دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

دانلود پايان نامه رفتارهاي فرانقشي

پايان نامه بررسي تاثير ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي عنوان: بررسي تاثير ادراك كاركنان از عدالت سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني آنها مطالعه موردي:آموزش وپرورش شهرستان رودسر استاد مشاور: دكتر مريم  اوشك سرايي بهمن 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارشد: بررسي نقش ارزشها، محوريت كار، تعهدسازماني بر روي رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي گرايش :علوم تربيتي عنوان : بررسي نقش ارزشها، محوريت كار، تعهدسازماني بر روي رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه ايلام در سال تحصيلي 93.94

پايان نامه ارشد:بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل كننده فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :دولتي عنوان : بررسي رابطه بين عدالت سازماني ادراك شده با رفتارهاي شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل كننده فرهنگ سازماني در دستگاههاي اجرايي شهر كرمان

پايان نامه تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته: مديريت دولتي     عنوان :  تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش با مطالعه نقش ميانجي عملكرد شغلي (با مطالعه موردي در دادگستري استان گيلان)   خردادلغايت بهمن 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي (واحد نراق)   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش تحول)   عنوان : تأثير آموزش ضمن خدمت بر رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: اداره سرپرستي بانك صادرات مركز تهران)   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  كاركنان بانك مهر اقتصاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان     عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي […]

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  […]

بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني كاركنان سازمان آموزش و پرورش

 دانلود متن كامل پايان نامه

دانلود پايان نامه : رابطه فرهنگ سازماني با خلاقيت دبيران تربيت بدني شهرستان هاي كهگيلويه و لنده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش :مديريت ورزشي عنوان : رابطه فرهنگ سازماني با خلاقيت دبيران تربيت بدني شهرستان هاي كهگيلويه و لنده

دانلود پايان نامه : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : منابع انساني عنوان : رابطه بين ادراك از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اعتماد به مدير در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي گيلان

دانلود پايان نامه : تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي  گرايش :مديريت عنوان : تاثير رهبري خدمتگزار بر رفتار شهروندي سازماني در شعب بانك ملي شهر رشت

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي گرايش :مالي عنوان : بررسي رابطه عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه بين عواطف منفي , فرسودگي شغلي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي گرايش :علوم تربيتي عنوان : بررسي رابطه بين عواطف منفي ,  فرسودگي شغلي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان دانشگاه رازي كرمانشاه

پايان نامه ارشد: نقش اعتماد بر رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در شهرداري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت دولتي  گرايش :منابع انساني عنوان : نقش اعتماد بر رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در شهرداري رشت

دانلود پايان نامه ارشد:رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش : تحول عنوان : رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني در سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

پايان نامه ارشد:بررسي اثر عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد شغلي در شعب بانك تجارت شهر تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت گرايش :استراتژيك عنوان : بررسي اثر عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد شغلي در شعب بانك تجارت شهر تهران

دانلود رساله دكتري: اثربخشي آموزش فراشناخت و ذهن­ آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع دكتري رشته روانشناسي و علوم تربيتي گرايش : عمومي عنوان : اثربخشي آموزش فراشناخت وذهن­آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتارشهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي 

پايان نامه ارشد: رابطه بين هوش معنوي و شادكامي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان كارخانه قند اقليد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : صنعتي و سازماني عنوان : رابطه بين هوش معنوي و شادكامي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان كارخانه قند اقليد

پايان نامه ارشد: اثربخشي آموزش فراشناخت و ذهن ­آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي و رفتار شهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان : اثربخشي آموزش فراشناخت و ذهن ­آگاهي بر نگرش‌هاي زيست محيطي، رفتار شهروندي سازماني و بهزيستي اجتماعي

پايان نامه ارشد تربيت بدني: ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان يزد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : مديريت ورزشي عنوان : ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان يزد

پايان نامه ارشد رشته مديريت : بررسي تأثير فرسودگي شغلي و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان جهاد كشاورزي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت صنعتي  گرايش : توليد عنوان :  بررسي تأثير فرسودگي شغلي و عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني در سازمان جهاد كشاورزي

پايان نامه ارشد تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي: ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان يزد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش : مديريت ورزشي عنوان : ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك شده با رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان يزد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تفت پايان نامه كارشناسي ارشد تربيت بدني(M.A) گرايش مديريت ورزشي عنوان: ارتباط حمايت هاي سازماني ادراك […]

پايان نامه هاي ارشد سايت عصر جديد-قسمت ۹

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در بالاي سايت […]

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش : تحول عنوان : بررسي تاثير ارتباطات سازماني بر رفتار شهروندي سازماني

پايان نامه ارشد رشته مديريت بازرگاني : بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار مدني سازماني در شركتهاي تعاوني-توليدي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازرگاني داخلي عنوان :  بررسي تأثير عدالت سازماني بر رفتار مدني سازماني در شركتهاي تعاوني-توليدي

پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني: تعيين رابطه بين بازاريابي داخلي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل گر رهبري توزيعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش : بازاريابي عنوان : تعيين رابطه بين بازاريابي داخلي و رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديل گر رهبري توزيعي

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت – قسمت دوم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته مديريت و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : ارائه مدلي […]

پايان نامه رابطه عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني   عنوان: رابطه عدالت سازماني و خودسودمندي كاركنان با رفتار شهروندي سازماني در بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي استان تهران   زمستان 91    براي […]

پايان نامه ارزيابي اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.) گرايش: صنعتي و سازماني  عنوان: ارزيابي اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني كاركنان مركز مديريت حوادث و فوريت‌هاي پزشكي فارس پاييز  1393 براي […]

پايان نامه تأثير رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد كاركنان در مركز بهداشت استان قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  گروه مديريت دولتي -گرايش تحول پايان‏نامه‌ كارشناسي ارشد ( M.Sc)  عنوان: تأثير رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد كاركنان در مركز بهداشت استان قم  پاييز 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي رابطه بين جو سازماني و بهره وري منابع انساني در شركت ملي گاز كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) رشته:  مديريت بازرگاني عنوان: بررسي رابطه بين جو سازماني و بهره وري منابع انساني در شركت ملي گاز كاشان زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A“ مديريت دولتي – مديريت مالي عنوان : بررسي رابطه بين اعتماد و تعهد سازماني در بين كاركنان دانشگاه كاشان تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۸:۴۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره ادغام شركت‌ها

كليد واژه : ادغام، شركت‌هاي تجاري، نقل وانتقال، جانشيني تعهدات، بازداشت سرمايه ،اصل 44

پايان نامه  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده علوم مالي  پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت مالي  رابطه­ي­ فرااعتمادي مديريت و سياست تقسيم سود در شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي بهمن ماه ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه رابطه بين شاخص‎هاي اندازه‎گيري نقدشوندگي با بازده سهام شركت‎هاي پذيرفته شده در بورس‎ اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : مالي

پايان نامه : شناسايي و الويت بندي عوامل حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم‌هاي هوش تجاري با روش TOPSIS -مطالعه موردي شركت‌هاي كوچك و متوسط ايراني-

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات عنوان : شناسايي و الويت بندي عوامل حياتي موفقيت در پياده سازي سيستم‌هاي هوش تجاري با روش TOPSIS -مطالعه موردي  شركت‌هاي كوچك و متوسط ايراني-

پايان نامه ارشد مديريت اجرايي: بررسي اثر حاكميت شركتي بر رابطه بين سرمايه‌ فكري و ارزش بازار شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

پايان نامه تبيين تعهد سازماني با تاكيد بر شبكه سازي در شركت آب و فاضلاب شهر رشت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:  مديريت بازرگاني       گرايش: تحول    عنوان : تبيين تعهد سازماني با تاكيد بر شبكه سازي در شركت آب و فاضلاب شهر رشت شهريور 94 براي […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي درشركت فراورده هاي نسوز ايران با استفاده از تكنيك تاپسيس خاكستري   زمستان 1393        براي […]

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه گروه مديريت اجرائي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرائي (M.A ) گرايش: استراتژي   عنوان : شناسايي و اولويت‌بندي عوامل موثر بر مسئوليت اجتماعي شركت بهره‌برداري نفت و گاز كارون     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانك­ها

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تهران  پرديس البرز بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي اسفند 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

                  سيدامير حسيني           عنوان مقاله : بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها سيداميرحسيني: رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و مسئول بازاريابي IWAS(فدراسيون بين المللي ورزش معلولين با ويلچر و قطع عضوي ها)   چكيده مقاله: با شكل گيري بازيهاي المپيك […]

پايان نامه بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ ي مديريت بازرگاني(بازاريابي)  عنوان:‌ بررسي رابطه بين بازاريابي داخلي وبازارگرايي باتوجه به نقش متغييرميانجي عدالت سازماني(مورد مطالعه:بانك‌هاي دولتي شهرستان ايلام) استاد مشاور: دكترزينب طولابي تيرماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي دانشكده مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ مديريت اجرايي گرايش مالي  عنوان پايان نامه تأثير ويژگي هاي شركتي بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد مشاور: دكتر كاظم چاوشي  بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي سطح امنيت در تجارت الكترونيك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصادي گروه آموزشي مديريت عنوان پايان نامه: بررسي سطح امنيت در تجارت الكترونيك (مورد مطالعه: شركت­هاي بازرگاني مشهد)   آذر 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه نقش تعديل كننده سرمايه فكري بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت نوآوري در صنعت داروسازي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس بين المللي ارس گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي  عنوان نقش تعديل كننده سرمايه فكري بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت نوآوري در صنعت داروسازي ايران استاد مشاور دكتر داود بهبودي دي 1392  براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه  نقش ترجيحات سرمايه‌گذاران نهادي در تصميم گيري آنها در بورس اوراق بهادار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي عنوان: نقش ترجيحات سرمايه‌گذاران نهادي در تصميم گيري آنها در بورس اوراق بهادار استاد مشاور: آقاي دكتر قدرتيان تابستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دانشكده­كشاورزي-گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مالي  عنوان: مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه كاربرد سرمايه فكري بر مدل تنگدستي مالي با استفاده از شبكه عصبي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت مالي (M.A) عنوان : كاربرد سرمايه فكري بر مدل تنگدستي مالي با استفاده از شبكه عصبي استاد مشاور : دكتر بابك جمشيدي نويد زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر منابع مالي (ارزي و ريالي) بانك ملت در استان قم با استفاده از تكنيك TOPSIS

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان براي دريافت مدرك كارشناسي‌ارشد (MA) رشته مديريت بازرگاني عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر منابع مالي (ارزي و ريالي) بانك ملت در استان قم با استفاده از تكنيك TOPSIS پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني گروه مديريت  پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.A” در رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: شناسايي عوامل مرتبط با انتخاب يك كارگزاري از كارگزاري­هاي بورس كالاي ايران توسط مشتريان استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن زارعي متين […]

پايان نامه شناسايي تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش و تاثير آن بر قابليت پاسخگوي سريع سازمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز دانشكده علوم انساني و اجتماعي گروه اقتصاد پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان: شناسايي تعيين كننده هاي ظرفيت جذب دانش و تاثير آن بر قابليت پاسخگوي سريع سازمان دكتر بهزاد سلماني استاد مشاور : دكتر زهرا كريمي […]

پايان نامه تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه و ريسك آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي(M.A) موضوع تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه و ريسك آن زمستان1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه  تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني، قابليت هاي متمايز فني و عملكرد سازماني ادراك شده در شركت هاي كوچك و متوسط كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده مديريت و اقتصاد گروه مديريت و اقتصاد پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – مديريت تحول عنوان  تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني، قابليت هاي متمايز فني و عملكرد سازماني ادراك شده در شركت هاي كوچك و متوسط كرمان  استاد مشاور: سركار […]

پايان نامه تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني شركتهاي متوسط و كوچك شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   دانشكده مديريت و اقتصاد گروه مديريت و اقتصاد   پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – مديريت تحول عنوان تاثير فن آوري اطلاعات روي يادگيري سازماني شركتهاي متوسط و كوچك شهر كرمان استاد مشاور: سركار خانم دكتر سليماني تابستان1391 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك (M.A) بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري (مورد مطالعه هتل هاي شهر تهران) سال تحصيلي 1393 […]

پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي زنجيره تامين و عملكرد شركت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي (M.A) عنوان بررسي تاثير فناوري اطلاعات بر چابكي زنجيره تامين و عملكرد شركت(مطالعه موردي: مقايسه بين صنايع سيمان غرب و سيمان سامان) دي93   براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي تاثير عوامل سياسي بر تصميم خريدارن سهام عادي در بازار بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي – مالي عنوان بررسي تاثير عوامل سياسي بر تصميم خريدارن سهام عادي در بازار بورس اوراق بهادار تهران زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي اثرات ارتباطات مبتني بر همكاري بر ايجاد قابليت‌هاي مرتبط با بازار و معيارهاي عملكرد روابط

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني  گرايش بازرگاني بين‌الملل   عنوان بررسي اثرات ارتباطات مبتني بر همكاري بر ايجاد قابليت‌هاي مرتبط با بازار و معيارهاي عملكرد روابط استاد مشاور دكتر يونس جبار زاده […]

پايان نامه ارزيابي تاثير عوامل سازماني بر نتايج مالي و بازاريابي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده  علوم انساني گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  در رشته مديريت  گرايش:اجرايي (استراتژيك) عنوان: ارزيابي تاثير عوامل سازماني بر نتايج مالي و بازاريابي موفقيت مديريت ارتباط با مشتري در دو بانك ايراني استاد مشاور: دكترناهيد […]

پايان نامه ارزيابي تأثير تكنولوژي رسانه اجتماعي بر عملكرد مشتري بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش: بازاريابي  عنوان: ارزيابي تأثير تكنولوژي رسانه اجتماعي بر عملكرد مشتري بر اساس رويكرد مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي تأثير طراحي كارگاه آموزشي تعهد سازماني بر كاهش فرسودگي شغلي كاركنان ادارات دخانيات يزد و كرمان در سال 93-94

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A) گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: بررسي تأثير طراحي كارگاه آموزشي تعهد سازماني بر كاهش فرسودگي شغلي كاركنان ادارات دخانيات يزد و كرمان در سال 93-94 استاد مشاور: دكتر محمد حسن گرامي  سال تحصيلي […]

پايان نامه شيوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوايي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي كنوانسيون هاي بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )  گرايش :  حقوق خصوصي  عنوان : شيوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوايي در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي كنوانسيون هاي بين المللي  استاد مشاور : دكترمحمدرضا فلاح  زمستان 1392 […]

پايان نامه پيش‌بيني اثر  جهاني‌شدن بر سطح اشتغال در ايران  با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده مديريت و اقتصاد گروه اقتصاد پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي پيش‌بيني اثر  جهاني‌شدن بر سطح اشتغال در ايران  با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي استاد مشاور: دكتر سيد عبدالمجيد جلائي بهمن  1389 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تأثير مديريت كيفيت زنجيره تأمين با استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات كرمانشاه پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A) گرايش توليد عنوان: بررسي تأثير مديريت كيفيت زنجيره تأمين با استفاده از سيستم برنامه ريزي منابع سازماني(ERP) درشركت پتروشيمي باختر كرمانشاه استاد راهنما: دكتر سيد رضا حسني نگارش: […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۴۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد نفت خيز

تامين : VMI مديريت موجودي توسط فروشنده در مديريت تداركات و امور كا لاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب – ستاد

دانلود پايان نامه : بررسي تاثير تمركز و رسميت ساختار سازماني در تامين بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي بين الملل عنوان : بررسي  تاثير تمركز و رسميت  ساختار سازماني در تامين  بموقع كالا در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

پايان نامه بررسي تأثير يادگيري بر نوآوري و عملكرد پروژه‌ها در شراكت‌هاي راهبردي صنعت نفت و گاز ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني گروه مديريت پايان‌نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت MBA گرايش استراتژي عنوان: بررسي تأثير يادگيري بر نوآوري و عملكرد پروژه‌ها در شراكت‌هاي راهبردي صنعت نفت و گاز ايران   استاد مشاور: دكتر سيد كمال صادقي   شهريور ۱۳۹۲ […]

پايان نامه پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه علم و هنر  وابسته به جهاد دانشگاهي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني گروه مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات عنوان: پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي تئوري‌هاي مالكيت بر نفت و گاز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشكده حقوق پايان نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي عنوان: مطالعه تطبيقي تئوري‌هاي مالكيت بر نفت و گاز در فقه و حقوق ايران و آمريكا زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه نحوه تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و ترانزيت آن در معاهده منشور انرژي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   دانشگاه آزاد اسلامي  واحد دامغان دانشكده حقوق رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل عنوان: نحوه تعيين قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي نفت وگاز و ترانزيت آن در معاهده منشور انرژي آذر ماه 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه نقش نفت در ايجاد بحران سياسي و نظامي در عراق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

پايان نامه نفت و تحولات سياسي دنياي عرب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

دانلود : بررسي سطح تعارض بين افراد و واحدهاي سازماني در شركت پايانه نفتي خارگ وپيشنهاد راهكارهاي مناسب براي مديريت تعارض (مطالعه موردي در واحد عمليات دريايي)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حمل و نقل دريايي عنوان :بررسي سطح تعارض بين افراد و واحدهاي سازماني در شركت پايانه نفتي خارگ وپيشنهاد راهكارهاي مناسب براي مديريت تعارض (مطالعه موردي در واحد عمليات دريايي)  

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق بين‌الملل عنوان : بررسي تطبيقي قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران با قراردادهاي نفتي ساير كشورها

پايان نامه ارشد رشته حقوقو درباره:روش­ هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق تجاري اقتصادي بين المللي عنوان : روش­هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي

دانلود پايان نامه ارشد:جايگاه داوري تجاري بين الملي در دعاوي بين المللي حوزه نفت و گاز

 دانلود متن كامل پايان نامه

‌پايان نامه زمين شناسي و ارزيابي پتروفيزيكي سازندهاي كنگان و دالان بالايي واقع در ميدان گازي كيش -پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زمين شناسي – زمين شناسي نفت (M.Sc)

دانلود متن كامل پايان نامه :

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بازشناسي نهاد داوري در حوزه قراردادهاي نفت و گاز با رويكردي بر نظام حقوقي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : بازشناسي نهاد داوري در حوزه قراردادهاي نفت و گاز با رويكردي بر نظام حقوقي ايران 

دانلود پايان نامه : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت صنعتي گرايش :توليد و عمليات عنوان : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

پايان نامه :بررسي تأثير وجدان كاري بر عملكرد شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني داخلي عنوان : بررسي تأثير وجدان كاري بر عملكرد شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران (مديريت توسعه منابع انساني)

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي وضعيتي امن براي بكار گيري اينترنت اشيا در صنعت نفت و گاز

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي فناوري اطلاعات عنوان : طراحي وضعيتي امن براي بكار گيري اينترنت اشيا در صنعت نفت و گاز

دانلود پايان نامه ارشد:تعيين ميزان عناصر سنگين در سبزيجات كشت شده در خاك‌هاي آلوده به هيدرو‌كربن‌هاي نفتي در برخي مزارع استان خوزستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي عنوان:تعيين ميزان عناصر سنگين در سبزيجات كشت شده در خاك‌هاي آلوده به هيدرو‌كربن‌هاي نفتي در برخي مزارع استان خوزستان

پايان نامه ارشد مهندسي فناوري اطلاعات: طراحي وضعيتي امن براي بكار گيري اينترنت اشيا در صنعت نفت و گاز

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد رشته حقوق : برسي ساختارهاي نوين در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش تجارت بين الملل با عنوان : برسي ساختارهاي نوين در قراردادهاي بين المللي نفت و گاز ايران  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

پايان نامه ارشد حقوق : روش­هاي حقوقي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد با موضوع نفت ايران در گذر زمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد با عنوان :  نفت ايران در گذر زمان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه دكتراي جامعه شناسي بررسي جامعه شناختي توسعه تكنولوژي و صنعت نفت ايران

متن كامل پايان نامه دكتراي رشته جامعه شناسي با موضوع بررسي جامعه شناختي توسعه تكنولوژي و صنعت نفت ايران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

ساختار سازماني – دانلود پايان نامه ها

انواع ساختار سازماني:هر سازماني ساختار منحصر به‌فرد خود را داراست. در اينجا طبقه‌بندي ساختار سازماني از ديدگاه رابينز را آورده‌ايم.الف) ساختار ساده:ويژگي: در واقع ساختار ساده توسط ويژگيهايي كه در آن نيست،‌نه ويژگيهايي كه داراست شناخته مي‌شود: دقيق طراحي نشده است پيچيدگي كم است رسميت پائين است. اختيار در دست يك شخص خاص است سلسله […]

پايان نامه بررسي تأثيراقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار دراستان­هاي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان  تحصيلات تكميلي  پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي   عنوان: بررسي تأثيراقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار دراستان­هاي ايران استاد مشاور: دكتر مصيب پهلواني  سال ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گيلا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه ارشد درباره:تبعات اقتصادي جنگ ايران و عراق در دوران پس از جنگ

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم سياسي عنوان : تبعات اقتصادي جنگ ايران و عراق در دوران پس از جنگ

دانلود پايان نامه ارشد: تصفيه آب هاي آلوده به آمونياك با استفاده از تكنولوژي غشاء

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي پليمر گرايش : صنايع پليمر عنوان : تصفيه آب هاي آلوده به آمونياك با استفاده از تكنولوژي غشاء

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي و بهينه سازي سيستم توزيع شاخه اي گازطبيعي بر مبناي تئوري ساختاري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي مكانيك گرايش : تبديل انرژي عنوان : طراحي و بهينه سازي سيستم توزيع شاخه اي گازطبيعي بر مبناي تئوري ساختاري

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تجربي تاثير تركيبات بيو ديزل و ديزل بر آلايندگي و عملكرد موتور ديزلMT4-244

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك گرايش : تبديل انرژي عنوان : بررسي تجربي تاثير تركيبات بيو ديزل و ديزل بر آلايندگي و عملكرد موتور ديزلMT4-244

پايان نامه ارشد كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك گرايش قدرت:كنترل فركانس در سيستم قدرت در حضور نيروگاه خورشيدي و سيستم ذخيره انرژي با باتري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك گرايش قدرت با عنوان :كنترل فركانس در سيستم قدرت در حضور نيروگاه خورشيدي و سيستم ذخيره انرژي با باتري

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مذاكرات مقدماتي قبل از ايجاب و قبول در قراردادهاي بين‌المللي و تطبيق آن با حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد مديريت دولتي : ارزيابي نقش سبك رهبري و فرهنگ سازماني در شكل گيري سكوت سازماني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي با عنوان : ارزيابي نقش سبك رهبري و فرهنگ سازماني در شكل گيري سكوت سازماني در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۴۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه انتظار مشتري

پايان نامه شناسايي نيازها وانتظارات مشتريان هدف بانك سپه  استان قزوين و بررسي تاثير آنها بر رضايت و نتايج رفتاري آنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت اجرايي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي  ، گرايش مديريت استراتژيك   عنوان :   شناسايي نيازها وانتظارات مشتريان هدف بانك سپه  استان قزوين و بررسي تاثير آنها بر رضايت […]

پايان نامه شناسايي نيازها وانتظارات مشتريان هدف بانك سپه  استان قزوين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت اجرايي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي  ، گرايش مديريت استراتژيك عنوان : شناسايي نيازها وانتظارات مشتريان هدف بانك سپه  استان قزوين و بررسي تاثير آنها بر رضايت و نتايج […]

پايان نامه رتبه­ بندي مشتريان بانك با استفاده از روش تاپسيس

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت بازرگاني بين­الملل   عنوان: رتبه­ بندي مشتريان بانك با استفاده از روش تاپسيس: مطالعه موردي بانك قوامين   زمستان 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) رشته مديريت بازرگاني گرايش بين الملل   عنوان: تاثير شخصيت برند بر وفاداري مشتريان  با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاريافته (مورد مطالعه شركت پخش سراسري تجهيزگران طب نوين) […]

پايان نامه رابطه ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده  مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ  كارشناسي ارشد رشته:مديريت بازرگاني       گرايش :بيمه عنوان: بررسي رابطه ابعاد كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان در شركت هاي بيمه شهرستان رشت     تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه بررسي وفاداري مشتريان نسبت به نام تجاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي موضوع: بررسي وفاداري مشتريان نسبت به نام تجاري (مطالعه موردي مقايسه­اي ايرانسل و همراه اول) بهمن 1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc) عنوان: بررسي و پيش بيني عوامل مؤثربر تمايل مشتري براي پذيرش تجارت همراه با رويكرد شبكه عصبي   تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه بررسي كيفيت ادراك شده مشتريان شعب بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : مالي عنوان: بررسي كيفيت ادراك شده خدمات،سطح آموزش كاركنان ورضايت مشتريان شعب بانك ملي در شهرستان اراك   تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه رضايت مندي مشتريان از كيفيت خدمات بيمارستان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت بازرگاني (بازاريابي)   عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مندي مشتريان از كيفيت خدمات بيمارستان سبلان تامين اجتماعي اردبيل     تابستان 1392                                                                براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه علوم و تحقيقات هرمزگان عنوان:  بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتري از كيفيت خدمات با رويكرد كانو و MADM : زمستان 1391      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه بررسي رابطه بازاريابي رابطه‌مند و وفاداري مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي     پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. » گرايش مديريت   عنوان: بررسي رابطه بازاريابي رابطه‌مند و وفاداري مشتريان بانك پاسارگاد استان مازندران   زمستان 91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي تاثير روابط عمومي بر وفاداري مشتريان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد (نراق) دانشكده مديريت ، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: بازرگاني داخلي   عنوان: بررسي تاثير روابط عمومي بر وفاداري مشتريان بانك ملت استان قم بر اساس الگوي سه شاخگي (3C)   زمستان 1393   […]

پايان نامه تاثير برند بر تصميم گيري و رفتار خريد مشتريان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق     عنوان: بررسي تاثير برند بر تصميم گيري و رفتار خريد مشتريان در بانك تجارت شهرستان بويراحمد براساس مدل CBBE   تابستان1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت خدمات به مشتريان  شركت مخابرات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق                             دانشكده مديريت                              پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت  بازرگاني مالي   عنوان ارزيابي كيفيت خدمات به مشتريان  شركت مخابرات شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليل شكاف   زمستان 1393    براي رعايت […]

پايان نامه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: ارائه الگويي مفهومي پيش بيني ادراك مشتريان در انتخاب محصولات(مطالعه موردي: پوشاك شهرستان سرپل ذهاب)   شهريور 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته ي مديريت گرايش بازاريابي   بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان شعب بانك تجارت شهر اصفهان  استاد مشاور: دكتر سعيد فتحي مهر 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه­ي كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  توسعه الگوي مديريت ارتباط با مشتريان براي بانك سينا(مورد مطالعه:شعب بانك سينا شهر اصفهان)   استاد مشاور: دكتر آرش شاهين  مهر ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي روابط بين سرمايه گذاري سازمان در سرمايه اجتماعي ، تعلق كاركنان ، پيامدهاي كاري و عملكرد مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته‏ي مديريت بازرگاني (بازاريابي) بررسي روابط بين سرمايه گذاري سازمان در سرمايه اجتماعي ، تعلق كاركنان ، پيامدهاي كاري و عملكرد مشتري (مورد مطالعه: بانكهاي تجاري استان ايلام ) استاد مشاور: دكتر محمد تابان شهريورماه 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي رابطه مشتري مداري  با جذب سپرده در بانك رفاه كارگران استان خوزستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي  M.A گرايش :  نيروي انساني      موضوع: بررسي رابطه مشتري مداري  با جذب سپرده در بانك رفاه كارگران استان خوزستان استاد مشاور: دكتر حضرتي  سال تحصيلي:1391-1392 براي […]

پايان نامه بررسي تاثير منصفانه بودن قيمت بر رضايت مشتريان در صنعت خودرو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي    واحد علوم و تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.B.A) عنوان پژوهش: بررسي تاثير منصفانه بودن قيمت بر رضايت مشتريان در صنعت خودرو  سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه تعيين ارتباط بين كيفيت خدمات وارزش ادراك شده با رضايتمندي و وفاداري مشتريان در استخرهاي شهر تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه پيام نور دانشكده علوم انساني گروه علمي تربيت‌ بدني و علوم ورزشي  عنوان پايان نامه: تعيين ارتباط بين كيفيت خدمات وارزش ادراك شده با رضايتمندي و وفاداري مشتريان در استخرهاي شهر تهران  استاد مشاور: دكتر لقمان كشاورز  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A.)   گرايش : صنعتي و سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌هاي شهرستان سپيدان     تابستان […]

پايان نامه شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني     پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل)     عنوان پايان نامه: شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانك ملت)        زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه تقسيم بندي مشتريان بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين المللي         تقسيم بندي مشتريان  بر اساس تمايل به خريد كالاي سبز در بازار مصرفي ايران        شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تدوين راهبرد بازاريابي مناسبتي براي گروههاي منتخب مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي عنوان پايان­نامه: تدوين راهبرد بازاريابي مناسبتي براي گروههاي منتخب مشتريان (مطالعه موردي: بانك كشاورزي ايران) آبان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشي پوشاك ايراني از ديدگاه مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل)   عنوان: بررسي عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشي پوشاك ايراني از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: خرده فروشي هاي پوشاك شهر تهران)   زمستان […]

پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار در استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي: تلفيق مدل پذيرش فناوري و مدل رفتار برنامه ريزي شده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس بين المللي ارس گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجراييEMBA-گرايش بازاريابي عنوان بررسي عوامل تاثيرگذار در استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي: تلفيق مدل پذيرش فناوري و مدل رفتار برنامه ريزي شده (شواهدي از شعب بانك ملت استان […]

پايان نامه بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر كاركنان و مشتريان بانك پارسيان حوزه 59

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت واحد يزد     عنوان تحقيق بررسي تاثير توانمندسازي روانشناختي بر كاركنان و مشتريان بانك پارسيان حوزه 59      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه بخش­بندي كاربران بانكداري بر اساس فناوري­هاي جديد(موبايل­بانك) بر مبناي انتظارات با رويكرد تحليل خوشه­اي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده مديريت و حسابداري پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني- بازاريابي عنوان پايان­نامه: بخش­بندي كاربران بانكداري بر اساس فناوري­هاي جديد (موبايل­بانك) بر مبناي انتظارات با رويكرد تحليل خوشه­اي (مورد مطالعه: بانك كشاورزي) تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ارتباط مشتري مداري با رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي استان قزوين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (گرايش مديريت ورزشي)   عنوان: ارتباط مشتري مداري با رضايت مندي و وفاداري مشتريان استخرهاي استان قزوين   بهمن ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي           دانشكده مديريت نهادهاي اقتصادي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­MBA  گرايش بازاريابي شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SME)    در صنعت نرم افزاري ايران استاد مشاور: دكتر محمد جامعي مقدم بهمن  1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره يفيت حسابرسي

پايان نامه تئوري نمايندگي: مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- مديريت مالي   عنوان: تئوري نمايندگي: مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران     بهمن93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- مديريت مالي عنوان: تئوري نمايندگي: مبناي بنيادي تبيين حسابرسي در شركت هاي سرمايه گذار مدار ايران بهمن93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه ارشد مديريت سيستم هاي اطلاعاتي: عوامل موثر بر كيفيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : مديريت سيستم هاي اطلاعاتي عنوان : عوامل موثر بر كيفيت برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و حق الزحمه هاي حسابرسي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي، كيفيت اقلام تعهدي و بازده سهام

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : بررسي ارتباط بين حاكميت شركتي، كيفيت اقلام تعهدي و بازده سهام در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

پايان نامه مديريت منابع انساني سبز

تدوين طرح سبز و رويكرد عالي آن با بازنگري در تفكر اداره جامعه بر اساس موضوع توسعه پايدار مطرح شده است. طرح دولت سبز طراحي و اداره امور  بر اساس حداقل ضايعات زيست محيطي استفاده بهينه از منابع است و ديگر ابعاد مديريتي نظير پاسخگويي ، اطلاع رساني جامع، فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت همگان […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق عنوان تاثير رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام شركت هاي خودرو ساز پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پاييز 1392          براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه سطح نگه­داشت وجه نقد، تمركز مالكيت و ارزش شركت­

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان: بررسي رابطه­ي سطح نگه­داشت وجه نقد، تمركز مالكيت و ارزش شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   بهمن 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد   دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A رشته مديريت دولتي – گرايش تحول   عنوان : ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي براساس شاخص‌هاي عمومي برنامه‌هاي  تحول نظام اداري  (مورد مطالعه: ادارات كل استان آذربايجان‌غربي)   زمستان 1391      براي رعايت حريم […]

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

                  سيدامير حسيني           عنوان مقاله : بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها سيداميرحسيني: رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و مسئول بازاريابي IWAS(فدراسيون بين المللي ورزش معلولين با ويلچر و قطع عضوي ها)   چكيده مقاله: با شكل گيري بازيهاي المپيك […]

پايان نامه طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت (گرايش مالي)  طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهي مطالعه موردي: دانشگاه امام صادق عليه السلام تابستان89 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه نقش مديران در ارتقاي سرمايه اجتماعي در آستان قدس رضوي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روش ها نقش مديران در ارتقاي سرمايه اجتماعي در آستان قدس رضوي استاد مشاور دكتر ميرعلي سيد نقوي بهار1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني     پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (گرايش بازاريابي بين الملل)     عنوان پايان نامه: شناسايي رابطه مسئوليت اجتماعي شركت با وفاداري مشتريان (مورد مطالعه: بانك ملت)        زمستان 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق    دانشگاه آزاد اسلامي            مركز بين المللي بندر انزلي      دانشكده علوم  انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي  موضوع بررسي تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا استاد […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري و كاهش مطالبات معوق بانكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد و حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي دانشكده اقتصاد و حسابداري           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )       گرايش : تجزيه وتحليل سيستم         عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري […]

پايان نامه سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  و تحقيقات شاهرود دانشكده علوم انساني ،گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A) گرايش مالي عنوان : شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات […]

پايان نامه تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي  عنوان : تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري تهران  زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي مديران شركت ­هاي پذيرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاري آن ­ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي     واحد نراق   دانشكده علوم انساني، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه­ي كارشناسي ارشد  موضوع: بررسي ارتباط بين مسئوليت اجتماعي مديران شركت ­هاي پذيرفته شده در بورس تهران با ارتباطات تجاري آن ­ها   بهمن ماه  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ارزيابي رابطه بين گردش فروش شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگي اوراق سهام آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A) گرايش مديريت بازرگاني عنوان : ارزيابي رابطه بين گردش فروش شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران با نقدشوندگي اوراق سهام آنها 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه نقش سهام در تعيين مديريت شركت هاي سهامي عام و شركت هاي خصوصي سازي شده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه حقوق عنوان نقش سهام در تعيين مديريت شركت هاي سهامي عام و شركت هاي خصوصي سازي شده براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه  بررسي رابطه ي بين مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد مالي شركت ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته:مديريت بازرگاني گرايش مديريت  مالي عنوان:  بررسي رابطه ي بين مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد مالي شركت ها  (مطالعۀ موردي: شركت هاي فعال توليد كننده مواد […]

پايان نامه  ارائه مدلي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه آموزش عالي مهر البرز  ارائه مدلي براي انتخاب استراتژي مديريت دانش   رساله براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره‌وري  استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسين عموزاد خليلي شهريور 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه شناخت تاثير مديريت نقدي،مديريت مطالبات و مديريت موجودي بر عملكرد شركت ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  شناخت تاثير مديريت نقدي،مديريت مطالبات و مديريت موجودي بر عملكرد شركت ها براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه […]

پايان نامه بررسي عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  بررسي عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گيلا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه با موضوع: ارتباط بين ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي با هويت تيمي و تعامل اجتماعي هواداران تيم هاي ليگ برتر فوتبال

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : چكيده هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين ارتباط بين ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي با هويت تيمي و تعامل اجتماعي هواداران تيم هاي ليگ برتر فوتبال بود جامعه آماري تمام هواداران تيم هاي ليگ برتر در سال 93-92بودند و نمونه آماري از هوادارن حاضر در استاديوم […]

پايان نامه ارشد : بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي استفاده از سيستم آموزش مجازي دانشگاه آزاد

دانلود متن كامل پايان نامه : بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي استفاده از سيستم آموزش مجازي دانشگاه آزاد 

پايان نامه : رابطه بين روش هاي تامين مالي (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : مالي عنوان : رابطه بين روش هاي تامين مالي (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران

پايان نامه ارشد:تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر شهرت شركت و ارزش ويژه برند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازاريابي عنوان : تأثير مسئوليت اجتماعي شركت بر شهرت شركت و ارزش ويژه برند

پايان نامه :بررسي تأثير وجدان كاري بر عملكرد شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :بازرگاني داخلي عنوان : بررسي تأثير وجدان كاري بر عملكرد شغلي كاركنان شركت ملي نفت ايران (مديريت توسعه منابع انساني)

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه با موضوع وارث كودك

در حقوق كودك

متن كامل پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : بررسي حقوقي كودكان ناشي از روابط نامشروع در حقوق كودك

دانلود پايان نامه ارشد:روانشناسي كودك

 دانلود متن كامل پايان نامه روانشناسي كودك

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت پنجم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت اول

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه ارشد رشته حقوق : موانع […]

پايان نامه اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (مديريت دولتي) اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها استاد مشاور: دكتر مصباح الهدي باقري بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه بررسي لقطه از ديدگاه مذاهب پنج گانه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه الهيات پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M. A. » گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: بررسي لقطه از ديدگاه مذاهب پنج گانه استاد مشاور: دكتر نور محمد عليپور زمستان 1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي ابعاد و مؤلفه هاي جامعه پذيري سياسي در كتب علوم اجتماعي متوسطه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم انساني  عنوان بررسي ابعاد و مؤلفه هاي جامعه پذيري سياسي در كتب علوم اجتماعي متوسطه استاد مشاور: دكتر عبدالرضا باقري بنجار پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشتۀ جامعه شناسي شهريور 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تربيت اخلاقي در نهج البلاغه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده ادبيات بخش علوم تربيتي  پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي  تربيت اخلاقي در نهج البلاغه  استاد مشاور : دكتر مسعود اخلاقي  بهمن ماه 1391 براي رعايت […]

پايان نامه حمايت كيفري از سلامت عمومي در امور پزشكي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده حقوق و الهيات بخش معارف اسلامي و حقوق پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي حمايت كيفري از سلامت عمومي در امور پزشكي استاد  مشاور : محمد اميني زاده  خرداد ماه1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ماهيت و آثار طلاق توافقي با تاكيد بر رويه قضايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحد علوم و تحقيقات سنندج گروه حقوق پايان‌نامه: براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق عنوان: ماهيت و آثار طلاق توافقي با تاكيد بر رويه قضايي مرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي فرزند خواندگي با تاكيد بر قانون جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه ارشد  در رشته حقوق گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: بررسي فقهي و حقوقي فرزند خواندگي با تاكيد بر قانون جديد حمايت از كودكان بي سر پرست و بد سرپرست 4/1394 براي رعايت […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي اجاره رحم در حقوق ايران و آمريكا

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده علوم انساني گروه آموزشي حقوق   پايان نامه براي دريا­­­­فت درجه كارشنا­سي ا­رشد در رشته حقوق خصوصي   عنوان: مطالعه تطبيقي اجاره رحم در حقوق ايران و آمريكا 24  آذر 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته فقه و حقوق درباره:حقوق ناشي از قرابت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه و حقوق عنوان : حقوق ناشي از قرابت

پايان نامه با موضوع:بررسي فقهي و حقوقي رحم اجاره اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : بررسي فقهي و حقوقي رحم اجاره اي 

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:نفقه طفل متولد از زنا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : نفقه طفل متولد از زنا 

دانلود پايان نامه ارشد: بن ‏مايه ‏هاي كلامي امامت در قصص قرآن كريم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم قرآن و حديث عنوان : بن ‏مايه ‏هاي كلامي امامت در قصص قرآن كريم

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه­ ي كيفي ابعاد سيطره ­ي جنسيت بر زندگي تبديل­ خواهان جنسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي گرايش :زن و خانواده عنوان : مطالعه­ ي كيفي ابعاد سيطره ­ي جنسيت بر زندگي تبديل­ خواهان جنسي

پايان نامه ارشد: بررسي آثار حسادت بر سلامت روان و راههاي درمان آن از ديدگاه قرآن و روايات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :نهج البلاغه عنوان : بررسي آثار حسادت بر سلامت روان و راههاي درمان آن از ديدگاه قرآن و روايات

دانلود پايان نامه : مطالعه ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مطالعات زنان گرايش :زن و خانواده عنوان : مطالعه ي كيفي ابعاد سيطره ي جنسيت بر زندگي تبديل خواهان جنسي

دانلود پايان نامه:اثربخشي معنا درما ني گروهي بر كيفيت زندگي وتغييرسبك دلبستگي ناايمن بر روي سالمندان شهر رشت

مقدمه : دوره پيري به عنوان حساس ترين و پر مخاطره آميزترين عمر آدمي بوده كه اساس شخصيت روحي معنوي انسان ها در اين مرحله پايه ريزي مي گردد و چنانچه سالمندان در اين مرحله تحت توجه و مراقبت قرار نگيرد ، چه بسا شكسته شده و روحيه خود را از دست خواهند دادو در تنهايي خود فرو خواهند رفت.هدف از پژوهش حاضر اثر بخشي معنا درماني گروهي بر كيفيت زندگي وتغيير سبك دلبستگي نا ايمن سالمندان شهر رشت مي باشد. در مطالعه آزمايشي حاضر كه از نوع پيش آـزمون – پس آزمون است و روش نمونه گيري تصادفي در دسترس و حجم نمونه 200نفر) 100زن و100مرد) بود و جامعه پژوهشي كليه سالمندان مقيم آسايشگاه سالمندان و معلولين شهر رشت بودند .كه از ميان سالمنداني كه در سال 1391-1392در آسايشگاه سالمندان شهر رشت عضويت دارند انتخاب شدند وبر روي آنها روش معنا درماني گروهي كار شد و پرشسنامه كيفيت زندگي و سبك دلبستگي ناايمن گرفته شد.نتايج تجزيه وتحليل دادها وجود اثربخشي معنا درماني گروهي بين كيفيت زندگي وتغيير سبك دلبستگي ناايمن سالمندان را با استفاده از همبستگي كنوني مورد تائيد قرار دادند .همچنين وجود اثربخشي زير را مورد تائيد قرار داد.بين مقياس معنا درماني گروهي و كيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد.وهمچنين بين معنا درماني گروهي وتغييرسبك دلبستگي ناايمن رابطه وجود دارد.در طرح اين پژوهش از پيش آزمون –پس آزمون باگروه كنترل است كه بصورت داوطلبانه انتخاب وبصورت تصادفي جايگزين مي شود ،بهترين روش تجزيه تحليل دادها ي استخراج شده اين تحقيق از تحليل كو واريانس چند متغيره انكوا از طريق spssانجام شده است براي اين پژوهش با توجه به نمرات پيش و پس آزمون بدست آمده از دو گروه آزمايش و كنترل در بين سالمندان شهر رشت(با سطح اطمينان 95/0 )درصد، داراي اختلاف معني دار آماري بوده است و در دو فرضيه فرض H0رد وفرض H1تاييد شده است

بحث ونتيجه گيري:مطالعه نشان داد كه معنا درماني گروهي بنظر مي رسد بر كيفيت زندگي وتغيير سبك دلبستگي نا ايمن تاثير گذار است .

كليد واژها: معنادرماني گروهي- كيفيت زندگي- سبك دلبستگي ناايمن- سالمندان

پايان نامه كشاورزي : بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي آويشن( زوفايي) بر اساس صفات كيفي و مرفولوژيكي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:گياه پزشكي عنوان :  بررسي تنوع ژنتيكي گياه دارويي آويشن( زوفايي) بر اساس صفات كيفي و مرفولوژيكي در كوه هاي استان ايلام

پايان نامه ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي : مباني فقهي وحقوقي باروري مصنوعي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  فقه و مباني حقوق اسلامي  گرايش :فقه و مباني حقوق اسلامي  عنوان :   : مباني فقهي وحقوقي باروري مصنوعي

دانلود پايان نامه ارشد اصلاح نباتات:بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Leriifolia Salvia

دانلود پايان نامه پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات در رشته كشاورزي با عنوان:بررسي تنوع مورفولوژيك و كميت و كيفيت روغن گياه نوروزك Leriifolia Salvia

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا: موانع دسترسي زنان بزهكار به عدالت كيفري در نظام كيفري ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي وصيت تمليكي در حقوق ايران و فقه اهل سنت

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي تطبيقي وصيت تمليكي در حقوق ايران و فقه اهل سنت استاد راهنما: دكتر محمود عليزاده

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سني با حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A) گرايش خصوصي عنوان: بررسي تطبيقي حمايت حقوقي از اطفال نامشروع در فقه شيعه و سني با حقوق ايران استاد راهنما: دكتر مرتضي حاجي پور

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي : حقوق و تكاليف دريافت كنندگان جنين و طفل حاصل از آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي با عنوان :  حقوق و تكاليف دريافت كنندگان جنين و طفل حاصل از آن در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبيقي جايگاه نسب و ارث در اهداي جنين در فقه اماميه و حقوق

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي با عنوان : مطالعه تطبيقي جايگاه نسب و ارث در اهداي جنين در فقه اماميه و حقوق در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي: بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي تاثير كلاس هاي آمادگي دوران بارداري بر كاهش افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

رشته مردم شناسي : پايان نامه ارشد درباره بررسي تغييرات فرهنگي خانواده

متن كامل پايان نامه دانشگاه تهران مقطع كارشناسي ارشد علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي  با عنوان : بررسي تغييرات فرهنگي خانواده در روستاي گنجه از توابع شهرستان رودبار، طي نيم قرن اخير ب ا تاكيد بر عوامل اقتصادي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره Carry out

پايان نامه رشته زبان انگليسي:بررسي مقابله اي يادگيري رقابتي و توام با همكاري بر يادگيري كاربرد زبان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زبان انگليسي عنوان : پايان نامه رشته زبان انگليسي:بررسي مقابله اي يادگيري رقابتي و توام با همكاري بر يادگيري كاربرد زبان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد حوزه ابتدايي

پايان نامه منابع كسب دانش تغذيه‌اي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي بر اساس مدل ويسكانسين با تأكيد بر نقش برنامه‌هاي درسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي (گرايش برنامه‌ريزي درسي)   موضوع منابع كسب دانش تغذيه‌اي دانش‌آموزان پايه چهارم ابتدايي بر اساس مدل ويسكانسين با تأكيد بر نقش برنامه‌هاي درسي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي تأثيرمنابع قدرت بر سبك تصميم گيري مديران با ميانجي گري جو سازماني در مدارس ابتدايي شهرستان سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشكده علوم تربيتي، مديريت آموزشي،گروه مديريت آموزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي((M.A))  عنوان بررسي تأثيرمنابع قدرت بر سبك تصميم گيري مديران با ميانجي گري جو سازماني در مدارس ابتدايي شهرستان سمنان  استاد مشاور دكتر شاهرخ مكوند حسيني بهار1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه بررسي انواع اخلاق در كتابهاي اجتماعي پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي علوم تربيتي  پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت اسلامي عنوان: بررسي انواع اخلاق در كتابهاي اجتماعي پايه هاي پنجم و ششم ابتدايي در سال تحصيلي 93-1392  9 مهر […]

پايان نامه مقايسه راهبرد هاي مقابله اي معلمين زن و مرد آموزشگاه هاي ابتدايي شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد عنوان مقايسه راهبرد هاي مقابله اي معلمين زن و مرد آموزشگاه هاي ابتدايي شهرستان بهاباد و ارتباط آن با سلامت روان  استاد مشاور: دكتر مريم صالح زاده  سال1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تاثير استرس شغلي بر كيفيت تدريس معلمان ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان انديمشك

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد نراق  گروه : مديريت دولتي  ” M.A” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : منابع انساني  عنوان : تاثير استرس شغلي بر كيفيت تدريس معلمان ابتدايي اداره آموزش و پرورش شهرستان انديمشك زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه   تحليل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي  از نظر ميزان توجه به سواد تغذيه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده علوم انساني   تحليل محتواي كتاب هاي درسي علوم تجربي دوره ابتدايي  از نظر ميزان توجه به سواد تغذيه  نگارش: مصطفي رفيعيان  استاد راهنما: آقاي دكتر سيد محمد رضا امام جمعه  استاد مشاور: آقاي دكتر غلامعلي احمدي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته […]

پايان نامه تاثير سبك هاي رهبري مديران مدارس ابتدايي شهر قم بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي   دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A ) گرايش : برنامه ريزي آموزشي عنوان : تاثير سبك هاي رهبري مديران مدارس ابتدايي شهر قم بر ابداع و كاربرد نوآوري هاي آموزشي معلمان  استاد مشاور: دكتر محسن فرمهيني فراهاني زمستان […]

پايان نامه  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته برنامه­ريزي درسي  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان استاد مشاور: دكتر مهرانگيز علي نژاد دي ماه 1393 براي […]

پايان نامه بررسي فرهنگ كار در برنامه درسي دوره ابتدايي با تأكيد بر بهبود فرهنگ اشتغال بانوان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته برنامه ريزي درسي موضوع : بررسي فرهنگ كار در برنامه درسي دوره ابتدايي با تأكيد بر بهبود فرهنگ اشتغال بانوان استاد مشاور: دكتر مهدي سبحاني نژاد      اسفند 1391 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تأثير الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي بر بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري دانش­آموزان كلاس سوم ابتدايي استان هرمزگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   پايان­نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته برنامه­ريزي درسي عنوان: بررسي تأثير الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي بر بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري دانش­آموزان كلاس سوم ابتدايي استان هرمزگان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي90-1389 استاد مشاور: دكتر محمد حسني اسفندماه 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي مولفه هاي گردشگري در كتابهاي( فارسي ؛ مطالعات اجتماعي ؛ تاريخ ؛ جغرافيا ) دوره ي دوم ابتدايي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه تأثير روش‌هاي حل مسئله به‌صورت كار گروهي بر روي تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان سوم ابتدايي شهر قم

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج […]

پايان نامه بررسي كارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه(E.F.A ).

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه بررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي  با كيفيت زندگي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گرمسار

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

پايان نامه رابطه رهبري تحول­ آفرين وفرهنگ سازماني بامديريت دانش معلمان ابتدايي زن آموزش وپرورش ناحيه3شيراز

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه:بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و بهزيستي روانشناختي با سلامت روان درمعلمان دوره ابتدايي شهر ساري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :روانشناسي عمومي عنوان : بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و بهزيستي روانشناختي با سلامت روان درمعلمان دوره ابتدايي شهر ساري

پايان نامه ارشد:رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي شهرستان ساري 93-1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي شهرستان ساري 93-1392 

پايان نامه ارشد:تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :برنامه ريزي آموزشي عنوان : تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي ششم ابتدايي بر مبناي مولفه‌هاي حقوق شهروندي

دانلود پايان نامه : بررسي مشكلات تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي مناطق روستايي شهرستان تربت جام

دانلود متن كامل پايان نامه : بررسي  مشكلات تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي مناطق روستايي شهرستان تربت جام

دانلود پايان نامه:تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

 دانلود متن كامل پايان نامه تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم  دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

پايان نامه : بررسي اثربخشي برنامه تقويت دقت و توجه و ارتقاء ادراك حسي- حركتي بر بهبود عملكرد رياضي در بين پسران پايه سوم و چهارم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : بررسي اثربخشي برنامه تقويت دقت و توجه و ارتقاء ادراك حسي- حركتي بر بهبود عملكرد رياضي در بين پسران پايه سوم و چهارم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392

دانلود پايان نامه:بررسي تأثير ومقايسه آموزش به شيوه ديداري وشنيداري بر ميزان يادگيري مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي عنوان : بررسي تأثير ومقايسه آموزش به شيوه ديداري وشنيداري بر ميزان يادگيري مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان پسر پايه پنجم ابتدايي شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تأثير هنر سفالگري، روي خلاقيت دانش­ آموزان ابتدايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر  عنوان :  بررسي تأثير هنر سفالگري، روي خلاقيت دانش­ آموزان ابتدايي

پايان نامه : نياز سنجي آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي شهرستان بستك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي گرايش :مديريت آموزشي عنوان : نياز سنجي آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدايي شهرستان بستك

دانلود پايان نامه : بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي شهرستان ميناب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي شهرستان ميناب

دانلود پايان نامه : بررسي كارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه(E.F.A ).

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم تربيتي گرايش :برنامه ريزي آموزشي عنوان : بررسي كارايي دروني مقطع آموزش ابتدايي استان ايلام طي سال هاي 1384 تا 1389 در مقايسه با اهداف پيش بيني شده در برنامه ملي آموزش براي همه(E.F.A ).

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي مدارس دولتي شهر مشهد در سال تحصيلي 94-1393

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي عنوان : بررسي رابطه بين هوش فرهنگي با تعهد سازماني در معلمان زن مقطع ابتدايي مدارس دولتي شهر مشهد در سال تحصيلي 94-1393

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تآثير يادگيري مشاركتي و يادگيري انفرادي بر يادسپاري اطلاعات علمي درس علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرپيرانشهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم تربيتي عنوان : بررسي تآثير يادگيري مشاركتي و يادگيري انفرادي بر يادسپاري اطلاعات علمي درس  علوم تجربي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي شهرپيرانشهر

دانلود پايان نامه ارشد علوم اجتماعي : بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي كودكان در رسانه ها؛از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي كودكان در رسانه ها؛از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير مهارت هاي حرفه اي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان بابل

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي آموزشي عنوان : تاثير مهارت هاي حرفه اي معلمان بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي از ديدگاه معلمان شهرستان بابل

دانلود پايان نامه : بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب هاي فارسي دوره دوم ابتدايي ( پايه هاي چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسي فارسي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان : بررسي ميزان انطباق محتواي كتاب هاي فارسي دوره دوم ابتدايي ( پايه هاي چهارم، پنجم و ششم ) با اهداف برنامه درسي فارسي

پايان نامه ارشد مديريت صنعتي: رتبه‌بندي كشورهاي حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي كلان مديريتي – اقتصادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : صنعتي عنوان : رتبه‌بندي كشورهاي حوزه‌ سند چشم‌انداز بر اساس شاخص‌هاي كلان مديريتي – اقتصادي

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه ريز ازديادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي با عنوان :  تهيه پروتكل ريز ازديادي و توليد نيمه انبوه دو پايه پا كوتاه كننده گلابي OH×F40 و FOX­11 در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

مقاله رايگان:ريزازديادي ختمي چيني در شرايط درونشيشهاي

          ريزازديادي ختمي چيني در شرايط درونشيشهاي   فاطمه فيضي1، موسي موسوي2*، مهرانگيز چهرازي2   كارشناس ارشد باغباني )گل و گياهان زينتي( گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز استاديار گروه علوم باغباني، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران اهواز                         تاريخ وصول مقاله: 25/06/1394                                                             تاريخ پذيرش مقاله: […]

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير غلظت‌هاي مختلف برخي تنظيم كننده‌هاي رشد گياهي بر ريزازديادي گياه ‌اركيده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي گرايش :باغباني  عنوان : تاثير غلظت‌هاي مختلف برخي تنظيم كننده‌هاي رشد گياهي بر ريزازديادي گياه ‌اركيده

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : بررسي ريزازديادي گل آلسترومريا رقم fuego

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي با عنوان :  بررسي ريزازديادي گل آلسترومريا رقم fuego

دانلود پايان نامه ارشد : تاثير غلظت­هاي هورموني و ريزنمونه بر كال­زايي، باززايي و كشت سوسپانسيون رازيانه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : كشاورزي عنوان :  تاثير غلظت­هاي هورموني و ريزنمونه بر كال­زايي، باززايي و كشت سوسپانسيون رازيانه

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي و مقايسه ريزغده ­زايي رقم­ هاي زودرس و ديررس گياه سيب­ زميني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي گرايش :بيوتكنولوژي كشاورزي عنوان :  بررسي و مقايسه ريزغده ­زايي رقم­ هاي زودرس و ديررس گياه سيب­ زميني

دانلود پايان نامه ارشد:جداسازي، تشخيص و تعيين گروه هاي آناستوموزي ريزوكتونيا از خاك مزارع، خزانه ها، منابع كودي و خاك-هاي مخلوط در شهرستان شيراز

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي عنوان:جداسازي، تشخيص و تعيين گروه هاي آناستوموزي ريزوكتونيا از خاك مزارع، خزانه ها، منابع كودي و خاك-هاي  مخلوط در شهرستان شيراز

دانلود پايان نامه ارشد:توليد كالوس از ريزنمونه هاي گياهك نخود شيرينLathyrus odoratus L. توليد شده در شرايط كشت درون شيشه اي و باززايي از آن با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:باغباني عنوان:توليد كالوس از ريزنمونه هاي گياهك نخود شيرينLathyrus odoratus L.  توليد شده در شرايط كشت درون شيشه اي و باززايي از آن با استفاده از تنظيم كننده هاي رشد گياهي

پايان نامه هاي دانلودي رشته كشاورزي – دامپروري

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته كشاورزي – دامپروري سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد رشته مهندسي كشاورزي : […]

پايان نامه كارشناسي ارشد: تأثير كاربرد اكسين و موقعيت قلمه بر ريشه‎زايي قلمه‎هاي ساقه چهار درختچه زينتي متداول در فضاي سبز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي گرايش: فضاي سبز، گياهان زينتي در منظر عنوان : تأثير كاربرد اكسين و موقعيت قلمه بر ريشه‎زايي قلمه‎هاي ساقه چهار درختچه زينتي متداول در فضاي سبز دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي گرايش: فضاي سبز، گياهان زينتي در منظر […]

پايان نامه ارشد:تاثير استفاده از نانو كود آهن و تنظيم كنندههاي رشد گياهي در محيط كشت MS بر روي گياه اركيد رقم Orchids catasetum

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم باغباني گرايش :فيزيولوژي گياهان زينتي عنوان : تاثير استفاده از نانو كود آهن و تنظيم كنندههاي رشد گياهي در محيط كشت MS بر روي گياه اركيد رقم Orchids  catasetum

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي وجود تراژن در برخي از نمونه برنج هاي موجود در بازار ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:بيوتكنولوژي عنوان:بررسي وجود تراژن در برخي از نمونه برنج هاي موجود در بازار ايران

دانلود پايان نامه ارشد كشاورزي- باغباني (گل وگياهان زينتي):اثرتيمارهاي هورموني در باززايي گياه زينتي سنبل از طريق كشت بافت

دانلود پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي-گرايش باغباني (گل وگياهان زينتي) با عنوان:اثرتيمارهاي هورموني در باززايي گياه زينتي سنبل از طريق كشت بافت

پايان نامه ارشد رشته مهندسي كشاورزي : اثر غلظت هاي مختلف 2،4-D و BAP و انواع محيط كشت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي با عنوان : اثر غلظت هاي مختلف 2،4-D و BAP و انواع محيط كشت

پايان نامه ارشد رشته زيست شناسي : بررسي اثرات غلظت­هاي مختلف سديم كلريد بر كشت بافت بنفشه آفريقايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش علوم گياهي – تكوين با عنوان :  بررسي اثرات غلظت­هاي مختلف سديم كلريد بر كشت بافت بنفشه آفريقايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته صنايع

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته صنايع سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد گروه صنايع غذايي: تاثير دماهاي متفاوت […]

پايان نامه كارشناسي ارشد: شناسايي و تعيين نژادهاي ويروس واي سيب زميني (PVY) بروشهاي مولكولي در استان گلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي گرايش: بيماري­ شناسي گياهي عنوان : شناسايي و تعيين نژادهاي ويروس واي سيب زميني (PVY) بروشهاي مولكولي در استان گلستان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي گرايش بيماري­ شناسي گياهي عنوان: شناسايي و تعيين نژادهاي ويروس واي سيب زميني […]

پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه اي مريم گلي كبير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم باغباني گرايش: گياهان دارويي عنوان : بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه­ اي مريم­ گلي­ كبير دانشگاه اروميه مركز آموزش هاي نيمه حضوري پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم باغباني گرايش گياهان دارويي عنوان: بررسي فاكتورهاي موثر در باززايي درون شيشه­ اي مريم ­گلي­ كبير […]

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي فاكتورهاي مؤثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم باغباني گرايش: گياهان دارويي عنوان : بررسي فاكتورهاي مؤثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان مركز آموزش هاي نيمه حضوري گروه علوم باغباني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني  گرايش گياهان دارويي عنوان: بررسي فاكتورهاي مؤثر در باززايي درون شيشه اي گياه زنيان  (Carum copticum […]

دانلود پايان نامه:تاثير استفاده از نانو كود آهن و تنظيم كنندههاي رشد گياهي در محيط كشت MS بر روي گياه اركيد رقم Orchids catasetum

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي گرايش : فيزيولوژي گياهان زينتي عنوان : تاثير استفاده از نانو كود آهن و تنظيم كنندههاي رشد گياهي در محيط كشت MS بر روي گياه اركيد رقم Orchids  catasetum

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير نوع قلمه، تيمارIBA و نوع بستر در ريشه زايي قلمه هاي پايه GF677

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش:باغباني عنوان:بررسي تاثير نوع قلمه، تيمارIBA و نوع بستر در ريشه زايي قلمه هاي پايه GF677

دانلود پايان نامه ارشد اصلاح نباتات:بررسي جنين‌زايي سوماتيكي در نخل خرما -Phoenix dactylifera L.-

دانلود پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد اصلاح نباتات در رشته كشاورزي با عنوان:بررسي جنين‌زايي سوماتيكي در نخل خرما -Phoenix dactylifera L.-

پايان نامه ارشد كشاوزي : اثر برخي تركيبات بازدارنده‌ي قهوه‌اي شدن آنزيمي در حفظ كيفيت و افزايش عمر انباري ميوه‌ي ازگيل ژاپني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاوزي – علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه با عنوان :  اثر برخي تركيبات بازدارنده‌ي قهوه‌اي شدن آنزيمي در حفظ كيفيت و افزايش عمر انباري ميوه‌ي ازگيل ژاپني

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : مطالعه اثر باكتري­هاي محرك رشد گياهي بر ريشه زايي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش بيوتكنولوژي با عنوان : مطالعه اثر باكتري­هاي محرك رشد گياهي بر ريشه زايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : بررسي اثرات تركيبات هورموني درميزان توليد مواد فنولي درگياه آلوئه ورا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش (بيوتكنولوژي كشاورزي) با عنوان :  بررسي اثرات تركيبات هورموني درميزان توليد مواد فنولي درگياه آلوئه ورا در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : القاء موتاسيون نقطه‌اي با استفاده از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي با عنوان : القاء موتاسيون نقطه‌اي با استفاده از EMS در گياه بادرنجبويه Melissa officinalis در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي :توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلي با استفاده از موتاژن EMS

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش بيوتكنولوژي كشاورزي با عنوان : توليد موتاسيون در گياه نعناع فلفلي با استفاده از موتاژن EMS در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : غلظت هاي گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند كشت بافت گل اطلسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش سلولي – تكوين با عنوان :  غلظت هاي گوناگون NH4No3 و KNO3 بر روند كشت بافت گل اطلسي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : اثرات غلظت هاي مختلف كلريد كبالت و كلريد كادميوم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي گرايش تكوين با عنوان :  اثرات غلظت هاي مختلف كلريد كبالت و كلريد كادميوم در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كشاورزي : مطالعه اثر باكتري­هاي محرك رشد گياهي بر ريشه زايي و سازگاري گياه پپروميا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي – گرايش بيوتكنولوژي با عنوان : مطالعه اثر باكتري­هاي محرك رشد گياهي بر ريشه زايي و سازگاري گياه پپروميا در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه:بررسي ميزان عزت نفس كاركنان مجرد ومتاهل بيمارستان حكيم ومقايسه ميزان افسردگي وسطح عزت نفس گروهي از دانشجويان شاغل و غير شاغل

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي ميزان عزت نفس كاركنان مجرد ومتاهل بيمارستان حكيم ومقايسه ميزان افسردگي وسطح عزت نفس گروهي از دانشجويان شاغل و غير 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۷:۲۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع اقامت اجباري

پايان نامه  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و الهيات بخش معارف اسلامي و حقوق اين پايان نامه جهت براي دريافت درجه كارشناسي  ارشد  رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه استاد مشاور: دكتر محمد اميني زاده تيرماه 92 براي رعايت […]

دانلود پايان نامه:بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

پايان نامه ارشد درباره:درجه بندي شدن مجازات تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 در تطبيق با تقسيم بندي جرايم به جنحه، جنايت و خلاف

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : درجه بندي شدن مجازات تعزيري در قانون مجازات اسلامي 1392 در تطبيق با تقسيم بندي جرايم به جنحه، جنايت و خلاف

پايان نامه مسئوليت محدود در حقوق تجارت

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه آموزشي حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي   عنوان:  مسئوليت محدود در حقوق تجارت    13 اسفند 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از […]

پايان نامه بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A  موضوع: بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان  سال تحصيلي : 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده  اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته پژوهش علوم اجتماعي  عنوان:  بررسي كيفي تمايلات مهاجرتي جوانان روستايي شهرستان سراب   استاد مشاور: دكتر سليمان پاك سرشت  31 تير1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق   ايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايشحقوق جزا و جرم شناسي موضوع جايگاه فقهي و حقوقي قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم با نگرشي به لايحه آيين دادرسي كيفري استاد […]

پايان نامه بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.)  گرايش حقوق بين الملل موضوع: بررسي ممنوعيت قاچاق انسان در اسناد بين المللي استاد مشاور دكتر منوچهرتوسلي  ناييني شهريور  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

دانلود پايان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان 

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي جايگاه حبس ابد در تقسيم بندي مجازات ها در حقوق ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي تطبيقي جايگاه حبس ابد در تقسيم بندي مجازات ها در حقوق ايران و انگلستان

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي تعارض قوانين در قراردادهاي حمل‌ونقل مركّب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش : خصوصي عنوان :  بررسي تعارض قوانين در قراردادهاي حمل‌ونقل مركّب

دانلود پايان نامه ارشد:نقش سازمان هاي پولي و مالي بين المللي در پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :بين الملل عنوان : نقش سازمان هاي پولي و مالي بين المللي در پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص

پايان نامه ارشد:بررسي مقاومت دارويي و فراواني ژنهاي blaVIM و blaNDM در اسينتوباكتربوماني هاي ايزوله شده از بيماران شهرتهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست‏ شناسي گرايش :ميكروبيولوژي عنوان :بررسي مقاومت دارويي و فراواني ژنهاي blaVIM  و blaNDM در اسينتوباكتربوماني هاي ايزوله شده از بيماران شهرتهران

پايان نامه كارشناسي ارشد:آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :حقوق خصوصي عنوان : آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

پايان نامه ارشد :هويت يابي در امتداد بي راهه ها ( نيلوفراني كه در مرداب مي رويند ) مركز نگهداري آموزشي – درماني دختران فراري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري عنوان : هويت يابي در امتداد بي راهه ها 

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستائيان به شهر و علل ماندگاري انها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : بررسي انگيزه هاي مهاجرت روستائيان به شهر و علل ماندگاري انها

پايان نامه : بررسي تطبيقي سياست توانمندسازي در ساماندهي بافت هاي شهري بندرعباس با رويكرد توسعه پايدار( نمونه موردي محله هاي چاهستانيها و سورو )

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته شهرسازي گرايش : برنامه ريزي شهري و منطقه اي عنوان : بررسي تطبيقي سياست توانمندسازي در ساماندهي بافت هاي شهري بندرعباس با رويكرد توسعه پايدار( نمونه موردي  محله هاي چاهستانيها و سورو )

پايان نامه ارشد رشته ادبيات فارسي: بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از كشور با تكيه بر سروده هاي شاعران معاصر

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي عنوان : بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از كشور با تكيه بر سروده هاي شاعران معاصر

پايان نامه ارشد رشته حقوق : بررسي نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  حقوق  گرايش : بين الملل عنوان :  بررسي نظام حقوقي بين المللي حاكم بر حمايت از مهاجران

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق : قتل از روي ترحم در مذاهب پنجگانه

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان : قتل از روي ترحم در مذاهب پنجگانه

پايان نامه ارشد رشته حقوق بين الملل: حق عدم مراجعت اسراي جنگي به كشور متبوع شان از ديدگاه حقوق بين الملل

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل : بررسي تطبيقي حقوق مهاجرت كانادا با حقوق بين الملل مهاجرت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش بين الملل با عنوان : بررسي تطبيقي حقوق مهاجرت كانادا با حقوق بين الملل مهاجرت در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

پايان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانين مالكيت فكري در اصول ماكس پلانك و نظام حل تعارض ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : مقايسۀ مالكيت زماني با مهايات در فقه و حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي تطبيقي عقد كفالت و بكارگيري آن براي اشتغال اتباع خارجي

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي تطبيقي عقد كفالت و بكارگيري آن براي اشتغال اتباع خارجي در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق: بررسي محدوده اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسلامي 1392

متن كامل پايان نامه با عنوان : بررسي محدوده اقدامات تأميني و تربيتي در قانون مجازات اسلامي 1392 با مقايسه قانون مجازات اسلامي 1370 در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبيقي ازدواج با غيرمسلمان در فقه اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش فقه و مباني حقوق با عنوان : مطالعه تطبيقي ازدواج با غيرمسلمان در فقه اسلامي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي با عنوان :  جرايم و تخلفات مربوط به اسناد هويت در حقوق جزاي ايران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

دانلود پايان نامه : مقايسه اصول و قواعد حاكم بر ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۶:۲۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: