دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه درباره سازه

پايان نامه شناسايي مدل هاي تدريس اثربخش و پيشنهاد مدل مناسبي براي تدريس اثربخش دانشگاهي و تعيين اعتبار  سازه اي آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي   دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي شناسايي مدل هاي تدريس اثربخش و پيشنهاد مدل مناسبي براي تدريس اثربخش دانشگاهي و تعيين اعتبار  سازه اي آن پايان نامه كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي  دانشگاه پيام نور دانشكده علوم انساني مركز تحصيلات تكميلي رساله براي دريافت مدرك دكتري تخصصي (p.h.D.) رشته روانشناسي عمومي عنوان: اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه روش شناسي حقوق بين الملل ؛ سازه هاي علت كاو، معناكاو و دليل كاو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه پايان نامه كارشناسي ارشد گروه حقوق گرايش : حقوق بين الملل عنوان : روش شناسي حقوق بين الملل ؛ سازه هاي علت كاو، معناكاو و دليل كاو شهريور  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-سمينار عمران سازه با فرمت ورد

 دانلود متن كامل پايان نامه

بهسازي لرزه اي پايه پل هاي بتن آرمه با FRP پايان نامه عمران گرايش سازه

 دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران – سازه‌هاي هيدروليكي-ارزيابي عملكرد مدل‌هاي هوشمند نروفازي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني و شبيه‌سازي پارامتر كيفيTDS رودخانه‌ها

دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه ارشد: بررسي عملكرد و رفتار قاب هاي بتن آرمه با جداسازه اي لرزه‌اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : سازه عنوان : بررسي عملكرد و رفتار قاب هاي بتن آرمه با جداسازه اي لرزه‌اي

پايان نامه ارشد: بررسي عددي كاهش پاسخ لرزه اي مخازن ذخيره مايع در اثر به كارگيري جداسازهاي لرزه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : عمران سازه عنوان : بررسي عددي كاهش پاسخ لرزه­اي مخازن ذخيره مايع در اثر به كارگيري جداساز­هاي لرزه­اي

پايان نامه ارشد:تعيين ماتريس پاسخ آشكارسازهاي ۲ اينچي و ۳ اينچي CsI(Tl) و واپيچش طيف گاماهاي زمينه با استفاده از آن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فيزيك گرايش :هسته اي عنوان : تعيين ماتريس پاسخ آشكارسازهاي ۲ اينچي و ۳ اينچي CsI(Tl) و واپيچش طيف گاماهاي زمينه با استفاده از آن

دانلود پايان نامه ارشد:تعيين تابع پاسخ غير­خطي آشكارسازهاي ۲ اينچي و ۳ اينچي CsI(Tl)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فيزيك گرايش :هسته ­اي عنوان : تعيين تابع پاسخ غير­خطي آشكارسازهاي ۲ اينچي و ۳ اينچي CsI(Tl)

دانلود پايان نامه:شناسايي ماتريس هاي مشخصه سيستم با استفاده از حل معكوس معادلات حركت در حوزه فركانس در سازه ها با نامنظمي در توزيع جرم، سختي و ميرايي در ارتفاع

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :مهندسي زلزله عنوان : شناسايي ماتريس هاي مشخصه سيستم با استفاده از حل معكوس معادلات حركت در حوزه فركانس در سازه ها با   نامنظمي در توزيع جرم، سختي و ميرايي در ارتفاع

پايان نامه ارشد : تشخيص رفتار لرزه اي مخازن روزميني فولادي استوانه اي تحت پارامتر هاي سازه اي مخازن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران عنوان : تشخيص رفتار لرزه اي مخازن روزميني فولادي استوانه اي تحت پارامتر هاي سازه اي مخازن

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :سازه عنوان : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

دانلود پايان نامه ارشد :بررسي رفتار لرزه اي اتصالات نيمه صلب تير به ستون در سازه هاي فولادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش : زلزله  عنوان : بررسي رفتار لرزه اي اتصالات نيمه صلب تير به ستون  در سازه هاي فولادي

دانلود رايگان پايان نامه ارشد عمران سازه : بررسي تحليل غيرخطي و مدل سازي عددي تيرعميق بتن مسلح

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش :سازه عنوان :  بررسي تحليل غيرخطي و مدل سازي عددي تيرعميق بتن مسلح 

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش : سازه هاي هيدروليكي عنوان : بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پايان نامه ارشد: مقايسه رفتار سيستم هاي مختلف سازه اي تحت اثر خرابي پيشرونده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :سازه عنوان : مقايسه رفتار سيستم هاي مختلف سازه اي تحت اثر خرابي پيشرونده

پايان نامه ارشد: كنترل نظارتي قوانين فازي با يك الگوريتم بهينه سازي جهت كنترل فازي فعال سازه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :سازه عنوان : كنترل نظارتي قوانين فازي با يك الگوريتم بهينه سازي جهت كنترل فازي فعال سازه

دانلود پايان نامه : توسعه منحني هاي شكنندگي براي ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :سازه عنوان : توسعه منحني هاي شكنندگي براي ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي

پايان نامه ارشد :آناليز اندركنش ديناميكي خاك و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش : مكانيك خاك و پي عنوان : آناليز اندركنش ديناميكي خاك و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود

دانلود پايان نامه ارشد : رفتار سازه هاي فولادي در برابر بارهاي لرزه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران عنوان : رفتار سازه هاي فولادي در برابر بارهاي لرزه اي 

پايان نامه ارشد: تحليل مدل دو بعدي براي سازه هاي سنگي ژئوتكنيكي درزه دار با روش بدون شبكه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :خاك و پي عنوان : تحليل مدل دو بعدي براي سازه هاي  سنگي ژئوتكنيكي درزه دار با روش بدون شبكه

پايان نامه ارشد: بررسي وضعيت پايداري تونل ها و ساير سازه هاي زيرزميني در اثر بارهاي لرزه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران عنوان : بررسي وضعيت پايداري تونل ها و ساير سازه هاي زيرزميني در اثر بارهاي لرزه اي

پايان نامه ارشد: بررسي اثر اندركنش خاك و سازه بر روي باز توزيع نيروها در المان هاي سازه هاي فولادي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :عمران گرايش :سازه عنوان : بررسي اثر اندركنش خاك و سازه بر روي باز توزيع نيروها در المان هاي سازه هاي فولادي

پايان نامه ارشد: ارزيابي پاسخ لرزه اي سازه ها تحت زلزله نزديك گسل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :زلزله عنوان : ارزيابي پاسخ لرزه اي سازه ها تحت زلزله نزديك گسل

دانلود پايان نامه ارشد: اثرات اندركنش خاك و سازه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران عنوان : اثرات اندركنش خاك و سازه

پايان نامه ارشد:برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي برق گرايش :قدرت عنوان : برنامه ريزي بهره برداري از منابع توليد پراكنده،ذخيره سازها و راهكارهاي مديريت سمت مصرف در محيط رقابتي

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي، ساخت و تست ديناميكي سازه‌هاي كامپوزيتي جدارنازك Closed Loop

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مكانيك گرايش : سازه و بدنه خودرو عنوان :  طراحي، ساخت و تست ديناميكي سازه‌هاي كامپوزيتي جدارنازك Closed Loop

دانلود پايان نامه ارشد: طراحي پايانه فرودگاه بين المللي شيراز با رويكرد تعامل معماري و سازه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش : معماري  عنوان : طراحي پايانه فرودگاه بين المللي شيراز با رويكرد تعامل معماري و سازه

پايان نامه ارشد: انتخاب ركورد مناسب زلزله جهت انجام تحليل ديناميكي سازه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : عمران گرايش : سازه عنوان : انتخاب ركورد مناسب زلزله جهت انجام تحليل ديناميكي  سازه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

پايان نامه ارشد:انتخاب ركورد مناسب زلزله جهت انجام تحليل ديناميكي سازه با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  عمران گرايش :سازه   عنوان:انتخاب ركورد مناسب زلزله جهت انجام تحليل ديناميكي  سازه با استفاده از الگوريتم ژنتيك  

پايان نامه : مدل­سازي و تحليل سازه­اي بال هواپيماي تجاري Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك گرايش :طراحي كاربردي عنوان : مدل­سازي و تحليل سازه­اي بال هواپيماي تجاري Structural Modeling and Analysis of Commercial Aircraft wing

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۶:۱۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره ويژگي هاي شخصيتي كاركنان

پايان نامه رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي وتعهد سازماني  كاركنان بانك مهر اقتصاد استان گيلان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و حسابداري (M.A.) رشته مديريت  بازرگاني،   گرايش : مديريت تحول سازمان     عنوان: رابطه ويژگيهاي شخصيتي ورفتار شهروند سازماني با توجه به رضايت شغلي […]

پايان نامه ارشد:رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين كاركنان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :صنعتي و سازماني عنوان : رابطه ويژگي هاي شغلي و شخصيتي با ميزان تعهد سازماني در بين كاركنان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران

پايان نامه شناسايي فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي (M.A.) گرايش استراتژيك   موضوع: شناسايي مهم‌ترين فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري و تأثير آن بر انگيزش كاركنان     سال تحصيلي 1394 – 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر خودكارآمدي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A( مديريت بازرگاني   عنوان : تاثير سبك رهبري تحول آفرين بر خودكارآمدي كاركنان در شهرداري شهرستان آران وبيدگل) )     تابستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد گرمي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك   عنوان بررسي نقش قابليت‌هاي روان‌شناختي در اعتماد بين فردي و تأثير آن در رفتار كاري كاركنان (مورد مطالعه: كاركنان شركت گاز استان اردبيل)   شهريور […]

پايان نامه رابطه هوش مالي و ريسك‌پذيري كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير گروه مديريت بازرگاني   عنوان: بررسي رابطه هوش مالي و ريسك‌پذيري كاركنان (مطالعه‌ي موردي: شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران)   پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تكميلي به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه […]

پايان نامه رابطه معنويت در محيط كار با شادي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش تحول   عنوان : بررسي رابطه معنويت در محيط كار با شادي كاركنان در موسسات آموزش عالي استان همدان     بهار92      براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي علوم وتحقيقات واحد يزد   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان بررسي رابطه سرمايه اجتماعي سازماني و توانمندسازي كاركنان (مطالعه موردي شركت سنگ آهن مركزي ايران)   سال تحصيلي 1392-1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) دانشكده مديريت – گروه مديريت دولتي گرايش تحول   عنوان: « بررسي رابطه بين سبك رهبري تحولي با رفتارهاي اخلاق كاري كاركنان سازمان دريايي»   زمستان   1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي نوع فرهنگ سازماني و تاثير آن بر خلاقيت كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه مديريت   درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   عنوان بررسي  نوع فرهنگ سازماني و تاثير آن بر خلاقيت كاركنان شركت پتروشيمي جم   دي ماه 1393        براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه ارتباط ميان استرس شغلي و رفتارسازماني كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت ، گروه مديريت دولتي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش تشكيلات و روش ها   عنوان ارتباط ميان استرس شغلي و رفتارسازماني كاركنان در جمعيت هلال احمر (ستاد مركزي)   تابستان 93    براي […]

بررسي تأثيراعتيادوالدين برخشونت عليه اطفال درشهرمباركه طي سال هاي81تا 91

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاداسلامي واحدنراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش حقوق جزاوجرم شناسي عنوان: بررسي تأثيراعتيادوالدين برخشونت عليه اطفال درشهرمباركه طي سال هاي81تا91    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي درباره يادگيري

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير بازخورد معلم(نوشتاري و كلامي) در ارزشيابي هاي تكويني بر خودكارآمدي و ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم دانلود پايان نامه:تأثير نرم افزارهاي چند رسانه‌اي بر يادگيري درس رياضي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهرستان قائم‌شهر پايان نامه مقايسه سبك­هاي يادگيري و تسلط ربع­هاي مغزي دانش­ آموزان عادي و ناتواني يادگيري دانلود پايان نامه ارشد […]

پايان نامه شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي  موضوع: شناسايي مولفه هاي اخلاق حرفه اي اسلامي مديران آموزشي ورابطه آن با رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس  استاد مشاور : دكتر علي اكبر شيخي سال تحصيلي :1392 -1391 براي […]

پايان نامه بررسي رابطه صميميت زناشويي و بخشودگي با تعهد زناشويي در كاركنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه بجنورد دانشكده علوم انساني گروه مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد رشته راهنمايي و مشاوره بررسي رابطه صميميت زناشويي و بخشودگي با تعهد زناشويي در كاركنان زن متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر شاهرود استاد مشاور: دكتر هادي عباسي زمستان 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه­ جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني (M.A) موضوع : رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و سبك هاي مقابله اي با افسردگي زناشويي در زنان متاهل كارمندان شهرستان اسلام آباد غرب استاد مشاور: دكتر كيوان […]

پايان نامه بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودكارآمدي كاركنان كرمان خودرو

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي واحد علوم تحقيقات هرمزگان گروه روان­شناسي پايان­نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته روان­شناسي عمومي عنوان: بررسي نقش سلامت عمومي و تاب آوري بر تعهدسازماني با توجه به نقش خودكارآمدي كاركنان كرمان خودرو تابستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه طرد،پذيرش و كنترل همسر با سبك دلبستگي در بين كاركنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحدعلوم وتحقيقات هرمزگان  پايان نامه كارشناسي ارشدرشته(M.A ): رشته : روانشناسي گرايش باليني  موضوع: بررسي رابطه طرد،پذيرش و كنترل همسر با سبك دلبستگي در بين كاركنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد استادمشاور: دكتراقبال زارعي سال تحصيلي : 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه بررسي  رابطه باورهاي هوشي، عزت نفس و انگيزه پيشرفت با كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد مرودشت 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي عمومي عنوان: بررسي  رابطه باورهاي هوشي، عزت نفس و انگيزه پيشرفت با كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد مرودشت   استاد مشاور: دكتر مريم كوروش […]

پايان نامه بررسي تاثير شخصيت كارآفريني در بروز رفتارهاي كارآفرينانه با تاكيد بر نقش ميانجي تسهيم دانش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني عنوان: بررسي تاثير شخصيت كارآفريني در بروز رفتارهاي كارآفرينانه با تاكيد بر نقش ميانجي تسهيم دانش استاد مشاور: دكتر محسن شفيعي نيك آبادي مهرماه 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده  آموزش هاي مجازي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت منابع انساني تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد  شهر تهران استاد مشاور دكتر محمدحسين مشرف جوادي دي ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه تحليل تاثير پاداش‌هاي سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان مطالعه موردي: فرودگاه بين‌المللي مشهد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم اداري و اقتصاد گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش مديريت تحول تحليل تاثير پاداش‌هاي سازماني بر رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان مطالعه موردي: فرودگاه بين‌المللي مشهد استاد مشاور: دكتر علي صفري شهريور 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ارتباط بين ابعاد شخصيت  و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني آذربايجان غربي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه مديريت ورزشي  عنوان: ارتباط بين ابعاد شخصيت  و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني آذربايجان غربي پايان نامه  جهت اخذ درجه ي كارشناسي ارشد  رشته ي مديريت ورزشي  تير1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه نقش شايستگي­هاي مديريتي در عملكرد مديران سازمان­هاي ورزشي استان قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )  گرايش: مديريت ورزشي  عنوان : نقش شايستگي­هاي مديريتي در عملكرد مديران سازمان­هاي ورزشي استان قم   استاد مشاور : دكتر محمد پوركياني  زمستان   1391 براي رعايت […]

پايان نامه ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس دانشگاهي قشم پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي عنوان : ارتباط رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان شاغل فرودگاه بندر عباس  استاد مشاور : دكتر عابديني  بهمن ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران دانشكده‌ي كارآفريني   پايان نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي مديريت كارآفريني – گرايش كسب و كار جديد ‏   سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي  كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات بهمن 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه تدوين شايستگي­هاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامۀ جانشين­پروري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران دانشكده مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­ي مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني   تدوين شايستگي­هاي رهبري مورد نياز براي ايجاد برنامۀ جانشين­پروري “مطالعه موردي: شركت پالايش گاز پارسيان“ پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مديريت دولتي اين پايان نامه […]

پايان نامه بررسي رابطه بين معنويت در كار با درگيري كاركنان در كار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي -گرايش مديريت نيروي انساني عنوان  : بررسي رابطه بين معنويت در كار با درگيري كاركنان در كار (مطالعه موردي: سازمان جهاد كشاورزي استان قم) خرداد ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه ارتباط بين سبك هاي رهبري تحول­گرا و عمل­گرا با شخصيت و ويژگي­هاي شخصي مديران دانشكده­هاي تربيت­بدني دانشگاه­هاي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت­بدني و علوم ورزشي پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته تربيت­بدني و علوم ورزشي (گرايش مديريت در تربيت­بدني و ورزش)     عنوان: ارتباط بين سبك هاي رهبري تحول­گرا و عمل­گرا با شخصيت و ويژگي­هاي شخصي مديران دانشكده­هاي تربيت­بدني دانشگاه­هاي ايران   مهرماه 1390 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: صنعتي سازماني  عنوان: بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي در بين كاركنان شركت نفت و گاز شهر گچساران  استاد مشاور: دكتر […]

پايان نامه شناسايي عوامل مؤثر بر خريد كتب كودك و نوجوان به منظور تدوين استراتژي‌هاي مطلوب بازاريابي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت رشته مديريت نشر  عنوان: شناسايي عوامل مؤثر بر خريد كتب كودك و نوجوان به منظور تدوين استراتژي‌هاي مطلوب بازاريابي استاد مشاور: نازنين شيرزادخان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۶:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه ارزيابي عملكرد مالي

پايان نامه كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت وحسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A.) رشته: مديريت بازرگاني- گرايش مالي عنوان: كاربرد تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره براي ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي انبوه­ سازي در بازار بورس سهام […]

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارزيابي عملكرد مالي بانك‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي با عنوان : ارزيابي عملكرد مالي بانك‌‌ها با استفاده از روش‌هاي غيرپارامتري

پايان نامه ارشد رشته مديريت صنعتي : ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركت هاي بيمه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش: مالي با عنوان : ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركت هاي بيمه  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت :كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملكرد مالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت با عنوان : كاربرد اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي در ارزيابي عملكرد مالي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد مديريت جانشين پروري در بانكها و موسسه هاي مالي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت مالي عنوان :   ارزيابي عملكرد مديريت جانشين پروري در بانكها و موسسه هاي مالي(مورد مطالعه:شعب بانك ملي شهرستان اصفهان) زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

دانلود پايان نامه ارشد: ارزيابي عملكرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي براساس كارت امتيازي متوازن در سال 1389

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت گرايش : استراتژيك عنوان : ارزيابي عملكرد امور مالياتي استان آذربايجان غربي براساس كارت امتيازي متوازن در سال 1389

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي نقش فاكتورهاي اقتصاد كلان و ساختار مالي بر عملكرد بانك‎هاي خصوصي ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت بازرگاني گرايش :مديريت مالي عنوان : ارزيابي نقش فاكتورهاي اقتصاد كلان و ساختار مالي بر عملكرد بانك‎هاي خصوصي ايران

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A                                               گرايش: مديريت بازرگاني- داخلي   عنوان تحقيق : مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي   سال […]

پايان نامه رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر عملكرد مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني(گرايش تحول) موضوع :‌ رفتار شهروندي سازماني كاركنان بر عملكرد مالي بانك صادارات (مورد مطالعه: اداره امور شعب شمال تهران)   زمستان 1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه […]

پايان نامه تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت دولتي(گرايش مالي) عنوان: تأثير نظارت مالي دولت بر بهبود عملكرد مديريت سازمان‌هاي دولتي (موردمطالعه:استان مركزي)   زمستان1393      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : مديريت دولتي-تحول   عنوان : تاثير راهبردهاي درون سازماني مقابله با فسادمالي بر بهبود سلامت مالي در بانك ملي شهرستان كاشان   زمستان 1393      براي رعايت […]

پايان نامه تاثير داشبورد عملكرد بر ارتقاي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت و حسابداري، گروه  مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)   تاثير داشبورد عملكرد بر ارتقاي سازماني (موردمطالعه سازمان تامين اجتماعي استان قم) پاييز 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه ابعاد سرمايه فكري صادركنندگان فعال بر عملكرد صادراتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت بازرگاني- مالي   عنوان: “تأثير ابعاد سرمايه هاي فكري صادركنندگان فعال بر عملكرد صادراتي آنها (موردمطالعه: صادركنندگان فعال در صنعت موادغذايي صندوق ضمانت صادرات ايران) […]

پايان نامه بهبود عملكرد سازماني با ارزيابي شاخص سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش مديريت دولتي   عنوان: بهبود عملكرد سازماني با استفاده از ارزيابي و بررسي شاخص سازماني كارت امتيازي و مدل تعالي سازمان (مطالعه موردي: بانك پاسارگاد)     […]

پايان نامه ميزان توانمندي الگوهاي پيش بيني‌كننده بحران مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت بررسي تطبيقي ميزان توانمندي الگوهاي پيش بيني‌كننده بحران مالي در شركت ها بر اساس متغيرهاي مالي (مطالعه موردي شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران بر اساس الگوريتم ژنتيك خطي، شبكه عصبي مصنوعي و مدل اسپرينگيت )اده   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در […]

پايان نامه بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانك­ها

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه تهران  پرديس البرز بررسي تأثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي بانك­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت مالي اسفند 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه رابطه هوش مالي و ريسك‌پذيري كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير گروه مديريت بازرگاني   عنوان: بررسي رابطه هوش مالي و ريسك‌پذيري كاركنان (مطالعه‌ي موردي: شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران)   پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تكميلي به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه […]

پايان نامه رابطه بين خود ارزيابي سازماني و اتخاذ نوآوري مديريتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : تشكيلات و روش ها عنوان: بررسي رابطه بين خود ارزيابي سازماني و اتخاذ نوآوريهاي مديريتي و عملكرد سازماني    بهار 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: بررسي تأثير سياستهاي مشتري محوري بر عملكرد شركت بيمه سامان در رشته بيمه عمر و تشكيل سرمايه   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير استراتژي رقابتي بر عملكرد سازمان در صنعت بانكداري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت         دانشگاه آزاد اسلامي    واحد­كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ( M.A) گرايش: بازرگاني داخلي   عنوان: بررسي تاثير استراتژي رقابتي بر عملكرد سازمان در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك­هاي ملي شهرستان ايلام)   […]

پايان نامه بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد مالي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  گرايش : مالي    عنوان: بررسي ارتباط بازاريابي رابطه مند با عملكرد مالي و رضايت مندي مشتريان مطالعه موردي :(صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه ازاد اسلامي واحد اراك ) […]

پايان نامه بررسي ارزيابي عملكرد كاركنان و بهبود نيروي انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه مديريت دولتي « پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد » (M.A) گرا يش تشكيلات و روشها عنوان : بررسي ارتباط ارزيابي عملكرد كاركنان و بهبود نيروي انساني مطالعه موردي : كاركنان آموزش و پرورش فريدن سال 1392   […]

پايان نامه ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد علوم و تحقيقات  كرمانشاهدانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك (M.A )   عنوان : “ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش و ارائه مدل مناسب جهت استقرار آن در  شركت برق منطقه اي غرب“ زمستان 92   […]

پايان نامه ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   گرايش : منابع انساني   عنوان : ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران در دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي (مورد مطالعه: دانشگاه كاشان)   پاييز 1393 […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت خدمات به مشتريان  شركت مخابرات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق                             دانشكده مديريت                              پايان نامه  براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش مديريت  بازرگاني مالي   عنوان ارزيابي كيفيت خدمات به مشتريان  شركت مخابرات شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليل شكاف   زمستان 1393    براي رعايت […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد شركت كاشي عقيق يزد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات   (M.A)  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي   عنوان ارزيابي عملكرد شركت كاشي عقيق يزد در فرآيند مديريت ارتباط با مشتري(CRM) با رويكرد BSC   سال تحصيلي:1392-1391        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد   دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد M.A رشته مديريت دولتي – گرايش تحول   عنوان : ارزيابي عملكرد سازمانهاي دولتي براساس شاخص‌هاي عمومي برنامه‌هاي  تحول نظام اداري  (مورد مطالعه: ادارات كل استان آذربايجان‌غربي)   زمستان 1391      براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارزيابي جايگاه نام و نشان تجاري به منظور گسترش محصول

دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نجف آباد دانشكده علوم  انساني – گروه مديريت صنعتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد« M.A » گرايش : تحقيق در عمليات عنوان: ارزيابي جايگاه نام و نشان تجاري به منظور گسترش محصول جديد با استفاده از تحليل پوششي داده ‌ها   تابستان 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارزيابي عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت – گروه مديريت بازرگاني   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) گرايش : “بازرگاني داخلي“ عنوان: ارزيابي تاثير عوامل مؤثر بر كمبود سرمايه گذاري در بخش كشاورزي طي 10 سال گذشته زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “MA” مديريت بازرگاني – گرايش بازاريابي عنوان: “ارائه مدلي براي ارزيابي عملكرد مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتري در شعب بانك پارسيان استان قم با استفاده از كارت امتيازي متوازن”   تابستان 1393   […]

پايان نامه رابطه بين مديريت كيفيت جامع و بازارگرايي عملكرد سازماني

عملكرد در لغت به معناي حالت يا كيفيت كاركرد است.  به اين ترتيب، عملكرد سازماني سازه­اي كلي است كه بر چگونگي انجام عمليات سازماني اشاره دارد. از نظر نيلي و همكاران (2002) ، عملكرد سازماني به فرآيند تبيين كيفيت اثربخشي و كارايي اقدامات گذشته اطلاق مي شود. مطابق اين تعريف، عملكرد به دو جزء كارايي […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره خبرگزاري ايسنا

دانلود پايان نامه رشته علوم اجتماعي : بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني (مورد پژوهي: دانشجويان دانشكده هنر هاي زيبا دانشگاه تهران)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : علوم اجتماعي عنوان : بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و  گرايش ديني (مورد پژوهي: دانشجويان دانشكده هنر هاي زيبا دانشگاه تهران)

پايان نامه هاي ارشد سايت عصر جديد-قسمت ۱۱

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در […]

پايان نامه ارشد ارتباطات: بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشكده هنر‌هاي زيبا دانشگاه تهران)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته ارتباطات عنوان : بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشكده هنر‌هاي زيبا دانشگاه تهران) دانشگاه سوره دانشكده فرهنگ و ارتباطات پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته ارتباطات عنوان: بررسي رابطه بين استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و گرايش ديني(مورد پژوهي دانشجويان دانشكده هنر‌هاي […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت – قسمت اول

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته مديريت و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته مديريت است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد.   پايان نامه ارشد رشته مديريت: رابطه­ هوش معنوي […]

دانلود پايان نامه ارشد : شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بازرگاني – بازاريابي عنوان : شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار خريداران دستگاه تست قند خون 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۴۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد پيش بيني تقاضا

دانلود پايان نامه : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت صنعتي گرايش :توليد و عمليات عنوان : پيش بيني تقاضا براي فرآورده هاي سوختي نفتي بر مبناي روش هاي فرا ابتكاري علف هاي هرز، توده ‌ذرّات ‌و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

پايان نامه نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه  پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي روان شناسي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي  عنوان:  پيش بيني تحليل رفتگي آموزشي بر اساس تحريف شناختي و باورهاي غير منطقي در دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا همدان  استاد  مشاور: دكتر حسين محققي   2 […]

پايان نامه پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين­الملل   عنوان پايان­ نامه: پيشنهاد استراتژي بازاريابي مناسب مبتني بر پيش­بيني فروش با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون(مطالعه موردي: شركت ملي صنايع مس ايران)   زمستان […]

پايان نامه پيشايندهاي ارتقاي سطح معنويت سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد در (مديريت دولتي-منابع انساني) عنوان: پيشايندهاي ارتقاي سطح معنويت سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي ( مطالعه‌اي در بين كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان) خردادماه 94 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل […]

پايان نامه بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A  موضوع: بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان  سال تحصيلي : 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تخمين تابع تقاضاي آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزينه ترانسلوگ

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي  عنوان تخمين تابع تقاضاي آب بخش صنعت با استفاده ازتابع هزينه ترانسلوگ (مطالعه موردي:شهرستان زاهدان)  اسفند ماه براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تاثير ارزش درك شده بر پيشبرد فروش در نمايندگان فروش محصولات شركت صبا باتري در شهر تهران با استفاده از مدل لاپير

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   گروه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي  عنوان تحقيق: تاثير ارزش درك شده بر پيشبرد فروش در نمايندگان فروش محصولات شركت صبا باتري در شهر تهران با استفاده از مدل لاپير زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي تاثير ابزار پيشبرد فروش بر ميزان فروش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده‏ي تحصيلات تكميلي پايان­نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني «M.A» «گرايش مديريت بازاريابي» عنوان: بررسي تاثير ابزار پيشبرد فروش بر ميزان فروش (مطالعه موردي: شركت مانيزان) شهريور 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده در استفاده از كتابخانه‌هاي عمومي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشكده مديريت و ­اقتصاد  پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته علم اطلاعات و دانش­شناسي عنوان: بررسي عوامل پيش برنده و بازدارنده در استفاده از كتابخانه‌هاي عمومي: مورد مطالعه در كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان همدان استاد مشاور دكتر محمدحسن زاده  شهريور­1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه شبيه سازي عرضه و تقاضاي برق به تفكيك مناطق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد   شبيه سازي عرضه و تقاضاي برق به تفكيك مناطق ايران پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته: برنامه­ريزي سيستم­هاي اقتصادي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمدناصر شرافت ماه شهريور ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه پيش‌بيني اثر  جهاني‌شدن بر سطح اشتغال در ايران  با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده مديريت و اقتصاد گروه اقتصاد پايان‌نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته اقتصاد گرايش علوم اقتصادي پيش‌بيني اثر  جهاني‌شدن بر سطح اشتغال در ايران  با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي استاد مشاور: دكتر سيد عبدالمجيد جلائي بهمن  1389 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي توابع تقاضاي پول و بهينه پول با تأكيد بر رويكرد زمان- خريد (ST)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد دانشكده علوم اقتصادي و سياسي گروه اقتصاد عنوان پايان نامه بررسي توابع تقاضاي پول و بهينه پول با تأكيد بر رويكرد زمان- خريد (ST) پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: (علوم اقتصادي) استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمدحسين پوركاظمي شهريور ماه ۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد((M.A)) رشته جامعه شناسي عنوان: بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور پاكدشت   زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه نقش بازاريابي رابطه‌مند با پيشبرد فروش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه  دانشكده تحصيلات تكميلي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازاريابي  عنوان: نقش بازاريابي رابطه‌مند با پيشبرد فروش  (مورد كاوي: شركت قند اسلام آباد غرب) زمستان  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه پيش بيني رفتار مصرف كننده براي پذيرش تجارت از طريق شبكه هاي آنلاين(مطالعه موردي كاربران شهر كرمانشاه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  واحد كرمانشاه                          دانشگاه آزاد اسلامي                          واحد كرمانشاه                          دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه اي جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي M.A   عنوان پيش بيني رفتار مصرف كننده براي پذيرش تجارت از طريق شبكه هاي آنلاين(مطالعه موردي كاربران شهر […]

پايان نامه پيش بيني رفتار مصرف كننده براي پذيرش تجارت از طريق شبكه هاي آنلاين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت                         دانشگاه آزاد اسلامي                          واحد كرمانشاه                          دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه اي جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي M.A عنوان پيش بيني رفتار مصرف كننده براي پذيرش تجارت از طريق شبكه هاي آنلاين(مطالعه موردي كاربران شهر كرمانشاه) 1394 براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود دانشكده علوم انساني، گروه مديريت دولتي (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني عنوان: ارزيابي كيفيت ارائه خدمات برون‌سپاري ماليات بر درآمد مشاغل خودرو دفاتر پيشخوان دولت  ازديدگاه موديان – مطالعه موردي شهرستان […]

پايان نامه نقش الگوهاي ارتباطي،سرمايه ي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زوجين در پيش بيني فرسودگي زناشويي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  نقش الگوهاي ارتباطي،سرمايه ي روانشناختي و تنظيم شناختي هيجان زوجين در پيش بيني فرسودگي زناشويي در كارمندان متاهل شركت بيمه رازي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه مطالعه ميزان شيوع اختلالات شخصيت در متقاضيان جراحي زيبايي بيني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه كارشناسي ارشد روان­شناسي باليني موضوع: مطالعه ميزان شيوع اختلالات شخصيت در متقاضيان جراحي زيبايي بيني و مقايسه آن با ديگر جراحي هاي مختلف زيبايي سال1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

پايان نامه بررسي دادگاه­هاي تجاري در لايحه پيشنهادي آئين دادرسي تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي (M.A)  عنوان بررسي دادگاه­هاي تجاري در لايحه پيشنهادي آئين دادرسي تجاري شهريور  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي و تحليلي در پهنه بندي كاربري اراضي، پيشنهادي طرح هادي روستايي با تاكيد بر توسعه پايدار ،در مدل AHP (مطالعه موردي: روستاي چاشم شهرستان مهديشهر)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه ارشد درباره:نقش مددكاري اجتماعي در پيشگيري از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : نقش مددكاري اجتماعي در پيشگيري از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392)

پايان نامه ارشد : بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تقاضا در زنجيره تأمين (مطالعه موردي شركت‌هاي صنعتي توليد كننده و توزيع كننده در استان كرمانشاه درسال1392)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مديريت گرايش : بازرگاني داخلي

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تقاضا در زنجيره تأمين

 دانلود متن كامل پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مديريت تقاضا در زنجيره تأمين (مطالعه موردي شركت‌هاي صنعتي توليد كننده و توزيع كننده در استان كرمانشاه درسال1392)

دانلود پايان نامه ارشد:بازبيني خواص آنتي ميكروبي و آنتي اكسيداني روغن هاي اسانسي و تركيبات آن ها و كاربردهاي اخيرشان در فرآورده هاي آبزيان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : بازبيني خواص آنتي ميكروبي و آنتي اكسيداني روغن هاي اسانسي و تركيبات آن ها و كاربردهاي اخيرشان در فرآورده هاي آبزيان

دانلود پايان نامه:ارايه يك مدل احتمالي براي مكان­يابي تسهيلات قابل تخريب در شرايط وقوع سوانح طبيعي پيش­بيني نشده

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش : سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي عنوان : ارايه يك مدل احتمالي براي مكان­يابي تسهيلات قابل تخريب در شرايط وقوع سوانح طبيعي پيش­بيني نشده

پايان نامه ارشد : برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : صنايع گرايش :صنايع  عنوان :  برنامه زمان­بندي توليد پيشرفته چند ­دوره­اي با تقاضاي احتمالي و محدوديت ظرفيت منابع توليدي

پايان نامه ارشد: راه‌كارهاي مبارزه با فقر اقتصادي بر اساس كلام و سيره عملي اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته الهيات، فقه- معارف اسلامي گرايش : معارف اسلامي و اقتصاد عنوان : راه‌كارهاي مبارزه با فقر اقتصادي بر اساس كلام و سيره عملي اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) جهت الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي قابليت كاربرد مدل هاي پيش بيني ورشكستگي فالمر و زميجوسكي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت بازرگاني گرايش :مديريت مالي عنوان : بررسي  قابليت  كاربرد  مدل  هاي پيش  بيني ورشكستگي  فالمر  و  زميجوسكي در شركت  هاي پذيرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانلود پايان نامه:پيش بيني عملكرد شغلي كاركنان بر اساس توانمند سازي ، رفتار شهروندي سازماني و سرمايه هاي روانشناختي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :صنعتي و سازماني عنوان : پيش بيني عملكرد شغلي كاركنان بر اساس توانمند سازي ، رفتار شهروندي سازماني و سرمايه هاي روانشناختي

دانلود پايان نامه ارشد : تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي عنوان : تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۳۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع مالم كوئيست

امروزه پيشرفت و مقايسه از مسائل اصلي؛ در اغلب موضوعات اجتماعي، اقتصادي، بازاريابي و… به شمار مي آيند. بنابراين براي محاسبه ي ميزان كارايي و يا معيارهاي ديگر سنجش، به ابزارها و روش هايي نياز مي باشد. علم تحليل پوششي داده ها، يكي از علم‌هاي ست كه چنين ابزار و روش هايي را ارائه مي دهد. اين علم، اطلاعات بدست آمده از مشاهدات واحدهاي تحت بررسي را با هم مقايسه كرده و به محاسبه ميزان كارايي و ميزان پيشرفت مي پردازد و در ادامه با توجه به نتايج بدست آمده راهكارهايي براي بهبود واحد تحت بررسي ارائه مي دهد . كاهش ورودي ها و افزايش خروجي ها در اغلب فرآيندها مورد بررسي قرار مي گيرد، اما در برخي از اين فرآيندها ورودي ها و خروجي هاي خاصي وجود دارند كه بالعكس ورودي و خروجي هاي اصلي عمل مي كنند. اين بدين معني است كه در يك فرايند، اين نوع ورودي و خروجي ها بايد به ترتيب افزايش و كاهش پيدا كنند. لذا علم تحليل پوششي داده ها بايد انعطاف پذير بوده و با وجود اين مسائل جوابي قابل‌قبول ارائه دهد. اين پايان نامه به بررسي مدل هاي تحليل پوششي داده ها با وجود اين نوع ورودي و خروجي ها پرداخته ونتايج، حاصل از مطالعه بر روي شاخص سلامت برخي از كشورها ارائه شده است.
كلمات كليدي: تحليل پوششي داده ها، شاخص مالم كوئيست ليونبرگ، خروجي هاي نامطلوب، ورودي هاي نامطلوب

دانلود پايان نامه ارشد : تحليل تغييرات بهره‌وري عوامل توليد در زير بخش زراعت

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  عنوان :  تحليل تغييرات بهره‌وري عوامل توليد در زير بخش زراعت

پايان نامه بررسي اثر تجديد ساختار بازار برق بر كارايي فني عرضه­ كنندگان برق

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشگاه تبريز دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني گروه اقتصاد رساله گرايش اقتصاد صنعتي و اقتصاد منابع و محيط‌زيست   بررسي اثر تجديد ساختار بازار برق بر كارايي فني عرضه­كنندگان برق  در ايران   استادان مشاور دكتر فيروز فلاحي دكتر رضا رنجپور   ارديبهشت ماه۱۳۹۳ براي رعايت حريم […]


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۲۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه مجازات بازدارنده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بند انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق (A.M) گرايش: جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي مرور زمان به عنوان يكي از عوامل سقوط مجازات در مسير تحولات تقنيني حقوق كيفري ايران بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي فقهي وحقوقي سقط جنين  با تأكيد برقانون جديد مجازات اسلامي سال 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندرانزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: «M.A» گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي موضوع: بررسي فقهي وحقوقي سقط جنين با تأكيد برقانون جديد مجازات اسلامي سال 1392 استاد مشاور: دكتر محمد رضا نظري نژاد   سال تحصيلي1392-1391 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين‌المللي بندرانزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A گرايش: جزا و جرم‌شناسي موضوع: نقش ترك فعل در جنايات با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 استاد مشاور: دكتر حسن ‌شاه ملك‌پور سال تحصيلي: 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه مجازات اعدام و فلسفه‌ي تشريع آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان  مجازات اعدام و فلسفه‌ي تشريع آن براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است […]

پايان نامه مقايسه كيفيات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامي 1392 و 1370

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق وزارت علوم تحقيقات  و فناوري مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق جزا و جرم‌شناسي موضوع مقايسه كيفيات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامي 1392 و قانون مجازات اسلامي 1370 استاد مشاور دكتر راضيه قاسمي تيرماه  1392 […]

پايان نامه بررسي جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح استاد راهنما: دكترمحمدحسن حسني بهار1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي جايگاه اصل فردي‌كردن مجازات‌ها در حقوق جزاي افغانستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جامعه المصطفي- واحد كابل پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش جزا و جرم‌‌شناسي بررسي جايگاه اصل فردي‌كردن مجازات‌ها در حقوق جزاي افغانستان   جوزا(خرداد) 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه ارشد درباره:نقش مددكاري اجتماعي در پيشگيري از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : نقش مددكاري اجتماعي در پيشگيري از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392)

دانلود پايان نامه رشته حقوق:مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي  عنوان : مطالعه تطبيقي شيوه عفو و تخفيف مجازات مجرمين مواد مخدر در ايران و انگلستان 

پايان نامه ارشد :مقايسه‌ ميان قانون مجازات اسلامي جديد (1392) با قانون مجازات قديم (1370) در بخش قصاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : مقايسه‌ ميان قانون مجازات اسلامي جديد (1392) با قانون مجازات قديم (1370) در بخش قصاص

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تطبيقي جايگاه حبس ابد در تقسيم بندي مجازات ها در حقوق ايران و انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي تطبيقي جايگاه حبس ابد در تقسيم بندي مجازات ها در حقوق ايران و انگلستان

پايان نامه ارشد:بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي فقهي آسيب ‏هاي قضائي ترميم ‏‏شده در قانون مجازات اسلامي

دانلود پايان نامه:بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي تحولات ناظر بر درجه بندي مجازات ها در قوانين موضوعه ايران با تاكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:واكنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجراي مجازات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : واكنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجراي مجازات

پايان نامه با موضوع:بررسي نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق عنوان : بررسي نوآوريها و چالشهاي موجود در خصوص درجه بندي مجازاتها در قانون مجازات اسلامي مصوب 92 

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع:تاثير مجازات زندان بر ميزان جرايم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش : حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : تاثير مجازات زندان بر ميزان جرايم

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:نقش توبه در سقوط مجازات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : نقش توبه در سقوط مجازات

دانلود پايان نامه:بررسي سياست كيفري ايران در مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي جديد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي سياست كيفري ايران در مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي جديد

دانلود كامل پايان نامه ارشد: تحولات كيفرشناختي در قانون مجازات جديد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق( M.A) گرايش :جزاء و جرم‌شناسي عنوان : تحولات كيفرشناختي در قانون مجازات جديد

دانلود پايان نامه ارشد: تحولات كيفرشناختي در قانون مجازات جديد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش : جزاء و جرم‌شناسي عنوان : تحولات كيفرشناختي در قانون مجازات جديد

پايان نامه حقوق گرايش جزا و جرم شناسي: بررسي فقهي و حقوقي ماهيّت عفو متهمان و محكومان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بندرعباس پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان: بررسي فقهي و حقوقي ماهيّت عفو متهمان و محكومان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود صابر

پايان نامه ارشد رشته حقوق جزا: بررسي تطبيقي تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي ديدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق با عنوان : بررسي ديدگاه فقها وحقوقدانان در خصوص مجازات قصاص در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام […]

دانلود كار تحقيقي وكالت با موضوع : تفاوت آزادي مشروط در قانون قديم و جديد مجازات اسلامي

دانلود متن كامل كار تحقيقي وكالت رشته حقوق  

پايان نامه تحليل جرم انگاري و كيفرگذاري امساك و ديده باني در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظريه معاونت در جرم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده معارف اسلامي و حقوق پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و حقوق گرايش جزا و جرم شناسي تحليل جرم انگاري و كيفرگذاري امساك و ديده باني در پرتو قاعده حرمت اعانت بر اثم و نظريه معاونت در جرم استاد مشاور: حجه الاسلام دكتر حسينعلي […]

دانلود متن كامل پروژه رشته فقه و حقوق اسلامي با موضوع محاربه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي با عنوان : محاربه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه تحليل فقهي،حقوقي تشويق وتنبيه كودكان با تاكيدبر روايات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد  (MA) رشته تحصيلي: الهيات و معارف اسلامي گرايش: فقه و مباني حقوق اسلامي موضوع: تحليل فقهي،حقوقي تشويق وتنبيه كودكان با تاكيد بر روايات و ديدگاه روان شناسي سال تحصيلي: 1392-1391    براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تأثير دينداري بر ميزان بزهكاري در نوجوانان

  دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم انساني،گروه جامعه شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A)) عنوان: بررسي تأثير دينداري بر ميزان بزهكاري در نوجوانان (شهرستان دامغان) اسفند1391    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحدنراق گروه حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش حقوق جزا و جرم شنا سي عنوان: نقد وبررسي حقوق شاكي و متهم در سازمان تعزيرات حكومتي      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

پايان نامه بررسي آثار جرم زائي وجود سلاح هاي گرم غير مجاز

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق(M.A) گرايش: جزا و جرم شناسي   عنوان: بررسي آثار جرم زائي وجود سلاح هاي گرم غير مجاز مطالعه موردي بين سال هاي(1388-1391) شهر ايلام   پاييز  139    براي رعايت […]

پايان نامه بررسي رابطه جرم و گناه در حقوق كيفري ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (. M. A) گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : بررسي رابطه جرم و گناه در حقوق كيفري ايران پائيز 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي    دانشگاه اصفهان دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه علوم اجتماعي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه­شناسي مطالعه تطبيقي ميزان مشاركت سياسي در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  استاد مشاور: دكتر حسين مسعودنيا خرداد ماه 1390 براي رعايت حريم خصوصي […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۱۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع همزمان سازي

پايان نامه : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته سازه­ هاي آبي عنوان : مدل‌سازي عددي هيدروليك جريان و آبشستگي در پايين‌دست جريان تركيبي همزمان از روي سرريز و زير دريچه با استفاده از نرم‌افزار Flow3D

پايان نامه : بهينه­ سازي ترمواكونوميك و اگزرژو اكونوميك بويلربازياب حرارت سيكل تركيبي و سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين در نيروگاه نكا با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مكانيك گرايش : سيستم ­هاي انرژي عنوان : بهينه­ سازي ترمواكونوميك و اگزرژو اكونوميك بويلربازياب حرارت سيكل تركيبي و سيستم توليد همزمان توان و آب شيرين در نيروگاه نكا با استفاده از الگوريتم ژنتيك

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي

دانلود رايگان  متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق گرايش : راه آهن برقي عنوان : بهينه‌سازي همزمان مصرف انرژي و عملكرد قطار در سيستم‌هاي راه‌آهن برقي

پايان نامه ارشد كامپيوتر: ارائه الگوريتم زمانبندي مهاجرت ماشين هاي مجازي جهت بهينه سازي همزمان مصرف انرژي و توليد آلاينده ها در شبكه محاسباتي ابر

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كامپيوتر

پايان نامه ارشد شبكه هاي كامپيوتري: ارائه يك روش جديد براي مكان­يابي و همزمان­سازي توامان در شبكه­ هاي حسگر بي­سيم زير آب

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فناوري اطلاعات

پايان نامه ارشد مهندسي شيمي محيط زيست: مدلسازي رياضي پيل هاي سوختي ميكروبي و توليد همزمان الكتريسيته

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي محيط زيست با عنوان : مدلسازي رياضي پيل هاي سوختي ميكروبي و توليد همزمان الكتريسيته با هدف تصفيه شيرابه در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت […]

سمينار ارشد رشته برق الكترونيك: آشكارسازي سيگنال هاي DTMF براي 64 پورت به طور همزمان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق الكترونيك با عنوان : آشكارسازي سيگنال هاي DTMF براي 64 پورت به طور همزمان با استفاده از XC56309PV100 ،DSP ،IC در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك […]

سمينار ارشد برق الكترونيك: مكان يابي و نقشه سازي همزمان با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : مكان يابي و نقشه سازي همزمان با استفاده از تركيب اطلاعات سنسوري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته عمران : بهينه سازي همزمان ابعاد ، اشكال و تعداد بادبند ها در سازه هاي فلزي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : بهينه سازي همزمان ابعاد ، اشكال و تعداد بادبند ها در سازه هاي فلزي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

پايان نامه تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكـده مديريت – گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)   رشته : مديريت بازرگاني مديريت تحول     عنــوان:   بررسي تأثير پياده سازي سيستم مديريت يكپارچه بر يادگيري سازماني در سازمان منطقه […]

پايان نامه مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي رفتاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه براي دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد روان­شناسي باليني((M.A)) عنوان: مقايسه سبكهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبكهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار     زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­   ي علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي […]

پايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده  آموزش هاي مجازي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت منابع انساني تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد  شهر تهران استاد مشاور دكتر محمدحسين مشرف جوادي دي ماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه اثر تمرين همزمان استقامتي-مقاومتي با مصرف مكمل آهن در برخي شاخصهاي هماتولوژيك خون

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي  پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان: اثر تمرين همزمان استقامتي-مقاومتي با مصرف مكمل آهن در برخي شاخصهاي هماتولوژيك خون در دختران […]

پايان نامه مدل سازي مديريت اسلامي بر مبناي عهدنامه مالك اشتر

مدل سازي مديريت اسلامي بر مبناي عهدنامه مالك اشتر   استاد راهنما جناب آقاي دكتر وجه اله قرباني زاده استاد مشاور جناب آقاي دكتر حسين افراسيابي استاد داور جناب اقاي دكتر بهروز رضايي منش   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

پايان نامه  طراحي بهينه­ي اوراق بهادار سازي در رابطه­ي كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي اخلاقي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده  اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي اقتصاد   پايان نامه ارائه شده به عنوان بخشي از فعاليت­هاي تحصيلي لازم جهت اخذ دكتري تخصصي (Ph.D) در رشته علوم اقتصادي   عنوان:  طراحي بهينه­ي اوراق بهادار سازي در رابطه­ي كارفرما – كارگزار بر اساس رويكرد استنباط بيزين از مخاطره­ي […]

پايان نامه نقش تعديل كننده سرمايه فكري بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت نوآوري در صنعت داروسازي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پرديس بين المللي ارس گروه مديريت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي  عنوان نقش تعديل كننده سرمايه فكري بر رابطه بين سرمايه اجتماعي و ظرفيت نوآوري در صنعت داروسازي ايران استاد مشاور دكتر داود بهبودي دي 1392  براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه جو تيمي و توانمندسازي با تسهيم دانش بين كاركنان شهرداري شهرستان چرام

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت (M.A.) گرايش  عنوان: بررسي رابطه جو تيمي و توانمندسازي با تسهيم دانش بين كاركنان شهرداري شهرستان چرام   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته برنامه­ريزي درسي  بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهديدهاي هوشمندسازي مدارس از ديدگاه معلمان مقطع ابتدايي شهر كرمان استاد مشاور: دكتر مهرانگيز علي نژاد دي ماه 1393 براي […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش فنون وارونه سازي عادت در كاهش شدت ، فراواني ، پيچيدگي و تداخل سندرم تورت و تيك هاي حركتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني كودك و نوجوان عنوان : اثر بخشي آموزش فنون وارونه سازي عادت در كاهش شدت ، فراواني ، پيچيدگي و تداخل سندرم تورت و تيك هاي حركتي اساتيد مشاور: دكتر […]

پايان نامه نقش سهام در تعيين مديريت شركت هاي سهامي عام و شركت هاي خصوصي سازي شده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده ادبيات و علوم انساني گروه حقوق عنوان نقش سهام در تعيين مديريت شركت هاي سهامي عام و شركت هاي خصوصي سازي شده براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه شبيه سازي عرضه و تقاضاي برق به تفكيك مناطق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد   شبيه سازي عرضه و تقاضاي برق به تفكيك مناطق ايران پايان­نامه كارشناسي ارشد رشته: برنامه­ريزي سيستم­هاي اقتصادي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر محمدناصر شرافت ماه شهريور ۱۳۹۲ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش مالي عنوان: بررسي رابطه بين اجزاي تعهدي سود با ميزان هموارسازي سود و فرصت­هاي رشد در شركت­هاي پذيرفته­ شده در بورس اوراق بهادار تهران استاد راهنما: دكتر بابك […]

پايان نامه مدل سازي دومرحله اي با الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله برنامه¬ريزي دروس دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني   گروه مديريت  عنوان: مدل­سازي دومرحله­اي با الگوريتم ژنتيك براي حل مسئله برنامه­ريزي دروس دانشگاهي(مورد مطالعه: دانشكده علوم انساني دانشگاه علم و هنر يزد) استاد مشاور: دكتر عليرضا ناصر صدرآبادي مهرماه 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازي دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از ديد معلمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت موسسه آموزش عالي فارابي تحصيلات تكميلي مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات ( گرايش منابع اطلاعاتي )   تاثير بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازي دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از ديد معلمان   استاد مشاور : […]

پايان نامه ساخت و استاندارد سازي مقياس سنجش رضايت از ارتباط نوجوان با والدين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي عمومي عنوان پايان نامه: ساخت و استاندارد سازي ” مقياس سنجش رضايت از ارتباط نوجوان با والدين” از ديدگاه نوجوان و مقايسة آن در دختران و پسران دانش آموز دبيرستانهاي شهر تهران- […]

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه پژوهشكده شاخص پژوه گروه مديريت رساله دكتري رشته ي مديريت گرايش منابع انساني   عنوان مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )   04 /  1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما د پژوهشگاه مهندسي بحرانهاي طبيعي شاخص پژوه پژوهشكده شاخص پژوه گروه مديريت رساله دكتري رشته ي مديريت گرايش منابع انساني عنوان مدلسازي مديريت الكترونيكي ارتباط با مشتري در كارخانه ها (عوامل رضايت مندي مشتريان )ر سايت درج […]

پايان نامه تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني        گرايش: بين الملل     عنوان : تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود […]

پايان نامه تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني        گرايش: بين الملل عنوان : تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود زمستان 1393 […]

پايان نامه طراحي و پياده­ سازي يك سيستم توصيه­ گر بافت ­آگاه براي اقامتگاه گردشگر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جغرافيا براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه بررسي تأثير تحريم هاي اقتصادي بر فرآيند دموكراسي سازي در جمهوري اسلامي ايران در بازه زماني «۱۳۹۳-۱۳۸۸»

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي […]

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۵:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره عمران راه

سمينار ارشد عمران راه و ترابري: تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران راه و ترابري با عنوان : تاثير افزودني هاي ضد عريان شدگي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم (WMA) كف قيري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد […]

پايان نامه ارشد مهندسي عمران راه و ترابري: ارزيابي فني و اقتصادي روكش راه هاي آسفالتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران راه و ترابري با عنوان : ارزيابي فني و اقتصادي روكش راه هاي آسفالتي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد […]

سمينار ارشد عمران راه و ترابري: تحليل و ارزيابي و كنترل كيفي مراحل توليد و اجراي آسفالت گرم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : تحليل و ارزيابي و كنترل كيفي مراحل توليد و اجراي آسفالت گرم در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي […]

دانلود پايان نامه عمران-سازه هاي هيدروليكي:برآورد كل بار رسوبي كف در آبراهه ها براساس مدل رگرسيون بردار پشتيبان (SVR)

دانلود پايان نامهكارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران (گرايش سازه‌هاي هيدروليكي) با عنوان:برآورد كل بار رسوبي كف در آبراهه­ها براساس مدل رگرسيون بردار پشتيبان (SVR) و الگوريتم بهينه­سازي اجتماع ذرات (PSO)

پايان نامه ارشد رشته عمران سازه :سلامت سنجي سازه‌اي پلهاي راه آهن، مطالعه موردي پل باقرآباد ورامين

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش سازه با عنوان:سلامت سنجي سازه‌اي پلهاي راه آهن، مطالعه موردي پل باقرآباد ورامين به منظور بررسي محدوديت‌هاي ناوگان ريلي

پايان نامه ارشد عمران سازه :بررسي نسبت هاي شكل پذيري در روش طراحي بر اساس عملكرد در قياس با روش هاي تجويزي در قاب هاي ساده فلزي بهمراه مهاربند هم محور

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته عمران گرايش سازه با عنوان:بررسي نسبت هاي شكل پذيري در روش طراحي بر اساس عملكرد در قياس با روش هاي تجويزي در قاب هاي ساده فلزي بهمراه مهاربند هم محور

سمينار ارشد رشته عمران: تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود در آبراه هاي قوسي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : تحليل جريان بر روي آبگيرهاي جانبي موجود درآبراه هاي قوسي (به كمك داده هاي آزمايشگاهي) در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

سمينار ارشد رشته عمران: تهيه مدل طراحي حفاظ هاي ايمني معابر بزرگراهي تهران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : تهيه مدل طراحي حفاظ هاي ايمني  معابر بزرگراهي تهران در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي عمران – گرايش راه و ترابري: بررسي خرابي هاي روسازهاي بتني

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- گرايش راه و ترابري بررسي خرابي هاي روسازهاي بتني در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل: انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي (تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق ساختارهاي غيردولتي)

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- برنامه ريزي حمل و نقل انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي (تامين مالي پروژههاي برقي كردن خطوط راهآهن از طريق ساختارهاي غيردولتي)  

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي عمران – راه و ترابري: ارزيابي و بررسي نقش مواد مضاف در اصلاح معايب و بهبود مشخصات مخلوط هاي آسفالتي گرم

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- راه و ترابري ارزيابي و بررسي نقش مواد مضاف در اصلاح معايب و بهبود مشخصات مخلوط هاي آسفالتي گرم  

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه هاي هيدروليكي: كاويتاسيون و راه هاي مقابله با آن در سازه هاي هيدروليكي

متن كامل سمينارمقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران- سازه هاي هيدروليكي كاويتاسيون و راه هاي مقابله با آن در سازه هاي هيدروليكي  

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران : نقش سيستم هاي اطلاعات مكاني در مديريت تعمير و نگهداري خطوط راه آهن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : نقش سيستم هاي اطلاعات مكاني در مديريت نعمير و نگهداري خطوط راه آهن  در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني […]

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران : بررسي فصل هفتم آيين نامه بين المللي راه آهن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران با عنوان : بررسي فصل هفتم آيين نامه بين المللي راه آهن (UIC) در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

سمينار كارشناسي ارشد رشته عمران : كاويتاسيون و راه هاي مقابله با آن در سازه هاي هيدروليكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي  عمران با عنوان : كاويتاسيون و راه هاي مقابله  با آن در سازه هاي هيدروليكي  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين […]

دانلود پايان نامه ارشد رشته عمران : بررسي عملكرد گاردريلها در ايمني راهها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته   عمران با عنوان :   بررسي عملكرد گاردريلها در ايمني راهها   در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

دانلود پايان نامه ارشد رشته عمران : شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  عمران با عنوان :   شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه      در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان نامه اقدام نمائيد.

پايان نامه روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس فكري– عملي و پانيك در جمعيت غيرباليني استاد مشاور دكتر مجيد […]

پايان نامه روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي باليني روابط علي– ساختاري راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان، روان نژندگرايي و برونگرايي با نشانه هاي افسردگي، اضطراب منتشر، وسواس فكري– عملي و پانيك در جمعيت غيرباليني استاد مشاور دكتر مجيد […]

پايان نامه برنامه ريزي راهبردي جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت     دانشگاه تهران پرديس بين المللي كيش برنامه ريزي راهبردي جهت حفاظت از محيط زيست خليج فارس (مورد مطالعه : آبسنگ هاي مرجاني جزيره كيش) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته MBA (استراتژي)   تير ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه شناخت عوامل ارتقاء سرمايه اجتماعي و بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر  بهره وري خدمات شهري در چارچوب دو راهي اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي  شناخت عوامل ارتقاء سرمايه اجتماعي و بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر  بهره وري خدمات شهري در چارچوب دو راهي اجتماعي( مطالعه موردي: شهر قم )  استاد مشاور: جناب آقاي سيدمحمدحسن مصطفوي ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ براي رعايت […]

پايان نامه ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي بادي براي تأمين روشنائي راه هاي كشور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي بادي براي تأمين روشنائي راه هاي كشور (مطالعه موردي: پاركينگ هاي آزاد راه قزوين – رشت) استاد مشاور: دكتر عليرضا […]

پايان نامه مشكلات وچالشهاي مديريت واحد شهري وراهكارهاي برون رفت از آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي عنوان مشكلات وچالشهاي مديريت واحد شهري وراهكارهاي برون رفت از آن ( بررسي نمونه اي شهر گلشهر ) استاد مشاور جناب آقاي مهندس حسن اكبري دي ماه 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري در استان گلستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت  موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني گروه علوم جهانگردي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش بازاريابي عنوان پايان نامه برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري در استان گلستان استاد مشاور جواد آرتين تابستان93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته عمران

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته عمران سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد: بررسي نفوذ آب شور از كوير […]

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي-سمينار عمران سازه با فرمت ورد

 دانلود متن كامل پايان نامه

بهسازي لرزه اي پايه پل هاي بتن آرمه با FRP پايان نامه عمران گرايش سازه

 دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران – سازه‌هاي هيدروليكي-ارزيابي عملكرد مدل‌هاي هوشمند نروفازي و شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در پيش‌بيني و شبيه‌سازي پارامتر كيفيTDS رودخانه‌ها

دانلود متن كامل پايان نامه

پايان نامه ارزيابي تاثيرات اجتماعي پروژه پياده‌راه سازي ميدان امام خميني و خيابان‌هاي ششگانه شهر همدان

دانلود متن كامل پايان نامه :

پايان نامه سير تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندي شهر گرگان و ارائه راهكار ساماندهي فعاليتي – عملكردي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : معماري گرايش : شهرسازي- برنامه­ريزي شهري عنوان : بررسي سير تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندي شهر گرگان و ارائه راهكار ساماندهي فعاليتي – عملكردي

پايان نامه ارشد: ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در پروژه‌ هاي عمراني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي صنايع گرايش : مديريت سيستم و بهره ­وري عنوان : ايجاد ساختاري براي ارزيابي عملكرد HSE پيمانكاران در پروژه‌هاي عمراني

پايان نامه ارشد: بررسي مشكلات اجرائي پروژه هاي مقاوم سازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهكار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : مهندسي عمران گرايش : مديريت پروژه و ساخت عنوان : بررسي مشكلات اجرائي پروژه هاي مقاوم سازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهكار

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۴:۵۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه باورهاي معرفت شناختي

عمومي موضوع پژوهش پيش بيني سلامت روان بر اساس باورهاي مذهبي و هوش اجتماعي سال تحصيلي1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود […]

دانلود پايان نامه ارشد: تبيين جامعه­ شناختي رابطه­ ي بين سبك ­زندگي و مديريت بدن در ميان زنان شهر سنندج

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : جامعه شناسي  عنوان : تبيين جامعه­ شناختي رابطه­ ي بين سبك ­زندگي و مديريت بدن در ميان زنان شهر سنندج

پايان نامه ارشد: تبيين جامعه شناختي رابطه ي بين سبك زندگي و مديريت بدن در ميان زنان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان : تبيين جامعه شناختي رابطه ي بين سبك  زندگي و مديريت بدن در ميان زنان شهر سنندج

دانلود پايان نامه ارشد : مطالعه مردم شناختي تاريخچه و اعتقادات ايل كاكاوند قزوين

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :علوم اجتماعي گرايش :مردم شناسي  عنوان : مطالعه مردم شناختي تاريخچه و اعتقادات ايل كاكاوند قزوين

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تفسير قرآن كريم عنوان : بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم پايان نامه كارشناسي ارشد رشته تفسير قرآن كريم موضوع: بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان […]

پايان نامه روانشناسي تربيتي: تحليل جامعه شناختي تاثيرسايت ها ي اينترنتي بر اجتماعي شدن كودكان 11-2ساله در فضاي مجازي ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات هرمزگان پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي موضوع: تحليل جامعه شناختي تاثيرسايت ها ي اينترنتي بر اجتماعي شدن كودكان     11-2ساله در فضاي مجازي ايران استاد راهنما: جناب آقاي دكتركمال جوانمرد

پايان نامه اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام) دانشكده معارف اسلامي و مديريت پايان نامه دوره كارشناسي ارشد (مديريت دولتي) اثرسنجي فرهنگي برنامه‌هاي ملي مدراس استعدادهاي درخشان بر دانش‌آموزان آنها استاد مشاور: دكتر مصباح الهدي باقري بهمن 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

همه موضوعات (برچسب هاي) سايت

گزينش دسته پرستاري  (58) پزشكي  (175) تربيت بدني  (177) ترجمه مقاله ISI  (46) دسته بندي نشده  (44) شيمي  (125) علوم انساني  (6,453)    اقتصاد  (123)    الهيات -فقه و فلسفه  (538)    تاريخ  (58)    جغرافيا  (259)    حقوق  (1,277)    رشته حسابداري  (437)    رشته مديريت  (1,547)    روانشناسي و علوم تربيتي  (1,028)    زبان خارجه (انگليسي آلماني فرانسه)  (101)    زبان و ادبيات عربي  (65)    زبان و ادبيات فارسي  (406)    علوم اجتماعي – جامعه شناسي  (321)    علوم ارتباطات  (63)    علوم سياسي  (156)    مديريت آموزشي […]

پايان نامه رابطه هوش معنوي و هوش عاطفي با تعارض زناشويي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده ادبيات و علوم انساني پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد( (M.Aرشته مشاوره و راهنمايي عنوان: رابطه هوش معنوي، تاب‌آوري و هوش عاطفي با تعارض زناشويي در زوجين تحت پوشش سازمان بهزيستي شهرستان ايلام   مرداد 93     […]

تاثيربازي درماني گروهي در قلدري و خود پنداره دانش آموزان-پايان نامه

بازي درماني روان پويايي بعد از كارهاي فرويد در مورد هانس كوچك هلموت[1] (1921، به نقل از لندرث، 2002) يكي از اولين درمانگراني بود كه به بازي به عنوان امري ضروري در تحليل كودكان تأكيد داشت، ولي او رويكرد درماني خاصي را فرمول بندي نكرد. او در واقع بكارگيري روش بزرگسالان را براي كودكان مورد […]

پايان نامه ساخت مقياس ويژگي هاي شخصيت انسان كامل بر اساس آراء ونظرات علامه محمد تقي جعفري  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روان شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روان شناسي تربيتي عنوان: ساخت مقياس ويژگي هاي شخصيت انسان كامل بر اساس آراء ونظرات علامه محمد تقي جعفري   استاد مشاور: دكتر […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تقويت فرهنگ‌سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت تحصيلات تكميلي پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي گرايش منابع انساني عنوان: شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر تقويت فرهنگ‌سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي كاركنان دانشگاه سيستان و بلوچستان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه بررسي فرهنگ­سازي و آگاه­سازي خانواده­ها با روش­هاي نوين سبك زندگي اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسيفرهنگ­سازي و آگاه­سازي خانواده­ها با روش­هاي نوين سبك زندگي اسلامي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت بازرگاني– گرايش مديريت بيمه  عنوان پايان‌نامه: تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران زمستان 1393  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مطالعه‌ي تحول در پاي‌بندي ديني دانش‌جويان دانش‌گاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانش‌گاه خوارزمي دانش‌كده‌ي ادبيات و علوم انساني  پايان‌نامه جهت اخذ درجه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ي پژوهش علوم اجتماعي  عنوان مطالعه‌ي تحول در پاي‌بندي ديني دانش‌جويان دانش‌گاه خوارزمي بر اساس تحليل روايت استاد مشاور: دكتر حسن محدثي  شهريور   1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي رابطه انواع دينداري و نگرش به جامعه مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )  گرايش :جامعه شناسي   عنوان :بررسي رابطه انواع دينداري و نگرش به جامعه مدني ( در ميان دانشجويان دانشگاه تهران و شاهد ) استاد مشاور :دكتر كمال الدين موسوي   زمستان     1392 براي […]

پايان نامه ابعاد هويت زن مسلمان در انديشه امام خميني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشكده علوم انساني پايان نامه  جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي انقلاب ا سلامي عنوان: ابعاد هويت زن مسلمان در انديشه امام خميني (ره) استاد مشاور: دكتر علي مرشدي زاد براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي مؤلفه هاي منشور اخلاق حرفه اي معلمان دوره متوسطه استان سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تاريخ دانشكده علوم انساني پايان نامه  جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  عنوان: بررسي مؤلفه هاي منشور اخلاق حرفه اي معلمان دوره متوسطه استان سمنان استاد مشاور: دكتر محمدحسن ميرزا محمدي زمستان۱۳۹۱ براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ارتباط سنجي اميد به آينده و عزت نفس با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي  پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحقيقات آموزشي ارتباط سنجي اميد به آينده و عزت نفس با انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان در سال تحصيلي 92-1391  مؤلف: مريم كريمي  استاد […]

پايان نامه ارتباط سرمايه فرهنگي با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  عنوان پايان نامه: ارتباط سرمايه فرهنگي با انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران رساله( پايان نامه) براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ آموزش بزرگسالان  زمستان 1390   براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه اشتغال زنان و آسيب هاي فرهنگي آن از منظر حقوقي و جرمشناسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگـاه قـم دانشكده : آموزش هاي الكترونيك پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي عنوان: اشتغال زنان و آسيب هاي فرهنگي آن از منظر حقوقي و جرمشناسي استاد راهنما: دكتر عادل ساريخاني شهريور 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه پيشرفت اجتماعي و شاخص هاي ساختاري آن از منظر قرآن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  مجتمع آموزش عالي امام خميني (ره) مدرسه عالي قرآن و حديث گروه قرآن و علوم رساله دكتري رشته قرآن و علوم  گرايش علوم اجتماعي عنوان: پيشرفت اجتماعي و شاخص هاي ساختاري آن از منظر قرآن شهريورماه 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي (M.A) گرايش: پژوهش عنوان: بررسي ميزان خاص‌گرايي در بين شهروندان شهر اردبيل و عوامل مرتبط با آن زمستان  1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد((M.A)) رشته جامعه شناسي عنوان: بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور پاكدشت   زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت رواني و سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي  عنوان: بررسي رابطه هوش معنوي با سلامت رواني و سبك هاي دلبستگي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد واحد دلفان براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه تبيين سازواري رويكرد تربيتي پرسش محوري با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واكاوي ميزان همسويي فرهنگ برنامه درسي دوره ابتدائي با اين رويكرد

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج […]

پايان نامه هاي ارشد فقه و الهيات

 در اين صفحه ليست همه پايان نامه هاي رشته فقه و الهيات سايت سبز فايل را در يك صفحه مي توانيد ببينيد و براي استفاده در پروپوزال ،پايان نامه، تحقيق ، پروژه ، گزارش سمينار و ديگر فعاليت هاي علمي خودتان از آنها استفاه كنيد پايان نامه با موضوع:عوامل رفع مسئوليت كيفري در فقه و حقوق […]

دانلود پايان نامه ارشد:جامعه ­شناسي غزل خواجوي كرماني

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : زبان و ادبيات فارسي عنوان :جامعه ­شناسي غزل خواجوي كرماني

پايان نامه ارشد درباره:مثبت گرايي و نقش آن از منظر قرآن كريم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معارف اسلامي عنوان : مثبت گرايي و نقش آن از منظر قرآن كريم

دانلود رساله دكتراي:مباني تدوين الگوي اسلامي‌ايرانيِ سياست جنايي

متن كامل پايان نامه مقطع دكتراي رشته : حقوق گرايش : جزا و جرم شناسي عنوان : مباني تدوين الگوي اسلامي‌ايرانيِ سياست جنايي

دانلود پايان نامه ارشد :بررسي بسته بندي هاي سلولزي ژاپن طي سه دهه اخير

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : هنر گرايش :ارتباطات  عنوان :  بررسي بسته بندي هاي سلولزي ژاپن طي سه دهه اخير

راهبري نوشته‌ها


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۱۴:۴۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: