دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

بانكداري الكتروني بانكداري الكترونيك

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوبه جديد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوبه جديد

دانلود پايان نامه ارشد:مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در جرايم رايانه‌اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در جرايم رايانه‌اي

پايان نامه ارشد حقوق جزا: مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در پرتو قانون مجازات اسلامي مصوبه جديد

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه مقايسه تأثير عدالت كيفري و عدالت ترميمي   

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي   عنوان : مقايسه تأثير عدالت كيفري و عدالت ترميمي در پيشگيري از جرم    تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه مسئوليت محدود در حقوق تجارت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي   عنوان:  مسئوليت محدود در حقوق تجارت    13 اسفند 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه سيستم تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تكميلي علوم و تحقيقات همدان دانشكده علوم انساني. گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «­M.A­» در رشته حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : سيستم تعيين مجازات در ديوان كيفري بين المللي    ا  تابستان […]

پايان نامه تحوّل نظام حقوقي حاكم بر فضاي ماوراء جو

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع دكتري رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران     رساله دكتري رشته حقوق بين‌الملل عمومي(Ph. D)     عنوان : تحوّل نظام حقوقي حاكم بر فضاي ماوراء جو     سال تحصيلي 92-1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تأثير استعمال مواد روان گردان بر مسئوليت كيفري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه جهت اخذ دريافت درجه كارشناسي ارشدM.A رشته و گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: تأثير استعمال مواد روان گردان بر مسئوليت كيفري با نگاهي به قانون مجازات   سال 92و با تأكيد بر رويه قضايي پاييز 93   […]

پايان نامه مسئوليت سبب و مباشر مادي و معنوي جرم در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش: جزا وجرم شناسي موضوع: مسئوليت سبب و مباشر مادي و معنوي جرم در حقوق كيفري ايران استاد مشاور: سركار خانم دكتر خديجه مرادي سال تحصيلي:91-90 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي مرور زمان به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مسير تحولات تقنيني حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بند انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق (A.M) گرايش: جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي مرور زمان به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مسير تحولات تقنيني حقوق كيفري ايران بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه تحولات تقنيني ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرايش: جزا و جرم شناسي  عنوان: تحولات تقنيني ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام كيفري ايران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق    دانشگاه آزاد اسلامي            مركز بين المللي بندر انزلي      دانشكده علوم  انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي  موضوع بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا استاد […]

پايان نامه مسئوليت‌هاي ناشي از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌هاي اجرايي آن در فقه اماميه و حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق پايان نامه كارشناســي ارشــد رشته فقه و مباني حقوق   عنـــوان پايان نامــه مسئوليت‌هاي ناشي از سوء استفاده از حق حضانت و ضمانت‌هاي اجرايي آن در فقه اماميه و حقوق ايران   ماه و سال دفاع اسفند ماه 1391   براي رعايت حريم […]

پايان نامه نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي  بندر انزلي  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرايش: جزا و جرم‌شناسي عنوان: نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آ

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

يين دادرسي كيفري جديد  استاد راهنما: دكتر اصغر عباسي تابستان 1393 براي رعايت حريم

خصوصي […]

پايان نامه تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل بندر انزلي   پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان: مسئوليت و مصونيت ارتكاب جرم در حالت مستي در فقه اماميه و حقوق موضوعه   استاد مشاور: دكتر علي جاني پور  زمستان […]

پايان نامه جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : حقوق خصوصي عنوان : جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت پايان­نامه استاد مشاور : دكتر محمدرضا عزيزاللهي زمستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي سن مسئوليت كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جامعه المصطفي العالميه پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق و معارف اسلامي گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان: بررسي فقهي و حقوقي سن مسئوليت كيفري استاد مشاور: آقاي دكتر محمد حسين اسدي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تحليل حقوقي حق حضانت در قانون حمايت از خانواده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني گروه حقوق پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي عنوان تحليل حقوقي حق حضانت در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1391 استاد مشاور دكتر سيد محسن سادات اخوي بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق كيفري وتاثير ان ها بر مسؤليت كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي اموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي موضوع مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق كيفري وتاثير ان ها بر مسؤليت كيفري استاد مشاور دكتر محمد رضا شادمانفر دي […]

پايان نامه مسئوليت بين المللي دولت ناشي از حمايت از شورشيان و شبه نظاميان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني  گروه حقوق  پايان‌ نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق بين الملل موضوع: مسئوليت بين المللي دولت ناشي از حمايت از شورشيان و شبه نظاميان  استاد مشاور: دكتر عليرضا آرش پور  تير93 براي […]

پايان نامه قلمرو قاعده ي احسان در حقوق كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي  پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق جزا و جرم‌شناسي   قلمرو قاعده ي احسان در حقوق كيفري   شهريورماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه جايگاه عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي موضوع پايان نامه: جايگاه عدالت ترميمي در قانون آيين دادرسي كيفري استاد مشاور: حسين جعفري بهار 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده اصول الدين واحد قم گروه فقه و حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد عنوان تأثير جهل در احكام فقهي و قوانين حقوقي و كيفري پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي ملاك عمد در قتل عمد با تاكيد قانون مجازات اسلامي 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري دانشگاه  شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع بررسي فقهي حقوقي ملاك عمد در قتل عمد با تاكيد قانون مجازات اسلامي 1392 استاد مشاور دكتر راضيه قاسمي آذر 1393 براي […]

پايان نامه بررسي حقوقي – كيفري معامله معارض ، انتقال مال غير و معامله فضولي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري موسسه ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد(M.A) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع بررسي حقوقي – كيفري معامله معارض ، انتقال مال غير و معامله فضولي استاد مشاور دكتر مصطفي […]

پايان نامه نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي در باب علل رافع مسئوليت كيفري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامي   واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A عنوان: نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي در باب علل رافع مسئوليت كيفري خرداد1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي مسئوليت كيفري اطفال در دو نظام حقوقي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان : براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي […]

پايان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان­نامه دوره كارشناسي­ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي موضوع: جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران خرداد ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه بررسي وضعيت حقوقي مجروحان و بيماران جنگي در مخاصمات مسلحانه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي   واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش: بين الملل عنوان  بررسي وضعيت حقوقي مجروحان و بيماران جنگي در مخاصمات مسلحانه شهريور  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي مسئوليت ضابطين دادگستري در حمايت از بزه ديده گان، متهمين، شهود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي   واحد كرمانشاه  دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي  عنوان  بررسي مسئوليت ضابطين دادگستري در حمايت از بزه ديده گان، متهمين، شهود و مطلعين در قانون جديد آيين دادرسي كيفري […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي فرزند خواندگي با تاكيد بر قانون جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه ارشد  در رشته حقوق گرايش فقه و مباني 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۱۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد شاخص هاي كليدي

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان :  بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

پايان نامه ارشد رشته فناوري اطلاعات: بررسي شاخص هاي كليدي ارزيابي عملكرد مديريت پرسنلي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات با عنوان : بررسي شاخص هاي كليدي ارزيابي عملكرد مديريت پرسنلي

پايان نامه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه سيستان و بلوچستان تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت كار آفريني گرايش سازماني عنوان: مطالعه زمينه هاي جذب و نگهداري نيروهاي انساني كارآفرين در استان سيستان و بلوچستان ( هفتمين محور سياست هاي كلي نظام اداري نقشه راه اصلاح نظام اداري) […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A                                               گرايش: مديريت بازرگاني- داخلي   عنوان تحقيق : مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي   سال […]

پايان نامه عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A)  رشته مديريت بازرگاني گرايش بيمه   عنوان :  عوامل موثر بر سبك پردازش دانش در واحد هاي كاري در شركت بيمه ايران     زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني((M.A     موضوع :   شناسايي ورتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك توسعه صادرات ايران جهت وصول مطالبات معوق   زمستان    1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شناسايي فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.A.) گرايش استراتژيك   موضوع: شناسايي مهم‌ترين فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري و تأثير آن بر انگيزش كاركنان     سال تحصيلي 1394 – 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس  علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرائي  (M.A) موضوع: شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك در سازمان ها (مطالعه موردي، شركت سايپا يدك) سال تحصيلي:93      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: تأثير آميخته ترفيع بر رفتارهاي پس از خريد مصرف كنندگان محصولات غذايي شركت كاله.   بهار 1394   […]

پايان نامه تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاداسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش تحول   عنوان: تاثير هوش هيجاني بر اثر بخشي استراتژي هاي بازاريابي با رويكرد مطالعه تطبيقي (مديران و كارمندان بخش بازرگاني كارخانه ايسكرا و سايپا كاشان)   […]

پايان نامه تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي)

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت « واحد رشت » دانشكده مديريت و حسابداري،گروه مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (MS.C) گرايش: مديريت منابع انساني عنوان: تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي) بر رضايت شغلي كاركنان در ادارات امور مالياتي استان گيلان زمستان 91    براي رعايت […]

پايان نامه تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A( مديريت بازرگاني   عنوان : تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتريان بانك سرمايه شعبه كاشان با رويكرد معادلات ساختاري اسفند 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه بهبود عملكرد سازماني با ارزيابي شاخص سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت دولتي   عنوان: بهبود عملكرد سازماني با استفاده از ارزيابي و بررسي شاخص سازماني كارت امتيازي و مدل تعالي سازمان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)     […]

پايان نامه عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                              واحد ياسوج             دانشكده علوم انساني، گروه مديريت                پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت اجرايي«M.M»     گرايش:  بازاريابي   عنوان:   بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي رفاه استان كهگيلويه وبويراحمد   شهريور:93      براي رعايت حريم خصوصي […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك       عنوان بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسين آزاد شده شهرستان مشگين‌شهر   دي ماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير اتوماسيون اداري بر روند كارها و اخذ تصميم نهايي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نـراق حوزه معاونت پژوهشي   « پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد “M.A“» در رشته : مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع : بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر روند كارها و اخذ تصميم نهايي توسط مديران در دادگستري كل استان كرمانشاه […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

پايان نامه ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشهاي ضمن خدمت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدلامرد پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)   رشته : آموزش و بهسازي منابع انساني عنوان : بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشهاي ضمن خدمت و تأثير آن بر بهره وري سازماني كاركنان ادارات شهرستان كنگان   ارديبهشت ماه 1394   […]

پايان نامه شاخص مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   عنوان بررسي شاخص هاي مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي لامرد و […]

پايان نامه رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت   پايان­نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل     بررسي رابطه كاركردهاي بازاريابي سبز با تصوير شركت (مورد مطالعه: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي)   پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركتهاي فعال در بورس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحديزد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي    M.A عنوان   : بررسي رابطه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با تئوري هاي مربوط ا سال تحصيلي 94-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت انشگاه آزاد اسلامي واحد يزد مجتمع علوم انساني ، دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( (M .Sc گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان بيمارستان هاي دولتي يزد زمستان 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه اندازه‌گيري شكاف وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي (تشكيلات و روش‌ها)   عنوان اندازه‌گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني در روابط عمومي بهزيستي شهر تهران   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه ارزيابي و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت   پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مالي   ارزيابي و تحليل شكاف هاي كيفيت خدمات بر اساس مدل  SERVQUAL در اداره برق شهرستان نطنز   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد   دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A رشته مديريت دولتي – گرايش تحول   عنوان : ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي براساس شاخص‌هاي عمومي برنامه‌هاي  تحول نظام اداري  (مورد مطالعه: ادارات كل استان آذربايجان‌غربي)   زمستان 1391      براي رعايت حريم […]

پايان نامه آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي (M.A)   عنوان: تأثير آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر اهمال‌كاري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان يزد     سال تحصيلي 1393        براي […]

پايان نامه راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان و روش هاي نوين آموزشي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه مديريت آموزشي ((M.A)) پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي – گرايش علوم تربيتي   عنوان     بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان براي استفاده از روش هاي نوين آموزشي در مقطع راهنمايي […]

پايان نامه نقش سبك فرزندپروري در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: روانشناسي عمومي   عنوان: نقش سبك هاي فرزندپروري در پيش بيني مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان آهسته گام شهر كرمانشاه   بهار 1393    براي رعايت […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه جهت اخذ درجۀ كارشناسي ارشد رشته رواشناسيM.A)) گرايش عمومي عنوان: بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيت والدين و اختلالات رفتاري كودكان دبستاني شهر رودخانه در سال 1392 سال 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه رابطه بين سبك هاي تربيتي والدين با مهارت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تكميلي علوم تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته : روان شناسي عمومي(M.A) گرايش: روان شناسي عمومي   عنوان: بررسي رابطه بين سبك هاي تربيتي والدين با مهارت اجتماعي و مشكلات رفتاري دانش آموزان دوره ابتدايي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۱۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره محتواي الكترونيكي

پايان نامه ارشد رشته كامپيوتر: غني سازي محتواي آموزش الكترونيكي مبتني بر وب معنايي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كامپيوتر

پايان نامه ارشد مهندسي كامپيوتر: غني سازي محتواي آموزش الكترونيكي مبتني بر وب معنايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر عنوان : غني سازي محتواي آموزش الكترونيكي مبتني بر وب معنايي

پايان نامه طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش سازماني عنوان: طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده- مطالعه موردي شامپو بچه گلرنگ زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه كتابداري پايان­نامه درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) رشته كتابداري و اطلاع­رساني موضوع ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و ارائه الگوي پيشنهادي  استاد مشاور: […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ايجاد تمايل به خريد الكترونيكي در فضاي مجازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي(M.A) عنوان: بررسي عوامل موثر بر ايجاد تمايل به خريد الكترونيكي در فضاي مجازي (مطالعه موردي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت دانشگاه آزاد واحد كرمانشاه) شهريور94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه تحليل محتواي كتب هديه هاي آسماني از حيث توجّه به مفاهيم پيشگيرانه از جرم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشكده آموزش هاي الكترونيكي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: تحليل محتواي كتب هديه هاي آسماني از حيث توجّه به مفاهيم پيشگيرانه از جرم تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري […]

پاين نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت   پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گروه علوم انساني   عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)       بهمن1393     براي […]

پايان نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گروه علوم انساني عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور) بهمن1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي ميزان و نحوه بكارگيري كتاب الكترونيكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل قشم عنوان: توثيق اسنادتجارتي الكترونيكي بين المللي در نظام ايران و انگلستان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

دانلود پايان نامه : مدل هوشمند براي پيش بيني ميزان موفقيت دانشجويان در يادگيري الكترونيكي

چكيده آموزش الكترونيكي در مؤسسه­هاي آموزش عالي به ويژه در حوزه آموزش مهندسي ايران در حال توسعه چشمگير است. پذيرش دانشجو براي تحصيل به روش الكترونيكي در ايران و جهان با چالشي مشترك و پديده­اي تحت عنوان افت تحصيلي مواجه بوده به گونه­اي كه آماري بين 20 تا 80 درصد براي افت تحصيلي گزارش شده […]

دانلود پايان نامه:تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

 دانلود متن كامل پايان نامه تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم  دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

پايان نامه:بررسي نقش آموزش‌هاي الكترونيكي كاركنان بر ميزان رضايت‌مندي خانواده‌ها در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي نقش آموزش‌هاي الكترونيكي كاركنان بر ميزان رضايت‌مندي خانواده‌ها در اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران استان همدان

دانلود پايان نامه ارشد :تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم ارتباطات گرايش : فرهنگ و ارتباطات عنوان : تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوك

پايان نامه ارشد: بررسي موانع بلوغ بكارگيري نظام الكترونيكي در اداره امور مالياتي و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :بازار يابي عنوان : بررسي موانع بلوغ بكارگيري نظام الكترونيكي در اداره امور مالياتي استان ايلام و ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه تطبيقي تعهدات متعاملين در بيع الكترونيكي و سنتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :خصوصي عنوان : مطالعه تطبيقي تعهدات متعاملين در بيع الكترونيكي و سنتي

پايان نامه ارشد:مسئوليت كيفري ناشي از فعاليت­ رسانه­هاي الكترونيكي در حقوق ايران

چكيده

از جمله ابزارهايي كه فرايند تبادل اطلاعات را در اين عصر فن­آوري اطلاعات و ارتباطات هر روز تسريع مي­بخشند، رسانه­هاي الكترونيكي هستند كه در قالب تارنماها (سايت­ها)، وبلاگ­ها و خبرگزاري­ها و تحت نظارت و راهبري يكي يا مجموعه­اي از افراد و يا سازمان­ها، به كاربران، خدمات اينترنتي ارائه مي­كنند.

از رهگذر فعاليت اين رسانه­ها و به تعبير بهتر، گردانندگان آنها ممكن است جرمي به وقوع بپيوندد. در اينجا بحث از چگونگي احراز مسووليت كيفري و تحميل آن بر متخلف (صاحب­امتياز، مديرمسوول، سردبير، نويسنده يا پرسنل اجرايي) از اهميت بسيار زيادي برخوردار مي­گردد. اين امر دولت ها را به تصويب قوانين و مقرراتي در خصوص نحوه فعاليت و تعيين مسئوليت هاي اين رسانه­ها واداشته است بررسي مسووليت كيفري گردانندگان رسانه‌هاي الكترونيكي در كشورها سه گونه متفاوت را به‌طور كلي به ما نشان مي‌دهد. يكي مسووليت شخص واحد، ديگري مسووليت ترتيبي اشخاص و در پايان مسووليت همگاني، نكته مهمتر اينكه غالبا اين نظام‌هاي مسووليت كيفري بر اساس مولفه­هاي مسووليت كيفري اعتباري و نه واقعي تحكيم يافته‌اند كه از مسووليت نيابتي تا مسووليت اشخاص حقوقي را در برمي‌گيرد. قانون مطبوعات ايران پس از اصلاحات سال 1379 از نظام مسووليت كيفري جمعي– و البته اعتباري – تبعيت كرده است. با اين همه درباره وبلاگ­ها و شبكه­هاي اجتماعي بايد از مقررات عام كيفري در اين باره بهره جست. درباره پاسخ­هاي نهادهاي مسئول به نقش دستگاه­هاي تقنيني، قضايي و اجرايي اشاره شده و بيان گرديده است كه برخي از پاسخ­ها با جرايم رسانه­اي سنخيت ندارند.

در پايان نتيجه‌گيري شده كه نظام مسووليت شخص واحد به عنوان مناسب‌ترين نظام مسووليت كيفري رسانه‌هاي الكترونيكي خواهد بود و پيشنهاد تصويب قانون خاص و جامع در اين‌باره ارائه شده است.

كليد واژگان:

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

م

سووليت كيفري، رسانه، رسانه الكترونيكي، مسووليت كيفري جمعي، مسووليت كيفري شخص‌واحد و پاسخ­هاي حاكميتي.

پايان نامه ارشد: بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويكرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته تكنولوژي آموزشي ( M.A ) عنوان: بررسي و تحليل محتواي نرم افزارهاي آموزش درس رياضي موجود در بازار از ديدگاه رويكرد يادگيري فعال و ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي ها […]

پايان نامه ارشد:شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهها با رويكرد تحليل شبكه فازي (مطالعه موردي دانشگاه سيستان و بلوچستان)

در عصر حاضر يكي از مهمترين اختراعات بشري كه تغييرات شگرفي را در زندگي بشريت ايجاد نموده، پيدايش رايانه و بدنبال آن اينترنت بوده كه باعث رقم زدن دنياي مجازي و انگيزه اي براي دانشگاهها شده است تا در بخش آموزش الكترونيكي سرمايه گذاري كنند. اما آنچه كه اهميت بحث را روشن تر مي سازد، تلاش براي كسب موفقيت در استفاده ازسيستم يادگيري الكترونيكي و سنجش ميزان موفقيت اين سيستم ها است. وتلاش ناموفق براي پياده سازي يادگيري الكترونيكي، موجب از دست دادن سرمايه خواهد شد. اين پژوهش با هدف شناسايي و رتبه بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهها با رويكرد تحليل شبكه فازي صورت پذيرفته است. بدين منظور ابتدا براساس تحقيقات پيشين مولفه ها و شاخص هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي پيشنهاد گرديد، سپس بمنظور سنجش روايي و مناسب بودن مولفه ها و شاخص هاي پيشنهادي پرسشنامه ي شماره يك با هدف شناسايي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي بصورت حضوري و الكترونيكي در اختيار گروه تصميم كه اساتيد و دانشجويان مجازي دانشگاه سيستان و بلوچستان بودند قرار گرفت .داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه شماره يك با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفته و در تحليل داده ها از آزمون t تك نمونه استفاده شده است. تعداد ۷ مولفه و ۲۸ شاخص نهايي گرديد. سپس بر اساس مولفه ها و شاخص هاي نهايي شده مرحله قبل پرسشنامه شماره دو با هدف الويت بندي مولفه هاي سنجش موفقيت سيستم هاي يادگيري الكترونيكي دانشگاهها طراحي و در اختيار تعدا ۷ نفر از خبرگان حوزه يادگيري الكترونيكي قرار گرفت . داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه شماره دو با استفاده از تكنيك تحليل شبكه فازي مورد پردازش قرار گرفت .كه مولفه هاي اصلي به ترتيب الويت عبارتند از :۱-كيفيت اطلاعات ۲- كيفيت خدمات ۳- كيفيت سيستم و زير ساخت -۴ عوامل پشتيباني -۵خصوصيات استاد -۶ خصوصيات دانشجو ۷ -عوامل محيطي .
كلمات كليدي:تحليل شبكه فازي-سيستم يادگيري الكترونيكي-مولفه هاي سنجش يادگيري الكترونيكي -دانشگاهها-شناسايي و رتبه بندي

دانلود پايان نامه ارشد:استناد پذيري ادله ي كيفري الكترونيكي در قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392

آيين دادرسي كيفري با پيدايش جرايم رايانه اي دچار چالش هاي شديد شده تا آنجا كه بسياري از قواعد كهن و مرسوم در برخي مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوي سنتي تاب رويارويي با برخي از اين چالش ها را ندارد.از آنجا كه عنصر مادي جرم رايانه اي از طريق وارد كردن ، محو، تغيير و …… بر روي داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سيستم هاي كامپيوتري تحقق مي يابد و ادله نيز از همين محيط بدست مي آيد.لذا، بر همين اساس ، بر اساس قوانين و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه اي و نهايتاً آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ، بررسي شده كه ادله كيفري الكترونيكي چه ويژگي هايي داشته و با جمع شرايطي مانند صحت، اصالت، تماميت و اعتبار ، انواع ادله الكترونيكي از قبيل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوي قابليت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضايي و رسيدگي كننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار مي گيرد.

واژگان كليدي:جرايم رايانه اي، ادله ي الكترونيكي، استناد پذيري، اصالت سند، تماميت دليل، خدشه ناپذيري

پايان نامه ارشد گروه علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي: بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراكز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش : برنامه ريزي درسي عنوان : بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراكز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الكترونيكي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها دانشگاه بوعلي سينا دانشكده ادبيات و علوم انساني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش […]

پايان نامه ارشد ارتباطات: تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتباطات عنوان : تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوك دانشگاه سوره دانشكده فرهنگ و ارتباطات پايان‌‌ نامه كارشناسي ارشد رشته ارتباطات عنوان: تحليل محتوايي صفحات ديني فيسبوك استاد راهنما: اميدعلي مسعودي

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي روند ثبت الكترونيكي اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان : بررسي روند ثبت الكترونيكي اسناد در دفاتر اسناد رسمي ايران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

دانلود پايان نامه:تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر

پايان نامه ارشد : تأثير به‌ كارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي پايه اول متوسطه اول

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي ( M.A) عنوان : تأثير به‌ كارگيري روش شبيه‌سازي در محيط ساختن‌گرايي بر خلاقيت دانش‌آموزان در درس رياضي پايه اول متوسطه اول

پايان نامه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                دانشگاه آزاد اسلامي               واحد كرمانشاه                  دانشكده تحصيلات تكميلي،گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي M.A   عنوان : مطالعه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در شرايط رقابتي(مطالعه موردي: مقايسه […]

پايان نامه رابطه ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ  كارشناسي ارشد رشته:مديريت بازرگاني       گرايش :بيمه عنوان: بررسي رابطه ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان در شركت هاي بيمه شهرستان رشت     تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي(M.A)   عنوان: طراحي درس‌افزار آموزش مهارت طناب ورزي و نقش آن بر عملكرد رواني- حركتي  فراگيران   زمستان 93    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير يادگيري از طريق تلفن­ همراه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه بيرجند دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي   پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد برنامه­ريزي درسي عنوان تأثير يادگيري از طريق تلفن­همراه بر يادگيري و انگيزه پيشرفت دانشجويان دانشگاه بيرجند در درس زبان انگليسي عمومي     تابستان1390     […]

پايان نامه بررسي ونقد فلسفي اهداف آموش از راه دور

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش : تاريخ فلسفه آموزش و پرورش   عنوان : بررسي ونقد فلسفي اهداف آموش از راه دور   زمستان  1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه نحوه خوانش مخاطبان از برنامه ­هاي مذهبي تلويزيون

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام دانشكده: علوم سياسي و اجتماعي و تاريخ پايان­نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته: تبليغ و ارتباطات فرهنگي عنوان: بررسي نحوه خوانش مخاطبان از قالب         برنامه­هاي گفتگوي مذهبي تلويزيون بهمن 1392    براي رعايت حريم 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۰۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع انگيزش تحصيلي

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه پيش‌بيني پديده تقلب در دانشجويان كارشناسي بر اساس مؤلفه‌هاي انگيزش تحصيلي و هويت اخلاقي در دانشگاه تبريز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي پايان‌نامه جهت اخذ درجه‌ي كارشناسي ارشد عنوان فارسي: پيش‌بيني پديده تقلب در دانشجويان كارشناسي بر اساس مؤلفه‌هاي انگيزش تحصيلي و هويت اخلاقي در دانشگاه تبريز عنوان انگليسي: Predict the phenomenon of cheating students on the components motivation and moral […]

پايان نامه بررسي رابطه انگيزش تحصيلي و سازگاري اجتماعي با عملكرد تحصيلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه يزد دانشكده علوم انساني پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي عنوان بررسي رابطه انگيزش تحصيلي و سازگاري اجتماعي با عملكرد تحصيلي دانش­آموزان پايه سوم دبيرستان شهرستان ابركوه مهر 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير كتاب گوياي فارسي بر مهارت خواندن و انگيزش تحصيلي دانش آموزان پايه ششم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

بررسي رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهايي و سازگاري اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانشجويان

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه، احساس تنهايي و سازگاري اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانشجويان

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي ، توانايي فراشناختي و انگيزش تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دبيرستاني منطقه ي شيبكوه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي عنوان : رابطه خودكارآمدي ، توانايي فراشناختي و انگيزش تحصيلي با عملكرد رياضي دانش آموزان دبيرستاني منطقه ي شيبكوه

پايان نامه:رابطه انگيزه پيشرفت، سبك هاي اسنادي و خودكارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجي آباد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : رابطه انگيزه پيشرفت، سبك هاي اسنادي و خودكارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجي آباد

پايان نامه ارشد:تأثير مشاوره تحصيلي بر انگيزش تحصيلي ، هويت فردي و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : تأثير مشاوره تحصيلي بر انگيزش تحصيلي ، هويت فردي و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باوي

دانلود پايان نامه:پيش بيني انگيزش تحصيلي دانش آموزان بر اساس هوش معنوي و رضايت زناشويي مادر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : پيش بيني انگيزش تحصيلي دانش آموزان  بر اساس هوش معنوي و رضايت زناشويي مادر

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه و احساس تنهايي و سازگاري اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانشجويان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان : بررسي رابطه استفاده مفرط از تلفن همراه و احساس تنهايي و سازگاري اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانشجويان

پايان نامه بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت آموزشي عنوان بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان استاد مشاور دكترشاهرخ مكوند حسيني پاييز 1391 براي […]

پايان نامه ارتباط سنجي اميد به آينده و عزت نفس با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي  پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي ارتباط سنجي اميد به آينده و عزت نفس با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان در سال تحصيلي 92-1391  مؤلف: مريم كريمي  استاد […]

پايان نامه ارتباط سرمايه فرهنگي با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  عنوان پايان نامه: ارتباط سرمايه فرهنگي با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران رساله( پايان نامه) براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ آموزش بزرگسالان  زمستان 1390   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه  تاثير آموزش چندرسانه اي بر نگرش به درس، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان رشته ي زبان انگليسي دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان آبادان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج، بر يادگيري- يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم در درس علوم تجربي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه:رابطه بين باورهاي اميد و خوش بيني با انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي ناحيه 2 اراك سال تحصيلي 94-93

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان :رابطه بين باورهاي اميد و خوش بيني با انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي ناحيه 2 اراك سال تحصيلي 94-93

پايان نامه : بررسي رابطه بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات در سال تحصيلي90-1389

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : بررسي رابطه بين منبع كنترل و انگيزش پيشرفت با اضطراب امتحان در جامعه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات در سال تحصيلي90-1389

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

دانلود پايان نامه:بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج،بريادگيري ويادداري وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم درس علوم تجربي شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته :علوم تربيتي عنوان : بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج،بريادگيري ويادداري وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم درس علوم تجربي شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پايان نامه ارشد:رابطه انگيزش و خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : رابطه انگيزش و خودپنداره تحصيلي با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

پايان نامه ارشد گروه علوم تربيتي: رابطه اضطراب رايانه اي با پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصيلي93-1392

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش : تكنولوژي آموزشي عنوان : رابطه اضطراب رايانه­اي با پيشرفت تحصيلي و انگيزش پيشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصيلي93-1392 دانشگاه اراك پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: رابطه اضطراب رايانه­اي با پيشرفت تحصيلي […]

رشته تكنولوژي آموزشي(M.A) پايان نامه ارشد : روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج ،بريادگيري- ياد داري وانگيزش پيشرفت تحصيلي

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج ،بريادگيري- ياد داري وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم در درس علوم تجربي شهرستان دالاهو. در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي:رابطه ساختارهاي ارزشيابي كلاسي با انگيزش پيشرفت و خودكارآمدي تحصيلي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي با عنوان : رابطه ساختارهاي ارزشيابي كلاسي با انگيزش پيشرفت و خودكارآمدي تحصيلي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي (M.A)   عنوان: تأثير آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر اهمال‌كاري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان يزد     سال تحصيلي 1393        براي […]

پايان نامه رويكردهاي مطالعه با هيجان­هاي تحصيلي مربوط به يادگيري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي                        واحد كرمانشاه                       دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد در رشته تكنولوژي آموزشيM.A.   عنوان پايان نامه: بررسي رابطه رويكردهاي مطالعه با هيجان­هاي تحصيلي مربوط به يادگيري دانش آموزان دوره متوسطه شهر كرمانشاه   تابستان 1393 […]

پايان نامه رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي پايان نامه كارشناسى‌ارشد رشته روانشناسي   گرايش  تربيتي عنوان: رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه علميه قم                                                      آذر 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه اثر بخشي الگوي باليني خلاقيت درماني بر انگيزه تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (MA) رشته روانشناسي گرايش باليني عنوان بررسي اثر بخشي الگوي باليني خلاقيت درماني بر ارتقاء انگيزه وعملكرد تحصيلي دانش آموزان مقطع دبيرستان پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد يزد پايان­نامه كارشناسي ارشد (M.A) رشته علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393 استاد مشاور: دكتر محمدحسين فلاح يخداني […]

پايان نامه رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مديريت آموزشي عنوان: رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش […]

پايان نامه بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­   ي علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي […]

پايان نامه  تبيين اهمال­ كاري تحصيلي دانش ­آموزان دبيرستاني بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي و سبك‌هاي فرزند­پروري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي روان شناسي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي  عنوان:  تبيين اهمال­كاري تحصيلي دانش­آموزان دبيرستاني بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي و سبك‌هاي فرزند­پروري   استاد  مشاور: دكتر رسول كرد 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۰۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره برنامه ريزي منابع سازماني

پايان نامه : بررسي تأثير سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر عملكرد زنجيره تأمين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : بررسي تأثير سيستم برنامه ريزي منابع سازماني بر عملكرد زنجيره تأمين در شركت ايران خودرو

دانلود پايان نامه ارشد: نقش يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات گرايش : تجارت الكترونيك عنوان : نقش يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك عنوان: نقش يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي منابع […]

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش : صنايع عنوان : مطالعه ي  روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني  ERP در صنعت توليد برق

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  عنوان :  بررسي و رتبه بندي عوامل و شاخص هاي كليدي موفقيت در استقرار برنامه ريزي منابع سازماني ERP

پايان نامه ارشد تجارت الكترونيك: نقش يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي و برنامه ريزي منابع سازماني در پياده سازي هوش تجاري

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع دانشگاه صنعتي اورميه پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: مطالعه ي روش پياده سازي برنامه ريزي منابع سازماني ERP در صنعت توليد برق استاد راهنما: دكتر عبدالله زاده

دانلود پايان نامه:بررسي تأثير نگرش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش كاركنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :مديريت منابع انساني عنوان : بررسي تأثير نگرش هاي شغلي بر رفتار شهروندي سازماني و تسهيم دانش كاركنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران

پايان نامه مديريت منابع انساني

امروزه آموزش توسط كارفرمايان به عنوان ابزاري مهم براي ارتقا دادن قابليت ها و عملكرد كاركنان شناخته شده و مبالغ بسياري در برنامه هاي آموزشي سرمايه گذاري شده است(چنج ، هامپسون،۲۰۰۸)  آموزش و بهسازي نقش و تأثيري اساسي در دانش و مهارت افراد و بهبود نگرش آن ها نسبت به سازمان و وظايف و فعاليت […]

ساختار سازماني – دانلود پايان نامه ها

انواع ساختار سازماني:هر سازماني ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اينجا طبقه‌بندي ساختار سازماني از ديدگاه رابينز را آورده‌ايم.الف) ساختار ساده:ويژگي: در واقع ساختار ساده توسط ويژگيهايي كه در آن نيست،‌نه ويژگيهايي كه داراست شناخته مي‌شود: دقيق طراحي نشده است پيچيدگي كم است رسميت پائين است. اختيار در دست يك شخص خاص است سلسله […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره اثربخشي سازماني

 اثربخشي: اثربخشي سازماني عبارت از ميزاني است كه يك سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده كردن غير ضروري اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده مي كند.(فاويلا، ۱۹۹۶)اولين ديدگاهي كه نسبت به اثربخشي ارائه شد(كه احتمالا در طي دهه ۱۹۵۰مطرح گرديد) بسيار ساده بود. اثربخشي به […]

پايان نامه شناسايي موانع پياده سازي استراتژيهاي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A( مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان : شناسايي و مطالعه موانع پياده سازي استراتژي هاي منابع انساني با توجه به فرايند برنامه ريزي راهبردي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال   تابستان […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ((M.A مديريت بازرگاني گرايش تحول   عنوان : شناسايي و رتبه بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي بر اساس مدل BSC   تابستان 93    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس  علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرائي  (M.A) موضوع: شناسايي و رتبه بندي موانع اجراي برنامه ريزي هاي استراتژيك در سازمان ها (مطالعه موردي، شركت سايپا يدك) سال تحصيلي:93      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه ميان شايستگي منابع انساني و توسعه سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت (گروه آموزشي مديريت دولتي)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش : مديريت تحول عنوان: رابطه ميان شايستگي منابع انساني

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

و

توسعه سازماني در شركت مخابرات استان اصفهان   زمستان 1392    براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان شهرداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت- سيستم هاي اطلاعاتي   عنوان: رابطه بين فرهنگ سازماني با تعهد سازماني در بين كاركنان شهرداري شاهين شهر   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تبيين رابطه فرهنگ سازماني و ميزان آمادگي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش:   عنوان : تبيين رابطه فرهنگ سازماني و ميزان آمادگي سازماني براي استقرار مديريت دانش در اداره آموزش و پرورش منطقه امامزاده   بهمن  93    براي […]

پايان نامه تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته: مديريت دولتي     عنوان :  تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش با مطالعه نقش ميانجي عملكرد شغلي (با مطالعه موردي در دادگستري استان گيلان)   خردادلغايت بهمن 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدنراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش تحول عنوان: تأثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني و فرهنگ سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين   پائيز1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نراق)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش تحول)   عنوان : تأثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: اداره سرپرستي بانك صادرات مركز تهران)   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بهبود عملكرد سازماني با ارزيابي شاخص سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت دولتي   عنوان: بهبود عملكرد سازماني با استفاده از ارزيابي و بررسي شاخص سازماني كارت امتيازي و مدل تعالي سازمان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)     […]

پايان نامه هماهنگي بين استراتژي رقابتي و استراتژي منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد  رشته مديريت بازرگاني-داخلي عنوان: بررسي  هماهنگي بين استراتژي رقابتي و استراتژي منابع انساني سازمان صنعت ، معدن و تجارت     تابستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني با تعهد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه   پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بين الملل   عنوان بررسي رابطه بين مولفه هاي  هوش هيجاني با تعهد سازماني كاركنان (مطالعه موردي : شهرداري منطقه 5 تهران)     سال تحصيلي 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت عنوان : بررسي تاثير مدل سازي هدف گراي فرايندهاي سازماني با رويكرد تقسيم و غلبه در آموزش و پرورش     پائيز 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه تأثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني كاركنان اداره گاز استان لرستان.   بهار 1394    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه عوامل دروني و بيروني موثر بر استقرار بودجه ريزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق     موضوع: “ بررسي عوامل دروني و بيروني موثر بر استقرار بودجه ريزي عملياتي در شركت هاي مادر تخصصي و ارايه راهكارهاي عملياتي و اجرايي “     تابستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي رابطه پذيرش فناوري اطلاعات و چابكي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اصفهان دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيك   عنوان بررسي رابطه بين  پذيرش فناوري اطلاعات و چابكي سازماني (مورد مطالعه : شركت نير پارس)   شهريور 1392   […]

پايان نامه بررسي رابطه استفاده ازفناوري اطلاعات و جذب منابع

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شعبه كرمان دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد(M.D) رشته: مديريت اجرايي گرايش استراتژيك موضوع: بررسي رابطه استفاده ازفناوري اطلاعات و جذب منابع در شعب بانك سپه شهر كرمان بهمن 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل بررسي رابطه استراتژي رقابتي، ساختار سازماني و عملكرد شركت هاي صنعت مواد غذايي براساس ديدگاه مبتني بر منابع    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه آموزشي مديريت بازرگاني     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گـرايش بيمه   عنــوان بررسي اثرات استراتژيهاي مديريت منابع انساني برعملكرد مالي براساس مدل پورتر مورد مطالعه شعب بيمه ايران شهر اصفهان     خرداد […]

پايان نامه اندازه‌گيري شكاف وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي (تشكيلات و روش‌ها)   عنوان اندازه‌گيري شكاف بين وضعيت موجود و مطلوب واحدهاي سازماني در روابط عمومي بهزيستي شهر تهران   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه ارزيابي تاثير مهندسي مجدد منابع انساني و فرآيند مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي                واحد علوم و تحقيقات  كرمانشاه گروه مديريت اجرائي   پايان‏نامه‌ براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي مديريت   گرايش: مديريت اجرايي     عنوان: ارزيابي تاثير مهندسي مجدد منابع انساني و فرآيندهاي مديريت دانش بر اقتصاد مناطق آزاد تجاري 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۰۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع پليس تفتيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: نقش پليس در كاهش صدمات ناشي از جرم   تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

دانلود پايان نامه ارشد : حقوق شهروندي در پرتو اصول حاكم بر وظايف پليسي در حقوق داخلي و اسناد بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق قضايي گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : حقوق شهروندي در پرتو اصول حاكم بر وظايف پليسي در حقوق داخلي و اسناد بين‌الملل

پايان نامه مسئوليت مدني قضات در قبال نقض آزادي­ مشروع

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پرديس بين­المللي ارس گروه حقوق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق خصوصي عنوان مسئوليت مدني قضات در قبال نقض آزادي­هاي مشروع و حقوق شهروندي   شهريور1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه امنيتي شدن حقوق كيفري با تأكيد بر نظام حقوق كيفري ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  واحد يزد                                                                                 […]

پايان نامه نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي  بندر انزلي  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A)  گرايش: جزا و جرم‌شناسي عنوان: نقش ضابطين قضايي در تحقيقات مقدماتي در پرتو قانون آيين دادرسي كيفري جديد  استاد راهنما: دكتر اصغر عباسي تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه ضابطان و شرح وظايف آنان به علت  فقدان جامعيت قوانين حاكم بر نقش ضابطان قضايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه ازاد اسلامي  عنوان  ضابطان و شرح وظايف آنان به علت  فقدان جامعيت قوانين حاكم بر نقش ضابطان قضايي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات ايلام پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان جايگاه حقوق متهم در قانون آيين دادرسي كيفري جديد استاد راهنما: دكتر محمدخاني زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري […]

پايان نامه مطالعه موردي تضمين حقوق شهروندي در دادگستري استان لرستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي (M.A) عنوان: مطالعه موردي تضمين حقوق شهروندي در دادگستري استان لرستان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و علوم سياسي پايان­نامه دوره كارشناسي­ارشد در رشته حقوق جزا و جرم­شناسي موضوع: جواز استفاده از سلاح توسط مأمورين در حقوق كيفري ايران خرداد ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه حقوق با موضوع:اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در دادرسي عادلانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در دادرسي عادلانه

پايان نامه ارشد حقوق درباره:اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در قوانين كيفري ايران با تاكيد بر دادرسي عادلانه و منصفانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در قوانين كيفري ايران با تاكيد بر دادرسي عادلانه و منصفانه

پايان نامه ارشد درباره:اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در دادرسي عادلانه و منصفانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي  عنوان : اصل رعايت حريم خصوصي اشخاص در دادرسي عادلانه و منصفانه

دانلود پايان نامه حقوق در مورد:سياست جنايي ايران در قبال جرايم منافي عفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : سياست جنايي ايران در قبال جرايم منافي عفت

پايان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذيري ادله ديجيتالي در حقوق كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم‌شناسي عنوان : استناد پذيري ادله ديجيتالي در حقوق كيفري

دانلود پايان نامه ارشد : حدود اختيارات ضابطين عام قضايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : حدود اختيارات ضابطين عام قضايي

دانلود پايان نامخ ارشد : تعريف ضابط در فرهنگ لغات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : ادبيات عنوان : تعريف ضابط در فرهنگ لغات

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان :   جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي دادرسي كيفري اطفال بزهكار در حقوق ايران و انگليس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان :  بررسي دادرسي كيفري اطفال بزهكار در حقوق ايران و انگليس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : جايگاه حريم خصوصي در كشف جرم و 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد بستر الكترونيكي

پايان نامه طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت پايان نامه براي اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت كارآفريني گرايش سازماني عنوان: طراحي مدل كسب و كار الكترونيكي براي صنعت شوينده- مطالعه موردي شامپو بچه گلرنگ زمستان 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه شناسايي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  ( M.A )     گرايش مديريت بازرگاني داخلي   عنوان : شناسايي و رتبه بندي  عوامل موثر بر پذيرش بانكداري الكترونيكي ، با  تلفيق مدل  پذيرش فناوري ، تئوري عمل مستدل […]

پايان نامه ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “MA” مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي عنوان: “ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شعب بانك پارسيان استان قم با استفاده از كارت امتيازي متوازن”   تابستان 1393   […]

پايان نامه نقش آموزش ضمن خدمت الكترونيكي بر توانمندسازي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: بررسي نقش آموزش ضمن خدمت الكترونيكي بر توانمندسازي روان شناختي معلمان     دي 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه بررسي تطبيقي ايجاب و قبول الكترونيكي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پرديس بين‌المللي ارس گروه حقوق   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي در رشته حقوق خصوصي   عنوان بررسي تطبيقي ايجاب و قبول الكترونيكي در حقوق ايران و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي    سال تحصيلي 1394-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه كتابداري پايان­نامه درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) رشته كتابداري و اطلاع­رساني موضوع ارزيابي كتاب­هاي الكترونيكي دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تكميلي و كتابداران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و ارائه الگوي پيشنهادي  استاد مشاور: […]

پايان نامه تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني  گرايش : مديريت مالي عنوان: تحليل وضعيت بانكداري الكترونيكي در شعب بانك مسكن استان مازندران استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسين بيوراني پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دررشته مديريت دولتي  عنوان پايان نامه : بررسي ،اندازه گيري درجه بندي  عوامل موثربررضايت مشتري ازبانكداري الكترونيكي   (مطالعه موردي: شعب بانك تجارت  درمنطقه دليجان ومحلات )   استاد مشاور: دكتراميرحمزه محرابي     پاييز92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي نقش ريسك و كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در رضايت¬مندي مديران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش مالي عنوان : بررسي نقش ريسك و كيفيت خدمات بانكداري الكترونيكي در رضايت­مندي مديران شركت­هاي صادراتي استان كرمانشاه (در حوزه ي B2B )  استاد مشاور دكتر فرشيد […]

پايان نامه بررسي راهكارها و چالش‌هاي تغيير رويكرد از ماليات ستاني سنتي به الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: بررسي راهكارها و چالش‌هاي تغيير رويكرد از ماليات ستاني سنتي به الكترونيكي مطالعه موردي اداره امورمالياتي بندر امام خميني (ره) تير ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  (گرايش بازاريابي بين­الملل) موضوع : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمد­رضا كريمي علويجه شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الكترونيكي در افزايش ميزان گردشگران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موسسه آموزش عالي غير انتفاعي آبا گروه: مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت جهانگردي (M.A) گرايش: برنامه ريزي و توسعه عنوان: تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الكترونيكي در افزايش ميزان گردشگران مطالعه موردي: هتلهاي شهر يزد استاد […]

پايان نامه استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري و استنادپذيري ادله الكترونيكي مصوب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) وزارت علوم تحقيقات و فناوري دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني (ره) گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي موضوع استنادپذيري ادله الكترونيكي با نگرش به قانون جمع آوري […]

پاين نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت   پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت ا

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

جرايي گروه علوم انساني   عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي ا

لكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور)       بهمن1393     براي […]

پايان نامه تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت گروه آموزشي مديريت دانشكده مديريت و حسابداري پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول عنوان: تاثير مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي بر انتخاب استراتژي بازاريابي در صنعت بيمه ايران   نيمسال تحصيلي شهريور 1394 براي […]

پايان نامه تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه پيام نور دانشكده حسابداري و مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گروه علوم انساني عنوان پايان نامه : تدوين استراتژي بهينه بازاريابي در بازارهاي الكترونيكي(مورد مطالعه : بازار هاي الكترونيكي كشور) بهمن1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش ثبت اسناد و املاك عنوان: مطالعه تطبيقي امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني      بهار 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه قراردادهاي الكترونيكي و نقش بيمه سايبر در توسعه آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد«A.M» عنوان قراردادهاي الكترونيكي و نقش بيمه سايبر در توسعه آن پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه ماهيت قراردادهاي الكترونيكي و اثر آن در حمل و نقل زميني كالا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد«A.M» عنوان ماهيت قراردادهاي الكترونيكي و اثر آن در حمل و نقل زميني كالا پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه بررسي ميزان و نحوه بكارگيري كتاب الكترونيكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A.”  عنوان: جايگاه اسناد الكترونيكي در حقوق ايران و تجارت بين‌الملل آبان 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

دانلود پايان نامه : مدل هوشمند براي پيش بيني ميزان موفقيت دانشجويان در يادگيري الكترونيكي

چكيده آموزش الكترونيكي در مؤسسه­هاي آموزش عالي به ويژه در حوزه آموزش مهندسي ايران در حال توسعه چشمگير است. پذيرش دانشجو براي تحصيل به روش الكترونيكي در ايران و جهان با چالشي مشترك و پديده­اي تحت عنوان افت تحصيلي مواجه بوده به گونه­اي كه آماري بين 20 تا 80 درصد براي افت تحصيلي گزارش شده […]

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : انتقال اسناد تجاري الكترونيكي در حقوق ايران و قانون حاكم

پايان نامه ارشد با موضوع:هوشمند سازي سيستم هاي مقابله الكترونيكي (ECM) در جنگ الكترونيك با استفاده از شبكه هاي عصبي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :الكترونيك عنوان : هوشمند سازي سيستم هاي مقابله الكترونيكي (ECM) در جنگ الكترونيك با استفاده از شبكه هاي عصبي

دانلود پايان نامه:تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

 دانلود متن كامل پايان نامه تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم  دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

پايان نامه:بررسي تأثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (B2C) اعتماد واسطه در مقابل اعتماد فروشنده

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي تأثير اعتماد مصرف كننده به وفاداري نگرش و نيت خريد در بازارهاي الكترونيكي (B2C) اعتماد واسطه  در مقابل اعتماد فروشنده

پايان نامه ارشد: عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب روستايي به خدمات بانكداري الكترونيكي و توسعه آن در بانك كشاورزي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي گرايش: مديريت كشاورزي عنوان : عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب روستايي به خدمات بانكداري الكترونيكي و توسعه آن در بانك كشاورزي استان گيلان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي گرايش مديريت كشاورزي عنوان: عوامل موثر بر وفاداري مشتريان شعب […]

پايان نامه: بررسي اثر نانو دي اكسيد تيتانيوم بر خواص فيزيكو شيميايي، عبوردهي و معادلات رشد ميكروبي باكتري اشريشيا كلي بر بستر تركيبي پلي ساكاريد سويا(SSPS) و نشاسته كاساوا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم و صنايع غذايي عنوان : بررسي اثر  نانو دي اكسيد تيتانيوم بر خواص فيزيكو شيميايي، عبوردهي و معادلات رشد ميكروبي باكتري  اشريشيا كلي بر بستر تركيبي پلي ساكاريد سويا(SSPS) و نشاسته كاساوا دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان­نامه كارشناسي ارشد در رشته­ مهندسي علوم و صنايع […]

دانلود پايان نامه: تحليل كمانش نانوصفحات كامپوزيتي چندلايه گرفن قرار گرفته بر روي بستر الاستيك بوسيله ي تئوري غيرمحلي و روش DQ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي مكانيك گرايش :طراحي كاربردي عنوان : تحليل كمانش نانوصفحات كامپوزيتي چندلايه گرفن قرار گرفته  بر روي بستر الاستيك بوسيله ي تئوري غيرمحلي و روش DQ

پايان نامه ارشد : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بازاريابي بين الملل عنوان : شناسايي و تبيين عوامل ارزيابي آمادگي شركت­هاي كوچك و متوسط در به­كارگيري بازار الكترونيكي

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي عوامل الكترونيكي موثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي  عنوان : بررسي عوامل الكترونيكي موثر بر انتخاب بانك توسط مشتريان

دانلود پايان نامه : بررسي نقش كلاسهاي توليد محتواي الكترونيكي برگزار شده در شيوه تدريس معلمان مشمول طرح شهرستان چايپاره

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم تربيتي گرايش :آموزش و پرورش ابتدايي عنوان :بررسي نقش كلاسهاي توليد محتواي الكترونيكي برگزار شده در شيوه 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۶:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه مكانيابي

منظور احداث مجتمع هاي مسكوني (نمونه موردي شهر شاهرود) استاد راهنما:

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :جغرافيا و برنامه ريزي شهري عنوان : بررسي نقش ويژگي هاي ژئومورفيك در مكانيابي مناطق بهينه به منظور احداث مجتمع هاي مسكوني (نمونه موردي شهر شاهرود) استاد راهنما:

پايان نامه : توسعه يك مدل رياضي مكانيابي تسهيلات ظرفيت دار چند كالايي پويا درطراحي شبكه زنجيره تامين حلقه – بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي وكسب مزيت رقابتي با الگوريتم هاي فراابتكاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : توسعه يك مدل رياضي مكانيابي تسهيلات ظرفيت دار چند كالايي پويا درطراحي شبكه زنجيره تامين حلقه – بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زيست محيطي وكسب مزيت رقابتي با الگوريتم هاي فراابتكاري

دانلود پايان نامه : مكانيابي ايستگاههاي كمك رساني و تخصيص صحيح نيروي امداد براي واكنش در زمان زلزله در ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم تربيتي  عنوان : مكانيابي ايستگاههاي كمك رساني و تخصيص صحيح نيروي امداد براي واكنش در زمان زلزله در ايران

پايان نامه ارشد: پياده سازي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه در مكانيابي پناهگاه­ هاي اسكان موقت بعد از زلزله

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جغرافيا عنوان : پياده سازي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه (ACO) در مكانيابي پناهگاه­ هاي اسكان موقت بعد از زلزله

دانلود پايان نامه ارشد : بهينه سازي الگوهاي مكانيابي در طراحي فضاي سبز شهري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته معماري عنوان : بهينه سازي الگوهاي مكانيابي در طراحي فضاي سبز شهري

پايان نامه ارشد : معرفي روش MPCA روش منتخب آژانس كنترل آلودگي مينسوت در مكانيابي و ارزشيابي محل هاي دفن مواد زائد جامد و كاربرد آن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي  عنوان : معرفي روش MPCA روش منتخب آژانس كنترل آلودگي مينسوت در مكانيابي و ارزشيابي محل هاي دفن مواد زائد جامد و كاربرد آن 

پايان نامه ارشد رشته جغرافيا : مكانيابي پهنه هاي مناسب احداث پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي در شهر لاهيجان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري با عنوان :  مكانيابي پهنه هاي مناسب احداث پاركينگ هاي عمومي و طبقاتي در شهر لاهيجان

پايان نامه مهندسي صنايع گرايش صنايع: مساله مكانيابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يك مانع خطي با حركت احتمالي به صورت نرمال

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته صنايع وزارت علوم,تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي صنايع گرايش صنايع عنوان: مساله مكانيابي چند تسهيله با فواصل متعامد در حضور يك مانع خطي با حركت احتمالي به صورت نرمال استاد راهنما: دكتر ايرج مهدوي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شهرسازي : مكانيابي كاربري اراضي شهري با تاكيد بر برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شهر سازي – گرايش برنامه ريزي شهري و منطقه اي با عنوان : مكانيابي كاربري اراضي شهري با تاكيد بر برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل […]

دانلود همه پايان نامه ها درباره مزيت رقابتي

در كتب درسي استراتژي مربوط به زمان آكوف (۱۹۷۰) و آندروس (۱۹۷۱)، كاستي­ها و توانايي­هاي يك بنگاه خاص تعريف شده اما درباره مزيت رقابتي مطلبي بيان نشده است. البته، پنروز (۱۹۵۹) در چندين مورد به مزيت رقابتي اشاره كرده است. آنسوف (۱۹۶۵) نيز از اين اصطلاح استفاده كرده ولي تنها به اين موضوع كه بنگاه […]

پايان نامه مكان­يابي استقرار كيوسك­هاي خودپرداز بانك ملت با استفاده از مدل رياضي حداكثر پوشش، با راه حل الگوريتم ژنتيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت نام دانشكده : دانشكده ارشاد دماوند پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (گرايش مالي) موضوع : مكان­يابي استقرار كيوسك­هاي خودپرداز بانك ملت با استفاده از مدل رياضي حداكثر پوشش، با راه حل الگوريتم ژنتيك استاد مشاور: دكتر ايرج نوروش شهريور ماه 1392 […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پايان نامه تكنيكهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات

جغرافيايي در كنترل سيلابهاي شهري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود كاربرد تكنيكهاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در كنترل سيلابهاي شهري (مطالعه موردي: شمال شهر تبريز) (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن […]

پايان نامه مكان‌يابي بهينه دفن پسماندهاي جامد شهري بر اساس معيارهاي هيدروژئومورفولوژيكي با استفاده از GIS و      مدل AHP (مطالعه موردي شهر بيستون)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا      پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ي ژئومورفولوژي گرايش هيدروژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي محيطي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه تحليل تحولات جمعيتي در توزيع فضايي مراكز آموزشي در روستاهاي شهرستان بندر انزلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه بررسي و تحليلي در پهنه بندي كاربري اراضي، پيشنهادي طرح هادي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار ،در مدل AHP (مطالعه موردي: روستاي چاشم شهرستان مهديشهر)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه ارزيابي و رتبه­ بندي توان­هاي اكوتوريسمي و ظرفيت گردشگري شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

دانلود پايان نامه:دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي شهرستان ملاير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري عنوان :دانشكده معماري با رويكرد معماري بومي  شهرستان ملاير  

دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي برق درباره:جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : جايابي بهينه پستهاي فوق توزيع

پايان نامه هاي دانلودي رشته معماري

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته معماري سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : مركز توريست درماني خليج فارس […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته صنايع

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته صنايع سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد گروه صنايع غذايي: تاثير دماهاي متفاوت […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته زيست شناسي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت  بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاكتورهاي انعقادي دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پزشكي با عنوان بروسلوز دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باكتري سودوموناس فلورسنت […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : مكان‌يابي تسهيلات و مديريت زنجيره تأمين

دانلود پايان نامه ارشد: تحليل، مدلسازي و شبيه ­سازي مقياس­پذيري در شبكه­هاي حسگر بدون­ سيم با معيار ظرفيت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : برق گرايش :مخابرات- سيستم عنوان :  تحليل، مدلسازي و شبيه ­سازي مقياس­پذيري در شبكه­هاي حسگر بدون­ سيم با معيار ظرفيت

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته جغرافيا

  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي : برررسي تطبيقي بازتاب هاي فضايي سياست هاي جذب توريسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامي پايان نامه ارشد جفرافيا : اقليم و معماري متن كامل پايان نامه ارشد جهانگردي: مدل برنامه ريزي استراتژيك جهانگردي ايران متن پايان نامه ارشد جغرافيا :تراكم وساماندهي فضاهاي شهري؛مورد مطالعه […]

دانلود پايان نامه ارشد: طراحي و مكان يابي كارگاه هاي صنعتي در شهرستان بابل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري عنوان : طراحي و مكان يابي كارگاه هاي صنعتي (خدمات خودرويي مزاحم) در شهرستان بابل

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي مطالعات رفتاري و روانشناسي بين كاربر و محصول و كشف راه هاي تعامل اين دو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت عنوان : بررسي مطالعات رفتاري و روانشناسي بين كاربر و محصول و كشف راه هاي تعامل اين دو

دانلود پايان نامه ارشد : ارائه مدل برنامه ريزي امكاني استوار چند هدفه براي لجستيك امداد بلايا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع گرايش :سيستم هاي اقتصادي- اجتماعي عنوان : ارائه مدل برنامه ريزي امكاني استوار چند هدفه براي لجستيك امداد بلايا

دانلود پايان نامه ارشد : مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش :معماري  عنوان :  مركز درماني و حمايت از كودكان سرطاني بارويكرد معماري سبز

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :معماري  عنوان : بررسي معماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني 

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مركز گردهمايي و تعاملات فرهنگي با رويكرد گفتگومداري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش :معماري  عنوان : طراحي مركز گردهمايي و تعاملات فرهنگي با رويكرد گفتگومداري

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسايگي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :معماري  عنوان : طراحي مجموعه مسكوني در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسايگي

دانلود پايان نامه ارشد :برقراري ارتباط و تعامل اجتماعي در قالب طراحي مركز خريد گرگان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۳۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه پرخاشگري ودان

پرخاشگري و رشد اجتماعي كودكان 7تا 11 سال (مقطع ابتدايي ) شهرستان بهشهر در سال تحصيلي 1393

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي والدين با پرخاشگري و رشد اجتماعي كودكان  7تا 11 سال (مقطع ابتدايي ) شهرستان بهشهر در سال  تحصيلي  1393

دانلود پايان نامه ارشد:اثربخشي آموزش گروهي ابراز وجود بركاهش اضطراب ،پرخاشگري وفرسودگي شغلي

پژوهش حاضر باهدف بررسي اثربخشي آموزش گروهي ابراز وجود بركاهش اضطراب ،پرخاشگري وفرسودگي شغلي كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگادانجام گرفت.پژوهش حاضرآزمايشي وازنوع پيش آزمون–پس آزمون باگروه كنترل بوده است.جامعه آماري اين پژوهش كاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان پاسارگاد بوده كه تعداد آنها204 نفر ونمونه آن شامل72نفر پرسنل است كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدندودردوگروه آزمايش وكنترل قرارگرفتند.درابتدا پيش آزمون توسط هردوگروه تكميل وسپس گروه آزمايش در8جلسه 60دقيقه اي تحت آموزش گروهي ابراز وجود قرار گرفتند،گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند.

پس ازمدت دو ماه پس آزمون براي هردوگروه اجراشد.ابزارپژوهش شامل پرسشنامه اضطراب بك، پرخاشگري باس وپري وفرسودگي شغلي ماسلاچ بود. داده هاي پژوهش بااستفاده ازآمار توصيفي نظير ميانگين،انحراف معيار وواريانس و ازآمار استنباطي نظير تي تست مستقل ،تحليل واريانس چند متغيري (مانوا)، وكواريانس استفاده شدوتوسط نرم افزار Spss-18 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.يافته هاي اين پژوهش نشانگر آن است كه فرضيه هاي مبتني بر آموزش گروهي ابرازوجود بركاهش اضطراب، پرخاشگري وفرسودگي شغلي كاركنان تاييدنشد.تاثيرعوامل سازماني،فرهنگي،اجتماعي،فردي،روانشناسي وآموزشي دركاهش ابرازوجودكاركنان شبكه بهداشت ودرمان كاملا”مشهودمي باشدوباتوجه به ارتباط تنگاتنگ مهارت هاي زندگي باتعدادي عوامل مي بايست كاركنان تمامي مهارتهاي زندگي رادريك برنامه مدون آموزشي بافرهنگ سازي درمورداين مهارتها درخانواده وسازمانها كسب كنند،تاتاثيرپذيري اين آموزش بيشترگردد.

كليد واژه:آموزش گروهي ابراز وجود،اضطراب،پرخاشگري ،فرسودگي شغلي.

دانلود همه پايان نامه ها درباره هوش هيجاني

ماهيت هوشبيش¬ از صد سال بهره هوشي يا هوشبهر به عنوان معياري براي سنجش هوش فردي محسوب مي شد. در واقع آزمون بهره¬ هوشي¬ تنها شاخص نشان دهنده¬ توانايي يادگيري شخص بود. اما در سالهاي اخير اين موضوع¬ در محافل علمي مورد بحث و چالش قرار گرفت (آقايار،۱۳۸۹). مطالعه تفاوتهاي فردي با بررسي و سنجش […]

پايان نامه رابطه ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان   دانشكده علوم انساني ، گروه آموزشي مشاوره پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ” M.A“ گرايش :مشاوره خانواده   عنوان بررسي رابطه بين ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي انسجامي با رضايت زناشويي در فرهنگيان سبزوار   […]

پايان نامه رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي پايان نامه كارشناسى‌ارشد رشته روانشناسي   گرايش  تربيتي عنوان: رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه علميه قم                                                      آذر 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه تبريز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي                    عنوان فارسي: اثربخشي آموزش مديريت رفتار بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان قلدر و والدين آن ها   تابستان 93        براي رعايت […]

پايان نامه  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان پايان نامه:  رابطه علّي- ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با نشانه هاي شخصيت مرزي و ضداجتماعي در جمعيت غير باليني استاد مشاور: دكتر مجيد محمود عليلو كارشناسي ارشد روانشناسي باليني تابستان ۹٢ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تعيين ساختار عاملي مقياس آمادگي براي بي حوصلگي در دانشجويان ايراني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان تعيين ساختار عاملي مقياس آمادگي براي بي حوصلگي در دانشجويان ايراني: نقش پيش بيني كنندگي هيجان خواهي، خشم و پرخاشگري، معنا و هدف در زندگي و انگيزش تحصيلي استاد مشاور […]

پايان نامه بررسي نقش واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي در رابطه بين ادراك فرزندان از تعارضات زناشويي و تاب‌آوري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده‌ي علوم تربيتي پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي روانشناسي تربيتي بررسي نقش واسطه‌گري راهبردهاي مقابله‌اي در رابطه بين ادراك فرزندان از تعارضات زناشويي و تاب‌آوري آذر‌ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

پايان نامه بررسي رابطه طرد،پذيرش و كنترل همسر با سبك دلبستگي در بين كاركنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم وتحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشدرشته(M.A ): رشته : روانشناسي گرايش باليني  موضوع: بررسي رابطه طرد،پذيرش و كنترل همسر با سبك دلبستگي در بين كاركنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد استادمشاور: دكتراقبال زارعي سال تحصيلي : 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه  بررسي اثر بخشي آموزش فرزندپروري مثبت به مادران كودكان اوتستيك در كاهش مشكلات رفتاري فرزندان شان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشدرشته: روان شناسي (M.A) گرايش:  روان شناسي  باليني  موضوع: بررسي اثر بخشي آموزش فرزندپروري مثبت به مادران كودكان اوتستيك در كاهش مشكلات رفتاري فرزندان شان  سال تحصيلي: 1393-1392 دانشگاه آزاد اسلامي                                    واحد يزد  پايان نامه كارشناسي […]

پايان نامه بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني،گروه تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A. ) گرايش : مديريت ورزشي موضوع: بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار در اداره كل ورزش و جوانان استان فارس  استاد […]

پايان نامه نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بين تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري (رفتار مخاطره جويانه) در زنان بي سرپرست مددجوي بهزيستي شهرستان شيراز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان       دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)  گرايش عمومي                           عنوان پايان نامه: نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه بين تنظيم شناختي […]

پايان نامه نقش نارسايي كنش‌هاي اجرايي، نظم ­جويي شناختي هيجان و هوش هيجاني در علائم نارسايي توجه/فزون‌كنشي بزرگ‌سال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان  نقش نارسايي كنش‌هاي اجرايي، نظم­جويي شناختي هيجان و هوش هيجاني در علائم نارسايي توجه/فزون‌كنشي بزرگ‌سال استاد مشاور دكتر علي رضا مرادي بهمن ماه 1393   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه مقايسه استعداد خستگي، نارسايي شناختي و خشم در بين دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه علوم تربيتي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان: مقايسه استعداد خستگي، نارسايي شناختي و خشم در بين دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي  با لا و پايين در مقطع تحصيلي متوسطه در نيمسال تحصيلي 94-93 در شهر اردبيل شهريور […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:رابطه فشارهاي رواني با عوامل رافع مسئوليت كيفري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : رابطه فشارهاي رواني با عوامل رافع مسئوليت كيفري

دانلود پايان نامه : بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران

دانلود پايان نامه:مقايسه دانش آموزان عادي با دانش آموزان عقب مانده ذهني در يادگيري فضايي وتجسمي شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته : روانشناسي عنوان : مقايسه دانش آموزان عادي با دانش آموزان عقب مانده ذهني در يادگيري فضايي وتجسمي شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پايان نامه:بررسي تأثير ومقايسه آموزش به شيوه ديداري وشنيداري بر ميزان يادگيري مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي عنوان : بررسي تأثير ومقايسه آموزش به شيوه ديداري وشنيداري بر ميزان يادگيري مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پايان نامه ارشد:مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهكار و غير بزهكار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :عمومي عنوان : مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهكار و غير بزهكار

دانلود پايان نامه:بررسي نقش طرح واره­ هاي ناسازگار اوليه درپيش­ بيني رفتارهاي پرخطر دانش­ آموزان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روان شناسي گرايش :عمومي عنوان : بررسي نقش طرح واره­ هاي ناسازگار اوليه درپيش­ بيني رفتارهاي پرخطر دانش­ آموزان

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه بين ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : مشاوره خانواده عنوان :  بررسي رابطه بين ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي

دانلود پايان نامه رشته تربيت بدني : بررسي رابطه عدالت سازماني با خشونت در محيط كار 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۳۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره معاملات بورس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق خصوصي عنوان : تبيين ماهيت حقوقي و ويژگي هاي معاملات بورس اوراق بهادار

پايان نامه ارشد رشته حقوق: فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه علم و فرهنگ دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: فرآيند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن استاد راهنما: دكتر جواد حسين زاده

پايان نامه بررسي رابطه پويا بين نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد يزد پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت مالي (MA) عنوان: بررسي رابطه پويا بين نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه ارشد : بررسي ماهيت و آثار و احكام حقوقي معاملات در بورس كالا

دانلود متن كامل پايان نامه بررسي ماهيت و آثار و احكام حقوقي معاملات در بورس كالا

پايان نامه ارشد رشته اقتصاد: بررسي اثر حجم مبادلات غير عادي و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد با عنوان : بررسي اثر حجم مبادلات غير عادي و ارزش معاملات سهام بر عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركتهاي فعال در بورس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحديزد پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي    M.A عنوان   : بررسي رابطه تصميمات ساختار سرمايه مديران شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران با تئوري هاي مربوط ا سال تحصيلي 94-1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

كد بورسي چيست؟ چگونه مي توانيم كد بورس دريافت كنيم؟

براي خريد و فروش سهام در بورس به‌صورت آنلاين يا روش‌هاي ديگر مثل مراجعه حضوري، ابتدا بايد كد بورسي يا كد سهامداري داشته باشيد، درست مثل زماني كه مي‌خواهيد در بانك واريز و برداشت پول انجام دهيد، به حساب بانكي نياز داريد. كد بورسي شناسه‌اي است كه از سه حرف اول نام خانوادگي شما و ۵ عدد تصادفي تشكيل […]

پايان نامه  بررسي اندازه رفتار توده وار موسسات نهادي و سرمايه گذاران انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي  بررسي اندازه رفتار توده وار موسسات نهادي و سرمايه گذاران انفرادي در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر علي سوري  شهريورماه1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي بهمن ماه ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت اجرايي گرايش مالي  عنوان پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول

 متن كامل پايان نامه مقطع ك تحصيلات تكميلي     پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول    ‌‌     عنوان: سنجش ريسك شركت‌هاي منتخب در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معيار تسلط تصادفي و مقايسه آن با ساير معيارهاي متداول     خرداد 1394  ارشناسي ارشد رشته […]

پايان نامه ررسي ارتباط اهرم عملياتي و كفايت سرمايه با نوسانات قيمت سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده هاي سالهاي 1390-1386

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي     عنوان پايان نامه: بررسي ارتباط اهرم عملياتي و كفايت سرمايه با نوسانات قيمت سهام بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران   پرديس بين‌المللي كيش         بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات غيرجاري بانك‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي   شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رابطه بين نوسانات غير سيستماتيك و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي بررسي عوامل موثر بر رابطه بين نوسانات غير سيستماتيك و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران دي ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي بازده بازار ثانويه عرضه هاي اوليه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   گرايش : مديريت بازرگاني-مالي عنوان : بررسي بازده بازار ثانويه عرضه هاي اوليه سهام براساس شاخص بازار در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383-1388    زمستان     1391 براي رعايت حريم […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود متن كامل اين پايان نامه ها اينجا كليك كنيد

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270

 

پ

ايان نامه پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت   پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي مديريت بازرگاني گرايش مالي   پيش‌بيني زمان بهينه انجام معاملات با استفاده از شبكه عصبي فازي: با رويكرد تحليل تكنيكال   مهر ماه ۱۳۹۲   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه  بررسي رفتار پويا و پيش بيني پذيري بازار سهام: تحليل تجربي بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي اقتصاد  پايان­نامه براي دريافت درجه دكتري در رشته علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي  عنوان:  بررسي رفتار پويا و پيش بيني پذيري بازار سهام: تحليل تجربي بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر حامد قدوسي ؟؟؟ دي ۱۳۹۳ براي رعايت […]

پايان نامه  نقش ترجيحات سرمايه‌گذاران نهادي در تصميم گيري آنها در بورس اوراق بهادار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي عنوان: نقش ترجيحات سرمايه‌گذاران نهادي در تصميم گيري آنها در بورس اوراق بهادار استاد مشاور: آقاي دكتر قدرتيان تابستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دانشكده­كشاورزي-گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مالي  عنوان: مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن زارعي متين […]

پايان نامه تاثير گرايش احساسي سرمايه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات يزد پايان نامه كارشناسي ارشدرشته مديريت مالي (M.A) عنوان : تاثير گرايش احساسي سرمايه گذار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردي: شركت هاي پذيرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران) سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت […]

پايان نامه تاثير فرار مالياتي شركت ها بر سياست هاي  بدهي در شركت هاي بورس و اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A(  مديريت بازرگاني – مديريت مالي عنوان : تاثير فرار مالياتي شركت ها بر سياست هاي  بدهي در شركت هاي بورس و اوراق بهادار تهران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر تغييرات قيمت سهام در بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  مديريت بازرگاني   گرايش: مديريت مالي    عنوان: بررسي عوامل موثر بر تغييرات قيمت سهام در بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تاثير عوامل سياسي بر تصميم خريدارن سهام عادي در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي – مالي عنوان بررسي تاثير عوامل سياسي بر تصميم خريدارن سهام عادي در بازار بورس اوراق بهادار تهران زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي سطح نيمه قوي كارايي بااستفاده از ضريب قيمت به سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني     گرايش: مديريت مالي  عنوان: بررسي سطح نيمه قوي كارايي بااستفاده از ضريب قيمت به سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران تابستان 94 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش مالي عنوان: بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دكتر بابك […]

پايان نامه بررسي تأثير متغيرهاي نسبت فعاليت معاملاتي، ريسك و تنوع پرتفوي بر بازده مازاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه الزهرا (س) دانشكده علوم اجتماعي واقتصادي   پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي   عنوان بررسي تأثير متغيرهاي نسبت فعاليت معاملاتي، ريسك و تنوع پرتفوي بر بازده مازاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك   استاد مشاور دكترسميه حسيني  دي ماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي  ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  موسسه آموزش عالي رجاء پايان نامه جهت أخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري بررسي  ارتباط بين ساختار سرمايه و عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر حسن همتي 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه رتبه بندي مالي شركت هاي توليد كننده مواد غذايي و آشاميدني حاضر در بورس اوراق بهادار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه غيرانتفاعي ارشاد دماوند موضوع : رتبه بندي مالي شركت هاي توليد كننده مواد غذايي و آشاميدني حاضر در بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهاي تصميم گيري چند شاخصه با رويكرد فازي استاد مشاور : دكتر محمد اصوليان پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد […]

پايان نامه بررسي تاثير حاكميت شركتي و كيفيت گزارشگري مالي بر ارزش شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي تاثير حاكميت شركتي و كيفيت گزارشگري مالي بر ارزش شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي در بازار بورس سهام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت وحسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته: مديريت بازرگاني- گرايش مالي عنوان: كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي در بازار بورس سهام […]

پايان نامه تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت عنوان: تعيين تاثير درماندگي مالي بر ميزان مديريت سود، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۲۵:۳۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: