دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه درباره پرتو اصول حاكم

و اسناد بين‌الملل

پايان نامه مباني انسان شناسانه حاكم بر فقه اسلامي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تهران دانشكده الهيات و معارف اسلامي   مباني انسان شناسانه حاكم بر فقه اسلامي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­ المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي حقوق   پايان­نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي    عنوان:   مطالعۀ راهبردها و قواعد حاكم بر همكاري قضايي بين­المللي در مواجهه با انتقال محكومان با تأكيد بر نظام قضايي جمهوري اسلامي […]

پايان نامه بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A  موضوع: بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان  سال تحصيلي : 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي  بندر انزلي  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرايش: جزا و جرم‌شناسي عنوان: نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد  استاد راهنما: دكتر اصغر عباسي تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه انتخاب داستانهايي از متون ادب فارسي براي آموزش فلسفه به كودكان وتنطيم آن براساس اصول داستان نويسي فلسفي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تاريخ و فلسفه آموزش وپرورش  عنوان: انتخاب داستانهايي از متون ادب فارسي براي آموزش فلسفه به كودكان وتنطيم آن براساس اصول داستان نويسي فلسفي    استاد مشاور: دكتر اكبر رهنما تابستان 92 براي رعايت […]

پايان نامه ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاري اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه پيام نور مركز : كرج بخش علمي : الهيات و علوم اسلامي پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته : حقوق (گرايش جزا و جرم شناسي) عنوان پايان نامه : ضمانت اجراهاي ناظر بر بزهكاري اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 […]

پايان نامه  بررسي سياست هاي حاكم بر تنبيهات و مجازات هاي پيش بيني شده در قانون رسيدگي به تخلفات اداري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي  (M.A)  عنوان:  بررسي سياست هاي حاكم بر تنبيهات و مجازات هاي پيش بيني شده در قانون رسيدگي به تخلفات اداري در حقوق ايران بهار 94 براي رعايت […]

پايان نامه اعمال اصول رسيدگي منصفانه در مراجع اداري ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي (M.A) عنوان : اعمال اصول رسيدگي منصفانه در مراجع اداري ايران زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت  درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي موضوع : اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران و اسناد بين المللي زمستان1393 براي رعايت حريم […]

چالشهاي فرانوگرايانۀ اصول حقوق كيفري مدرن

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

چالشهاي فرانوگرايانۀ اصول حقوق كيفري مدرن مجتبي جعفريð استاديار گروه حقوق دانشگاه سمنان (تاريخ دريافت: 24/7/1394 – تاريخ تصويب: 2/9/1395)   چكيده آنچه از حقوق كيفري معاصر چه در قلمرو قانونگذاري، چه در قلمرو اجراي قوانين و چه در قلمـرو دكتـرينحقوقي مشاهده ميشود، بيانگر تحولاتي است كه در حوزة اصـول و هنجارهـاي اساسـي حقـوق كيفـري […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز با تاكيد بر منشور انرژي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز با تاكيد بر منشور انرژي

دانلود پايان نامه ارشد:اصول و قواعد حاكم بر تفسير قراردادهاي بيع بين الملل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق عنوان : اصول و قواعد حاكم بر تفسير قراردادهاي بيع بين الملل

پايان نامه ارشد:اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :كلام شيعه عنوان : اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص

دانلود پايان نامه ارشد:آزادي اطلاعات در پرتو حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و فقه اماميه

نظام حقوقي دسترسي آزاد به اطلاعات يكي از عناصر پايه‌اي حكومت‌هاي دموكراتيك و ضروري‌ترين ابزار در جهت تضمين آزادي‌هاي اساسي از جمله حق آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت است.

لازمه پاسخگويي به نظارت دولت، كنترل عملكرد نمايندگي اعطا شده به دولت‌ها، شفافيت و مبارزه با فساد، دسترسي آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداري شده نزد دولت و نهادهاي عمومي است. (جز در موارد استثناء)

نظام‌هاي حقوقي دنيا به اشكال گوناگون از طريق قانون اساسي، اعلاميه‌ها، اسناد بين‌المللي، قوانين داخلي و حمايت‌ها و تضمين‌هاي قضايي، سال‌هاست كه اين حق را به رسميت شناخته‌اند. خيزش و جنبش دهه‌هاي اخير و اقبال جهاني در به رسميت شناختن چنين حقي، علاوه بر ايجاد توسعه مفهومي اين حق، دولت‌ها را به ترسيم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمين اين حق واداشته است.

تفسير موسع از اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين حق را در حقوق اساسي كشورمان مدلل مي‌سازد، به همين دليل در كشورما نيز در سال 1388 ش با تصويب قانون«انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» اين حق به صورت عام و فراگير وارد نظام حقوق موضوعه شد.

در فقه اماميه دليل تعلق اطلاعات عمومي به مردم دلالت تام داشته و براي اثبات چنين حقي مورد استدلال قرار مي‌گيرد.

واژگان كليدي: آزادي اطلاعات، دسترسي آزاد به اطلاعات، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌فقه اماميه، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.

پايان نامه ارشد رشته حقوق : نظام حقوقي حاكم بر تغييرات ژنتيكي در چارچوب حقوق بين­ الملل بشر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  گرايش : بين الملل عنوان :   نظام حقوقي حاكم بر تغييرات ژنتيكي در چارچوب حقوق بين­ الملل بشر 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي كيفري در پرتو

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق : تبيين مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه : مقايسه اصول و قواعد حاكم بر ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت

دانلود متن كامل پايان نامه مقايسه اصول و قواعد حاكم بر ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت

پايان نامه چگونگي رسيدگي به تخلفات سر دفتران دفاتر اسناد رسمي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: حقوق عمومي   عنوان: چگونگي رسيدگي به تخلفات سر دفتران و دفتر ياران دفاتر اسناد رسمي در پرتو اصول حاكم بر دادرسي منصفانه     تابستان […]

دانلود پايان نامه ارشد : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اجباري شخص ثالث با تحليل آراء قضايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : خصوصي عنوان : ماهيت حقوقي قرارداد بيمه اجباري شخص ثالث با تحليل آراء قضايي

پايان نامه اعتماد زناشويي و همدلي خانواده با رضايت زناشويي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي   واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي عمومي     عنوان:   رابطه بين اعتماد زناشويي و همدلي خانواده با رضايت زناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه علوم پزشكي شيراز   […]

پايان نامه نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحدنراق گروه حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش حقوق جزا و جرم شنا سي عنوان: نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات حكومتي      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه سياست جنايي ايران در قبال جرايم خبرگزاي داخلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم اجتماعي گروه حقوق   سياست جنايي ايران در قبال جرايم خبرگزايهاي داخلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق گرايش جزا و جرمشناسي       ارديبهشت 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

پايان نامه بررسي جايگاه حقوق سياسي ملت در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : حقوق (M.A) گرايش : عمومي   موضوع: بررسي جايگاه حقوق سياسي ملت در قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي ايران     سال تحصيلي 92-91      براي رعايت حريم […]

پايان نامه آسيب شناسي قانون شوراي حل اختلاف و ايرادات و ابهامات تئوري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي (. M. A) عنوان : آسيب شناسي قانون شوراي حل اختلاف و ايرادات و ابهامات تئوري و عملي قانون تابستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

ليست همه پايان نامه ها درباره دادرسي-رشته حقوق

مفهوم شناسي آيين دادرسي و اصول حاكم برآن در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به كليات آيين دادرسي كه شامل تعريف آيين دادرسي كيفري، موضوع آيين دادرسي كيفري، اهداف قانون گذار در تدوين آيين دادرسي كيفري، ارتباط آيين دادرسي كيفري با […]

مقاله رايگان حقوق :تحليل ماهيت حقوقي قرارداد تأمين مالي در عرصه تجارت بين الملل با تاكيد بر قرارداد عامليت

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل ماهيت حقوقي قرارداد تأمين مالي در عرصه تجارت بين الملل با تاكيد بر قرارداد عامليت چكيده: قرارداد تأمين مالي از طريق مبحث بسيار مهمي است كه بايد با دقت بسيار بالا، ساير قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومي حاكم بر قرارداد مورد بررسي […]

مقاله رايگان :تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي)

نيلوفر نجاتي دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه آزاد شيراز تحليل راي اي سي جي در پرونده ايران و آمريكا (با تاكيد بر سكوهاي نفتي) چكيده: انتساب انهدام سكوهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران به دولت آمريكا به لحاظ حقوقي چندان سخت و دشوار نبود. افراد حمله كننده به سكوهاي ايران، كاركنان نظامي نيروي دريايي آمريكا […]

پايان نامه پيش بيني سلامت روان بر اساس سبك هاي مقابله اي و سبك هويت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم تحقيقات كرمانشاه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي(MA)  گرايش:عمومي  عنوان : پيش بيني سلامت روان بر اساس سبك هاي مقابله اي و سبك هويت   تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين رفتارهاي نظارتي و انضباطي والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس    پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي(M.A) گرايش: مديريت آموزشي عنوان: بررسي رابطه بين رفتارهاي نظارتي و انضباطي والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس سال تحصيلي  1393-1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي تطبيقي دادرسي منصفانه در جرائم اطفال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي بندر انزلي (واحد بين الملل) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي تطبيقي دادرسي منصفانه در جرائم اطفال  در نظام كيفري ايران و اسناد بين المللي استاد مشاور: دكتر جان احمد آقايي سيابيل شهريور […]

پايان نامه فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه اماميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد(MA) رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۳۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره

پايان نامه كاربرد سرمايه فكري بر مدل تنگدستي مالي با استفاده از شبكه عصبي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي (M.A) عنوان : كاربرد سرمايه فكري بر مدل تنگدستي مالي با استفاده از شبكه عصبي استاد مشاور : دكتر بابك جمشيدي نويد زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت بيمه عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل سوء استفاده از دفترچه هاي بيمه درمان و راهكارهاي پيشكيري از آن ( مورد مطالعه استان قم) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن زارعي متين […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مالي عنوان: رتبه بندي عوامل موثر بر ناكارآمدي مناقصات  دولتي در وزارت  جهاد كشاورزي با استفاده از تكنيك تاپسيس زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان شعب بيمه كارآفرين شهرستان كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد موضوع: بررسي تاثير كيفيت خدمات بر رضايت و وفاداري مشتريان شعب بيمه كارآفرين شهرستان كاشان استاد مشاور: دكتر سيد محمد مهدوي نيا زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد از نظر كارشناسان بودجه ريزي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  پايان­نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان: شناسايي عوامل مؤثر بر استقرار موفقيت آميز بودجه­ريزي بر مبناي عملكرد از نظر كارشناسان بودجه ريزي در دستگاه­هاي اجرايي شهر تهران پاييز 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه راهكارهاي توسعه توريسم درماني در مشهد مقدس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايا ن نامه « رابطه كيفيت زندگي كاري با رضايت شغلي و  تعهد سازماني دبيران مدارس دوره متوسطه پسرانه شهرستان رباط كريم »

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ن

مادها و اشكال درج […]

پايان نامه بررسي عقد مرابحه و كاربرد آن در عمليات بانكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي عقد مرابحه و كاربرد آن در عمليات بانكي خرداد 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه :بررسي علل وقوع جرم ايراد ضرب و جرح توسط نيروهاي مسلح عليه شهروندان و راهكارهاي پيشگيري از آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي علل وقوع جرم ايراد ضرب و جرح توسط نيروهاي مسلح عليه شهروندان و راهكارهاي پيشگيري از آن(مطالعه موردي نيروهاي مسلح استان چ و ب)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي نقش آموزش مهارت هاي زندگي بر پيشگيري اوليه از بزهكاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي نقش آموزش مهارت هاي زندگي بر پيشگيري اوليه از بزهكاري (مطالعه موردي دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهركرد)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني كاركنان سازمان ناجا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فرماندهي و مديريت انتظامي عنوان : بررسي عوامل موثر بر يادگيري سازماني كاركنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پايگاه درياباني شهرستان بندر عباس)

ارزيابي تاثير طراحي ادارات پلان آزاد بر رضايت شغلي كارمندان – پايان نامه ارشد

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سبك رهبري كاركنان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : بررسي رابطه بين رضايت شغلي و سبك رهبري كاركنان

پايان نامه ارشد : رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي بانك رفاه كارگران استان مازندران)

دانلود متن كامل پايان نامه رابطه هوش چندگانه گاردنر با رضايت مشتري با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني (مطالعه موردي بانك رفاه كارگران استان مازندران)

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني كاركنان سازمان آموزش و پرورش

 دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه : بررسي بسترهاي لازم براي به كارگيري مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در مديريت زمان و هزينه ي تغييرات ودوباره كاري هادر شركت هاي پيمانكاري ساختمان

دانلود متن كامل پايان نامه بررسي بسترهاي لازم براي به كارگيري مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM) در مديريت زمان و هزينه ي تغييرات ودوباره كاري هادر شركت هاي پيمانكاري ساختمان

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و كارائي كاركنان اداره آموزش وپرورش

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و كارائي كاركنان اداره آموزش وپرورش

پايان نامه ارشد : ارزيابي نقش مديريت كيفيت جامع و مديريت منابع انساني در شكل گيري دلبستگي شغلي در ميان كاركنان صنايع غذايي اروميه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان كاركنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان كاركنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه

پايان نامه ارشد : بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش معنوي بر عملكرد كاركنان مركز آموزشي درماني امام رضا (ع) كرمانشاه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : اجرايي عنوان : بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش معنوي بر عملكرد كاركنان مركز آموزشي درماني امام رضا (ع) كرمانشاه

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه مديريت مشاركتي و توانمند سازي كاركنان در اداره كل دادگستري شهر كرمانشاه

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه مديريت مشاركتي و توانمند سازي كاركنان در اداره كل دادگستري شهر كرمانشاه در سال 1393

پايان نامه:بررسي نقش آموزش‌هاي الكترونيكي كاركنان بر ميزان رضايت‌مندي خانواده‌ها در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي نقش آموزش‌هاي الكترونيكي كاركنان بر ميزان رضايت‌مندي خانواده‌ها در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

پايان نامه:پيش بيني رضايت زناشويي براساس خودكار آمدي و خلاقيت در ميان زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه

 دانلود متن كامل پايان نامه پيش بيني رضايت زناشويي براساس خودكار آمدي و  خلاقيت در ميان زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر كرمانشاه

كاربرد آمار در پژوهش­هاي باستان­شناسي – پايان نامه ارشد باستان شناسي گرايش پيش از تاريخ

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه زمين شيمي و پراكنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازكان زايي طبيعي و معدنكاري در محيط خاك و گياه معدن آهن گل گهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زمين شناسي عنوان : زمين شيمي و پراكنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازكان زايي طبيعي و معدنكاري در محيط خاك و گياه معدن آهن گل گهر

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:لايه هاي زنجيره تامين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : لايه هاي زنجيره تامين

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:پاشش حرارتي (پلاسما اسپري)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : پاشش حرارتي (پلاسما اسپري)

دانلود پايان نامه اردش:بررسي و ارزيابي الگوريتم‌هاي مونت‌كارلو و شبكه‌هاي عصبي براي پيش‌بيني آلودگي هوا در محيط يك سيستم اطلاعات مكاني زمانمند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : نقشه برداري گرايش :سيستم اطلاعات مكاني عنوان : بررسي و ارزيابي الگوريتم‌هاي مونت‌كارلو و شبكه‌هاي عصبي براي پيش‌بيني آلودگي هوا در محيط يك سيستم اطلاعات مكاني زمانمند

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير كارامدي سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

پايان نامه اثرات سموم فسفره (ديازينون، مالاتيون و كلروپريفوس) بر روي ميزان فعاليت آنزيم استيل كولين استراز كارگران سمپاش

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي گرايش : دفع آفات عنوان : بررسي اثرات سموم فسفره (ديازينون، مالاتيون و كلروپريفوس) بر روي ميزان فعاليت 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۲۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع مركز بالندگي

پايان نامه ارشد:بررسي تاثير رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني و توانمند سازي كاركنان با توجه به سابقه خدمت و سطح تحصيلات در صدا و سيماي مركز گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

دانلود پايان نامه ارشد:امكان سنجي استفاده از فنّاوري RFID، در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :متفرقه عنوان : امكان سنجي استفاده از فنّاوري RFID، در كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت – قسمت پنجم (127 پايان نامه)

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل موثر بر صادرات برنج استان گيلان بر اساس مدل الماس پورتر دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مرتبط با اجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد فازي پايان نامه ارشد:بررسي عوامل رضايت‌مندي بيمه شدگان طلايي در بيمارستان‌هاي خصوصي سطح رشت پايان نامه ارشد:بررسي ضرورت‌ها و ابعاد آينده‌پژوهي در سازمان حج […]

پايان نامه تحليل و اندازه‌گيري فضاي كسب و كار در شركت‌ دانش‌بنيان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين‌الملل   تحليل و اندازه‌گيري فضاي كسب و كار در شركت‌هاي دانش‌بنيان  (مطالعه موردي: شركت‌هاي دانش‌بنيان مستقر در پارك علم و فناوري شيخ‌ بهايي شهرك […]

پايان نامه آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نراق)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش تحول)   عنوان : تأثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: اداره سرپرستي بانك صادرات مركز تهران)   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه هماهنگي بين استراتژي رقابتي و استراتژي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  رشته مديريت بازرگاني-داخلي عنوان: بررسي  هماهنگي بين استراتژي رقابتي و استراتژي منابع انساني سازمان صنعت ، معدن و تجارت     تابستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك       عنوان بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسين آزاد شده شهرستان مشگين‌شهر   دي ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه بررسي كيفيت ادراك شده مشتريان شعب بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : مالي عنوان: بررسي كيفيت ادراك شده خدمات،سطح آموزش كاركنان ورضايت مشتريان شعب بانك ملي در شهرستان اراك   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين توانمندي و تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازگاني گرايش بين الملل   عنوان: بررسي رابطه بين توانمندي و تعهد سازماني در بين كاركنان شعب بانك سامان استان تهران     تابستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد

شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بكارگيري مديريت دانش در افزايش يادگيري نيروي انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد مهاباد دانشكده علوم انساني – گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مديريت نيروي انساني عنوان : بررسي تأثير بكارگيري مديريت دانش در افزايش يادگيري نيروي انساني     بانك صادرات آذربايجان غربي   تابستان 1392   […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد   دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A رشته مديريت دولتي – گرايش تحول   عنوان : ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي براساس شاخص‌هاي عمومي برنامه‌هاي  تحول نظام اداري  (مورد مطالعه: ادارات كل استان آذربايجان‌غربي)   زمستان 1391      براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران  

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي عنوان: «بررسي رابطه بين ساختار سازماني و ميزان آمادگي دبيران  براي پذيرش تغيير در دبيرستانهاي شهرستان چهار دانگه»   تابستان 93    براي رعايت […]

پايان نامه آموزش غني سازي ازدواج به سبك اولسون

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: مشاوره خانواده عنوان: اثر بخشي آموزش غني سازي ازدواج به سبك اولسون بر الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي   شهريور 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي رفتاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه براي دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد روان­شناسي باليني((M.A)) عنوان: مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبكهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار     زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي                    عنوان فارسي: اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان قلدر و والدين آن ها   تابستان 93        براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تاثير امنيت شغلي بر تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني، گروه جامعه شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته علوم اجتماعي- گرايش جامعه شناسي   عنوان تحقيق : بررسي تاثير امنيت شغلي بر تعهد سازماني در سازمان تامين اجتماعي  )اداره كل شرق تهران بزرگ) […]

پايان نامه حمايت از بزه ديده در فرآيند دادرسي كيفري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M. A) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان حمايت از بزه ديده در فرآيند دادرسي كيفري كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي     زمستان 139۳    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي سازوكارهاي آماده­سازي زندانيان براي بازگشت به جامعه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A   گرايش حقوق جزا و جرم شناسي     عنوان:   بررسي سازوكارهاي آماده­سازي زندانيان براي بازگشت به جامعه     بهار92      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

بررسي تأثيراعتيادوالدين برخشونت عليه اطفال درشهرمباركه طي سال هاي81تا 91

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاداسلامي واحدنراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق جزاوجرم شناسي عنوان: بررسي تأثيراعتيادوالدين برخشونت عليه اطفال درشهرمباركه طي سال هاي81تا91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه مقايسه­ ي نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و  پسر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي  عنوان: مقايسه­ي نگرش به ازدواج و طلاق دانش آموزان متوسطه دختر و  پسر بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  موضوع: شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس  استاد مشاور : دكتر علي اكبر شيخي سال تحصيلي :1392 -1391 براي […]

پايان نامه رابطه يادگيري سازماني و توانمندسازي با تعهد سازماني دبيران زن مقطع متوسطه ناحيه 4 شيراز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت    دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) در رشته:مديريت آموزشي عنوان: رابطه يادگيري سازماني و توانمندسازي با تعهد سازماني دبيران زن مقطع متوسطه ناحيه 4 شيراز  استاد مشاور: دكتر مژگان اميريان زاده شهريور  1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مديريت آموزشي عنوان: رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش […]

پايان نامه تعيين سطح هوش سازماني كتابداران شاغل در كتابخانه ­هاي دانشگاهي شهر اهواز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات خوزستان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : علوم كتابداري و اطلاع رساني ( M.A. ) موضوع: تعيين سطح هوش سازماني كتابداران شاغل در كتابخانه­هاي دانشگاهي شهر اهواز بر اساس مدل كارل آلبرخت و ارتباط آن با خلاقيت آنان […]

پايان نامه بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني و اجتماعي پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) كتابداري گرايش: اطلاع­رساني عنوان: بررسي وضعيت كتاب­خواني بين مدد­جويان ندامت­گاه­هاي شهر خرم­آباد  استاد مشاور : دكتر صديقه محمد­اسماعيل بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي                        واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش: عمومي عنوان: نقش سرمايه­هاي روانشناختي در پيش­بيني سلامت روان و بهزيستي(رضايت از زندگي) زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر دهدشت  تابستان 1393 براي رعايت […]

پايان نامه مقايسه راهبرد هاي مقابله اي معلمين زن و مرد آموزشگاه هاي ابتدايي شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد عنوان مقايسه راهبرد هاي مقابله اي معلمين زن و مرد آموزشگاه هاي ابتدايي شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان  استاد مشاور: دكتر مريم صالح زاده  سال1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه­ جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A) موضوع : رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب استاد مشاور: دكتر كيوان […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه تربيت مدرس تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اروميه دانشكده  علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته  مديريت آموزشي موضوع: بررسي رابطه  بين مديريت دانش و توانمندسازي كاركنان دانشگاه  تربيت مدرس تهران شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۱۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع

پايان نامه مكان‌يابي بهينه دفن پسماندهاي جامد شهري بر اساس معيارهاي هيدروژئومورفولوژيكي با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردي شهر بيستون)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا      پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ي ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه تحليل پيامد‎هاي ژئوپوليتيك مقاومت نهضت جنگل در هويت ملي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

مقاله رايگان:غربالگري تحمل به سرماي زمستانه 22 رقم تاك در استان كردستان

          غربالگري تحمل به سرماي زمستانه 22 رقم تاك در استان كردستان   روح اله كريمي1*، احمد ارشادي2، فرهاد كرمي3   استاديار گروه مهندسي فضاي سبز، دانشكده كشاورزي، دانشگاه ملاير، ملاير دانشيار گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان مربي، بخش باغباني، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي […]

مقاله رايگان:غربال ارقام توتفرنگي متحمل به سرماي زمستانه براساس برخي

          شاخص هاي فيزيولوژيكي   فرهاد كرمي1، منصور غلامي2*، احمد ارشادي3 و عادل سي وسه مرده4   دانشجوي دكتري گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران استاد گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران دانشيارگروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران دانشيار […]

مقاله رايگان:همبستگي بين صفات و تجزيه عليت عملكرد در گوجه فرنگي

     مشهيد هناره1 *، آتيلا دورسون2 و بابك عبدالهي مندولكاني3   1 . مربي پژوهشي، ب

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

خش اصلاح و تهيه نهال و بذر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي، ا

روميه – ايران استاد، گروه باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آتاتورك، ارزروم – تركيه دانشيار، گروه اصلاح و بيوتكنولوژي گياهي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه اروميه، اروميه […]

مقاله رايگان:بررسي تركيب پذيري و نحوۀ توارث برخي صفات مورفولوژيكي در گندم نان در شرايط تنش خشكي با استفاده از تجزيۀ دي آلل

          بررسي تركيب پذيري و نحوۀ توارث برخي صفات مورفولوژيكي در گندم نان در شرايط تنش خشكي با استفاده از تجزيۀ دي آلل   حسن عبدي1*، عادل اسدزاده2 و محمدرضا بي همتا3   مربي پژوهشي، بخش اصلاح و تهيۀ نهال و بذر، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان تهران كارشناس […]

پايان نامه ارشد: طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش : تكنولوژي معماري عنوان : طراحي مجتمع مسكوني كارگران شهرك صنعتي شهيد سليمي با رويكرد صنعتي سازي

پايان نامه ارشد: مطالعه موردي به‌كارگيري شاخص فقر آبي درمقياس محلي در خصوص حوضه آبريز زهره و جراحي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : آب عنوان : مطالعه موردي به‌كارگيري شاخص فقر آبي درمقياس محلي در خصوص حوضه آبريز زهره و جراحي

پايان نامه: تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه مرتعي خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans (به روشهاي شيميايي، توليد گاز، كيسه نايلوني و طيفسنجي مادون قرمز نزديك(NIR)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم دامي گرايش: تغذيه دام عنوان : تعيين ارزش غذايي و قابليت هضم سه گونه مرتعي خلر(Lathyrus sativa)، قدومه(Alyssum inflatum) و گونه (Carex comans  (به روشهاي شيميايي، توليد گاز، كيسه نايلوني و طيفسنجي مادون قرمز نزديك(NIR) دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته علوم دامي […]

دانلود پايان نامه ارشد: محيط زيست و امنيت ملي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش : جغرافيا عنوان : محيط زيست و امنيت ملي

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه شرايط رويشگاهي لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ايلام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي منابع طبيعي گرايش :جنگل شناسي و اكولوژي جنگل عنوان : مطالعه شرايط رويشگاهي لرگ (Pterocarya fraxinifolia (Poir) Spach) در دره لارت بدره – استان ايلام

پايان نامه ارشد: شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات ضد ميكروبي دو گياه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي عنوان : شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات ضد اكسيداني، ضد ميكروبي و ضد سرطاني دو گياه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC

پايان نامه : شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات ضد اكسيداني، ضد ميكروبي و ضد سرطاني دو گياه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شيمي و فناوري اسانس عنوان : شناسايي اجزاي تشكيل دهنده اسانس و بررسي اثرات ضد اكسيداني، ضد ميكروبي و ضد سرطاني دو گياه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي روند شكل گيري وتحول نقش واق در هنرهاي مختلف

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته هنر گرايش : پژوهش هنر عنوان : بررسي روند شكل گيري وتحول نقش واق در هنرهاي مختلف

دانلود پايان نامه ارشد : تصوير فرشتگان مقرّب در ديوان مولانا و عطار و متون مقدّس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي گرايش : زبان و ادبيات فارسي عنوان : تصوير فرشتگان مقرّب در ديوان مولانا و عطار و متون مقدّس

پايان نامه ارشد رشته مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ: تأثير نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوشش­هاي استتاري در ناحيه مادون قرمز نزديك

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع

پايان نامه ارشد رشته علوم دامي : بررسي امكان استفاده از مايع مدفوع بجاي مايع شكمبه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم دامي گرايش تغذيه دام با عنوان : بررسي امكان استفاده از مايع مدفوع بجاي مايع شكمبه

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي با موضوع جايگاه اراضي ملي در انفال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي با عنوان : جايگاه اراضي ملي در انفال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي: بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي ميوه ازگيل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش  علوم و صنايع غذايي با عنوان : بررسي خصوصيات فيزيكو شيميايي ميوه ازگيل در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۱۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع

دبيرستانهاي دخترانه شهر سندرك

پايان نامه راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان و روش هاي نوين آموزشي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه مديريت آموزشي ((M.A)) پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي – گرايش علوم تربيتي   عنوان     بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان براي استفاده از روش هاي نوين آموزشي در مقطع راهنمايي […]

پايان نامه تعيين عوامل مؤثر بر تدريس موفق معلمان نمونه در درس رياضي پايه ي ششم شهرستان مراغه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  تعيين عوامل مؤثر بر تدريس موفق معلمان نمونه در درس رياضي پايه­ي ششم شهرستان مراغه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش اقدام پژوهي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته علوم تربيتي – گرايش مديريت آموزشي   عنوان بررسي ميزان اثر بخشي دوره هاي آموزش اقدام پژوهي بر عملكرد معلمان شهرستان قرچك   بهمن ماه […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي -رشته مديريت

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به كار واداشتن كسى است و آنچه مايه مشغوليت مى باشد. از طريق اشتغال، فرد فعّالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مى كند و پاداشى نقدى يا جنسى دريافت مى دارد. (شفيع آبادي، 1386). كار و شغل فعاليتى بدنى يا فكرى در جهت توليد و خدمت است. به […]

پايان نامه بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­   ي علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي […]

پايان نامه تحليل و بررسي نسبت ميان سركوب جنبش هاي قومي به خصوص جنبش هاي گيلان و خوزستان و تأثير اين نحوه تعامل با قوميتها بر تكوين دولت مدرن در ايران در دوره پهلوي اول

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه تبيين سازواري رويكرد تربيتي پرسش محوري با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واكاوي ميزان همسويي فرهنگ برنامه درسي دوره ابتدائي با اين رويكرد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج […]

پايان نامه تأثير يادگيري مشاركتي (جيگ ساو) بر مهارت‏هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان دختر پايه هفتم شهرستان جم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه ارشد :طراحي داخلي خانه معاصر با نگاهي به خانه هاي تاريخي اصفهان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :داخلي  عنوان : طراحي داخلي خانه معاصر با نگاهي به خانه هاي تاريخي اصفهان

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه بين رابطه ويژگي‌هاي شخصيت و خودپنداره با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي عنوان : بررسي رابطه بين  رابطه ويژگي‌هاي شخصيت (مدل پنج عاملي) و خودپنداره با كيفيت زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه در نيمسال اول ۹۴-۱۳۹۳

پايان نامه بررسي و مقايسه رابطه بين ويژگي هاي فردي و علمي مديران و سبك مديريت آنان در مدارس

متن كامل پايان نامه با عنوان :بررسي و مقايسه رابطه بين ويژگي  هاي فردي و علمي مديران و سبك مديريت آنان در مدارس دخترانه مقطع راهنمايي و متوسطه در شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-89 در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل […]

پايان نامه بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و مديران نسبت به سبك هاي مديريت در مدارس

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي و مقايسه ديدگاه دبيران و  مديران نسبت به سبك هاي مديريت در مدارس  مقطع راهنمايي شهرستان سرپل ذهاب در سال  تحصيلي 90-89 در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۱۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه اعتماد به مديريت

پايان نامه  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي بهمن ماه ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه بين مديريت مشاركتي و اعتماد با توجه به رهبري خدمتگزار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : منابع انساني عنوان : رابطه بين مديريت مشاركتي و اعتماد با توجه به رهبري خدمتگزار

پايان نامه ارشد: تأثيرسازوكارهاي نظام راهبري شركتي بررابطه بين اعتمادبيش ازحدمديريتي و واكنش سرمايه گذاران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : گرايش :مديريت مالي عنوان : تأثيرسازوكارهاي نظام راهبري شركتي بررابطه بين اعتمادبيش ازحدمديريتي و واكنش سرمايه گذاران 

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت بازرگاني گرايش : تحول عنوان : بررسي تاثير ويژگي هاي تجاري اينترنت براعتماد مشتريان در شهرستان آران و بيدگل 

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : شناسايي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  گرايش : بين الملل عنوان : شناسايي عوامل مؤثر بر اعتماد مشتري در تجارت الكترونيك

پايان نامه ارشدرشته مديريت : بررسي تاثير كيفيت خدمات دولت الكترونيك بروي اعتماد عمومي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  گرايش : مالي عنوان :  بررسي تاثير كيفيت خدمات دولت الكترونيك بروي اعتماد عمومي

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني :تأثير شخصيت نام تجاري بر اعتماد، دلبستگي و تعهد به نام تجاري در صنعت مواد شوينده

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بين الملل عنوان : تأثير شخصيت نام تجاري بر اعتماد،  دلبستگي و تعهد به نام تجاري در صنعت مواد شوينده

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي، تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان : پاسخ رفتاري كاربران به تبليغات اينترنتي، تبيين نقش اعتماد و نگرش به تبليغات اينترنتي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تأثير ويژگي ارتباطي برند بر اعتماد برند از طريق رضايتمندي برند

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي با عنوان :  بررسي تأثير ويژگي ارتباطي برند بر اعتماد برند از طريق رضايتمندي برند

پايان نامه ارشد رشته مديريت :بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همكاران با رضايت شغلي كاركنان گروه صنعتي فومن شيمي

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

 

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همكاران با رضايت شغلي كاركنان گروه صنعتي فومن شيمي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين قابليت هاي اعتماد،اعتماد و قصد وفاداري در شركت هاي بيمه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه با عنوان : بررسي رابطه بين قابليت هاي اعتماد،اعتماد و قصد وفاداري در شركت هاي بيمه

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي ارتباط بين شبكه ­هاي اجتماعي با اعتماد اوليه خريداران اينترنتي در وب سايت هاي تجارت الكترونيك B2C

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: بررسي تاثير ابعاد عيني امنيت بر كاربري سيستم هاي پرداخت الكترونيكي بواسطه ادراك مشتريان از امنيت و اعتماد

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

مديريت دانش -ليست همه پايان نامه ها

حجم وسيعي از اطلاعات و دانشي كه بشر امروزه در اختيار دارد در قرن بيستم حاصل گرديده است. رشد دانش در دهه‌هاي اخير بسيار سريع اتفاق افتاده است، به طوري كه هشتاد درصد از يافته‌هاي فناوري دانش و نود درصد از كل دانش و اطلاعات فني جهان در چهار دهه گذشته توليد شده است. دانشي […]

پايان نامه نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش اعتماد شهروندان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A)) رشته: مديريت بازرگاني عنوان: نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش ميزان اعتماد شهروندان به شهرداري( موردمطالعه: شهرداري ماهشهر)   پاييز 92          براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                دانشگاه آزاد اسلامي               واحد كرمانشاه                  دانشكده تحصيلات تكميلي،گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي M.A   عنوان : مطالعه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در شرايط رقابتي(مطالعه موردي: مقايسه […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايا‌ن‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي   عنوان: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت محله محور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تهران پرديس هنرهاي زيبا دانشكده شهرسازي   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت شهري   عنوان پايان نامه: تبيين رابطه بين سرمايه اجتماعي و مديريت محله محور و ارائه راهنماي مديريت شهري، مورد پژوهي : ناحيه 1 منطقه 21 شهرداري تهران […]

پايان نامه تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A) مديريت دولتي-گرايش نيروي انساني   عنوان : تأثير نظام ارتباطات بر مديريت تعارض سازماني مورد مطالعه: ادارات دولتي شهرستان كاشان   پاييز1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: مديريت تحول عنوان : تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي قم   پاييز 1393          براي رعايت حريم […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

پايان نامه تاثير تجربه، اعتماد و وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناس ارشد رشته مديريت بازرگاني – داخلي   عنوان پايان نامه: بررسي تاثير تجربه، اعتماد و وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند با روش تحليل معادلات ساختاري   اسفند 1393      براي رعايت […]

پايان نامه بررسي اثربخشي مديريت دانش بر اساس فرآيند مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.A“ گرايش تشكيلات و روش ها عنوان بررسي اثربخشي مديريت دانش بر اساس فرآيندهاي مديريت دانش در حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تهران     زمستان 92    براي رعايت […]

پايان نامه اندازه گيري ارتباط فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت عنوان پايان نامه: اندازه گيري ميزان ارتباط بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش (KM) در دانشگاه پيام نور استان تهران واحد ورامين  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي مديريت اجرايي   شهريور 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                             دانشگاه آزاد اسلامي              واحد علوم و تحقيقات البرز دانشكده مديريت و حسابداري ٬ گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي   “M.A” عنوان : ارائه مدلي براي اندازه گيري اعتماد و بررسي تاثير آن بر كارايي سازمان زمستان 1391 […]

پايان نامه بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي   واحد نكا   (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي عنوان: بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي مازندران   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه ارزيابي مديريت كلاسي از منظر توجه به مهارت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحدلامرد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)   گرايش: تحقيقات آموزشي عنوان : ارزيابي مديريت كلاسي از منظر توجه به مهارتهاي اجتماعي در مدارس ابتدايي اشكنان در سال تحصيلي 94-1393   خرداد ماه 1394    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه آموزش مهارت مديريت هيجان منفي بر افكار اضطرابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي روانشناسي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي   عنوان:   تاثير آموزش مهارت مديريت هيجان منفي بر افكار اضطرابي و باورهاي غيرمنطقي والدين كودكان اختلالات رشد فراگير  شهرهمدان   30 شهريور 1393   […]

همه پايان نامه ها با موضوع رضايت شغلي -رشته مديريت

«شغل» از نظر لغوى، به معناى به كار واداشتن كسى است و آنچه مايه مشغوليت مى باشد. از طريق اشتغال، فرد فعّالانه در جريان توليد و خدمات مشاركت مى كند و پاداشى نقدى يا جنسى دريافت مى دارد. (شفيع آبادي، 1386). كار و شغل فعاليتى بدنى يا فكرى در جهت توليد و خدمت است. به […]

همه پايان نامه ها با موضوع توانمندسازي كاركنان(منابع انساني) -رشته مديريت

  از ميان عوامل توليد، بي شك نيروي انساني كه اساسي‌ترين عامل است، نقش كليدي در ارائه خدمات دارد و مهم‌ترين سرمايه يك سازمان به شمار مي‌آيد. در شرايطي كه سازمانها تحت تاثير شديد رقابت‌‌هاي اقتصادي هستند و مسئوليت‌‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خود را شناسايي و درك مي‌كنند، ضرورت توجه به توانمندسازي منابع […]

پايان نامه رابطه مديريت كيفيت فراگير (TQM) با توانمند سازي و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد  اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A) رشته : مديريت آموزشي عنوان : رابطه  مديريت  كيفيت فراگير (TQM)  با  توانمند سازي  و ارزيابي عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۸:۰۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع مديريت استعداد راهبردي

پايان نامه شاخص مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   عنوان بررسي شاخص هاي مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي لامرد و […]

پايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده  آموزش هاي مجازي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت منابع انساني تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد  شهر تهران استاد مشاور دكتر محمدحسين مشرف جوادي دي ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (مديريت دولتي) اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها استاد مشاور: دكتر مصباح الهدي باقري بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : مديريت دولتي گرايش : منابع انساني موضوع : نقش اقدامات مديريت منابع انساني در مسئوليت پذيري اجتماعي و نتايج حاصل از عملكرد در شركت هاي محدوده منطقه آزاد  تجاري- صنعتي انزلي سال […]

پايان نامه شناسايي موانع اجراي استراتژي هاي مديريت منابع انساني (HR) در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها                    عنوان :        شناسايي موانع اجراي استراتژي هاي مديريت منابع انساني (HR) در دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه تعيين تاثير استراتژي مديريت استعدادها بر تعلق خاطر كاركنان شهرداري كرج

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي تعيين تاثير استراتژي مديريت استعدادها بر تعلق خاطر كاركنان شهرداري كرج استاد مشاور  دكتر حسن دانايي فرد  اسفند ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه  بررسي رابطه خودمديريتي  با سلامت سازماني بر اساس الگوي مديريت بسيجي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير  پايان‏نامه‌ براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان تحقيق به فارسي:  بررسي رابطه خودمديريتي  با سلامت سازماني بر اساس الگوي مديريت بسيجي استاد مشاور :  دكتر روح ا… سهرابي تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه ارزيابي فرايند مديريت عملكرد با بهره گيري از كارت امتيازي متوازن در آموزشكده فني و حرفه اي شهرستان خوانسار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – گرايش نيروي انساني عنوان : ارزيابي فرايند مديريت عملكرد با بهره گيري از كارت امتيازي متوازن در آموزشكده فني و حرفه اي شهرستان خوانسار زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي تأثير مؤلفه هاي كنترل مديريت فروش در گرايش به كارآفريني سازماني در بين كاركنان بخش فروش فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش داخلي عنوان: بررسي تأثير مؤلفه هاي كنترل مديريت فروش در گرايش به كارآفريني سازماني در بين كاركنان بخش فروش فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا و رفاه شهر كرمانشاه […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه تاثير نظام مديريت دانش بر خلاقيت سازماني در نهادهاي دانش محور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه آموزش عالي فارابي تحصيلات تكميلي مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي ) گرايش مديريت استراتژيك (   تاثير نظام مديريت دانش بر خلاقيت سازماني در نهادهاي دانش محور   استاد مشاور دكتر عليرضا ربيع   شهريورماه سال 1390 براي […]

پايان نامه رابطه مديريت تحول آفرين و اثر بخشي ارتباطات سازماني ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملكان پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدM.A. تربيت بدني گرايش:مديريت ورزشي ( راهبردي )   عنوان:  رابطه مديريت تحول آفرين و اثر بخشي ارتباطات سازماني ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه  رابطه مديريت تحول آفرين و اثر بخشي ارتباطات سازماني ادارات ورزش و جوانان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملكان پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدM.A. تربيت بدني گرايش:مديريت ورزشي ( راهبردي )  عنوان:  رابطه مديريت تحول آفرين و اثر بخشي ارتباطات سازماني ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري  و شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان آموزش فني  و حرفه اي مركز استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري  و شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان آموزش فني  و حرفه اي مركز استان مازندران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري  و شايسته سالاري در بين كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري  و شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان آموزش فني  و حرفه اي مركز استان مازندران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه عملكرد نقش رهبري در مديريت بحران پس از انتخابات سال ۸۸

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه ارشد: تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري و شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : تاثير مديريت استعداد بر جانشين پروري  و شايسته سالاري در بين كاركنان سازمان آموزش فني  و حرفه اي مركز استان مازندران

پايان نامه ارشد: بررسي ميزان استعداد تقبل مديريت دانش در شركت حمل و نقل و خدمات كانتينري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد :رشته مديريت عنوان :بررسي ميزان استعداد تقبل مديريت دانش در شركت حمل و نقل و خدمات كانتينري درياگستر كيش 

پايان نامه ارشد: بررسي تاثير عدالت سازماني بر مديريت استعداد با توجه به نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در شهرداري دامغان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : مديريت تحول عنوان : بررسي تاثير عدالت سازماني بر مديريت استعداد با توجه به نقش ميانجي سرمايه اجتماعي در شهرداري شهرستان دامغان

دانلود پايان نامه : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررسي موردي شركت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع عنوان : تاثير مديريت كيفيت جامع و مديريت دانش بر بهره وري نيروي كار بخش صنعت بررسي موردي شركت آب و فاضلاب شهري شهرستان اروميه

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­هاي ورزشي استان كرمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش : مديريت ورزشي عنوان : رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­هاي ورزشي استان كرمان

دانلود پايان نامه ارشد: ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي كشور

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته دريانوردي گرايش : حمل و نقل دريائي عنوان : ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي كشور دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر پرديس خودگردان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته دريانوردي گرايش حمل و نقل دريائي عنوان: ارائه مدل دستيابي به […]

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي راهبردي توسعه اكوتوريسم در منطقه ارسباران مطالعه موردي شهرستان كليبر

منطقه ارسباران كه در شمال استان آذربايجان شرقي قرار دارد به بخشهاي شمالي شهرستان اهر، شمال شرقي شهرستان ورزقان ، شرق شهرستان جلفا وتمامي شهرستان كليبركه بيش از۷۰درصد ازكل مساحت آن را تشكيل ميدهدو در شمال شرقي آذربايجان شرقي واقع شده است ، اطلاق مي شود. بطور مشخص مسئله ما اين است همانطور كه مطالعات واسنادنشان مي دهدچرا شهرستان كليبر با وجود استعداد ها وپتانسيل هاي گردشگري بويژه طبيعت گردي هنوز نتوانسته است به يك مقصد گردشگري واكوتوريستي تبديل شود وهيچ برنامه وراهبردي به منظور بهره گيري ازپتانسيلهاي طبيعي و تاريخي موجود در شهرستان جهت جذب گردشگربه اين منطقه وجود نداردتحقيق حاظر از نظر هدف كاربردي، از لحاظ ميزان درجه وكنترل ، ميداني واز لحاظ جمع آوري اطلاعات نيز از نوع تحليلي ميباشد.خبرگان گردشگري (شامل كارشناسان-مسئولين ومديران ادارات ونهادهاي علمي موجود در شهرستان كليبر) را بعنوان جامعه آماري انتخاب كرديم وجهت تعيين نمونه آماري وحجم آن از نمونه گيري گلوله برفي وبه منظور گردآوري اطلاعات نيزاز مطالعات كتابخانه اي، ميداني، مشاهدات محقق، مصاحبه باز، پرسشنامه واسناد وگزارشهاي موجود استفاده شده است براي انجام تحقيق ازبين رويكردهاي مطرح شده رويكردهاي يكپارچه- منسجم همچون رويكردهاي گردشگري پايداروبرنامه ريزي راهبردي را جهت توسعه اكوتوريسم كليبرمناسب ديديم وبه منظور تدوين راهبردهاي توسعه اكوتوريسم آن از مدل SWOTوجهت الويت بندي اين راهبردها ازمدلQSPM استفاده شد كه با استفاده ازمدل SWOTنقاط قوت ، ضعف ، فرصتها وتهديهاي مؤثربرآن استخراج شد وسپس به كمك ماتريس SWOTوماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي ، راهبردهايي جهت توسعه پايداراكوتوريسم منطقه تدوين شد و سپس با استفاده از مدل QSPM راهبردهاي تدوين شده الويت بندي شدندوراهبردهاي “ارتقاع منطقه حفاظت شده ارسباران به پارك ملي” ،”تبديل منابع طبيعي به جاذبه هاي گردشگري با توجه به رويكرد پايداري” و ” فراهم كردن زمينه هاي استفاده از اسب وقاطر ودرشكه جهت رفت وآمد در داخل جنگل و مناطق حفاظت شده وپرهيز از بكارگيري ماشين هاي مولد آلودگي براي عبور و مرور” الويتهاي اول تا سوم انتخاب شدند.

پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­ هاي ورزشي استان كرمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : مديريت ورزشي عنوان : رابطه مؤلفه ­هاي مديريت دانش و هوش سازماني در هيئت­ هاي ورزشي استان كرمان

پايان نامه ارشد رشته مديريت گرايش مالي: بررسي مديريت منابع انساني بر عملكرد مالي شعب بانك ملي شهر اصفهان براساس مدل هاروارد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : مالي عنوان : بررسي مديريت منابع انساني بر عملكرد مالي شعب بانك ملي شهر اصفهان براساس مدل هاروارد

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت رسانه : مقايسه رابطه سبك رهبري و جوّ سازماني با انگيزش كاركنان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  گرايش : رسانه عنوان :   مقايسه رابطه سبك رهبري و جوّ سازماني با انگيزش كاركنان 

پايان نامه ارشد رشته جغرافيا- گرايش گردشگري:مديريت و برنامه ريزي توسعه گردش‌گري استان چهارمحال و بختياري

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش گردشگري با عنوان:مديريت و برنامه ريزي توسعه گردش‌گري استان چهارمحال و بختياري با تاكيد بر توريسم ورزشي و اكوتوريسم مطالعه موردي منطقه سامان

پايان نامه ارشد جغرافيا- گردشگري:برنامه ريزي توسعه گردشگري با ديدگاه راهبردي

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش گردشگري با عنوان:برنامه ريزي توسعه گردشگري با ديدگاه راهبردي مطالعه موردي شهرستان آشتيان روستاي آهو

پايان نامه ارشد رشته مديريت : رابطه نظام جبران خدمت و بهره ­وري نيروي انساني در شعب بانك ملي منطقه كاشان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  عنوان : رابطه نظام جبران خدمت و بهره ­وري نيروي انساني در شعب بانك ملي منطقه كاشان

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت : تاثير رهبري همنوا بر مديريت جانشين پروري در شبكه يك سيما

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان :  تاثير  رهبري  همنوا  بر مديريت جانشين پروري در شبكه يك سيما  

پايان نامه ارشد مديريت منابع انساني: تاثير دوره هاي آموزشي بر سطح توانايي كاركنان شركت آب و خاك سيستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : مديريت منابع انسان عنوان : تاثير دوره هاي آموزشي بر سطح توانايي كاركنان شركت آب و خاك سيستان

پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت: بررسي تاثير توانمندسازي منابع انساني بر عملكرد سازمان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : تحول عنوان : بررسي تاثير توانمند سازي منابع انساني بر عملكرد سازمان

پايان نامه ارشد رشته مديريت :بررسي رابطه رهبر عضو و اعتماد به همكاران با رضايت شغلي كاركنان گروه صنعتي فومن شيمي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۷:۵۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع مديريت استعداد راهبردي

پايان نامه ارزيابي عملكرد شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان قم براساس مدل EFQM

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان ارزيابي عملكرد شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان قم براساس مدل EFQM زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه علم و هنر  وابسته به جهاد دانشگاهي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني گروه مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات عنوان: پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي […]

پايان نامه مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنايع

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم                     دانشكده تحصيلات تكميلي گروه علوم انساني پايان­نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي   عنوان: مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر بي تفاوتي  سازماني  در شركت هاي نفتي استان كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت    دانشگاه آزااد اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي عنوان: شناسايي عوامل موثر بر بي تفاوتي  سازماني  در شركت هاي نفتي استان كرمانشاه   شهريور1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم دانشكده تحصيلات تكميلي گروه علوم انساني پايان­نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي عنوان: مطالعه تاثير رهبري استراتژيك،توسط منابع انساني ومنابع مالي برپياده سازي برنامه هاي كوتاه مدت وبلند مدت استفاده از زغال سنگ درصنايع تابستان […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر بي تفاوتي  سازماني  در شركت هاي نفتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزااد اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي عنوان: شناسايي عوامل موثر بر بي تفاوتي  سازماني  در شركت هاي نفتي استان كرمانشاه   شهريور1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه توازن منافع ميان سرمايه­گذار و سرمايه­ پذيردر قراردادهاي بين­المللي نفتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاداسلامي واحد دامغان دانشكده پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق تجارت بين­الملل عنوان: توازن منافع ميان سرمايه­گذار و سرمايه­ پذيردر قراردادهاي بين­المللي نفتي خرداد 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه تاثير قراردادهاي خدماتي (نفتي) در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده علوم انساني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد « M. A» گرايش حقوق تجارت بين‌الملل عنوان: تاثير قراردادهاي خدماتي (نفتي) در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران آذر ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود : بررسي سطح تعارض بين افراد و واحدهاي سازماني در شركت پايانه نفتي خارگ وپيشنهاد راهكارهاي مناسب براي مديريت تعارض (مطالعه موردي در واحد عمليات دريايي)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حمل و نقل دريايي عنوان :بررسي سطح تعارض بين افراد و واحدهاي سازماني در شركت پايانه نفتي خارگ وپيشنهاد راهكارهاي مناسب براي مديريت تعارض (مطالعه موردي در واحد عمليات دريايي)  

دانلود پايان نامه رشته حقوق:زمان انتقال مالكيت و آثار آن در انواع قراردادهاي نفتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : خصوصي  عنوان : زمان انتقال مالكيت و آثار آن در انواع قراردادهاي نفتي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق بين‌الملل عنوان : بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

پايان نامه ارشد رشته حقوقو درباره:روش­ هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق تجاري اقتصادي بين المللي عنوان : روش­هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي

دانلود پايان نامه ارشد: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت و حسابداري گرايش : مديريت فناوري اطلاعات عنوان :  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﺒﮏﺳ رﻫﺒﺮي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ   (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان)

پايان نامه ارشد: بررسي و انتخاب سيستم مناسب تصفيه آب توليد شده همراه نفت جهت استفاده در سكوهاي نفتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي شيمي گرايش : محيط زيست عنوان : بررسي و انتخاب سيستم مناسب تصفيه آب توليد شده همراه نفت جهت استفاده در سكوهاي نفتي

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

دانلود پايان نامه : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت صنعتي گرايش :توليد و عمليات عنوان : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

پايان نامه ارشد: رابطه بين قابليت هاي بازاريابي و عملياتي با عملكرد مالي در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: ديدگاه مبتني بر منابع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :مديريت مالي عنوان :رابطه بين قابليت هاي بازاريابي و عملياتي با عملكرد مالي در شركت­هاي پذيرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران: ديدگاه مبتني بر منابع

دانلود پايان نامه:تاثير قراردادهاي خدماتي (نفتي) در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :تجارت بين الملل عنوان : تاثير قراردادهاي خدماتي (نفتي) در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت نفت ايران

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه : بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مطالعات  منطقه ­اي عنوان : بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه تاثير گنبد نمكي كرسيا داراب بر منابع آبي مجاور

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زمين شناسي  گرايش : آب شناسي عنوان : مطالعه تاثير گنبد نمكي كرسيا داراب بر منابع آبي مجاور

دانلود پايان نامه : ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي، مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات گرايش : مديريت سيستمهاي اطلاعاتي عنوان : ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي، مطالعه موردي شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي اثر توسعه مالي بر مصرف انرژي در منتخبي از كشورهاي درحال توسعه نفتي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  عنوان :  بررسي اثر توسعه مالي بر مصرف انرژي در منتخبي از كشورهاي درحال توسعه نفتي

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد لينك مربوط به همه پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي

دانلود پايان نامه ارشد:تعيين ميزان عناصر سنگين در سبزيجات كشت شده در خاك‌هاي آلوده به هيدرو‌كربن‌هاي نفتي در برخي مزارع استان خوزستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي عنوان:تعيين ميزان عناصر سنگين در سبزيجات كشت شده در خاك‌هاي آلوده به هيدرو‌كربن‌هاي نفتي در برخي مزارع استان خوزستان

پايان نامه ارشد مديريت مالي: بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام برعملكرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي كشور در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : مديريت مالي عنوان : بررسي تأثير تأمين مالي به هنگام بر عملكرد اجرائي طرح هاي بزرگ برق آبي كشور در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

پايان نامه ارشد اقتصاد انرژي: رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهاي متفاوت بازار با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش اقتصاد انرژي با عنوان : رابطه ميان ذخاير و استخراج از منابع پايان پذير در ساختارهاي متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعيت تقاضا

پايان نامه ارشد علوم سياسي: تبيين نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنيت و حاكميت ملي در سطح جامعه بين‌المللي و بالعكس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي با عنوان : تبيين نقش قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنيت و حاكميت ملي در سطح جامعه بين‌المللي و بالعكس

پايان نامه ارشد مهندسي فناوري اطلاعات: ارايه مدلي براي تعميرات پيشگويانه تجهيزات دركارخانه هاي نفتي با تكنيكهاي داده كاوي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد رشته مديريت: رابطه خلاقيت و نوآوري بر بهره وري منابع انساني در بين كاركنان پالايشگاه شيراز

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه ارشد رشته حقوق: قراردادهاي نفتي باي بك در توليد و قابليت اعمال آن در صنعت نفت ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته محيط زيست : ارزيابي ريسك زيست محيطي در انبار شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  محيط زيست با عنوان :  ارزيابي ريسك زيست محيطي در انبار شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه ارشد حقوق : روش­هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۷:۵۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد روش هاي توزيع

توزيع، تسهيم و پيش پردازش، مطالعه موردي سيستم هاي انجين ايكس و وارنيش

پايان نامه ارشد:ارزيابي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش آنتروپي اطلاعات بر پايه عدم قطعيت هاي مكانيكي و هيدروليكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :زلزله عنوان : ارزيابي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش آنتروپي اطلاعات بر پايه عدم قطعيت هاي مكانيكي و هيدروليكي

پايان نامه ارشدرشته مديريت : ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي عنوان :  ارزيابي كارايي كانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي اجتماعي: استفاده از روش تجزيه بندرز در طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين دو سطحي با تابع تقاضاي تصادفي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان: استفاده از روش تجزيه بندرز در طراحي شبكه توزيع در زنجيره تامين دو سطحي با تابع تقاضاي تصادفي […]

سمينار ارشد رشته برق قدرت: جايابي توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع به روش كولوني مورچگان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق قدرت با عنوان : جايابي توليدات پراكنده در شبكه هاي توزيع به روش كولوني مورچگان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته كامپيوتر : بررسي روشهاي خوشه بندي توزيعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  كامپيوتر با عنوان :بررسي روشهاي خوشه بندي توزيعي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

لينك هاي برگزيده

 بسته نرم افزاري مديران شامل : -نرم افزار مديريت دامپروري(مديريت گاو شيري) -نرم افزار كنترل ورم پستان -نرم افزار سم چيني -نرم افزار كنترل دام در پروتكل -نرم افزار شناسنامه دام  -نرم افزار مديريت تغذيه دام -نرم افزار بهاي تمام شده محصولات دامي -نرم افزار مديريت گوسفند و بز (دام سبك) -نرم افزار واسط شير دوش […]

پايان نامه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت كار آفريني گرايش سازماني عنوان: مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان ( هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري نقشه راه اصلاح نظام اداري) […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A                                               گرايش: مديريت بازرگاني- داخلي   عنوان تحقيق : مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي   سال […]

پايان نامه تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي فروش دوربين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي عنوان :  مطالعه تحليلي تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي  (7p) فروش دوربين مداربسته بر افزايش ارزش  ويژه برند   ( مطالعه موردي : شركت ارتباطات الكترونيك […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه شناسايي فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.A.) گرايش استراتژيك   موضوع: شناسايي مهم‌ترين فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري و تأثير آن بر انگيزش كاركنان     سال تحصيلي 1394 – 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي موانع پياده سازي استراتژيهاي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي و مطالعه موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني با توجه به فرايند برنامه ريزي راهبردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال   تابستان […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در بانكداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مالي   عنوان : شناسايي عوامل موثر بر فعاليت­هاي كارآفرينانه در صنعت بانكداري  (مورد مطالعه: بانك پارسيان شهر تهران)   زمستان 93            براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رتبه­ بندي مشتريان بانك با استفاده از روش تاپسيس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت بازرگاني بين­الملل   عنوان: رتبه­ بندي مشتريان بانك با استفاده از روش تاپسيس: مطالعه موردي بانك قوامين   زمستان 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد   پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي (گرايش منابع انساني) عنوان پايان نامه : راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي   اسفند ماه 1390      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان پايان‌نامه: تأثير مؤلفه هاي تفكر استراتژيك بر توانمندسازي روانشاختي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم بهمن ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان محصولات غذايي شركت كاله.   بهار 1394   […]

پايان نامه تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تحول   عنوان: تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي با رويكرد مطالعه تطبيقي (مديران و كارمندان بخش بازرگاني كارخانه ايسكرا و سايپا كاشان)   […]

پايان نامه تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي)

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت « واحد رشت » دانشكده مديريت و حسابداري،گروه مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (MS.C) گرايش: مديريت منابع انساني عنوان: تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي) بر رضايت شغلي كاركنان در ادارات امور مالياتي استان گيلان زمستان 91    براي رعايت […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها عنوان : تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان     زمستان 1393    براي […]

پايان نامه تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت دولتي-تحول   عنوان : تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان   زمستان 1393      براي رعايت […]

پايان نامه تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A( مديريت بازرگاني   عنوان : تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك سرمايه شعبه كاشان با رويكرد معادلات ساختاري اسفند 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                              واحد ياسوج             دانشكده علوم انساني، گروه مديريت                پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت اجرايي«M.M»     گرايش:  بازاريابي   عنوان:   بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه استان كهگيلويه وبويراحمد   شهريور:93      براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه   پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بين الملل   عنوان بررسي رابطه بين مولفه هاي  هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي : شهرداري منطقه 5 تهران)     سال تحصيلي 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان بررسي تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه و صنعت با رويكرد بازاريابي(مورد مطالعه: دانشگاه هاي استان مركزي)   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك       عنوان بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسين آزاد شده شهرستان مشگين‌شهر   دي ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

پايان نامه نقش ترفيعات فروش در فروش يك برند

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشگده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (( M.A  )) گرايش : داخلي عنوان: بررسي نقش ترفيعات فروش در فروش يك برند ) مطالعه موردي محصولات شركت اريكا (   زمستان ۱۳۹۱    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشهاي ضمن خدمت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدلامرد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)   رشته : آموزش و بهسازي منابع انساني عنوان : بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشهاي ضمن خدمت و تأثير آن بر بهره وري سازماني كاركنان ادارات شهرستان كنگان   ارديبهشت ماه 1394   […]

پايان نامه رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت   پايان­نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل     بررسي رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت (مورد مطالعه: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي)   پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) دانشكده مديريت – گروه مديريت دولتي گرايش تحول   عنوان: « بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري كاركنان سازمان دريايي»   زمستان   1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان‌نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي(M.A) عنوان: بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري در بانك‌ها از منظر مالي مهر1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۷:۵۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه ادله اثبات دعوي

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مباني و مصاديق توكيل ناپذيري ادله اثبات دعوي در حقوق خصوصي ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي فقهي حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان :  بررسي فقهي حقوقي قواعد عمومي ناظر بر ادله اثبات دعوي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

دانلود پايان نامه ارشد:جايگاه سند در ادله‌ي اثبات دعوي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :فقه و حقوق اسلامي عنوان : جايگاه سند در ادله‌ي اثبات دعوي

پايان نامه بررسي نقش اسناد در اثبات دعوي در آيين دادرسي مدني ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق خصوصي موضوع بررسي نقش اسناد در اثبات دعوي در آيين دادرسي مدني ايران استاد مشاور دكتر سيّد محمد هادي مهدوي خرداد   1394 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي نقش آزمايش «دي ان اي» در اثبات نسب و نفي ولد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق موسسه ي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A رشته ي فقه و حقوق عنوان : بررسي نقش آزمايش «دي ان اي» در اثبات نسب و نفي ولد شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري […]

پايان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر كننده رأي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر كننده رأي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه نقش وارزش اثباتي قسم درحقوق كيفري با فقه جزايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد  حقوق جزاوجرم شناسي  عنوان نقش وارزش اثباتي قسم درحقوق كيفري با فقه جزايي  شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه مرجع صالح رسيدگي به درخواست افراز املاك مشاع و دعاوي اثبات مالكيت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  عنوان : مرجع صالح رسيدگي به درخواست افراز املاك مشاع و دعاوي اثبات مالكيت براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع  روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه ارشد :بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق

نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : بررسي نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومي و تضمين حقوق اشخاص

دانلود پايان نامه ارشد:نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه ارشد : اثبات نسب در فقه و قانون مدني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :خصوصي عنوان : اثبات نسب در فقه و قانون مدني

پايان نامه ارشد:اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :كلام شيعه عنوان : اثبات امامت اميرالمؤمنين(ع) بوسيله آيات صادقين، مباهله و نجم و پاسخ به شبهات كتابهاي منهاج السنه،اصول مذهب شيعه و امامت در پرتو نصوص

دانلود پايان نامه ارشد:استناد پذيري ادله ي كيفري الكترونيكي در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392

آيين دادرسي كيفري با پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا كه بسياري از قواعد كهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين چالش ها را ندارد.از آنجا كه عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد كردن ، محو، تغيير و …… بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي كامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهايتاً آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ، بررسي شده كه ادله كيفري الكترونيكي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت و اعتبار ، انواع ادله الكترونيكي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضايي و رسيدگي كننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.

واژگان كليدي:جرايم رايانه اي، ادله ي الكترونيكي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري

پايان نامه صلاحيت نظارتي ديوان عالي كشور در حقوق ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده معارف اسلامي و حقوق پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش حقوق خصوصي     صلاحيت نظارتي ديوان عالي كشور در حقوق ايران و حقوق فرانسه     شهريور 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه بررسي تحولات قوانين ايران در خصوص مسئوليت مدني پزشك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشدM.A گرايش حقوق خصوصي   عنوان بررسي تحولات قوانين ايران در خصوص قلمرو مسئوليت مدني پزشك   بهار 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

پايان نامه نقش امارات در دادرسي مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (M.A) رشته: فقه و حقوق خصوصي عنوان: نقش امارات در دادرسي مدني استاد مشاور: استاد اسدالله رنجبر زمستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي مقررات حاكم بر بارنامه هاي دريايي در نظام حقوقي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي مقررات حاكم بر بارنامه هاي دريايي در نظام حقوقي ايران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

دانلود پايان نامه اجل در اسناد تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق موسسه ي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي علامه محدث نوري(ره) دانشكده اقتصاد و علوم اداري (جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد) اجل در اسناد تجاري استاد مشاور: آقاي دكتر جمشيد يحيي پور زمستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه مصاديق خسارت وارده وكيل به موكل و نحوه جبران آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق  گرايش حقوق خصوصي  عنوان: مصاديق خسارت وارده وكيل به موكل و نحوه جبران آن مرداد94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده حقوق پايان‌نامه جهت اخذ در جه كارشناسي ارشد رشته حقوق بين‌الملل موضوع: مطالعه تطبيقي قواعد حل تعارض حاكم بر شيوه ثبت الكترونيكي اسناد از منظر حقوق ايران و حقوق بين‌الملل خصوصي 1394   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه در حقوق ايران، مقررات آنسيترال، دستورالعمل اتحاديه اروپا و حقوق فرانسه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش ثبت اسناد و املاك عنوان: مطالعه تطبيقي حقوق اسناد الكترونيكي در حقوق ايران، مقررات آنسيترال، دستورالعمل اتحاديه اروپا و حقوق فرانسه   بهار 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم عنوان: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A.”  عنوان: جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل آبان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

ليست پايان نامه هاي جديد

قسمت 12 پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري پايان نامه رشته پزشكي و پرستاري – قسمت 11 پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري قسمت آخر پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري -part5 پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري -part4 پايان نامه هاي رشته پزشكي […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسي تعارض بينه و سند در فقه، حقوق و رويه قضايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :خصوصي عنوان : بررسي تعارض بينه و سند در فقه، حقوق و رويه قضايي

پايان نامه ارشد:بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي فقهي و حقوقي قسامه در قانون مجازات 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي قسامه در قانون مجازات 1392

دانلود پايان نامه:جعل اسناد و انكار وترديد از ديدگاه موضوعه ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته :حقوق عنوان : جعل اسناد و انكار وترديد از ديدگاه موضوعه ايران

دانلود پايان نامه:مطالعه تطبيقي قسامه در حقوق ايران و فقه اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه گرايش :فقه و مباني حقوق عنوان : مطالعه تطبيقي قسامه در حقوق ايران و فقه اسلامي

دانلود پايان نامه ارشد: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۱۷:۴۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: