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيداشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق بين الملل موضوع: صلح مسلح و حقوق بين الملل استاد مشاور: دكتر هيبت الله  نژندي منش براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق   ايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايشحقوق جزا و جرم شناسي موضوع جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري استاد […]

پايان نامه تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات وفناوري دانشگاه  شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان­نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي تفسير قرارداد از منظر فقه و حقوق زمستان93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي فقهي وحقوقي حكم غيابي با رويكردي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش فقه وحقوق اسلامي موضوع بررسي فقهي وحقوقي حكم غيابي با رويكردي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 استادمشاور دكترزهره حاجيان اسفند 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي جعل حقوقي و طاري در نظام حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق موسسه آموزش عالي كار واحد قزوين    پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق   گرايش: خصوصي عنوان پايان‌نامه: بررسي جعل حقوقي و طاري در نظام حقوق ايران مهر 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه نقش وارزش اثباتي قسم درحقوق كيفري با فقه جزايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد  حقوق جزاوجرم شناسي  عنوان نقش وارزش اثباتي قسم درحقوق كيفري با فقه جزايي  شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه مطالعه موردي تضمين حقوق شهروندي در دادگستري استان لرستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي (M.A) عنوان: مطالعه موردي تضمين حقوق شهروندي در دادگستري استان لرستان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار حقوقي آپارتايد در اسلام و حقوق بين الملل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل  عنوان: مطالعه تطبيقي ماهيت و آثار حقوقي آپارتايد در اسلام و حقوق بين الملل بهمن   1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه روش شناسي حقوق بين الملل ؛ سازه هاي علت كاو، معناكاو و دليل كاو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه كارشناسي ارشد گروه حقوق گرايش : حقوق بين الملل عنوان : روش شناسي حقوق بين الملل ؛ سازه هاي علت كاو، معناكاو و دليل كاو شهريور  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه پروژه سيروس(حقوق ناظر بر تسليحات ليزري در جنگ)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين الملل عنوان: پروژه سيروس(حقوق ناظر بر تسليحات ليزري در جنگ)  مهر1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده حقوق پايان‌نامه جهت اخذ در جه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل موضوع: مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران و حقوق بين‌الملل خصوصي 1394   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ديپلماسي  و قدرت نرم ،محدوديت در تبليغات خصمانه مغاير اصول حقوق بين الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق موضوع : ديپلماسي  و قدرت نرم ،محدوديت در تبليغات خصمانه مغاير اصول حقوق بين الملل ( تجربه كشورهاي آمريكا،چين، روسيه و ايران) بهار1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه تحليل مباني مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزاي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد        رشته:حقوق 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۴:۱۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: